Sākums
Vārdnīca
Darījumu partnera risks

Darījumu partnera risks

Iesācējiem

Kas ir darījumu partnera risks?

Darījumu partnera risks ir svarīgs jēdziens finanšu un ieguldījumu pasaulē. Tas ir risks, ka kāda no finanšu darījumā iesaistītajām pusēm neizpildīs savas līgumiskās saistības, tādējādi radot otrai darījuma pusei finanšu zaudējumus. Vienkārši izsakoties, tas ir risks, ka tavs darījumu partneris nevarēs vai nevēlēsies pildīt savu vienošanās daļu.

Darījumu partnera risks pastāv dažādās jomās, tostarp arī privāto bankas pakalpojumu un kriptovalūtu jomā. Tas var rasties publiskajā un privātajā sektorā un ietekmēt kā privātpersonas, tā arī korporācijas un valdības. Investoriem, finanšu iestādēm un regulējošajām iestādēm ir svarīgi saprast un atbilstoši pārvaldīt darījumu partnera risku, lai garantētu finanšu sistēmas stabilitāti un integritāti.

Darījumu partnera riska avoti

Galvenais darījumu partnera riska avots ir iespējamība, ka darījumu partneris nespēs pildīt savas saistības vai tam iestāsies maksātnespēja. Ja darījumu partneris kļūst maksātnespējīgs, tas nevar izpildīt savas finanšu saistības un var radīt finanšu zaudējumus otrai darījuma pusei. Maksātnespēju var izraisīt, piemēram, neefektīva finanšu pārvaldība, ekonomiskā lejupslīde, darbības traucējumi, juridiski strīdi un krāpniecība.

Darījumu partnera riska piemērs

Apskatīsim darījumu partnera riska piemēru kriptovalūtu darījuma kontekstā. Alise nolemj aizdot Kārlim Ether (ETH), izmantojot DeFi platformu. Darījuma noteikumi tiek iekodēti viedajā līgumā: Kārlis kā nodrošinājumu iegulda tokenu A 1000 $ vērtībā, lai saņemtu no Alises ETH aizdevumu 700 $ vērtībā. 

Pieņemsim, ka tirgus svārstīguma dēļ tokena A cena strauji nokrītas līdz 500 $. Ja Kārlis nevar atmaksāt viņam piešķirto aizdevumu, Alise riskē neatgūt visus aizdotos 700 $, jo nodrošinājuma vērtība tagad ir tikai 500 $.

Praksē šādiem aizdevuma līgumiem tiek piemērota likvidācijas attiecība. Piemēram, ja tokena A vērtība nokrītas līdz 850 $, viedo līgumu var ieprogrammēt likvidēt Kārļa tokenus A, lai neradītu zaudējumus Alisei, taču pastāv iespējamība, ka likvidācija nenotiek pietiekami agri un Alisei tomēr tiek radīti zaudējumi. 

Tas ir darījumu partnera riska piemērs DeFi jomā, kur risks ir saistīts ar iespējamību, ka aizņēmējs nevarēs izpildīt savas saistības un aizdevējs cietīs zaudējumus. 

Darījumu partnera riska pārvaldība

Efektīvai darījumu partnera riska pārvaldībai ir jāņem vērā vairāki faktori. Pirmkārt, ļoti svarīga ir kredītspēja. Kredītspēja ir darījumu partnera spēja izpildīt savas finanšu saistības. Parasti to vērtē, analizējot tādus faktorus kā kredītreitings, finanšu pārskati, parāda līmeņi, naudas plūsmas modeļi un nozares perspektīvas. Augsta kredītspēja nozīmē zemu darījumu partnera risku, bet zema kredītspēja – augstāku riska līmeni.

Vēl viens vērā ņemams aspekts ir darījumu partnera ietekmes koncentrācija. Darījumu partnera ietekmes koncentrācija norāda uz to, cik lielā mērā darījuma puse ir atkarīga no viena darījuma partnera vai nelielas darījumu partneru grupas. Darījumu partneru diversifikācija palīdz mazināt koncentrācijas risku un mazina darījumu partneru risku kopumā. Lai novērstu pārmērīgu riska koncentrāciju, parasti vienam darījumu partnerim ieteicamā maksimālā koncentrācija ir 10 %. Taču šis līmenis praksē var būt augstāks vai zemāks.

Turklāt būtiska nozīme ir līguma noteikumiem. Līgumiskajās vienošanās būtu jāietver noteikumi saistībā ar darījumu partnera risku mazināšanu, piemēram, nodrošinājuma prasībām un maržas pieprasījumiem, kā arī līgumu izbeigšanas noteikumi. Šie noteikumi palīdz aizsargāt iesaistīto pušu intereses un nodrošina mehānismu iespējamo zaudējumu ierobežošanai gadījumā, ja darījuma partneris nespēj izpildīt savas saistības.

Nodrošinājums ir efektīva darījumu partnera riska mazināšanas stratēģija. Tā ietver prasību darījuma partnerim sniegt nodrošinājumu, kas parasti ietver aktīvus, piemēram, naudu vai vērtspapīrus, lai tādējādi garantētu aizsardzību pret iespējamiem zaudējumiem. Ja darījuma partneris nespēj pildīt savas saistības, nodrošinājumu var likvidēt, lai segtu zaudējumus.

Darījumu partnera riska pārvaldībā svarīga ir rūpīga kontrole un aktīva risku pārvaldība. Regulāri pārraugot darījumu partneru finanšu stāvokli un kredītspēju, ir iespējams identificēt brīdinājuma signālus un pazīmes, kas var liecināt par nespēju izpildīt savas saistības. Ja tiek pamanīti kādi brīdinājuma signāli, var būt nepieciešams savlaicīgi rīkoties, piemēram, samazinot darījumu partnera ietekmes koncentrāciju, koriģējot vienošanās noteikumus vai meklējot alternatīvus darījumu partnerus.

Uzzini vairāk par DeFi aizdevumiem: Kas ir DeFi ātrie aizdevumi?
Kopīgot ierakstus
Reģistrē kontu
Sāc pielietot savas zināšanas, atverot Binance kontu jau šodien.