5 væsentlige indikatorer, der anvendes i teknisk analyse
Hjem
Artikler
5 væsentlige indikatorer, der anvendes i teknisk analyse

5 væsentlige indikatorer, der anvendes i teknisk analyse

Let øvet
Offentliggjort Mar 2, 2020Opdateret Jun 9, 2023
8m

TL;DR

Indikatorer er de foretrukne våben for kamptestede tekniske analytikere. Hver spiller vælger de værktøjer, der passer bedst til deres unikke spillestil, for derefter at lære at mestre deres håndværk. Nogle kan lide at se på markedsmomentum, mens andre ønsker at filtrere markedsstøj fra eller måle volatilitet.

Men hvilke er de bedste tekniske indikatorer? Forskellige handlende vil fortælle dig forskellige ting. Mens en analytiker sværger til den ultimative indikator, vil en anden afvise den fuldstændigt. Der er dog nogle meget populære indikatorer, som dem vi har angivet nedenfor (RSI, MA, MACD, StochRSI og BB).

Vil du gerne finde ud af, hvad de er, og hvordan man bruger dem? Læs mere.


Introduktion

Handlende bruger tekniske indikatorer til at få yderligere indblik i et aktivs prisudvikling. Disse indikatorer gør det nemmere at identificere mønstre og spotte købs- eller salgssignaler i det nuværende markedsmiljø. Der er mange forskellige typer indikatorer, og de bruges i vid udstrækning af daytradere, swingtradere og nogle gange endda af langsigtede investorer. Nogle professionelle analytikere og avancerede handlende opretter endda deres egne indikatorer. I denne artikel giver vi en kort beskrivelse af nogle af de mest populære tekniske analyseindikatorer, som kan være nyttige i enhver handlendes markedsanalyseværktøjssæt.


1. Relativt styrkeindeks (RSI)


Relativt styrkeindeks


RSI er en momentumindikator, der viser, om et aktiv er overkøbt eller oversolgt. Det gør den ved at måle omfanget af de seneste prisændringer (standardindstillingen er de foregående 14 perioder – altså 14 dage, 14 timer osv.). Dataene vises derefter som en oscillator, der kan have en værdi mellem 0 og 100.

Eftersom RSI er en momentumindikator, viser den hastigheden (momentum), ved hvilken prisen ændrer sig. Det betyder, at hvis momentum er stigende, mens prisen stiger, er den opadgående tendens stærk, og flere og flere købere træder til. I modsætning hertil, hvis momentum falder, mens prisen stiger, kan det vise, at sælgere snart kan tage kontrol over markedet.

En traditionel fortolkning af RSI er, at når det er over 70, er aktivet overkøbt, og når det er under 30, er det oversolgt. Som sådan kan ekstreme værdier indikere en forestående tendensvending eller en nedgang. Alligevel kan det være bedst ikke at tænke på disse værdier som direkte købs- eller salgssignaler. Som med mange andre tekniske analyseteknikker (TA) kan RSI give falske eller vildledende signaler, så det er altid nyttigt at overveje andre faktorer, før du går ind i en handel.

Vil du gerne finde ud af mere? Se vores artikel om det relative styrkeindeks (RSI).


2. Glidende gennemsnit (MA)


glidende gennemsnit


Et glidende gennemsnit udjævner prisudviklingen ved at filtrere markedsstøj fra og fremhæve tendensens retning. Eftersom det er baseret på tidligere prisdata, er det en forsinkelsesindikator.

De to mest almindeligt anvendte glidende gennemsnit er det simple glidende gennemsnit (SMA eller MA) og det eksponentielle glidende gennemsnit (EMA). SMA udarbejdes ved at tage prisdata fra den definerede periode og producere et gennemsnit. F.eks. er 10-dages SMA udarbejdet ved at beregne den gennemsnitlige pris i løbet af de sidste 10 dage. EMA er på den anden side beregnet på en måde, der giver mere vægt til de seneste prisdata. Dette gør det mere reaktivt over for den seneste prisudvikling.

Som nævnt er det glidende gennemsnit en forsinkelsesindikator. Jo længere periode, jo større forsinkelse. Som sådan vil 200-dages SMA reagere langsommere på den seneste prisudvikling end 50-dages SMA.

Handlende bruger ofte forholdet mellem prisen og specifikke glidende gennemsnit til at måle den aktuelle markedstendens. Hvis prisen f.eks. forbliver over den 200-dages SMA i en længere periode, kan aktivet anses for at være på et bull-marked af mange handlende.

Handlende kan også bruge glidende gennemsnitlige krydsninger som købs- eller salgssignaler. Hvis f.eks. 100-dages SMA krydser under den 200-dages SMA, kan det betragtes som et salgssignal. Men hvad betyder denne krydsning helt præcist? Den indikerer, at gennemsnitsprisen over de sidste 100 dage nu er under den for de sidste 200 dage. Ideen bag salg her er, at kortsigtede prisbevægelser ikke længere følger den opadgående tendens, så tendensen kan være ved at vende.

Vil du gerne finde ud af mere? Se vores artikel om glidende gennemsnit.


3. Konvergens og divergens for glidende gennemsnit (MACD)


glidende gennemsnit konvergens divergens macd


MACD bruges til at bestemme et aktivs momentum ved at vise forholdet mellem to glidende gennemsnit. Den består af to linjer – MACD-linjen og signallinjen. MACD-linjen beregnes ved at trække 26 EMA fra 12 EMA. Dette indtegnes herefter på MACD-linjens 9 EMA – signallinjen. Mange diagramværktøjer inkorporerer desuden ofte et histogram, som viser afstanden mellem MACD-linjen og signallinjen. 

Ved at lede efter divergenser mellem MACD og prisudviklingen kan handlende få indblik i styrken af den nuværende tendens. Hvis f.eks. prisen når en højere højde, mens MACD når en lavere højde, kan markedet snart vende. Hvad fortæller MACD os i dette tilfælde? At prisen stiger, mens momentum er faldende, så der er større sandsynlighed for, at der kan forekomme en nedgang eller et omsving.

Handlende kan også bruge denne indikator til at lede efter krydsninger mellem MACD-linjen og dens signallinje. Hvis f.eks. MACD-linjen krydser over signallinjen, kan det tyde på et købssignal. Omvendt, hvis MACD-linjen krydser under signallinjen, kan det indikere et salgssignal.

MACD bruges ofte i kombination med RSI, da de begge måler momentum, men for forskellige faktorer. Antagelsen er, at de tilsammen kan give et mere komplet teknisk syn på markedet.

Vil du gerne finde ud af mere? Se vores artikel om MACD.4. Stokastisk RSI (StochRSI)


stokaistisk rsi


Den stokastiske RSI er en momentumoscillator, der bruges til at bestemme, om et aktiv er overkøbt eller oversolgt. Som navnet antyder, er det en afledning af RSI, da den genereres ud fra RSI-værdier i stedet for prisdata. Det oprettes ved at anvende en formel kaldet den stokastiske oscillatorformel på de almindelige RSI-værdier. Typisk ligger de stokastiske RSI-værdier mellem 0 og 1 (eller 0 og 100).

På grund af sin større hastighed og følsomhed kan StochRSI generere en masse handelssignaler, der kan være vanskelige at fortolke. Generelt har den en tendens til at være mest nyttig, når den er tæt på de øvre eller nedre yderpunkter af dens rækkevidde. 

En StochRSI-værdi på over 0,8 betragtes normalt som overkøbt, mens en værdi på under 0,2 kan betragtes som oversolgt. En værdi på 0 betyder, at RSI er på sin laveste værdi i den målte periode (standardindstillingen er typisk 14). Omvendt repræsenterer en værdi på 1, at RSI er på sin højeste værdi i den målte periode.

På samme måde som RSI'en skal bruges, betyder en overkøbt eller oversolgt StochRSI-værdi ikke, at prisen helt sikkert vil vende. I tilfældet med StochRSI angiver det blot, at RSI-værdierne (som StochRSI-værdierne er afledt af) er tæt på yderpunkterne af deres seneste aflæsninger. Det er også vigtigt at huske på, at StochRSI er mere følsom end RSI-indikatoren, så den har en tendens til at generere flere falske eller vildledende signaler. 

Vil du gerne finde ud af mere? Se vores artikel om det stokastiske RSI.


5. Bollinger Bands (BB)


bollinger bands


Bollinger Bands måler markedets volatilitet samt overkøbte og oversolgte forhold. De består af tre linjer – et SMA (det midterste bånd) og et øvre og nedre bånd. Indstillingerne kan variere, men typisk befinder det øvre og nedre bånd sig to standardafvigelser fra det midterste bånd. Efterhånden som volatiliteten stiger og falder, øges og reduceres afstanden også mellem båndene.

Generelt gælder det, at jo tættere prisen er på det øvre bånd, jo tættere på overkøbte forhold kan det kortlagte aktiv være. Omvendt, jo tættere prisen er på det lavere bånd, jo tættere på oversolgte forhold kan det være. Prisen vil for det meste forblive inden for båndene, men i sjældne tilfælde kan den komme over eller under dem. Selvom denne hændelse måske ikke er et handelssignal i sig selv, kan den fungere som en indikation på ekstreme markedsforhold.

Et andet vigtigt koncept for BB'er kaldes "squeeze". Det refererer til en periode med lav volatilitet, hvor alle bånd kommer meget tæt på hinanden. Dette kan bruges som en indikation af potentiel fremtidig volatilitet. Omvendt, hvis båndene er meget langt fra hinanden, kan der følge en periode med nedsat volatilitet.

Vil du gerne finde ud af mere? Se vores artikel om Bollinger Bands.


Sammenfatning

Selvom indikatorer viser data, er det vigtigt at huske, at fortolkningen af disse data er meget subjektiv. Som sådan er det altid nyttigt at træde et skridt tilbage og overveje, om personlig partiskhed påvirker din beslutningstagning. Hvad der kan være et direkte købs- eller salgssignal for en handlende, kan måske bare være markedsstøj for en anden. 

Som med de fleste markedsanalyseteknikker er indikatorer bedst, når de bruges i kombination med hinanden eller med andre metoder såsom fundamental analyse (FA).

Den bedste måde at lære teknisk analyse (TA) på er gennem en masse øvelse.