De basis van steun- en weerstandsniveaus uitgelegd
StartpaginaArtikelen

De basis van steun- en weerstandsniveaus uitgelegd

Beginner
3w ago
8m

Inhoud


Inleiding

Het concept van steun- en weerstandsniveaus vormt het fundament van de technische analyse van financiële markten. Ze kunnen in vrijwel elke niche worden toegepast, van aandelen tot vreemde valuta en van goud tot cryptocurrencies.

Hoewel het concept als zodanig eenvoudig te begrijpen is, komt er in de praktijk meer bij kijken. Het identificeren van een steun of weerstand is subjectief, ze werken anders in veranderende marktomstandigheden en er zijn verschillende types. Maar bovenal zal je veel grafieken moeten bestuderen. Gelukkig geeft deze handleiding je een vliegende start.


Wat zijn steunen en weerstanden?

In de basis zijn steunen en weerstanden eenvoudige begrippen. De prijs vindt een bepaald niveau dat het niet kan doorbreken, waarbij dit niveau een soort barrière vormt. In geval van een steun raakt de prijs een 'vloer' en in geval van een weerstand wordt er een 'plafond' geraakt. In zekere zin kun je een steun zien als een vraaggebied en een weerstand als een aanbodgebied.

In theorie worden steun- en weerstandsniveaus aangegeven als lijnen in een grafiek, maar in de praktijk is dit niet zo eenvoudig. Vergeet niet dat de markt niet wordt bepaald door natuurkundige wetten die voorkomen dat bepaalde prijsniveaus verbroken kunnen worden. Het kan daarom helpen om steunen en weerstanden te zien als gebieden of zones in een grafiek waarin bepaalde beleggers actief zijn.
Laten we eerst kijken naar een voorbeeld van een steunniveau. Je ziet dat de prijs constant in een zone belandt waarin er meer kopers actief worden. Doordat dit gebied meerdere keren werd getest, werd er een steunbereik gevormd. Omdat de beren (de verkopers) de prijs niet verder konden drukken, bewoog deze uiteindelijk weer omhoog en werd er een nieuwe uptrend gestart.


De prijs beweegt op en neer in een steungebied voorafgaand aan een uitbraak.


Laten we nu eens kijken naar een weerstandsniveau. Zoals we kunnen zien, bevond de prijs zich in een dalende trend. Meerdere keren steeg de prijs enigszins, maar lukte het niet om door de weerstand te breken. Er ontstond een weerstandsniveau omdat de stieren (kopers) geen controle over de markt wisten te krijgen en de prijs niet konden opdrijven, waardoor de dalende trend werd voortgezet.


De prijs kan niet door het weerstandsgebied breken.


Hoe kunnen beleggers steun- en weerstandsniveaus gebruiken?

Technische analysten gebruiken steun- en weerstandsniveaus om belangrijke gebieden in een prijsgrafiek te identificeren. Dit zijn de niveaus waarop de kans op een omkering of een pauze van de onderliggende trend hoger kan zijn. 
Marktpsychologie speelt een grote rol bij de vorming van steun- en weerstandsniveaus. Beleggers en investeerders onthouden op welke prijsniveaus er eerder sprake was van verhoogde interesse en handelsactiviteit. Omdat veel beleggers gebruik maken van dezelfde informatie, kan er op deze niveaus meer liquiditeit ontstaan. Steun- en weerstandsgebieden zijn daarom ideaal voor grotere beleggers (of whales) om een positie te openen of te sluiten.
Steun- en weerstandsniveaus zijn belangrijke concepten als het aankomt op correct risicobeheer. De vaardigheid om deze niveaus consequent te kunnen identificeren, kan veel interessante handelskansen opleveren. Meestal kunnen er namelijk twee dingen gebeuren als de prijs een steun- of weerstandsniveau bereikt: de prijs veert terug of breekt door de steun of weerstand, waarna de trend wordt voortgezet in de richting van het volgende steun- of weerstandsgebied.
Het openen van een positie in of bij een steun- of weerstandsgebied kan een goede strategie zijn omdat het vervalpunt, waar we normaal een stop-loss zouden plaatsen, relatief dichtbij is. Als de steun of weerstand wordt doorbroken en de transactie vervalt, kunnen beleggers zonder grote verliezen een positie sluiten. In die zin kunnen we zeggen dat hoe verder het instapmoment van het vraag- of aanbodgebied is verwijderd, hoe verder weg het vervalpunt ligt.
Iets anders om over na te denken is hoe deze niveaus kunnen reageren op een veranderende context. Een algemene regel is dat een steungebied kan veranderen in een weerstandsgebied als het wordt doorbroken. Het omgekeerde is ook waar: als een weerstandsgebied wordt doorbroken, kan dit later in een steungebied veranderen als dit prijsniveau weer wordt getest. Dit wordt soms ook wel een support-resistance flip genoemd.


Het steungebied is doorbroken en vormt later een weerstandsniveau.


Het feit dat het eerdere steungebied nu een weerstand vormt (of omgekeerd), is een bevestiging van het patroon. Als zodanig kan het een gunstig moment zijn om een positie te openen als dit prijsniveau weer wordt getest.

Iets anders waar rekening mee moet worden gehouden, is hoe sterk een steun- of weerstandsgebied is. Normaal geldt dat hoe vaker de prijs daalt en een steungebied test, hoe waarschijnlijker het is dat de steun wordt doorbroken. Ook hier is het tegenovergestelde waar: hoe vaker de prijs stijgt en een weerstandsgebied test, hoe waarschijnlijker het is dat de weerstand wordt doorbroken.

We weten nu hoe steun- en weerstandsniveaus werken als het gaat om prijsacties. Maar welke andere vormen van steunen en weerstanden zijn er? Hieronder bespreken we er een aantal.


Psychologische steun en weerstand

De eerste vorm die we bespreken, is de psychologische steun en weerstand. Deze gebieden komen niet noodzakelijk overeen met een technisch patroon, maar bestaan enkel als gevolg van de manier waarop de menselijke geest vorm geeft aan de wereld om zich heen.

De wereld waarin we leven, is ontzettend complex. We proberen daarom onbewust om situaties te vereenvoudigen, zodat het makkelijker wordt om ze te interpreteren. Een onderdeel hiervan is het naar boven afronden van getallen. Heb je bijvoorbeeld wel eens zin gehad in 0,7648 appels of 13.678.254 rijstkorrels willen kopen?

Hetzelfde gebeurt op de financiële markt en in het bijzonder bij de handel in cryptocurrencies, waar er sprake is van eenvoudig deelbare digitale eenheden. Het kopen van activa voor € 8,0674 en verkopen voor € 9,9765 wordt door onze hersenen niet op dezelfde manier verwerkt als een aankoop van € 8 en verkoop van € 10. Afgeronde nummers kunnen dus ook een steun- of weerstandsniveau vormen in een prijsgrafiek.

Helaas, was het maar zo simpel! In de loop der jaren is dit fenomeen algemeen bekend geworden. Sommige beleggers proberen daarom vooruit te lopen op duidelijke psychologische steun- of weerstandsniveaus, waarmee wordt bedoeld dat zij vlak boven of onder deze gebieden hun orders plaatsen.

Kijk eens naar het onderstaande voorbeeld. Naarmate de DXY steeds dichter bij 100 komt, plaatsen sommige beleggers hun orders daar net onder om te garanderen dat die worden gevuld. Omdat er zo veel beleggers zijn die verwachten dat de trend op 100 zal keren en daar nu vooruit op lopen, bereikt de markt dit niveau überhaupt niet en vindt de trendkering eerder plaats.


De trend van de US Dollar Index (DXY) keert vlak onder het niveau 100.


Trendlijnsteun en -weerstand

Als je ons artikel over klassieke grafiekpatronen hebt gelezen, dan weet je dat bepaalde patronen ook als barrières voor een prijs kunnen werken. In het onderstaande voorbeeld houdt een oplopende driehoek de prijs in bedwang tot die uiteindelijk naar boven weet uit te breken.


De trendlijnen vormen een steun en weerstand voor de S&P 500.


Je kunt deze patronen in je voordeel gebruiken door steun- en weerstandsgebieden te identificeren die samenvallen met trendlijnen. Zeker als je er vroeg bij weet te zijn, voordat het patroon volledig is gevormd, kan dit veel opleveren.


Voortschrijdend gemiddeldesteun en -weerstand

Er zijn veel indicatoren die dankzij hun interactie met de prijs een steun of weerstand kunnen vormen. 
De meest eenvoudige voorbeelden hiervan zijn voortschrijdende gemiddeldes. Omdat een voortschrijdend gemiddelde werkt als een steun of weerstand voor de prijs, worden ze door veel beleggers gebruikt om te bepalen hoe gezond de markt is. Voortschrijdende gemiddeldes kunnen ook nuttig zijn bij het identificeren van trendkeringen of omslagpunten.


Het 200-weekse voortschrijdend gemiddelde vormt een steun voor de prijs van Bitcoin.Wil je aan de slag met cryptocurrency? Koop Bitcoin op Binance!Fibonacci-steun en -weerstand

De door een Fibonacci retracement tool aangeduide niveaus kunnen eveneens mogelijke steunen en weerstanden vormen.

In het onderstaande voorbeeld vormt het Fibonacci-niveau van 61,8% meerdere keren een steun, terwijl het niveau van 23,6% juist als weerstand werkt.


De Fibonacci-niveaus vormen zowel een steun als weerstand voor de prijs van Bitcoin.


Wat is confluentie in technische analyse?

Tot nu toe hebben we het vooral gehad over wat steun- en weerstandsniveaus precies zijn en diverse vormen van steunen en weerstanden besproken. Maar hoe stel je op basis hiervan een effectieve beleggingsstrategie op?

Belangrijk hierbij is het concept van confluentie. Van confluentie, een ander woord voor samenloop of samenvloeiing, is sprake als er meerdere verschillende strategieën worden gecombineerd tot één strategie. Steun- en weerstandsniveaus zijn meestal het sterkst als ze in meerdere van de hierboven besproken categorieën geïdentificeerd kunnen worden.

Laten we hier aan de hand van twee voorbeelden dieper op ingaan. Welk potentiële steungebied denk je dat een hogere kans heeft om daadwerkelijk een steun te vormen?


Steun 1 valt samen met:


Steun 2 valt samen met:
  • een eerder weerstandsgebied
  • een afgeronde prijs


Als je goed hebt opgelet, dan weet je dat Steun 1 meer kans maakt om daadwerkelijk een steun voor de prijs te vormen. De prijs kan er echter ook doorheen vliegen. Het punt is dat de waarschijnlijkheid dat Steun 1 echt een steun vormt, hoger is dan bij Steun 2. Dat gezegd hebbende, zijn er geen garanties als het aankomt op beleggen. Hoewel grafiekpatronen nuttige hulpmiddelen kunnen zijn, vormen in het verleden behaalde resultaten geen garantie voor de toekomst. Wees dus voorbereid op alle mogelijke uitkomsten.

Historisch gezien bieden strategieën op basis van meerdere indicatoren de beste kansen voor beleggers. Sommige beleggers die hier met succes gebruik van maken, zijn erg kieskeurig bij het openen en sluiten van posities en zijn bereid om lang te wachten op het juiste handelsmoment. Doet een dergelijke kans zich echter voor, dan is de kans groter dat hun voorziene resultaten behaald worden.

Zelfs dan blijft het ontzettend belangrijk om na te denken over goed risicobeheer, zodat onverwachte prijsbewegingen geen grote impact op je kapitaalpositie zullen hebben. Zelfs de meest doordachte strategieën zijn geen garantie op succes. Houd altijd rekening met meerdere scenario's, zodat je geen slachtoffer wordt van false breakouts of bull en bear traps.


Tot slot

Ongeacht of je je voornamelijk bezighoudt met daghandel of swing trading, steun- en weerstandsniveaus zijn fundamentele concepten die je moet begrijpen als je gebruik wilt maken van technische analyse. Een steun is als het ware een 'vloer' voor de prijs, terwijl een weerstand als een soort 'plafond' fungeert.

Er zijn diverse vormen van steunen en weerstanden, waarvan sommige zijn gebaseerd op de interactie van de prijs met technische indicatoren. De meest betrouwbare steun- en weerstandszones worden bevestigd door meerdere strategieën.
Als je meer wilt weten over het analyseren van grafieken, lees dan vooral ook ons artikel Twaalf populaire candlestick-patronen gebruikt in technische analyse.