Czym Jest TrueFi (TRU)?
Spis Treści
Wprowadzenie
Czym jest TrueFi?
Jak działa TrueFi?
Przedstawiamy token TRU
Jak kupić TRU na Binance
Co dalej z TrueFi?
Czym Jest TrueFi (TRU)?
Strona Główna
Artykuły
Czym Jest TrueFi (TRU)?

Czym Jest TrueFi (TRU)?

Średnio zaawansowany
Opublikowane Nov 8, 2022Zaktualizowane Feb 1, 2023
7mTL;DR

TrueFi to pierwszy w ramach DeFi protokół kredytowy do udzielania pożyczek, zaciągania pożyczek i zarządzania kapitałem. Stworzone na blockchainach Ethereum i Optism rynki kapitałowe TrueFi łączą inwestorów, pożyczkobiorców oraz podmioty zarządzające kapitałem w zakresie pożyczek bez zabezpieczenia zarówno w ramach produktów typowo kryptowalutowych, jak i produktów finansowych świata rzeczywistego.

Poprzez wdrożenie zarządzania aktywami w trybie on-chain TrueFi eliminuje pośrednika i jest w stanie zaoferować kredytodawcom lepsze zyski z pożyczonego kapitału, a także szereg możliwości finansowych dostępnych zwykle tylko dla osób ultrazamożnych.

Jednocześnie zapewnia wielowarstwową ochronę przed stratami z tytułu niewykonania zobowiązań, ułatwia podmiotom zarządzającym portfelami dostęp do globalnej płynności oraz umożliwia bardziej efektywne kapitałowo udzielanie kredytów pożyczkobiorcom.

Z dalszej części artykułu dowiesz się, jak projekt TrueFi reorganizuje wielotrylionowy globalny rynek kredytowy – i oddaje przyszłość finansów w ręce posiadaczy swoich tokenów.

Wprowadzenie

Obecnie wartość globalnego rynku pożyczek zbliża się do 8 bilionów $, ale prawie wszystkie te pieniądze nadal krążą w infrastrukturze finansowej zbudowanej w latach 70. Z uwagi na owe technologie (np. SWIFT) inwestowanie jest często powolne, drogie i nieinkluzywne.

W rezultacie najbardziej atrakcyjne opcje inwestycyjne – np. dług korporacyjny, nieruchomości specjalistyczne i możliwości, jakie dają rynki wschodzące – są rzadko dostępne dla inwestorów detalicznych.

Technologia blockchain zapewnia nowy sposób przemieszczania i alokacji kapitału, dzięki czemu inwestowanie jest bardziej wydajne, szybsze i bardziej przejrzyste. Jednak sam blockchain nie rozwiązuje takich kwestii, jak ocena zdolności kredytowej kredytobiorców, pozyskiwanie zabezpieczenia w realnych aktywach czy ściąganie należności z tytułu niespłaconych kredytów. 

Aby rozwiązać ten problem, zespół TrueFi zaprojektował hybrydową strukturę, która umożliwia swobodne działanie protokołu pod kierunkiem posiadaczy tokenów TRU. Ponadto kluczem do działania TrueFi jest adopcja przez niezależne podmioty zarządzające portfelami, które korzystają z zalet infrastruktury TrueFi, a jednocześnie posiadają scentralizowane elementy w postaci asekuracji oraz windykacji w świecie rzeczywistym.

W tym miejscu przeanalizujemy dokładniej, jak projekt TrueFi stał się pierwszym w swojej klasie protokołem wartym wiele miliardów dolarów.

Czym jest TrueFi?

Projekt TrueFi uruchomił przy użyciu infrastruktury blockchainowej pierwszy w branży DeFi rynek pożyczek bez zabezpieczeń, w końcu umożliwiając pożyczkobiorcom zaciąganie pożyczek w trybie on-chain bez konieczności mrożenia zabezpieczenia. 

To radykalnie zwiększyło efektywność kapitałową kredytobiorców i spowodowało gwałtowny wzrost popytu. Od czasu pierwszej pożyczki bez zabezpieczeń udzielonej przez TrueFi w listopadzie 2020 firmie Alameda Research protokół udzielił pożyczek bez zabezpieczeń na prawie 2 miliardy $, wypłacił około 40 milionów $ pożyczkodawcom i utrzymał jeden z najlepszych w branży rekordów asekuracyjnych.

W 2021 TrueFi przechodzi od samego łączenia kredytobiorców kryptowalutowych z kredytodawcami DeFi do oferty rynku okazji finansowych, którymi zajmują się niezależne podmioty zarządzające portfelami, a wszystko to powstaje na nowoczesnej infrastrukturze kredytowej TrueFi. 

Obecnie TrueFi ma w ofercie zróżnicowaną i rosnącą gamę możliwości finansowych, np. inwestowanie na rynkach wschodzących, finansowanie fintechów, inwestowanie w nieruchomości oraz pożyczki dla pracowników dorywczych – jest to tak naprawdę wejście pożyczek i aktywów znanych ze świata fizycznego do świata DeFi.

Jak działa TrueFi?

TrueFi jest publiczną instytucją finansową, która dysponuje infrastrukturą do udzielania pożyczek, zaciągania pożyczek oraz zarządzania aktywami. Jednak prawdziwe możliwości protokołu widać wtedy, gdy te grupy użytkowników spotykają się i realizują swoje potrzeby, a TrueFi pełni rolę rynku.

Ponieważ TrueFi jest protokołem zdecentralizowanym, kluczową rolę odgrywają w nim również osoby stakujące jego token zarządzania TRU, które zapewniają kredytodawcom ochronę przed stratami, zarządzają przyszłością protokołu i wykonują pracę na rzecz sukcesu TrueFi.

Pożyczkodawcy

Zarówno detaliczni, jak i instytucjonalni pożyczkodawcy w sektorach kryptowalut oraz finansów tradycyjnych szukają w TrueFi najlepszych stóp zwrotu od wypożyczonego kapitału skorygowanych o ryzyko. Ponieważ protokół TrueFi oferuje tak różnorodną gamę portfolio – począwszy od kryptowalut po kredyty w świecie rzeczywistym – a jego pożyczki nie wymagają zabezpieczeń, daje jedne z najbardziej konkurencyjnych możliwości zarobkowych w DeFi niezależnie od rodzaju aktywów.

Aby zacząć działać, pożyczkodawca TrueFi musi po prostu uruchomić aplikację TrueFi, przejrzeć poszczególne pule oraz portfele, do których się kwalifikuje, i podjąć decyzję o alokacji zgodnie z preferencjami w zakresie ryzyka i zwrotu.

Ponieważ TrueFi daje podmiotom zarządzającym portfelami możliwość kontroli wyboru pożyczkodawców, nie każdy portfel jest dostępny dla każdego pożyczkodawcy – niektórzy muszą się znajdować poza niedozwoloną jurysdykcją lub przedstawić dowód tożsamości, co również można zrobić w TrueFi.

Pożyczkodawcy zazwyczaj mogą w każdej chwili na różne sposoby wyjść ze swoich pozycji pożyczkowych. Chociaż niektóre portfele wymagają zamrożenia kapitału na okres minimalny, popularne pule zarządzane przez DAO oraz automatyczne linie kredytowe (ALOC) TrueFi umożliwiają pożyczkodawcom wyjście z puli za niewielką opłatą poprzez Płynne Wyjście, w ramach którego token pożyczkowy kredytodawcy zostaje wymieniony na niewykorzystany kapitał w puli. Pożyczkodawca może również sprzedać swój token pożyczkowy na giełdzie DEX, np. na Uniswapie.

Chociaż niewypłacalność jest normalnym aspektem działalności kredytowej, na określonych portfelach w TrueFi kredytodawcy są na kilka sposobów chronieni przed jej pełnymi konsekwencjami.

Po pierwsze pożyczkodawców zabezpiecza wartość maksymalnie 10% stakowanych tokenów TRU, które w przypadku niewypłacalności podlegają obcięciu. Służą później jako rekompensata dla poszkodowanych pożyczkodawców.

Oprócz tego poszkodowanym kredytodawcom dalsze zabezpieczenie może zaoferować fundusz SAFU protokołu TrueFi.

I wreszcie TrueFi może uznać, że uruchamia windykację zalegających z płatnościami kredytobiorców w celu odzyskania aktywów, które da się upłynnić, aby pomóc wszystkim kredytodawcom, którzy nadal są stratni.

Pożyczkobiorcy

Aby zostać kredytobiorcą TrueFi, wnioskodawcy muszą przejść rygorystyczną kontrolę zdolności kredytowej, która dotyczy zarówno danych w trybie on-chain, jak i off-chain, z uwzględnieniem kontekstu firmy, zarządzanych aktywów, ekspozycji aktywów, dźwigni i historii wyników.

Po uznaniu wiarygodności kredytobiorcy przez Komisję Kredytową TrueFi posiadacze TRU głosują nad zatwierdzeniem lub odrzuceniem jego wniosku. Jeżeli jego wniosek zostanie zatwierdzony, może zostać wydana pożyczka z dowolnej puli DAO TrueFi niewymagającej pozwolenia po stawce ustalonej przez rynek i zależnej od własnego wskaźnika kredytowego TrueFi.

Do tej pory protokół TrueFi udzielił ponad 130 pożyczek kilkudziesięciu pożyczkobiorcom i prowadzi zdrową oraz aktywną książkę kredytową z regularnymi nowymi pożyczkami. 

Kredytobiorcy pozyskują z TrueFi kapitał, ponieważ procedura jest szybka, a kapitał często dostępny w tym samym dniu, w którym zostanie zatwierdzony dostęp kredytobiorcy do kredytu. A ponieważ przy pożyczkach TrueFi nie trzeba zamrażać kapitału, każdy pożyczkobiorca może zmaksymalizować swoją wydolność kapitałową.

Podmioty zarządzające portfolio

Od 2021 TrueFi oferuje pomoc niezależnym podmiotom zarządzającym portfelami, dzięki czemu podmioty zarządzające funduszami i inwestorzy instytucjonalni mogą wreszcie wprowadzić swoją działalność w tryb on-chain.

TrueFi daje podmiotom zarządzającym portfelami jednocześnie to, co najlepsze w DeFi i w finansach instytucjonalnych. Podmioty zarządzające portfelami mogą korzystać z globalnej płynności przez całą dobę i siedem dni w tygodniu od dnia uruchomienia swoich portfeli, a przy tym z oszczędności oraz przejrzystości pełnej księgi pożyczkowej w trybie on-chain.

Jednocześnie podmioty te korzystają z parytetu funkcji wobec instytucjonalnych produktów kredytowych i mają pełną kontrolę nad wyborem pożyczkodawcy (łącznie z wymogami KYC) oraz warunkami swoich portfeli i poszczególnych pożyczek, a także strategiami portfeli, oprocentowaniem oraz opłatami.

Przyjęcie funkcji podmiotu zarządzającego portfelem w TrueFi wygląda podobnie jak przyjęcie roli kredytobiorcy – zanim będzie możliwe wystawienie portfela podmiotu zarządzającego w aplikacji TrueFi, konieczna jest zgoda społeczności. Ponieważ jednak TrueFi działa w ramach infrastruktury open-source, podmioty zarządzające portfelami mogą po prostu samodzielnie uruchamiać własne portfele na smart kontraktach TrueFi, bez konieczności przechodzenia bezpośrednio przez TrueFi.

Obecnie podmioty zarządzające portfelami w TrueFi przy użyciu płynności DeFi alokują kapitał na rzecz rozwoju sektora fintech w Ameryce Łacińskiej, inwestując na rynkach wschodzących, zabezpieczając kryptowalutowe kredyty hipoteczne itd., a jednocześnie generują konkurencyjne, zdywersyfikowane zyski na rzecz kredytodawców TrueFi.

Przedstawiamy token TRU

Ponieważ TrueFi jest zdecentralizowanym protokołem pożyczkowym, ustalanie i realizacja głównych celów zależy od decyzji posiadaczy tokenów oraz uczestników. TrueFi ma formułę hybrydowej organizacji DAO i niektóre zadania trybu off-chain, np. zeznania podatkowe, czynności prawne oraz czynności windykacyjne realizuje na fundamencie świata rzeczywistego. Poprzez wiążące głosowanie w trybie on-chain oddaje również w ręce posiadaczy tokenów TRU prerogatywy decyzyjne.

Stakerzy TRU stanowią pierwszą linię zarządzania TrueFi oraz pierwszą linię ochrony przed niewypłacalnością. Poprzez stakowanie TRU stakerzy mogą formalnie uczestniczyć w niedostępnych bez tokenów rozmowach organizacji DAO oraz głosować nad wnioskami Snapshot i Tally, tym samym wytyczając przyszły kierunek TrueFi.

Jak kupić TRU na Binance

Macierzysty token TrueFi, czyli TRU, można kupować i wymieniać na Binance. Token TRU można zdobyć, rejestrując się na początek z tego bezpośredniego linku.

Co dalej z TrueFi?

Aby faktycznie korzystać z możliwości wartego wiele bilionów dolarów globalnego rynku kredytowego, TrueFi przyjmuje dwutorowe podejście do wypełniania luki pomiędzy DeFi a inwestorami instytucjonalnymi.

W ciągu najbliższego roku protokół planuje osiągnąć głębszą integrację wśród tradycyjnych instytucji finansowych, a jednocześnie nadal pracować nad integracją DeFi z dużymi organizacjami DAO, innymi protokołami pożyczkowymi oraz detalicznymi aplikacjami DeFi.

Coraz większa adopcja instytucjonalna

TrueFi nieustannie ulepsza swój protokół i produkty pożyczkowe, aby połączyć aspekty kontrolne finansów instytucjonalnych z większą wydajnością technologii blockchain. Dzięki głównym dostawcom protokołu, np. Archblock, TrueFi przyciąga środki z funduszy i biur rodzinnych, a jednocześnie bada możliwości wciągnięcia w tryb on-chain prawdziwych instytucjonalnych podmiotów zarządzających aktywami.

Funkcje, których można się spodziewać w TrueFi, to m.in. wysyłanie w transzach, które umożliwi inwestorom instytucjonalnym wybór profilu ryzyka i zwrotu w ramach danego portfela, a także okresy tworzenia kapitału, które będą dawać możliwość sprawdzenia zainteresowania rynku daną okazją finansową przed narażeniem kapitału.

Ponadto TrueFi poprawi raportowanie i będzie oferować lepsze pulpity instytucjonalne zarówno kredytodawcom, jak i podmiotom zarządzającym, dzięki niezależnym informacjom ze strony kluczowych partnerów.


Pogłębianie integracji ze światem DeFi

Aby zwiększyć swoją dostępność w całym świecie DeFi, protokół TrueFi wprowadza zgodność pożyczek i portfeli ze standardem ERC-4626. W ten sposób oba te skarbce stają się komponowalne z innymi możliwościami DeFi, co pozwala na włączenie długu i kredytu korporacyjnego do oferty innych protokołów DeFi.

Jednocześnie TrueFi publicznie pracuje z dużymi organizacjami DAO i protokołami partnerskimi, np. MakerDAO, FRAX i dYdX nad tym, aby stać się preferowanym partnerem w zakresie zysków oraz płynności DEX i w ciągu najbliższego roku prawdopodobnie przyciągnie do protokołu setki milionów dolarów.