Lãi kép

Người mới

Lãi kép đề cập đến việc tiền lãi tích lũy trên số tiền gốc, ngoài tiền lãi từ các kỳ trước; điều này cho phép bạn tối đa hóa thu nhập của mình trên số tiền gốc. Tiền lãi có thể được gộp theo bất kỳ lịch trình tần suất nào, cho dù đó là hàng ngày, hàng tháng hay hàng năm. Công thức tính lãi kép như sau:

A = P(1 + r/n)^nt

Trong đó:

A = tổng số tiền bạn nhận được trong tương lai

P = số tiền gốc bạn đầu tư ban đầu hoặc vay mượn

r = lãi suất thường kỳ

n = số lần tiền lãi nhập gốc trong một khoảng thời gian cụ thể

t = t là số chu kỳ thời gian gửi tiền

Lãi kép là một cách tốt để tận dụng tối đa số tiền gốc của bạn khi tiết kiệm và đầu tư. Chẳng hạn, giữ 10.000 USD trong tài khoản với lãi suất kép hàng năm 4% trong 5 năm cuối cùng sẽ khiến bạn có thêm 12.166,53 USD - 166,53 USD so với nếu lãi suất không gộp.

Lãi kép cũng có thể áp dụng cho các khoản vay. Ví dụ: nếu bạn vay 10.000 USD với lãi suất hàng năm là 5% mà không tính gộp, bạn sẽ phải trả 500 USD tiền lãi sau một năm. Tuy nhiên, nếu bạn thanh toán khoản vay này hàng tháng trên cơ sở lãi kép, bạn sẽ phải trả 511,62 USD tiền lãi vào cuối năm.

Lãi kép có thể là một cách hiệu quả để làm giàu theo thời gian, vì tiền lãi kiếm được từ tiền lãi tích lũy có thể gộp lại và cuối cùng tăng theo cấp số nhân. Ngược lại, lãi kép của khoản nợ có thể dẫn đến chi phí đáng kể theo thời gian nếu khoản nợ không được trả hết nhanh chóng.

Chia sẻ bài đăng
Đăng ký tài khoản
Áp dụng kiến thức vào thực tế bằng cách mở tài khoản Binance ngay hôm nay.