Co je TrueFi (TRU)?
Domů
Články
Co je TrueFi (TRU)?

Co je TrueFi (TRU)?

Pokročilí
Zveřejněno Nov 8, 2022Aktualizováno Feb 22, 2024
7mTL;DR

TrueFi je první úvěrový protokol v oblasti DeFi, který podporuje půjčování, vypůjčování a správu kapitálu. Kapitálové trhy TrueFi, postavené na platformách Ethereum a Optimism, propojují investory, vypůjčovatele a správce kapitálu prostřednictvím nezajištěných půjček v kryptoměnách a finančních příležitostí ze skutečného světa.

Tím, že protokol TrueFi přináší správu aktiv na blockchain, odstraňuje prostředníka a může věřitelům nabídnout nejen lepší výnosy z půjčeného kapitálu, ale i řadu finančních příležitostí, které jsou obvykle vyhrazeny jen pro ty nejbohatší.

Zároveň v případě selhání poskytuje několik úrovní ochrany proti ztrátám, pomáhá správcům portfolia proniknout ke globální likviditě a umožňuje vypůjčovatelům získávat úvěry s vyšší kapitálovou efektivností.

Přečtěte si, jak protokol TrueFi mění globální úvěrový trh v hodnotě bilionů dolarů a vkládá budoucnost financí do rukou držitelů tokenů TRU.

Úvod

Hodnota celosvětového trhu s půjčkami se dnes blíží 8 bilionům dolarů, ale téměř všechny tyto peníze ještě pořád využívají finanční infrastrukturu vybudovanou v 70. letech 20. století. Tyto technologie (např. SWIFT) investování často zpomalují, prodražují a zhoršují jeho přístupnost.

Proto nejatraktivnější možnosti investování, jako například podnikové dluhopisy, specializované nemovitosti a příležitosti na rozvíjejících se trzích, jsou drobným investorům jen zřídkakdy dostupné.

Blockchainová technologie zpřístupňuje nový způsob pohybu a alokace kapitálu, díky kterému je investování efektivnější, rychlejší a transparentnější. Problémy, jako je posuzování úvěruschopnosti vypůjčovatelů, získávání skutečného zajištění nebo vymáhání nesplácených úvěrů, samotný blockchain ale neřeší. 

Tým platformy TrueFi tento problém řeší hybridní strukturou, která protokolu pod správou držitelů tokenů TRU umožňuje volně fungovat. Protokol TrueFi se také spoléhá na to, že výhod jeho infrastruktury začnou využívat nezávislí správci portfolií, kteří zároveň ve skutečném světě vlastní centralizované prvky pro upisování a inkasování.

V tomto článku se podíváme na to, jak se z TrueFi stal první protokol svého druhu s mnohamiliardovým rozsahem.

Co je TrueFi?

Protokol TrueFi spustil pomocí blockchainové infrastruktury první trh s nezajištěnými půjčkami v oblasti DeFi, který konečně umožňuje vypůjčovatelům získávat na blockchainu půjčky, aniž by kvůli tomu museli uzamknout nějaké zajištění. 

To výrazně zvýšilo kapitálovou efektivitu dlužníků a vedlo k prudkému nárůstu poptávky. Od listopadu 2020, kdy protokol TrueFi poskytl první nezajištěnou půjčku společnosti Alameda Research, už poskytl nezajištěné půjčky v hodnotě téměř 2 miliard dolarů, věřitelům vyplatil přibližně 40 milionů dolarů a drží si jednu z nejlepších reputací v oblasti upisování.

V roce 2021 se protokol TrueFi posunul od pouhého propojování vypůjčovatelů kryptoměn a věřitelů v oblasti DeFi k vytvoření tržiště s finančními příležitostmi spravovanými nezávislými správci portfolia, které je postavené na moderní úvěrové infrastruktuře. 

V současné době protokol TrueFi nabízí rozmanitou a stále rostoucí škálu finančních příležitostí, včetně investování na rozvíjejících se trzích, financování fintech společností, investování do nemovitostí a půjčování pracovníkům bez stabilního příjmu, čímž do světa DeFi přináší půjčky a aktiva z reálného světa.

Jak TrueFi funguje?

TrueFi je veřejná finanční služba, která nabízí infrastrukturu pro poskytování půjček, výpůjček a správu majetku. Skutečné kouzlo tohoto protokolu ale nastává, když se tyto skupiny uživatelů spojí a využijí TrueFi jako tržiště pro uspokojování svých potřeb.

Vzhledem k tomu, že TrueFi je decentralizovaný protokol, spoléhá se také na stakery správního tokenu TRU, kteří věřitelům poskytují ochranu proti ztrátám, řídí budoucnost protokolu a přispívají k tomu, aby protokol TrueFi uspěl.

Věřitelé

Drobní i institucionální věřitelé v kryptoměnovém i tradičním finančním sektoru využívají TrueFi k nalezení nejlepších rizikově vyvážených výnosů z půjčeného kapitálu. Vzhledem k tomu, že TrueFi nabízí tak rozmanitou škálu portfolií, kam patří půjčky z kryptoměnového i skutečného světa, že tyto půjčky nejsou zajištěné a že existují pro širokou škálu typů aktiv, patří tento protokol mezi jednu z nejkonkurenceschopnějších příležitostí k výdělku v oblasti DeFi.

Pokud se chtějí věřitelé do programu TrueFi zapojit, stačí, když použijí aplikaci TrueFi, prohlédnou si různé fondy a portfolia, u kterých splňují podmínky, a na základě jejich poměru rizika a výnosu se rozhodnou pro nějakou alokaci.

TrueFi umožňuje správcům portfolia řídit výběr věřitelů, takže ne každé portfolio je dostupné každému věřiteli – někteří mohou mít sídlo mimo vyhrazenou jurisdikci nebo musí předložit doklad totožnosti, což TrueFi také umožňuje.

Věřitelé mohou obvykle své úvěrové pozice různými způsoby kdykoli opustit. Přestože některá portfolia stanovují minimální dobu uzamčení kapitálu, oblíbené pooly spravované pomocí DAO a automatizované úvěrové linky TrueFi umožňují věřitelům za malý poplatek pomocí funkce Liquid Exit, která smění token výpůjčky věřitele za nevyužitý kapitál v poolu, pool opustit. Případně mohou věřitelé své tokeny půjčky prodat na některé decentralizované burze, jako je Uniswap.

I když je nesplácení úvěrů běžnou součástí úvěrového podnikání, věřitelé jsou v některých portfoliích TrueFi chráněni proti plnému dopadu nesplácení hned několika způsoby.

Za prvé jsou věřitelé kryti hodnotou ve výši až 10 % stakovaných tokenů TRU, která se v případě nesplácení snižuje. Tato částka se pak použije na odškodnění dotčených věřitelů.

Dále může TrueFi SAFU poskytnout dotčeným věřitelům další krytí z rezervního fondu.

A nakonec se protokol TrueFi může rozhodnout pohledávky od dlužníků vymáhat s cílem získat zpět majetek, který je možné zlikvidovat, aby tak pomohl neuspokojeným věřitelům.

Vypůjčovatelé

Když se chce žadatel stát vypůjčovatelem, musí na protokolu TrueFi projít přísnou kontrolou bonity, která prověřuje offchainové i onchainové údaje, včetně zázemí společnosti, spravovaných aktiv, expozice aktiv, pákového efektu a platební historie.

Jakmile je dlužník úvěrovým výborem protokolu TrueFi prohlášen za úvěruschopného, držitelé TRU hlasují o schválení nebo zamítnutí jeho žádosti. Když je jeho žádost schválena, může mu být za tržní sazbu a na základě individuálního úvěrového skóre TrueFi poskytnuta půjčka z některého z poolů DAO bez kontroly přístupu.

K dnešnímu dni společnost TrueFi poskytla desítkám vypůjčovatelů víc než 130 půjček a udržuje si zdravé a aktivní úvěrové portfolio s pravidelnými novými půjčkami. 

Vypůjčovatelé se spoléhají na protokol TrueFi, protože jeho proces je rychlý a kapitál je často k dispozici ještě v den, kdy je vypůjčovateli schválen úvěr. A protože půjčky TrueFi nevyžadují žádné vázání kapitálu, může každý dlužník maximalizovat svou kapitálovou efektivitu.

Správci portfolia

Od roku 2021 poskytuje TrueFi podporu nezávislým správcům portfolia, čímž konečně umožňuje správcům fondů a institucionálním investorům převést své podnikání na blockchain.

TrueFi nabízí správcům portfolií to nejlepší z DeFi i institucionálního financování. Správci portfolií mohou ode dne spuštění vlastních portfolií využívat globální likviditu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a přitom ušetří náklady a využívají transparentnost blockchainové úvěrové knihy.

Zároveň tito správci využívají stejné funkce jako u institucionálních úvěrových produktů a mají plnou kontrolu nad výběrem věřitelů (včetně požadavků na KYC), podmínkami svých portfolií a jednotlivých úvěrů, strategiemi portfolia, sazbami a poplatky.

Stát se správcem portfolia je na protokolu TrueFi podobné jako stát se vypůjčovatelem – se zařazením správce portfolia do aplikace TrueFi musí souhlasit komunita. Ale vzhledem k tomu, že TrueFi používá infrastrukturu s otevřeným zdrojovým kódem, mohou správci portfolií spouštět vlastní portfolia pomocí chytrých kontraktů sami, aniž by se museli obracet přímo na TrueFi.

Správci portfolií dnes likviditu DeFi na protokolu TrueFi využívají k alokaci kapitálu do latinskoamerického fintech sektoru, investic na rozvíjejících se trzích, podpory kryptoměnových hypoték atd. A při tom všem generují pro věřitele na protokolu TrueFi konkurenceschopné a diverzifikované výnosy.

Představení tokenu TRU

Vzhledem k tomu, že TrueFi je decentralizovaný úvěrový protokol, spoléhá se při stanovování a plnění hlavních cílů na podněty držitelů tokenů a přispěvatelů. Protokol TrueFi používá hybridní model DAO, který se se správou určitých offchainových úloh, jako jsou daňová přiznání, právní činnosti a vymáhání pohledávek, spoléhá na řešení reálného světa. Do rukou držitelů tokenů TRU navíc vkládá prostřednictvím závazného onchainového hlasování hlavní rozhodovací pravomoc.

Stakeři tokenu TRU tvoří přední linii správy TrueFi a první linii ochrany proti úvěrovému selhání. Stakováním TRU se stakeři mohou formálně zapojit do konverzací v rámci DAO, hlasovat o návrzích Snapshot a Tally, a určovat tak, jakou cestou se TrueFi bude ubírat.

Jak koupit TRU na Binance?

Nativní token TRU protokolu TrueFi můžete koupit a obchodovat na burze Binance. Tímto přímým odkazem se můžete zaregistrovat a získat token TRU.

Jaká je budoucnost TrueFi?

Aby protokol TrueFi skutečně využil výhod globálního trhu s úvěry v hodnotě několika bilionů dolarů, přistupuje k překlenutí propasti mezi DeFi a institucionálními investory dvojím způsobem.

V příštím roce plánuje dosáhnout hlubší integrace mezi tradičními finančními institucemi a zároveň chce nadále rozšiřovat integraci mezi DeFi a velkými DAO, dalšími úvěrovými protokoly a maloobchodními aplikacemi DeFi.

Rozšíření institucionálního přijetí

TrueFi svůj protokol a úvěrové produkty neustále vylepšuje, aby řízení institucionálního financování dobře sladil s lepším výkonem blockchainové technologie. S pomocí významných přispěvatelů protokolu, jako je Archblock, připojuje TrueFi likviditu z běžných a rodinných fondů a zároveň zkoumá možnosti, jak na blockchain dostat skutečné institucionální správce aktiv.

Mezi chystané funkce protokolu TrueFi patří tranšování, které umožní institucionálním investorům zvolit si v rámci daných portfolií profil rizika a výnosu, a také období tvorby kapitálu, které umožní otestovat zájem trhu o finanční příležitost dřív, než se kapitál vystaví riziku.

Navíc TrueFi zavede vylepšený reporting a věřitelům i správcům nabídne díky nezávislým příspěvkům od klíčových partnerů lepší institucionální řídicí panely.


Prohloubení integrace v rámci DeFi

Půjčky a portfolia protokolu TrueFi jsou kvůli lepší dostupnosti v rámci DeFi kompatibilní se standardem ERC-4626. Díky tomu je možné obě tyto oblasti kombinovat s dalšími možnostmi DeFi, a tím zahrnout podnikové dluhy a úvěry do nabídek jiných protokolů DeFi.

Protokol TrueFi zároveň veřejně spolupracuje s velkými DAO a partnery protokolu, jako jsou MakerDAO, FRAX a dYdX, na tom, aby se z něj stal preferovaný partner pro výnosy a likviditu decentralizovaných burz, což může v příštím roce protokolu přinést stovky milionů dolarů.

Sdílet příspěvky
Vytvořit účet
Využijte své znalosti a otevřete si účet Binance ještě dnes.