Trang chủ
Bảng thuật ngữ
Không có rủi ro đến từ đối tác

Không có rủi ro đến từ đối tác

Người mới

Rủi ro đối tác là gì?

Rủi ro đối tác là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực tài chính và đầu tư. Nó đề cập đến rủi ro mà một bên tham gia giao dịch tài chính có thể mặc định hoặc không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng, gây tổn thất tài chính cho bên kia. Nói một cách đơn giản hơn, đó là rủi ro bên mà bạn đang giao dịch sẽ không thể hoặc không muốn thực hiện nghĩa vụ của họ trong thỏa thuận.

Rủi ro đối tác tồn tại trong nhiều môi trường khác nhau, bao gồm cả ngân hàng bán lẻ và lĩnh vực tiền mã hoá. Nó có thể xảy ra ở cả khu vực công và khu vực tư nhân và ảnh hưởng đến các cá nhân, tập đoàn và chính phủ. Hiểu và quản lý rủi ro đối tác là điều cần thiết đối với các nhà đầu tư, tổ chức tài chính và cơ quan quản lý để đảm bảo sự ổn định và toàn vẹn của hệ thống tài chính.

Nguồn rủi ro đối tác

Nguồn chính của rủi ro đối tác là khả năng vỡ nợ hoặc mất khả năng thanh toán. Nếu một đối tác mất khả năng thanh toán, điều đó có nghĩa là họ không thể đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của mình, có khả năng dẫn đến tổn thất tài chính cho bên kia. Mất khả năng thanh toán có thể phát sinh từ nhiều lý do như quản lý tài chính kém, suy thoái kinh tế, thất bại trong hoạt động, tranh chấp pháp lý hoặc gian lận.

Một ví dụ về rủi ro đối tác

Hãy xem một ví dụ về rủi ro đối tác trong giao dịch tiền mã hóa. Alice quyết định cho Bob mượn ether (ETH) thông qua nền tảng DeFi. Các điều khoản giao dịch được mã hóa trong một hợp đồng thông minh theo cách này: Bob dùng token A trị giá 1.000 USD làm tài sản thế chấp cho khoản vay 700 USD ETH từ Alice. 

Bây giờ, giả sử giá của token A giảm mạnh xuống còn 500 USD do biến động thị trường. Nếu Bob không trả được khoản vay, Alice có nguy cơ không lấy lại được toàn bộ số tiền 700 USD của mình, vì tài sản thế chấp hiện chỉ có giá trị 500 USD.

Trên thực tế, có một tỷ lệ thanh lý trong các hợp đồng cho vay như vậy. Ví dụ: khi giá trị của token A giảm xuống còn 850 USD, hợp đồng thông minh có thể được mã hóa để thanh lý token A của Bob để tránh tổn thất cho Alice, nhưng có khả năng việc thanh lý không diễn ra đủ nhanh, khiến Alice bị thua lỗ. 

Đây là một ví dụ về rủi ro đối tác trong lĩnh vực DeFi, nơi rủi ro liên quan đến việc người đi vay có khả năng không đáp ứng các nghĩa vụ của họ và người cho vay chịu tổn thất. 

Quản lý rủi ro đối tác

Một số yếu tố cần được xem xét để quản lý rủi ro đối tác một cách hiệu quả. Đầu tiên, uy tín tín dụng là một khía cạnh quan trọng. Uy tín tín dụng đề cập đến khả năng của một đối tác trong việc đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của mình. Nó thường được đánh giá bằng cách phân tích các yếu tố như xếp hạng tín dụng, báo cáo tài chính, tỷ lệ nợ, mô hình dòng tiền và triển vọng của ngành. Độ tin cậy tín dụng cao hàm ý rủi ro đối tác thấp, trong khi độ tin cậy tín dụng thấp cho thấy mức độ rủi ro cao hơn.

Một khía cạnh khác cần xem xét là mức độ tiếp xúc. Mức độ rủi ro liên quan đến mức độ mà một bên phụ thuộc vào một đối tác riêng biệt hoặc một nhóm nhỏ các đối tác. Đa dạng hóa các đối tác giúp giảm thiểu rủi ro tập trung và giảm rủi ro đối tác tổng thể. Nhìn chung, giới hạn rủi ro 10% thường được khuyến nghị cho một đối tác riêng biệt để ngăn ngừa rủi ro tập trung quá mức. Tuy nhiên, ngưỡng này có thể cao hơn hoặc thấp hơn trong thực tế.

Hơn nữa, các điều khoản và điều kiện của hợp đồng đóng một vai trò quan trọng. Các thỏa thuận hợp đồng nên bao gồm các điều khoản để giảm thiểu rủi ro đối tác, chẳng hạn như các yêu cầu về tài sản thế chấp, yêu cầu ký quỹ và các điều khoản chấm dứt. Những điều khoản này giúp bảo vệ lợi ích của các bên liên quan và cung cấp một cơ chế để giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn trong trường hợp vỡ nợ.

Thế chấp là một chiến lược giảm thiểu rủi ro hiệu quả trong việc quản lý rủi ro đối tác. Nó liên quan đến việc yêu cầu đối tác cung cấp tài sản thế chấp, thường ở dạng tài sản, chẳng hạn như tiền mặt hoặc chứng khoán, như một biện pháp chống lại những tổn thất có thể xảy ra. Trong trường hợp vỡ nợ, tài sản thế chấp có thể được thanh lý để bù đắp mọi tổn thất.

Giám sát chặt chẽ và quản lý rủi ro tích cực là những điều cần thiết trong việc quản lý rủi ro đối tác. Theo dõi thường xuyên tình hình tài chính và mức độ tín nhiệm của các đối tác có thể giúp xác định các dấu hiệu cảnh báo và rủi ro vỡ nợ tiềm ẩn. Nếu có bất kỳ dấu hiệu đỏ nào xuất hiện, các biện pháp chủ động như giảm tiếp xúc, đàm phán lại các điều khoản hoặc tìm kiếm đối tác thay thế có thể là cần thiết.

Tìm hiểu thêm về khoản vay DeFi: Vay nhanh trong DeFi là gì?
Chia sẻ bài đăng
Đăng ký tài khoản
Áp dụng kiến thức vào thực tế bằng cách mở tài khoản Binance ngay hôm nay.