Domov
Slovník
Zložené úročenie

Zložené úročenie

Začiatočník

Zložené úročenie označuje úrok akumulovaný zo sumy istiny navyše k úroku z predchádzajúcich období; to vám umožňuje maximalizovať vaše príjmy zo sumy istiny. Zložené úrokovanie môže byť spojené s ľubovoľnou frekvenciou, či už ide o dennú, mesačnú alebo ročnú. Vzorec zloženého úročenia:

A = P(1 + r/n)^nt

Kde:

A = celková suma peňazí na konci

P = suma investovanej alebo požičanej istiny

r = ročná úroková sadzba

n = počet zložených úročení v rámci určitého časového obdobia

t = počet týchto časových období, ktoré uplynuli

Zložené úročenie je dobrý spôsob, ako čo najlepšie využiť vašu istinu, čo sa týka sporenia a investovania. Ak napríklad budete držať sumu 10 000 USD na účte so zloženou ročnou úrokovou sadzbou 4 % počas 5 rokov, na konci budete mať sumu 12 166,53 USD. To je o 166,53 USD viac, ako keby úrok nebol zložený.

Zložené úročenie sa môže vzťahovať aj na pôžičky. Ak si napríklad požičiate 10 000 USD s ročnou úrokovou sadzbou 5 % bez zloženého úročenia, po roku budete musieť zaplatiť úrok 500 USD. Ak však túto pôžičku splácate mesačne na základe zloženého úročenia, do konca roka zaplatíte 511,62 USD.

Zložené úročenie môže byť efektívnym spôsobom rastu bohatstva v priebehu času, pretože úrok získaný z akumulovaného úroku sa môže zložiť a nakoniec exponenciálne rásť. Na druhej strane môže zložené úročenie časom viesť k značným nákladom, ak sa dlh rýchlo nesplatí.

Zdieľať príspevky
Zaregistrujte si účet
Ešte dnes využite svoje znalosti v praxi otvorením účtu Binance.