Αρχική σελίδα
Γλωσσάρι
Ανατοκισμένο επιτόκιο

Ανατοκισμένο επιτόκιο

Το ανατοκισμένο επιτόκιο είναι το επιτόκιο που συσσωρεύεται στο αρχικό κεφάλαιο, μαζί με το επιτόκιο από προηγούμενες περιόδους. Αυτό σας επιτρέπει να μεγιστοποιήσετε τα κέρδη σας από το αρχικό κεφάλαιο. Το επιτόκιο μπορεί να ανατοκίζεται με οποιοδήποτε πρόγραμμα συχνότητας, είτε είναι ημερήσιο, μηνιαίο ή ετήσιο. Ο τύπος για τον ανατοκισμό επιτοκίου είναι ο εξής:

A = P(1 + r/n)^nt

Στον οποίο:

A = το συνολικό χρηματικό ποσό στο τέλος

P = το αρχικό κεφάλαιο της επένδυσης ή του δανεισμού

r = το ετήσιο επιτόκιο

n = πόσες φορές γίνεται ανατοκισμός επιτοκίου σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο

t = ο αριθμός αυτών των χρονικών περιόδων που παρήλθαν

Ο ανατοκισμός επιτοκίου είναι ένας καλός τρόπος για να αξιοποιήσετε στο έπακρο το αρχικό σας κεφάλαιο, όσον αφορά τις αποταμιεύσεις και τις επενδύσεις. Για παράδειγμα, η διακράτηση 10.000 $ σε έναν λογαριασμό με ετήσιο επιτόκιο 4% που ανατοκίζεται για πέντε χρόνια, θα σας αποφέρει τελικά 12.166,53 $ — 166,53 $ περισσότερα από ότι θα απέφερε αν δεν γινόταν ανατοκισμός επιτοκίου.

Ο ανατοκισμός μπορεί επίσης να εφαρμοστεί και στα δάνεια. Για παράδειγμα, εάν δανειστείτε 10.000 $ με ετήσιο επιτόκιο 5% χωρίς ανατοκισμό, θα σας ζητηθεί να πληρώσετε 500 $ σε επιτόκιο μετά από έναν χρόνο. Ωστόσο, εάν πληρώνετε αυτό το δάνειο μηνιαίως με βάση το ανατοκισμένο επιτόκιο, θα είχατε δαπανήσει 511,62 $ σε πληρωμές επιτοκίου μέχρι το τέλος του έτους.

Το ανατοκισμένο επιτόκιο μπορεί να είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να αυξηθεί η περιουσία σας με την πάροδο του χρόνου, καθώς το επιτόκιο που κερδίζετε από το συσσωρευμένο επιτόκιο μπορεί να ανατοκίζεται και τελικά να αυξάνεται εκθετικά. Από την άλλη πλευρά, ο ανατοκισμός επιτοκίου επί του χρέους μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σημαντικό κόστος με την πάροδο του χρόνου, εάν το χρέος δεν εξοφληθεί γρήγορα.

Κοινοποίηση δημοσιεύσεων
Εγγραφή λογαριασμού
Αξιοποιήστε τις γνώσεις σας στην πράξη, ανοίγοντας έναν λογαριασμό Binance σήμερα.