Pradžia
Žodynėlis
Sandorio Å¡alies rizika

Sandorio Å¡alies rizika

Kas yra sandorio Å¡alies rizika?

Sandorio šalies rizika yra labai svarbi finansų ir investicijų pasaulio sąvoka. Ji reiškia riziką, kad viena finansinėje operacijoje dalyvaujanti šalis gali nevykdyti savo finansinių arba sutartinių įsipareigojimų, sukeldama finansinių nuostolių kitai šaliai. Paprasčiau tariant, tai rizika, kad šalis, su kuria sudarote sandorį, nesugebės arba nenorės įvykdyti savo sandorio dalies.

Sandorio šalies rizika egzistuoja įvairiose situacijose, įskaitant mažmeninės bankininkystės ir kriptovaliutų erdvę. Ji gali pasireikšti tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuose ir paveikia asmenis, korporacijas ir vyriausybes. Norint užtikrinti finansų sistemos stabilumą ir vientisumą, investuotojams, finansų įstaigoms ir reguliavimo institucijoms labai svarbu suprasti ir valdyti sandorio šalies riziką.

Sandorio Å¡alies rizikos Å¡altiniai

Pagrindinis sandorio šalies rizikos šaltinis yra įsipareigojimų neįvykdymo arba nemokumo galimybė. Jei sandorio šalis tampa nemoki, tai reiškia, kad ji negali vykdyti savo finansinių įsipareigojimų, todėl kita šalis gali patirti finansinių nuostolių. Nemokumas gali atsirasti dėl įvairių priežasčių, pvz., prasto finansų valdymo, ekonomikos nuosmukio, nesėkmingos veiklos, teisinių ginčų ar sukčiavimo.

Sandorio Å¡alies rizikos pavyzdys

Pažvelkime į kriptografinio sandorio šalies rizikos pavyzdį. Alisa nusprendžia paskolinti Bobui eterį (ETH) per DeFi platformą. Transakcijos sąlygos išmaniajame sandoryje užkoduotos taip: Bobas paskelbia žetoną A, kurio vertė 1 000 JAV dolerių, kaip užstatą už 700 JAV dolerių ETH paskolą iš Alisos. 

Tarkime, kad dėl rinkos nepastovumo žetono A kaina smarkiai nukrenta iki 500 JAV dolerių. Jei Bobas negrąžins paskolos, Alisa rizikuoja neatgauti visos 700 JAV dolerių sumos, nes užstatas dabar vertas tik 500 JAV dolerių.

Praktiškai tokiose skolinimo sutartyse taikomas likvidavimo koeficientas. Pavyzdžiui, kai žetono A vertė nukrenta iki 850 JAV dolerių, išmanusis sandoris gali būti užkoduotas, kad Bobo žetonas A būtų likviduotas ir Alisa nepatirtų nuostolių, tačiau yra tikimybė, kad likvidavimas nebus atliktas pakankamai greitai, todėl Alisa vis tiek gali patirti nuostolių. 

Tai yra sandorio šalies rizikos DeFi erdvėje pavyzdys, kai rizika siejama su galimybe, kad skolininkas neįvykdys savo įsipareigojimų, o skolintojas patirs nuostolių. 

Sandorio Å¡alies rizikos valdymas

Norint veiksmingai valdyti sandorio šalies riziką, reikia atsižvelgti į keletą veiksnių. Pirma, labai svarbus aspektas yra kreditingumas. Kreditingumas reiškia sandorio šalies gebėjimą vykdyti savo finansinius įsipareigojimus. Paprastai jis vertinamas analizuojant įvairius veiksnius, pvz., kredito reitingus, finansines ataskaitas, skolos koeficientus, pinigų srautų modelius ir pramonės perspektyvas. Aukštas kreditingumas reiškia mažą sandorio šalies riziką, o mažas kreditingumas – aukštesnį rizikos lygį.

Kitas aspektas, į kurį reikia atsižvelgti, yra poveikio koncentracija. Poveikio koncentracija reiškia, kiek šalis yra priklausoma nuo vienos sandorio šalies arba nedidelės sandorio šalių grupės. Sandorio šalių diversifikavimas padeda sumažinti koncentracijos riziką ir bendrą sandorio šalių riziką. Paprastai vienai sandorio šaliai rekomenduojama 10 % rizikos riba, kad būtų išvengta per didelės rizikos koncentracijos. Tačiau praktiškai ši riba gali būti didesnė arba mažesnė.

Be to, esminis vaidmuo tenka sutarties sąlygoms. Į sutartinius susitarimus turėtų būti įtrauktos kitos sandorio šalies rizikos mažinimo nuostatos, pvz., įkaito reikalavimai, įkaito vertės išlaikymo prievolės ir sutarties nutraukimo sąlygos. Šios nuostatos padeda apsaugoti dalyvaujančių šalių interesus ir suteikia mechanizmą, kaip sumažinti galimus nuostolius įsipareigojimų nevykdymo atveju.

Užstatas yra veiksminga rizikos mažinimo strategija valdant sandorio šalies riziką. Tai apima reikalavimą, kad kita sandorio šalis pateiktų užstatą, paprastai turtą, pvz., grynuosius pinigus arba vertybinius popierius, siekiant apsisaugoti nuo galimų nuostolių. Įsipareigojimų nevykdymo atveju užstatas gali būti likviduotas nuostoliams padengti.

Atidus stebėjimas ir aktyvus rizikos valdymas yra labai svarbūs valdant sandorio šalies riziką. Nuolatinis sandorio šalių finansinės būklės ir kreditingumo stebėjimas gali padėti identifikuoti įspėjamuosius požymius ir galimą įsipareigojimų nevykdymo riziką. Pastebėjus nerimą keliančių ženklų, gali tekti imtis aktyvių priemonių, pvz., sumažinti riziką, iš naujo derėtis dėl sąlygų arba ieškoti alternatyvių sandorio šalių.

Sužinokite daugiau apie DeFi paskolas: kas yra DeFi greitos paskolos?
Bendrinti įrašus
Registruokite paskyrą
Panaudokite savo žinias praktiškai atidarę Binance paskyrą šiandien.