Czym jest Security Token
Strona Główna
Artykuły
Czym jest Security Token

Czym jest Security Token

Początkujący
Opublikowane Apr 20, 2020Zaktualizowane Dec 2, 2021
6m

Spis treści


Wprowadzenie

Papier wartościowy jest instrumentem finansowym, który posiada wartość i może być przedmiotem obrotu. Zgodnie z tą definicją wiele instrumentów, które widzimy dzisiaj – akcje, obligacje, opcje – można uznać za papiery wartościowe.

W kontekście prawnym definicja jest znacznie węższa i różni się w zależności od jurysdykcji. Jeżeli instrument jest papierem wartościowym zgodnie z kryteriami danego kraju, podlega ścisłej kontroli regulacyjnej.

W tym artykule omówimy, w jaki sposób technologia blockchain może usprawnić funkcjonujące od dawna rynki finansowe za pomocą tokenów security.


Czym jest security token?

Security token to token wydawany na blockchainie, który reprezentuje udział w jakimś zewnętrznym przedsiębiorstwie lub aktywie. Tokeny te mogą być emitowane przez podmioty takie jak firmy lub rządy i służą temu samemu celowi, co ich dotychczasowe odpowiedniki (akcje, obligacje itp.).


Po co stosować tokeny security?

Aby skorzystać z przykładu, powiedzmy, że firma chce dystrybuować akcje wśród inwestorów w formie stokenizowanej. Tokeny te można zaprojektować tak, aby zapewniały te same korzyści, których można oczekiwać od akcji – w szczególności prawa głosu i dywidendy.

Zalety tego podejścia są liczne. Podobnie jak w przypadku kryptowalut i innych form tokenów, tokeny security korzystają z właściwości blockchaina, w którym zostały wydane. Te właściwości obejmują transparentność, szybkie rozliczanie, brak przestojów i podzielność.

Transparentność

W publicznej księdze rozrachunkowej, tożsamości uczestników są wyabstrahowane, ale wszystko inne można skontrolować. Każdy jest w stanie przeglądać smart kontrakty, które zarządzają tokenami lub śledzić ich emisję i zasoby posiadane przez poszczególnych użytkowników (holdings).

Błyskawiczne rozliczenia

Rozliczenia od dawna są uważane za bottleneck, jeśli chodzi o przenoszenie aktywów. Podczas gdy transakcje można przeprowadzać niemal natychmiast, przeniesienie własności często wymaga czasu. W blockchainie proces ten jest zautomatyzowany i można go zakończyć w ciągu kilku minut.

Czas pracy

Istniejące rynki finansowe posiadają ograniczenia pod względem czasu pracy. Są otwarte w określone dni tygodnia i zamknięte w weekendy. Z drugiej strony rynki aktywów cyfrowych są aktywne przez całą dobę, każdego dnia w roku.

Podzielność

Sztuka, nieruchomości i inne aktywa o wysokiej wartości, po ich stokenizowaniu, mogą zostać otwarte dla inwestorów, którzy w przeciwnym razie nie byliby w stanie w nie zainwestować. Na przykład możemy mieć obraz o wartości 5 milionów dolarów, który podzielimy na 5000 sztuk, tak że każda z nich jest warta 1000 dolarów. Zwiększyłoby to znacznie dostępność, zapewniając jednocześnie wyższy poziom szczegółowości w stosunku do inwestycji.

Warto jednak zauważyć, że niektóre tokeny security mogą posiadać ustalony limit podzielności. W niektórych przypadkach, jeżeli prawa głosu lub dywidendy są przyznawane jako udział w kapitale, może istnieć limit podzielności tokenów do celów wykonawczych.


Tokeny security vs. tokeny utility – czym się różnią?

Tokeny security i tokeny utility dzielą między sobą wiele podobieństw. Technicznie oferty pierwotne w obu grupach są identyczne. Zarządzane za pomocą smart kontraktów, mogą być wysyłane na adresy blockchain i są przedmiotem handlu na giełdach lub w ramach transakcji peer-to-peer.
Różnią się one głównie ekonomią i regulacjami. Mogą być wydawane w ramach Initial Coin Offering (ICO) lub Initial Exchange Offering (IEO), dzięki czemu startupy lub ustalone projekty mogą finansować rozwój swoich ekosystemów.

Wnosząc fundusze, użytkownicy otrzymują te tokeny cyfrowe, które umożliwiają im uczestnictwo (natychmiast lub w przyszłości) w sieci projektu. Tokeny mogą reprezentować prawo głosu posiadaczowi lub służyć jako waluta specyficzna dla protokołu w celu uzyskania dostępu do produktów lub usług.

Tokeny utility nie są z natury wartościowe. Jeśli projekt odniesie sukces, inwestorzy nie są uprawnieni do części zysków, tak jak w przypadku niektórych tradycyjnych papierów wartościowych. Możemy przyrównać ich rolę do punktów lojalnościowych. Mogą być używane do zakupu towarów (lub mogą być sprzedawane), ale nie oferują udziałów w firmie je dystrybuującej.

W rezultacie ich wartości są często napędzane spekulacją. Wielu inwestorów kupi tokeny w nadziei, że ich cena wzrośnie w miarę rozwoju ekosystemu. Jeśli projekt się nie powiedzie, jego posiadacze narażeni są na utratę całego kapitału.

Tokeny security są wydawane w podobny sposób jak tokeny użytkowe, chociaż oferta pierwotna określana jest jako Security Token Offering (STO). Z punktu widzenia inwestycji oba rodzaje tokenów reprezentują bardzo różne instrumenty.

Pomimo emitowania na blockchainie, tokeny security są nadal legalnymi papierami wartościowymi. W związku z tym są one ściśle regulowane w celu ochrony inwestorów i zapobiegania oszustwom. Pod tym względem STO jest znacznie bardziej podobny do IPO niż ICO.

Zazwyczaj, gdy inwestorzy kupują token security, nabywają cyfrową akcję, obligację lub derywat. Ich tokeny skutecznie służą jako umowy inwestycyjne i gwarantują prawa własności do aktywów poza łańcuchem bloków, w świecie rzeczywistym.


Co czyni token papierem wartościowym?

W tej chwili przemysł blockchain nie posiada niezwykle potrzebnej jasności na froncie prawnym. Organy regulacyjne na całym świecie wciąż nadrabiają swoje regulacje w obliczu zalewu nowymi technologiami finansowymi. Zdarzały się przypadki, w których emitenci uważali się za emitentów tokenów użytkowych (utility), które zostały później uznane przez Securities and Exchange Commission (SEC) za papiery wartościowe.

Być może najsłynniejszym miernikiem próby ustalenia, czy transakcja jest ‘umową inwestycyjną’, jest test Howeya. Krótko mówiąc, ma na celu ustalenie, czy osoba inwestująca we wspólne przedsiębiorstwo spodziewa się zysków w wyniku działań promotora (lub osoby trzeciej).

Test został przygotowany przez amerykańskie sądy na długo przed pojawieniem się technologii blockchain. Dlatego trudno jest zastosować go do niezliczonej liczby nowych tokenów. To powiedziawszy, pozostaje popularnym narzędziem dla organów regulacyjnych próbujących klasyfikować zasoby cyfrowe.

Każda jurysdykcja oczywiście przyjmie inne ramy, ale wiele z nich stosuje podobną logikę.


Tokeny security i programowalne finanse

Biorąc pod uwagę wielkość dzisiejszych rynków, tokenizacja może radykalnie zmienić tradycyjną sferę finansową. Inwestorzy i instytucje działające w tej przestrzeni skorzystałyby ogromnie na w pełni cyfrowym podejściu do instrumentów finansowych.

Przez lata ekosystem scentralizowanych baz danych powodował ogromne tarcia. Instytucje muszą przeznaczyć zasoby na procesy administracyjne w celu zarządzania danymi zewnętrznymi niezgodnymi z ich własnymi systemami. Brak standaryzacji w branży zwiększa koszty dla firm i znacznie opóźnia rozliczenia.

Blockchain to wspólna baza danych, z którą każdy użytkownik lub firma może łatwo wchodzić w interakcje. Funkcje wcześniej obsługiwane przez serwery instytucji mogłyby być teraz zlecane na zewnątrz księgi głównej wykorzystywanej przez resztę branży. Tokenizując papiery wartościowe, możemy podłączyć je do interoperacyjnej sieci umożliwiającej szybkie czasy rozliczenia i globalną kompatybilność.

Stamtąd automatyzacja może obsługiwać czasochłonne procesy. Na przykład zgodność z KYC/AML, blokowanie inwestycji na określony czas i wiele innych funkcji może być obsługiwanych przez kod działający w łańcuchu bloków.
Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na ten temat, koniecznie przeczytaj Jak technologia blockchain wpłynie na sektor bankowy.


Słowa końcowe

Tokeny security wydają się logicznym następstwem technologicznym w branży finansowej. Pomimo zastosowania technologii blockchain, znacznie bliżej im do tradycyjnych papierów wartościowych niż kryptowalut, a nawet innych rodzajów tokenów.
Jednak nadal pozostaje wiele do zrobienia w dziedzinie przepisów. Dzięki aktywom, które można łatwo przenosić na całym świecie, władze muszą znaleźć sposoby skutecznego regulowania ich emisji i przepływu. Niektórzy spekulują, że to również można zautomatyzować za pomocą inteligentnych umów, które kodują określone reguły. Projekty takie jak Ravencoin, Liquid i Polymath już ułatwiają wydawanie tokenów security.

Jeśli obietnica tokenów security spełni się, działalność instytucji finansowych może zostać znacznie usprawniona. Z czasem zastosowanie tokenów opartych na blockchainie, w miejsce tradycyjnych instrumentów, może bardzo dobrze katalizować łączenie tradycyjnych rynków finansowych i kryptowalut.