Hjem
Gloseliste
Modpartsrisiko

Modpartsrisiko

Begynder

Hvad er modpartsrisiko?

Modpartsrisiko er et afg√łrende begreb inden for finans- og investeringsverdenen. Det henviser til risikoen for, at √©n af parterne i en finansiel transaktion misligholder eller ikke opfylder sine kontraktlige forpligtelser, hvilket medf√łrer √łkonomiske tab for den anden part. Det er kort sagt risikoen for, at den part, du handler med, ikke er i stand til eller villig til at opfylde sin del af aftalen.

Modpartsrisiko findes i forskellige sammenh√¶nge, herunder detailbankvirksomhed og kryptovaluta. Den kan forekomme i b√•de den offentlige og private sektor og p√•virker enkeltpersoner, virksomheder og regeringer. Forst√•else og h√•ndtering af modpartsrisiko er afg√łrende for investorer, finansielle institutioner og tilsynsmyndigheder for at sikre stabilitet og integritet i det finansielle system.

Kilder til modpartsrisiko

Den prim√¶re kilde til modpartsrisiko er muligheden for misligholdelse eller insolvens. Hvis en modpart bliver insolvent, betyder det, at denne ikke er i stand til at opfylde sine √łkonomiske forpligtelser, hvilket potentielt kan resultere i √łkonomiske tab for den anden part. Insolvens kan opst√• af forskellige √•rsager, s√•som d√•rlig √łkonomistyring, √łkonomiske nedture, driftssvigt, juridiske tvister eller svindel.

Et eksempel på modpartsrisiko

Lad os se på et eksempel på modpartsrisiko i en kryptotransaktion. Alice beslutter sig for at låne ether (ETH) til Bob gennem en DeFi-platform. Transaktionsbetingelserne er kodet i en smart contract på denne måde: Bob sender token A til en værdi af 1.000 USD som sikkerhedsstillelse for et lån på 700 USD i ETH fra Alice. 

Lad os nu sige, at token A's pris falder drastisk til 500 USD p√• grund af markedsvolatilitet. Hvis Bob misligholder l√•net, risikerer Alice ikke at f√• hele sit bel√łb p√• 700 USD tilbage, fordi sikkerhedsstillelsen nu kun er 500 USD v√¶rd.

I praksis er der en likvidationsgrad i sådanne udlånskontrakter. Hvis token A's værdi f.eks. falder til 850 USD, er det muligt at kode smart contracten for at afvikle Bobs token A for at undgå et tab for Alice, men der er en mulighed for, at likvidationen ikke finder sted hurtigt nok, hvilket stadig udsætter Alice for tab. 

Dette er et eksempel på modpartsrisiko i DeFi-området, hvor risikoen er knyttet til muligheden for, at en låntager ikke kan opfylde sine forpligtelser, og långiveren bærer tabet. 

Håndtering af modpartsrisiko

Flere faktorer skal tages i betragtning for at styre modpartsrisikoen effektivt. For det f√łrste er kreditv√¶rdighed et afg√łrende aspekt. Kreditv√¶rdighed refererer til en modparts evne til at opfylde sine finansielle forpligtelser. Den evalueres typisk ved at analysere faktorer s√•som kreditvurderinger, regnskaber, g√¶ldsforhold, pengestr√łmsm√łnstre og brancheudsigter. H√łj kreditv√¶rdighed indeb√¶rer lav modpartsrisiko, mens lav kreditv√¶rdighed indikerer et h√łjere risikoniveau.

Et andet aspekt at overveje er koncentrationen af eksponering. Koncentrationen af eksponering henviser til, i hvor h√łj grad en part er afh√¶ngig af en enkelt modpart eller en lille gruppe af modparter. Ved at sprede modparterne mindskes koncentrationsrisikoen, og den samlede modpartsrisiko reduceres. Generelt anbefales ofte en gr√¶nse p√• 10 % for en enkelt modpart for at forhindre en overkoncentration af risikoen. Denne t√¶rskel kan dog v√¶re h√łjere eller lavere i praksis.

Desuden spiller kontraktens vilk√•r og betingelser en afg√łrende rolle. Kontraktlige aftaler b√łr indeholde bestemmelser, der mindsker modpartsrisici, s√•som krav om sikkerhedsstillelse, marginindkald og opsigelsesklausuler. Disse bestemmelser hj√¶lper med at beskytte de involverede parters interesser og giver en mekanisme til at afb√łde potentielle tab i tilf√¶lde af misligholdelse.

Sikkerhedsstillelse er en effektiv risikoreducerende strategi til håndtering af modpartsrisiko. Det indebærer, at modparten skal stille sikkerhed, typisk i form af aktiver såsom kontanter eller værdipapirer, som en foranstaltning mod potentielle tab. I tilfælde af misligholdelse kan sikkerhedsstillelsen likvideres for at dække eventuelle tab.

T√¶t overv√•gning og aktiv risikostyring er afg√łrende for at styre modpartsrisikoen. Regelm√¶ssig overv√•gning af modparternes √łkonomiske sundhed og kreditv√¶rdighed kan hj√¶lpe med at identificere advarselssignaler og potentielle misligholdelsesrisici. Hvis der er advarselssignaler, kan det v√¶re n√łdvendigt med proaktive foranstaltninger s√•som at reducere eksponeringen, genforhandle vilk√•r eller s√łge alternative modparter.

Læs mere om De-Fi-lån: Hvad er flash-lån i DeFi?
Del opslag
Registrer en konto
Omsæt din viden til praksis ved at åbne en Binance-konto i dag.