Какво е TrueFi (TRU)?
Начало
Статии
Какво е TrueFi (TRU)?

Какво е TrueFi (TRU)?

Напреднал
Публикувано Nov 8, 2022Актуализирано Feb 22, 2024
7mРезюме

TrueFi е първият кредитен протокол на DeFi за отпускане, вземане на заеми и управление на капитал. Изградени върху Ethereum и Optimism, капиталовите пазари на TrueFi свързват инвеститори, заемополучатели и капиталови мениджъри за необезпечено отпускане на заеми както в криптовалути, така и във финансови възможности от реалния свят.

Чрез включването на управлението на активи в блокчейна, TrueFi премахва посредника и може да предложи на заемодателите по-добри печалби от заетия капитал, както и набор от финансови възможности, обикновено запазени за свръхбогатите.

В същото време той осигурява множество нива на защита от загуби срещу неизпълнение, помага на портфолио мениджърите да се възползват от глобалната ликвидност и позволява по-ефективно от гледна точка на капитала кредитиране за заемополучателите.

Продължавайте да четете, за да научите как TrueFi преобразува глобалния кредитен пазар за няколко трилиона долара — и поставя бъдещето на финансите в ръцете на притежателите на неговите токени.

Въведение

Днес стойността на световния пазар на кредити доближава 8 трилиона долара, но почти всички тези пари продължават да използват финансова инфраструктура, изградена през 70-те години на миналия век. Тези технологии (като SWIFT) често правят инвестирането бавно, скъпо и ексклузивно.

В резултат на това най-атрактивните опции за инвестиране – като корпоративен дълг, специализирани недвижими имоти и нововъзникващи пазарни възможности – рядко са достъпни за инвеститорите на дребно.

Блокчейн технологията предлага нов начин за движение и разпределяне на капитал, което прави инвестирането по-ефективно, по-бързо и по-прозрачно. Въпреки това блокчейнът сам по себе си не се занимава с проблеми като оценка на кредитоспособността на заемополучателите, внедряване на обезпечение от реалния свят или събиране на просрочени заеми. 

За да разреши този проблем, екипът на TrueFi е проектирал хибридна структура, която позволява на протокола да работи свободно под ръководството на притежателите на TRU токени. Освен това TrueFi разчита на приемане от независими мениджъри на портфолиа, които се радват на предимствата на инфраструктурата на TrueFi, като същевременно притежават централизираните компоненти на застраховането и събирането в реалния свят.

Тук ще разгледаме как TrueFi се превърна в първи по рода си протокол за няколко милиарда долара.

Какво е TrueFi?

Използвайки блокчейн инфраструктура, TrueFi стартира първия необезпечен пазар за заеми на DeFi, като най-накрая позволява на заемополучателите да правят заеми в блокчейна, без да се изисква от тях да предоставят блокиране на обезпечение. 

Това драстично увеличи капиталовата ефективност на заемополучателите, което доведе до рязко нарастване на търсенето. От първия необезпечен заем на TrueFi през ноември 2020 г. към Alameda Research, протоколът създаде почти 2 млрд. долара заеми без обезпечение, изплати приблизително 40 млн. долара на заемодатели и поддържа една от най-добрите репутации за застраховане в индустрията.

През 2021 г. TrueFi напредна от свързване само на заемополучатели с криптовалута и заемодатели на DeFi до предлагане на пазар на финансови възможности, управлявани от независими мениджъри на портфолиа – всичко изградено върху неговата модерна инфраструктура за кредитиране. 

Днес TrueFi предлага разнообразна и нарастваща гама от финансови възможности, включително инвестиране в нововъзникващи пазари, финтех финансиране, инвестиране в недвижими имоти и заеми за работници на платформи — ефективно пренасяне на заеми и активи от реалния свят към DeFi.

Как работи TrueFi?

TrueFi е публична финансова програма, предлагаща инфраструктура за предоставяне на заеми, получаване на заеми и управление на активи. Истинската магия на протокола обаче се случва, когато тези потребителски групи се обединят, използвайки TrueFi като пазар, за да посрещнат своите нужди.

Тъй като TrueFi е децентрализиран протокол, той също така разчита на участниците в своя токен за управление TRU, за да осигури защита от загуби на заемодателите, да управлява бъдещето на протокола и да направи принос, необходим за успеха на TrueFi.

Кредитори

Както кредиторите на дребно, така и институционалните кредитори в крипто и традиционния финансов сектор използват TrueFi, за да намерят най-добрата доходност, коригирана спрямо риска, за заетия капитал. Тъй като TrueFi предлага толкова разнообразна гама от портфолиа — обхващащи криптовалути и заеми в реалния свят — и неговите заеми са необезпечени, протоколът предлага някои от най-конкурентните възможности за печалба в DeFi в широка гама от типове активи.

За да участват, кредиторите на TrueFi просто трябва да използват приложението TrueFi, да прегледат различните пулове и портфолиа, за които се класират, и да вземат решение за разпределение въз основа на предпочитанията си за риск и възвръщаемост.

Тъй като TrueFi позволява на портфолио мениджърите да контролират избора на кредитор, не всяко портфолио е достъпно за всеки кредитор — някои може да се наложи да се намират извън ограничена юрисдикция или да предоставят доказателство за идентификация, което също може да се направи в TrueFi.

Кредиторите обикновено могат да излязат от своите кредитни позиции по всяко време по различни начини. Въпреки че определени портфолиа изискват блокиране на капитала за минимален период, популярните управлявани от DAO пулове и автоматизирани кредитни линии (ALOC) на TrueFi позволяват на кредиторите да излязат от пула срещу малка такса с помощта на ликвидно излизане (Liquid Exit), което разменя токена на заема на кредитора за неизползван капитал в пула. Като алтернатива кредиторите могат да продадат своя токен на заема на DEX като Uniswap.

Въпреки че неизпълнението е стандартен аспект на кредитния бизнес, кредиторите са защитени срещу пълното въздействие на неизпълнението по няколко начина в определени TrueFi портфолиа.

Първо, кредиторите се покриват от стойността на до 10% от стейкнатите TRU, която се намалява в случай на неизпълнение. След това това се използва, за да се помогне възстановяването на засегнатите кредитори.

След това TrueFi SAFU може да използва своите резервни фондове, за да предложи на засегнатите кредитори допълнително покритие.

И накрая, TrueFi може да избере да търси събирания срещу нeплащащи задълженията си заемополучатели, за да възстанови активи, които могат да бъдат ликвидирани, за да помогне на всички кредитори, които все още са засегнати.

Кредитополучатели

За да станат кредитополучатели на TrueFi, кандидатите трябва да преминат през строга проверка на кредитоспособността, която преглежда данни както извън блокчейна, така и в блокчейна, включително информация за компанията, активи под управление, експозиция на активи, ливъридж и история на ефективността.

След като даден кредитополучател бъде обявен за кредитоспособен от кредитния комитет на TrueFi, притежателите на TRU ще гласуват за одобрение или отхвърляне на тяхната кандидатура. Ако заявлението им бъде одобрено, може да бъде издаден заем от който и да е DAO пул без разрешение на TrueFi при награда, определена от пазара и обусловена от собствения TrueFi кредитен рейтинг на кредитополучателя.

Към днешна дата TrueFi е издал над 130 заема за десетки кредитополучатели и поддържа стабилен и активен кредитен портфейл с редовни нови заеми. 

Кредитополучателите разчитат на TrueFi за капитал, тъй като процесът е бърз, като капиталът често е наличен в същия ден, в който кредитополучателят е одобрен за достъп до кредит. И тъй като заемите на TrueFi не изискват блокиране на капитала, всеки кредитополучател може да увеличи максимално своята капиталова ефективност.

Мениджъри на портфолио

От 2021 г. TrueFi предлага поддръжка на независими мениджъри на портфолиа, като най-накрая позволява на фондовите мениджъри и институционалните инвеститори да въведат своя бизнес в блокчейна.

TrueFi предлага на мениджърите на портфолиа най-доброто както от DeFi, така и от институционалните финанси. Неговите мениджъри на портфолиа могат да се докоснат до глобалната ликвидност 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата от деня, в който стартират своите портфолиа, като същевременно се наслаждават на спестяванията на разходи и прозрачността на кредитен портфейл, който е изцяло в блокчейна.

В същото време тези мениджъри се радват на паритет на характеристиките с институционалните кредитни продукти, като имат пълен контрол върху избора на кредитор (включително изискванията за KYC) и условията на своите портфолиа и индивидуални заеми, както и техните портфолио стратегии, проценти и такси.

С TrueFi да станете мениджър на портфолио е подобно на това да станете кредитополучател, изисквайки одобрение от общността, преди портфолиото на даден мениджър да може да бъде включено в приложението TrueFi. Въпреки това, тъй като TrueFi използва инфраструктура с отворен код, мениджърите на портфолиа могат просто да използват смарт договорите на TrueFi, за да стартират свои собствени портфолиа, без да е необходимо да преминават директно през TrueFi.

Днес мениджърите на портфолиа на TrueFi използват ликвидност на DeFi, за да разпределят капитал към разрастване на латиноамериканския финтех сектор, инвестиране в нововъзникващи пазари, обезпечаване на крипто ипотеки и много други — като същевременно генерират конкурентна, диверсифицирана възвръщаемост за кредиторите на TrueFi.

Представяме ви токена TRU

Тъй като TrueFi е децентрализиран протокол за отпускане на заеми, той разчита на информация от своите притежатели на токени и сътрудници, за да постави и постигне основните цели. TrueFi използва хибриден DAO модел, разчитайки на основа от реалния свят за управление на определени задачи извън блокчейна, като данъчни декларации, правни дейности и действия по събиране. Той също така предоставя основна власт за вземане на решения в ръцете на притежателите на TRU чрез обвързващо гласуване в блокчейна.

Стейкърите на TRU представляват предната линия както на управлението на TrueFi, така и на защитата срещу неизпълнение. Чрез стейкване на TRU, стейкърите могат официално да се присъединят към DAO разговори с токени и да гласуват за решения за моментни снимки и събиране, като по този начин очертават пътя за бъдещето на TrueFi.

Как да закупите TRU в Binance

Собственият токен на TrueFi TRU е достъпен за покупка и търговия в Binance. Регистрирайте се и получете своя TRU, като използвате тази директна връзка, за да започнете.

Какво следва за TrueFi?

За да се възползва наистина от глобалния многотрилионен кредитен пазар, TrueFi възприема двупосочен подход за преодоляване на пропастта между DeFi и институционалните инвеститори.

През следващата година протоколът планира да постигне по-дълбока интеграция между традиционните финансови институции, като същевременно продължи да увеличава интеграцията на DeFi с основните DAO, други протоколи за кредитиране и приложения на DeFi на дребно.

Нарастващо институционално приемане

TrueFi продължава да подобрява своя протокол и продукти за кредитиране, за да съответства на контрола на институционалните финанси с подобрената производителност на блокчейн технологията. С помощта на основни сътрудници на протоколи като Archblock, TrueFi прикачва ликвидност от фондове и семейни офиси, като същевременно проучва възможностите за включване на истински институционални мениджъри на активи в блокчейна.

Предстоящите функции от TrueFi включват транширане (tranching), което ще позволи на институционалните инвеститори да изберат своя профил риск-възвръщаемост в рамките на дадени портфейли, както и периоди за формиране на капитал, за да позволят тестване на пазарния интерес към финансова възможност, преди да изложат капитала на риск.

В допълнение, TrueFi ще въведе подобрено отчитане и ще предложи по-добри институционални табла както за кредитори, така и за мениджъри чрез независим принос от ключови партньори.


Задълбочаване на интеграцията на DeFi

За да направи TrueFi по-достъпен в DeFi, протоколът прави своите заеми и портфейли съвместими със стандарта ERC-4626. Това прави и двата трезора съвместими с други възможности на DeFi, позволявайки корпоративен дълг и кредит да бъдат включени в предложения в други протоколи за DeFi.

В същото време TrueFi работи публично с големи партньори на DAO и протоколи като MakerDAO, FRAX и dYdX, за да стане предпочитан партньор за доходност и DEX ликвидност, като вероятно ще внесе стотици милиони долари в протокола през следващата година.

Споделяне на публикации
Регистриране на акаунт
Приложете знанията си на практика, като отворите акаунт в Binance днес.