Hvad er First Digital USD (FDUSD)?
Hjem
Artikler
Hvad er First Digital USD (FDUSD)?

Hvad er First Digital USD (FDUSD)?

Begynder
Offentliggjort Aug 16, 2023Opdateret Sep 25, 2023
6m

TL;DR

  • First Digital (FDUSD) blev introduceret i juni 2023 og er en reserveopbakket stablecoin udstedt af et datterselskab til finansvirksomheden First Digital Limited, hvis hovedselskab ligger i Hongkong. 

  • FDUSD blev lanceret på Ethereum- og BNB Chain-netværkene med planer om at blive udstedt på andre blockchains i fremtiden. 

  • FDUSD leverer en "attestation of reserve"-rapport revideret af uafhængige revisorer for at vise, at FDUSD er fuldt understøttet af en tilsvarende værdi af kontanter eller ækvivalenter til kontanter. 

Hvad er First Digital USD (FDUSD)?  

First Digital (FDUSD) er en stablecoin, der er udstedt af FD121 Limited, som er et datterselskab til finansvirksomheden First Digital Limited, hvis hovedkvarter er beliggende i Hongkong. FDUSD blev introduceret i juni 2023 og skal bakkes op af en amerikansk dollar eller et aktiv af tilsvarende værdi, der opbevares i reserver hos den udpegede forvalter, First Digital Trust Limited. 

Som et forvaltningsselskab registreret under Hongkongs lovgivning har First Digital Trust Limited mandat til at opbevare alle FDUSD-reserver på adskilte konti. Det betyder, at der ikke er nogen sammenblanding af FDUSD-reserver med andre aktiver i virksomheden. Reserver skal også holdes i kontanter eller meget likvide aktiver, hvilket virksomheden hævder er med til at sikre 1:1-opbakning af FDUSD. 

Udstederen af FDUSD offentliggør en "attestation of reserve"-rapport, der er revideret af uafhængige revisorer, for at vise, at udbuddet af FDUSD i omløb er fuldt understøttet af en tilsvarende værdi af kontanter eller ækvivalenter til kontanter, der opbevares i forvaltning

FDUSD blev udstedt på Ethereum- og BNB Chain-netværkene ved lanceringen, men der er planer om udstedelse på andre blockchains i fremtiden. Med mange stablecoins allerede på markedet søger FDUSD at tilbyde yderligere instrumenter til spredning til brugere, der er interesserede i at bruge stablecoins. 

Hvorfor er FDUSD nyttig? 

Kryptovalutaer har mange fordele i forhold til fiatpengevalutaer som betalingsmiddel og i andre sammenhænge, da de giver hurtigere transaktioner og lavere gebyrer, samtidig med at de er mere sikre og beskytter personlige oplysninger. 

Stablecoins såsom FDUSD er digitale integrerede instrumenter, der er designet til at opretholde en stabil værdi, hvilket hjælper med at bygge bro mellem det traditionelle finansielle økosystem og kryptovalutamarkedet. Stablecoins som FDUSD gør det muligt for fiatpengevalutaer at blive repræsenteret i kryptoverdenen, samtidig med at de kan bevæge sig mere frit og effektivt. 

Hvad er FDUSD's use cases?  

FDUSD tilbyder forskellige use cases, herunder følgende: 

1. Pengeoverførsler 

FDUSD kan bruges til hurtige og omkostningseffektive transaktioner på tværs af grænser, hvilket giver en økonomisk mulighed for pengeoverførsler. Sammenlignet med traditionelle bankoverførsler har stablecoins såsom FDUSD meget lavere gebyrer, og transaktionerne fuldføres hurtigere. 

2. Betalingsløsninger

På samme måde kan FDUSD bruges af virksomheder og enkeltpersoner til at behandle betalinger med lavere gebyrer og hurtigere behandling. Det er især værdifuldt for internationale transaktioner, hvor traditionelle betalingsmetoder ofte opkræver ekstra gebyrer for valutakonvertering og overførsler på tværs af grænser. 

3. Afdækning mod prisvolatilitet 

I betragtning af volatiliteten på kryptomarkederne kan FDUSD bruges som en afdækning og et anker for stabilitet i perioder med ustabile prisbevægelser. Investorer kan konvertere andre kryptoer til stablecoins såsom FDUSD for at fastlåse gevinster eller beskytte deres investeringer mod ekstreme markedsudsving. 

4. Brug i DeFi 

I lighed med andre stablecoins kan FDUSD bruges i forskellige DeFi-applikationer til at foretage udbyttefarming, udlån, lån og staking. 

Hvad er risiciene ved FDUSD? 

FDUSD har nogle risikofaktorer, som brugerne skal være opmærksomme på. De omfatter følgende: 

1. Risici for fjernet tilknytning 

FDUSD's tilknytningsmekanisme afhænger af, at dens reserver er i stand til at støtte indløsningen af FDUSD til pari på ethvert givet tidspunkt for alle indløsningsbehov. Derfor er sikkerheden og likviditeten af reserveaktiverne afgørende for FDUSD's stabilitet. FDUSD's reserver forvaltes af en tredjepart og kan variere fra meget likvide til illikvide aktiver. Der er risici forbundet med udstederens potentielle manglende evne til at opfylde de påståede stablecoin-egenskaber, herunder den nominelle værdi og rettidig indløsning til pari. 

2. Operationelle risici 

FDUSD er udsat for operationelle risici, herunder svindel og cyberrisici. FDUSD er afhængig af tredjepartstjenester såsom børser og forvaltningstjenester, som er udsat for forskellige operationelle risici. Desuden er der ingen effektive retsmidler mod tab eller tyveri af kryptoaktiver, hvilket kan udsætte brugerne for yderligere risici. 

3. Lovgivningsmæssige risici

Det lovgivningsmæssige miljø for stablecoins er i øjeblikket fuldt af usikkerhed. Reglerne i forskellige jurisdiktioner varierer meget og udvikler sig hurtigt, hvilket kan påvirke visse af FDUSD's aktiviteter. 

4. Modpartsrisici 

Driften af FDUSD involverer finansielle tredjepartsmellemmænd, som udsætter brugerne for modpartsrisici. Det kan føre til forsinkelser i indløsninger og øgede omkostninger, fordi stablecoin-udstedere er afhængige af børser, market makers, banker og andre pengeoverførselstjenester for at lette indløsningen. 

Sammenfatning 

Ifølge markedsforskere forventes stablecoin-markedet at vokse til billioner USD i løbet af de næste fem år, op fra lidt over 100 milliarder USD i midten af 2023. FDUSD er blandt de mange nye deltagere i det blomstrende stablecoin-område.

Efterhånden som udbredelsen af kryptovalutaer fortsætter, overvejer både traditionelle finansielle institutioner og kryptointegrerede enheder i stigende grad at udstede deres egne stablecoins, skræddersyet til deres nichemarkeder og målgrupper. Det tyder på, at brugerne vil have en bredere vifte af valgmuligheder, når de skal beslutte sig for de bedste stablecoins til deres behov.

Men selvom stablecoins har mange fordele, er de ikke uden risici. Brugere bør udvise forsigtighed og sætte sig grundigt ind i tingene, før de engagerer sig i en stablecoin. Sørg altid for at gennemgå stablecoinens whitepaper, reserverapporter, revisionsresultater og eventuelle relaterede juridiske ansvarsfraskrivelser, som normalt er tilgængelige på stablecoinens officielle website. 

Yderligere læsning

Ansvarsfraskrivelse og risikoadvarsel: Dette indhold præsenteres for dig, "som det er", udelukkende til generel information og uddannelsesmæssige formål, uden nogen form for repræsentation eller garanti. Det skal ikke opfattes som finansiel, juridisk eller anden professionel rådgivning, og det er heller ikke hensigten at anbefale køb af et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste. Du bør søge din egen rådgivning hos relevante professionelle rådgivere. Hvis artiklen er skrevet af en tredjepart, skal du være opmærksom på, at de synspunkter, der kommer til udtryk, tilhører den pågældende tredjepart og ikke nødvendigvis afspejler Binance Academy. Læs vores fulde ansvarsfraskrivelse her for yderligere detaljer. Priserne på digitale aktiver kan være ustabile. Værdien af din investering kan falde eller stige, og det er ikke sikkert, at du får det investerede beløb tilbage. Du er eneansvarlig for dine investeringsbeslutninger, og Binance Academy er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte pådrage dig. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel, juridisk eller anden professionel rådgivning. For mere information, se vores Vilkår for anvendelse og Risikoadvarsel.