Hvad er valutahandel?
Hjem
Artikler
Hvad er valutahandel?

Hvad er valutahandel?

Let øvet
Offentliggjort Jul 6, 2021Opdateret Jan 31, 2023
14m

TL;DR

Valutamarkedet er verdens største marked målt på handelsvolumen og likviditet. Mæglere, virksomheder, regeringer og andre økonomiske aktører handler med valutaer og valutaderivater for at muliggøre international handel. 

Handlende bruger også markedet af spekulative årsager. Der findes forskellige arbitragemuligheder i forbindelse med valutakurser og renter, hvilket gør markedet populært til handel med store mængder eller med gearing.

Valutamarkedet består af fiatpenge-valutapar og deres relative markedspriser. Disse par købes og sælges typisk pr. lot. Et standardlot indeholder 100.000 enheder af parrets basisvaluta, men der findes også andre mindre størrelser, helt ned til 100 enheder.

Handlende bruger almindeligvis gearing for at øge de beløb, de kan investere med deres kapital. Du kan også opveje risikoen ved at bruge terminskøb og swaps til at handle et valutapar til en bestemt pris i fremtiden. Kombinationen af disse to instrumenter med andre handelsstrategier og produkter skaber en række forskellige investeringsmuligheder for valutahandlende.


Introduktion

Selv om du ikke selv handler med valuta, spiller det internationale valutamarked ofte en vigtig rolle i din hverdag. Mens virkningerne af et fald på aktiemarkedet ikke altid er så tydelige, kan en ændring i din valutas værdi påvirke prisen på varer og tjenesteydelser. Hvis du har været i udlandet, har du sandsynligvis også været nødt til at veksle din valuta og betale en kurs, der afhænger af de aktuelle valutakurser og -noteringer.

Valuta er en unik aktivklasse, der adskiller sig fra aktier, råvarer og obligationer. Når vi dykker ned i, hvad der gør den anderledes, er det tydeligt at se, hvorfor der er så stort et marked og behov for et virkelig globalt valutamarked. Hvad er valuta?

Valuta- eller FX-handel (fra foreign exchange) er køb og salg af statsvalutaer og andre valutaprodukter. Når du veksler valuta i en bank eller på et vekselbureau, bestemmes de kurser, vi finder, direkte af, hvad der sker på valutamarkedet.

Valutakursbevægelser er baseret på en blanding af økonomiske forhold, begivenheder i verden, rentesatser, politik og andre faktorer. Som følge heraf er valuta meget likvid og har den største handelsvolumen sammenlignet med andre finansielle markeder. 

Valutamarkedet omfatter to hovedaktiviteter: handel, der letter økonomiske transaktioner, og spekulationshandel. For virksomheder og andre enheder, der opererer på internationale markeder, er køb og salg af udenlandsk valuta en nødvendighed. At få dine midler hjem eller købe varer i udlandet er en vigtig brugssituation på valutamarkedet.

Spekulanter udgør den anden side af valutahandel. Kortfristet handel med store mængder, der udnytter meget små udsving i valutapriserne, er almindelig. Valutamarkedet er et marked fuld af arbitragemuligheder for spekulanter, hvilket til dels forklarer den store handelsvolumen på markedet. 

Handlende søger også at tjene penge på langsigtede muligheder som f.eks. svingende rentesatser. Økonomiske begivenheder og geopolitik forårsager også alvorlige udsving over tid på valutamarkederne. Ved at købe en valuta nu og beholde den kan man opnå gevinst på lang sigt. Du kan også aftale valutakurser flere år i forvejen med futureskontrakter i et væddemål for eller imod markedet.

Valutahandel kan være en udfordring for mindre brugere. Uden at låne eller have en stor startkapital bliver arbitrage og kortsigtet handel meget vanskeligere. Dette aspekt har ført til, at internationale banker og finansielle institutioner står for størstedelen af den volumen, som vi ser på valutamarkedet.


Hvad er et valutapar?

På det mest grundlæggende niveau indeholder valutamarkedet valutapar, der beskriver den relative pris mellem de to valutaer. Hvis du allerede har handlet med kryptovalutaer, er du allerede en smule bekendt med, hvordan valutamarkedet fungerer. Den første valuta, der vises i et par, er basisvalutaen. Den anden er noteringsvalutaen, undertiden kendt som modvalutaen. Vi udtrykker noteringsvalutaen som en værdi i forhold til en enkelt enhed af basisvalutaen.

GBP/USD viser prisen på 1 GBP i USD. Dette forhold angives som et tal, f.eks. 1,3809, hvilket viser, at 1 BBP er 1,3809 USD værd. GBP/USD er ét af de hyppigst handlede par og er kendt som cable. Dette kælenavn stammer fra et transatlantisk kabel i det 19. århundrede, der videresendte denne kurs mellem børserne i London og New York.

gbpusd-diagram


Når det drejer sig om valutahandel, kan du finde mange likvide markeder. Nogle af parrene med den højeste handelsvolumen omfatter USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF og EUR/USD. Disse par er kendt som de store valutaer og består af den amerikanske dollar, den japanske yen, det britiske pund sterling, den schweiziske franc og euroen.


Hvorfor handler folk med valuta?

Valutamarkedet handler ikke kun om spekulation. Banker, virksomheder og andre parter, der har brug for adgang til udenlandske kontanter, deltager i valutahandel for at lette internationale transaktioner. Virksomhederne aftaler også på forhånd valutakurser for at fastsætte omkostningerne ved fremtidige valutavekslinger, såkaldt afdækning. En anden use case er, at regeringer kan opbygge reserver og opfylde økonomiske mål, herunder valutabinding eller øge import/eksport.

For individuelle handlende er der også attraktive træk ved valutamarkedet:

  • Gearing gør det muligt for selv små handlende at investere med større kapitalbeløb, end de direkte har adgang til.

  • Startomkostningerne er lave, da det er muligt at købe små mængder valuta. Det kan koste dig tusindvis af USD at købe en aktie på aktiemarkedet, sammenlignet med at komme ind på valutamarkedet for 100 USD.

  • Du kan handle næsten når som helst, hvilket gør valutamarkedet velegnet til alle tidsplaner.

  • Der er høj likviditet på markedet, og der er et lavt bid-ask spread.

  • Optioner og futures er standardprodukter. Short selling af markedet er muligt for handlende, som ikke blot ønsker at spotkøbe og sælge til den aktuelle markedspris.


Hvor handler folk med valuta?

I modsætning til aktier, der hovedsageligt handles på centraliserede børser som NYSE eller NASDAQ, foregår valutahandel i knudepunkter verden over. Deltagerne kan handle direkte med hinanden via OTC-handel (over-the-counter) eller indgå i et stort netværk af banker og mæglere på interbankmarkedet. 

Det kan være vanskeligt at føre tilsyn med denne internationale valutahandel på grund af de forskellige regler for hver enkelt valuta. Mens mange jurisdiktioner har agenturer, der fører tilsyn med handelen på hjemmemarkedet, er deres internationale rækkevidde begrænset. Selv om du måske skal have en licens eller gå gennem en akkrediteret mægler med din valutahandel, forhindrer det ikke handlende i at bruge andre, mindre regulerede markeder til deres aktiviteter.

Fire store zoner tegner sig for størstedelen af valutahandelsvolumenen: New York, London, Tokyo og Sydney. Eftersom valutamarkedet ikke har noget centralt punkt, bør du kunne finde et mæglerfirma, der kan hjælpe dig med at handle valuta i hele verden.

Der findes en lang række forskellige muligheder for onlinemæglertjenester, som typisk er gratis. Du betaler ikke direkte provision, men valutamæglere vil opretholde en spredning på den pris, de tilbyder, og den faktiske markedspris. Hvis du er nybegynder, skal du vælge et mæglerfirma, der lader dig handle med mikrolots. Vi vil komme ind på dette senere, men det er langt den mest tilgængelige måde for dig at begynde at handle med valuta på.


Hvad gør valutahandel unik?

Valutamarkedet har mange aspekter, der gør det anderledes end andre finansielle markeder:

  1. Det har en enorm geografisk dækning. Der findes 180 anerkendte udenlandske valutaer rundt om i verden, hvilket skaber markeder for dem i næsten alle lande.

  2. Det er ekstremt likvidt og har en enorm handelsvolumen.

  3. Markedspriserne påvirkes af en lang række globale faktorer. Det drejer sig bl.a. om politik, økonomiske forhold, spekulation, pengeoverførsler og meget mere.

  4. Det er åbent for handel ca. 24 timer i døgnet, fem dage om ugen. Eftersom markedet ikke er helt centraliseret, er en børs eller et mæglerfirma næsten altid åbent for dig til at bruge. Markederne er lukket i weekenden, men der er stadig mulighed for at handle efter lukketid på nogle platforme.

  5. Dets gevinstmarginer kan være lave, medmindre der handles i store mængder. Små forskelle i valutakursen kan gøres rentable gennem store handler.


Hvordan handler folk med valuta?

Der er et par valgmuligheder, når det drejer sig om valuta, som den enkelte handlende kan træffe. Den enkleste måde er at købe et valutapar på spotmarkedet og beholde det. Du køber f.eks. EUR i parret USD/EUR. Hvis modvalutaen stiger i værdi, kan du sælge den til din basisvaluta og få en gevinst med hjem.

Du kan også geare dine midler til at øge den kapital, du har til rådighed. I dette tilfælde kan du handle med lånte midler, så længe du dækker dine tab. En anden mulighed er valutaoptioner, som giver dig mulighed for at købe eller sælge et par til en bestemt pris på en bestemt dato. Futureskontrakter er også populære, idet de forpligter dig til at indgå en handel til en aftalt pris i fremtiden.

Et spændende aspekt af valutahandel er muligheden for at opnå en gevinst gennem renteforskelle. Centralbankerne i hele verden fastsætter forskellige rentesatser, som giver investeringsmuligheder for valutahandlende. Ved at veksle dine kontanter og indsætte dem i en udenlandsk bank er det muligt at tjene flere penge end at lade pengene blive hjemme. 

Der er dog ekstra omkostninger, herunder gebyrer for pengeoverførsler, bankgebyrer og forskellige skatteordninger. Du bør overveje alle de mulige ekstraomkostninger for at få dine strategier til at fungere. Arbitragemuligheder og gevinster er ofte minimale, så dine marginaler vil være små. Et uventet gebyr kan ødelægge alle dine forventede gevinster.


Hvad er en pip?

En pip (procent i point) er den mindste mulige prisstigning, som et valutapar kan stige. Lad os se på GBP/USD igen:

gbpusd-quote


En bevægelse op eller ned på 0,0001 vil være det mindste beløb, som parret kan bevæge sig (1 pip). Det er dog ikke alle valutaer, der handles med fire decimaler. Ethvert par med den japanske yen som noteringsvaluta har som standard en pip på 0,01, da der ikke er nogen decimalisering af valutaen.

Pipetter

Nogle mæglere og børser bryder standarden og tilbyder par, der udvider antallet af decimaler. GBP/USD vil f.eks. blive angivet med fem decimaler i stedet for de sædvanlige fire. USD/JPY har typisk to decimaler, men kan have tre decimaler. Denne ekstra decimal er kendt som en pipette.


Hvad er et lot i valutahandel?

I valutahandel købes og sælges valutaer i bestemte mængder, der kaldes lots. I modsætning til aktiemarkederne handles disse lots af fremmed valuta til faste værdier. Et lot er typisk 100.000 enheder af basisvalutaen i et par, men der er også mindre mængder, du kan købe, herunder mini-, mikro- og nanolots.

Lot

Enheder

Standard 

100.000

Mini

10.000

Mikro

1.000

Nano

100

Når du arbejder med lots, er det nemt at beregne dine gevinster og tab med pip-ændringer. Lad os se på EUR/USD som et eksempel:

eurusd-kurs


Hvis du køber et standardlot EUR/USD, har du købt 100.000 EUR for 119.380 USD. Hvis parrets pris stiger med en pip, og du sælger dit lot, svarer det til en ændring på 10 enheder af den pågældende valuta. Denne værdistigning betyder, at du vil sælge dine 100.000 EUR for 119.390 USD og dermed have opnået en gevinst på 10 USD. Hvis prisen stiger med ti pip, vil det være en gevinst på 100 USD.

Efterhånden som handlen er blevet mere og mere digitaliseret, er standardlotsstørrelser blevet mindre populære til fordel for mere fleksible muligheder. På den anden side af spektret har store banker endda øget størrelsen af deres standardlots op til 1 million for at kunne håndtere den store mængde, de handler med.


Hvordan virker gearing i valutahandel?

Ét af valutamarkedets unikke træk er dets relativt små gevinstmarginer. For at forbedre dine gevinster skal du øge den mængde, du handler med. Banker kan gøre dette forholdsvis nemt, men enkeltpersoner har måske ikke adgang til tilstrækkelig kapital og kan i stedet bruge gearing.

Med gearing kan du låne penge fra en mægler med en relativt lille sikkerhedsstillelse. Mæglere viser gearingsbeløb som en multiplikation af den tilvejebragte kapital, f.eks. 10x eller 20x er lig med 10 gange eller 20 gange dine penge. 10.000 USD med 10x gearing ville give dig 100.000 USD at handle med.

For at låne disse penge har handlende et marginbeløb, som en mægler bruger til at dække eventuelle tab. En margin på 10 % er 10x, en margin på 5 % er 20x, og en margin på 1 % er 100x. Ved hjælp af gearing oplever du de fulde tab eller gevinster ved en investering baseret på det samlede gearede beløb. Med andre ord forstærker gearing din gevinst og dine tab.

Lad os se på et eksempel med EUR/USD. Hvis du ønsker at købe et lot af dette par (100.000 EUR), skal du bruge ca. 120.000 USD til den nuværende kurs. Hvis du er en lille handlende uden adgang til sådanne midler, kan du overveje at få 50x gearing (2 % margin). I dette tilfælde behøver du kun at give 2.400 USD for at få adgang til 120.000 USD på valutamarkedet.

Hvis parret falder med 240 pip (2.400 USD), lukkes din position, og din konto bliver likvideret (du mister alle dine midler). Når du har en gearing, kan små bevægelser i kursen føre til pludselige, store ændringer i din gevinst eller dit tab. De fleste mæglere giver dig mulighed for at øge marginen på din konto og fylde den op efter behov.


Hvordan fungerer afdækning i valuta?

Med enhver flydende valuta er der altid en risiko for, at valutakursen vil ændre sig. Mens spekulanterne forsøger at opnå gevinster på volatilitet, lægger andre vægt på stabilitet. En virksomhed, der planlægger at ekspandere internationalt, kan f.eks. ønske at fastlåse en valutakurs for bedre at kunne planlægge sine udgifter. Det kan de gøre ganske let ved hjælp af en proces, der kaldes afdækning.

Selv spekulanter kan ønske at fastlåse en bestemt valutakurs for at beskytte sig mod et økonomisk chok eller en finanskrise. Du kan begynde at afdække dine valutakurser med forskellige finansielle instrumenter. De mest almindelige metoder er at bruge futures- eller optionskontrakter. Med en futureskontrakt er en investor eller handlende forpligtet til at handle til en bestemt kurs og et bestemt beløb på en fremtidig dato. 

Futureskontrakter

Lad os antage, at du indgår en futureskontrakt om at købe et lot USD/EUR til 0,8400 (køb 100.000 USD for 84.000 EUR) om et år. Du sælger måske i eurozonen og ønsker at hjemtage din gevinst i løbet af et år. En futureskontrakt fjerner risikoen for en eventuel stigning i den amerikanske dollar i forhold til euroen og hjælper dig med at planlægge din økonomi bedre. I dette tilfælde vil hver euro, hvis den amerikanske dollar stiger, købe færre dollar, når midlerne hjemtages.

Hvis den amerikanske dollar stiger, og USD/EUR er på 1,0000 om et år, vil spotkursen uden en futureskontrakt være 100.000 USD for 100.000 EUR. Men i stedet for denne kurs vil du indgå den tidligere aftalte kontrakt på et lot USD/EUR til 0,8400 (100.000 USD for 84.000 EUR). I dette enkle eksempel har du sparet 16.000 EUR pr. lot, ikke medregnet eventuelle gebyrer.

Optioner 

Optioner giver en lignende mulighed for at reducere risikoen gennem afdækning. Men i modsætning til futures giver optioner dig mulighed for at købe eller sælge et aktiv til en forudbestemt pris på eller før en bestemt dato. Når du har betalt en købspris (præmien), kan en optionskontrakt beskytte dig mod uønsket stigning eller fald i et valutapar.

Hvis en britisk virksomhed f.eks. sælger varer og tjenester i USA, kan den købe en GBP/USD-købsoption. Dette instrument giver dem mulighed for at købe GBP/USD i fremtiden til en forudbestemt pris. Hvis pundet er steget eller har fastholdt sin kurs, når betalingen i amerikanske dollar finder sted, har virksomheden kun tabt den pris, der er betalt for optionskontrakten. Hvis pundet falder i værdi i forhold til dollaren, har de allerede afdækket deres kurs og kan få en bedre pris end den, der tilbydes på markedet.

Du kan læse mere om futures- og optionskontrakter i Hvad er termins- og futureskontrakter? og Hvad er optionskontrakter?.


Dækket rentearbitrage

Eftersom renteniveauet varierer på verdensplan, kan valutahandlende arbitrere disse forskelle og samtidig kompensere for risikoen ved en valutakursændring. Én af de mest almindelige måder at gøre dette på er med dækket rentearbitrage. Denne handelsstrategi afdækker fremtidige prisbevægelser i valutaparret for at reducere risikoen.

Trin 1: Finde en arbitragemulighed

Tag f.eks. EUR/USD-parret med en kurs på 1,400. Rentesatsen for indlån i eurozonen er 1 %, mens den er 2 % i USA. Så 100.000 EUR investeret i eurozonen vil give dig en gevinst på 1.000 EUR efter et år. Men hvis du kunne investere pengene i USA, ville det give dig en gevinst på 2.000 EUR, hvis valutakursen holder. Dette forenklede eksempel tager dog ikke højde for gebyrer, bankomkostninger og andre udgifter, som du også bør regne med.

Trin 2: Afdækning af din valutakurs

Ved at bruge en etårig EUR/USD-futureskontrakt med en terminskurs på 1,4100 kan du drage fordel af den forbedrede rente i USA og garantere et fast afkast. Terminskursen er den aftalte valutakurs, der anvendes i kontrakten.

En bank eller mægler beregner denne kurs ved hjælp af en matematisk formel, der tager højde for forskellige rentesatser og den aktuelle spotpris. Terminskursen tilføjer en præmie eller rabat i forhold til spotkursen, afhængigt af markedsforholdene. Som forberedelse til arbitrage indgår vi en futureskontrakt om at købe et parti EUR/USD til en kurs på 1,41 om et år.

Trin 3: Fuldførelse af arbitragen

I denne strategi sælger du et lot EUR/USD til 1,400 på spotmarkedet for at få 140.000 USD til en pris på 100.000 EUR. Når du har midlerne fra din spothandel, skal du indsætte dem i USA i et år til 2 % rente. Når året er omme, har du i alt 142.800 USD i alt.

Det næste skridt er at konvertere de 142.800 USD tilbage til EUR. Med futureskontrakten sælger du de 142.800 USD tilbage til den aftalte kurs på 1,4100, hvilket giver dig ca. 101.276,60 EUR.

Trin 4: Sammenligning af gevinster

Lad os sammenligne den gevinst, du får her med og uden afdækning af kursen, hvis alt andet er lige. Når du har gennemgået strategien for dækket rentearbitrage i USA, vil du have 101.276,60 EUR. Hvis du ikke afdækkede dig, ville du som tidligere nævnt have 102.000 EUR. Så hvorfor afdækker folk sig, hvis det fører til færre gevinster? 

De handler primært for at undgå risikoen for udsving i valutakursen. Et valutapar vil sjældent forblive stabilt i et år. Så selv om gevinsten er 723,40 EUR mindre, er det lykkedes os i det mindste at garantere 1.276,60 EUR. En anden faktor er, at vi antager, at centralbanken ikke vil ændre renten i løbet af året, hvilket ikke altid er tilfældet.Sammenfatning

For alle, der er interesseret i international økonomi, handel og globale anliggender, er valutamarkedet et unikt alternativ til aktier. Valutahandel kan virke mindre tilgængeligt end kryptoer eller aktier for små investorer. Men med fremkomsten af onlinemæglere og den stigende konkurrence i forbindelse med finansielle tjenester til offentligheden er valutahandel ikke længere så uopnåeligt. Mange valutahandlende er afhængige af gearing for at opnå en anstændig gevinst. Disse strategier indebærer en høj risiko for likvidation, så du skal sørge for at forstå mekanismerne meget godt, før du tager risici.