Τι είναι το TrueFi (TRU);
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι είναι το TrueFi (TRU);

Τι είναι το TrueFi (TRU);

Έχει δημοσιευτεί Nov 8, 2022Έχει ενημερωθεί Feb 22, 2024
7mTL;DR

Το TrueFi είναι το πρώτο πρωτόκολλο πίστωσης του DeFi για δανεισμό και διαχείριση κεφαλαίων. Οι κεφαλαιαγορές του TrueFi, οι οποίες είναι δομημένες στο Ethereum και το Optimism, συνδέουν επενδυτές, δανειολήπτες και διαχειριστές κεφαλαίων για δανεισμό χωρίς πρόσθετη εγγύηση σε οικονομικές ευκαιρίες, τόσο εγγενείς σε κρύπτο όσο και στον πραγματικό κόσμο.

Ενσωματώνοντας τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων στην αλυσίδα, το TrueFi αφαιρεί τον μεσάζοντα και μπορεί να προσφέρει στους δανειστές καλύτερες αποδόσεις σε κεφάλαια δανεισμού, καθώς και μια σειρά από οικονομικές ευκαιρίες, οι οποίες συνήθως προορίζονται για τους εξαιρετικά πλούσιους.

Ταυτόχρονα, παρέχει πολλαπλά επίπεδα προστασίας από ζημίες λόγω αθέτησης, βοηθά τους διαχειριστές χαρτοφυλακίου να αξιοποιήσουν την παγκόσμια ρευστότητα και επιτρέπει δανεισμό ο οποίος είναι πιο αποδοτικός ως προς το κεφάλαιο για τους δανειολήπτες.

Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε με ποιο τρόπο το TrueFi αναθεωρεί την παγκόσμια πιστωτική αγορά πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων — και αφήνει το μέλλον της χρηματοδότησης στα χέρια των κατόχων των token του.

Εισαγωγή

Σήμερα, η αξία της παγκόσμιας αγοράς δανεισμού πλησιάζει τα 8 τρισεκατομμύρια δολάρια, ωστόσο σχεδόν όλα αυτά τα χρήματα συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τη χρηματοπιστωτική υποδομή που δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1970. Αυτές οι τεχνολογίες (όπως το SWIFT) συχνά κάνουν την επένδυση αργή, ακριβή και αποκλειστική.

Ως αποτέλεσμα, οι πιο ελκυστικές επενδυτικές επιλογές — όπως το εταιρικό χρέος, τα ειδικά ακίνητα και οι ευκαιρίες ανερχόμενων αγορών — είναι σπάνια διαθέσιμες σε ιδιώτες επενδυτές.

Η τεχνολογία Blockchain προσφέρει έναν νέο τρόπο κίνησης και κατανομής κεφαλαίων, καθιστώντας τις επενδύσεις πιο αποτελεσματικές, ταχύτερες και πιο διαφανείς. Ωστόσο, το blockchain από μόνο του δεν αντιμετωπίζει προβλήματα όπως η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των δανειοληπτών, η ενσωμάτωση πραγματικής πρόσθετης εγγύησης ή η είσπραξη δανείων που δεν έχουν αποπληρωθεί. 

Για να λύσει αυτό το πρόβλημα, η ομάδα του TrueFi έχει σχεδιάσει μια υβριδική δομή που επιτρέπει στο πρωτόκολλο να λειτουργεί ελεύθερα, υπό την καθοδήγηση των κατόχων token TRU. Επιπλέον, το TrueFi βασίζεται στην υιοθέτηση από ανεξάρτητους διαχειριστές χαρτοφυλακίου, οι οποίοι απολαμβάνουν τα οφέλη της υποδομής του TrueFi ενώ κατέχουν τα κεντρικά στοιχεία της κάλυψης και των συλλογών στον πραγματικό κόσμο.

Εδώ, θα αναλύσουμε πώς το TrueFi έχει εξελιχθεί σε ένα πρωτοποριακό πρωτόκολλο πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τι είναι το TrueFi;

Χρησιμοποιώντας την υποδομή του blockchain, το TrueFi κυκλοφόρησε την πρώτη αγορά δανεισμού χωρίς πρόσθετη εγγύηση του DeFi, επιτρέποντας τελικά στους δανειολήπτες να συνάπτουν δάνεια στην αλυσίδα, χωρίς να απαιτείται να παρέχουν κλείδωμα πρόσθετης εγγύησης. 

Αυτό έχει αυξήσει δραματικά την αποδοτικότητα κεφαλαίου των δανειοληπτών, με αποτέλεσμα την εκτόξευση της ζήτησης. Από το πρώτο δάνειο χωρίς πρόσθετη εγγύηση του TrueFi τον Νοέμβριο του 2020 στην Alameda Research, το πρωτόκολλο έχει δημιουργήσει σχεδόν 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε δάνεια χωρίς πρόσθετη εγγύηση, έχει πληρώσει περίπου 40 εκατομμύρια δολάρια σε δανειστές και διατήρησε ένα από τα καλύτερα ρεκόρ κάλυψης του κλάδου.

Το 2021, το TrueFi προχώρησε από τη σύνδεση μόνο δανειοληπτών εγγενών στα κρύπτο και δανειστών DeFi, στην προσφορά μιας αγοράς οικονομικών ευκαιριών την οποία διαχειρίζονται ανεξάρτητοι διαχειριστές χαρτοφυλακίου και όλα αυτά βασίζονται στη σύγχρονη υποδομή δανεισμού του. 

Σήμερα, το TrueFi προσφέρει ένα ποικιλόμορφο και αναπτυσσόμενο εύρος οικονομικών ευκαιριών, το οποίο περιλαμβάνει επενδύσεις σε ανερχόμενες αγορές, χρηματοδότηση fintech, επενδύσεις σε ακίνητα και δανεισμό εργαζομένων — φέρνοντας ουσιαστικά τον πραγματικό δανεισμό και τα περιουσιακά στοιχεία στο DeFi.

Πώς λειτουργεί το TrueFi;

Το TrueFi είναι ένα δημόσιο χρηματοοικονομικό βοηθητικό πρόγραμμα, το οποίο προσφέρει υποδομή για δανεισμό και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Η πραγματική μαγεία του πρωτοκόλλου, ωστόσο, συμβαίνει όταν αυτές οι ομάδες χρηστών συγκεντρώνονται, χρησιμοποιώντας το TrueFi ως αγορά για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Καθώς το TrueFi είναι ένα αποκεντρωμένο πρωτόκολλο, βασίζεται επίσης στους συμμετέχοντες στο TRU, το token διακυβέρνησής του, για να παρέχει προστασία από απώλειες στους δανειστές, να διέπει το μέλλον του πρωτοκόλλου και να κάνει τις απαραίτητες συνεισφορές για την επιτυχία του TrueFi.

Δανειστές

Τόσο οι λιανικοί όσο και οι θεσμικοί δανειστές στους τομείς των κρύπτο και της παραδοσιακής χρηματοδότησης χρησιμοποιούν το TrueFi για να βρουν τις καλύτερες προσαρμοσμένες ως προς τον κίνδυνο αποδόσεις για δανεισμένο κεφάλαιο. Καθώς το TrueFi προσφέρει ένα τόσο διαφοροποιημένο εύρος χαρτοφυλακίων — το οποίο εκτείνεται σε δανεισμό εγγενή στα κρύπτο και στον πραγματικό κόσμο — και τα δάνειά του δεν έχουν πρόσθετη εγγύηση, το πρωτόκολλο προσφέρει μερικές από τις πιο ανταγωνιστικές ευκαιρίες για κέρδος στο DeFi, σε ένα ευρύ φάσμα τύπων περιουσιακών στοιχείων.

Για να συμμετάσχουν, οι δανειστές του TrueFi πρέπει απλώς να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή TrueFi, να δουν τις διάφορες δεξαμενές και τα χαρτοφυλάκια για τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις και να λάβουν μια απόφαση κατανομής, με βάση την προτίμηση κινδύνου και απόδοσης.

Καθώς το TrueFi επιτρέπει στους διαχειριστές χαρτοφυλακίου να ελέγχουν την επιλογή δανειστών, δεν είναι διαθέσιμα όλα τα χαρτοφυλάκια σε όλους τους δανειστές — κάποια ενδέχεται να χρειαστεί να βρίσκονται εκτός μιας περιορισμένης δικαιοδοσίας ή να παρέχουν αποδεικτικά ταυτοποίησης, κάτι που μπορεί επίσης να γίνει στο TrueFi.

Οι δανειστές μπορούν συνήθως να εξέρχονται από τις θέσεις δανείου τους ανά πάσα στιγμή, με διάφορους τρόπους. Αν και κάποια χαρτοφυλάκια απαιτούν δέσμευση κεφαλαίου για μια ελάχιστη περίοδο, οι δημοφιλείς δεξαμενές με διαχείριση DAO και οι αυτοματοποιημένες πιστωτικές γραμμές (ALOC) του TrueFi επιτρέπουν στους δανειστές να εξέλθουν από τη δεξαμενή με μικρή προμήθεια, χρησιμοποιώντας το Liquid Exit, το οποίο κάνει swap το token δανείου του δανειστή με κεφάλαιο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί στην πισίνα. Εναλλακτικά, οι δανειστές μπορούν να πουλήσουν το token δανείου τους σε ένα DEX όπως το Uniswap.

Αν και οι αθετήσεις είναι μια συνηθισμένη πτυχή των πιστωτικών συναλλαγών, οι δανειστές προστατεύονται από τον πλήρη αντίκτυπο των αθετήσεων με διάφορους τρόπους σε ορισμένα χαρτοφυλάκια του TrueFi.

Αρχικά, οι δανειστές καλύπτονται από την αξία έως και 10% του TRU με ενέργεια Staking, το οποίο περικόπτεται σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων. Στη συνέχεια, αυτό χρησιμοποιείται για να βοηθήσει τους δανειστές που επηρεάστηκαν να ολοκληρωθούν.

Στη συνέχεια, το SAFU του TrueFi μπορεί να χρησιμοποιήσει τα αποθεματικά κεφάλαιά του για να προσφέρει στους δανειστές που επηρεάζονται επιπλέον κάλυψη.

Τέλος, το TrueFi μπορεί να επιλέξει να προχωρήσει σε εισπράξεις έναντι δανειοληπτών που έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους, για να ανακτήσει περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ρευστοποιηθούν, προκειμένου να βοηθήσει τυχόν δανειστές που εξακολουθούν να επηρεάζονται.

Δανειολήπτες

Για να γίνουν δανειολήπτες του TrueFi, οι υποψήφιοι πρέπει να περάσουν από έναν αυστηρό έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας, ο οποίος εξετάζει δεδομένα τόσο εκτός αλυσίδας όσο και εντός της αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού της εταιρείας, των περιουσιακών στοιχείων υπό διαχείριση, της έκθεσης περιουσιακών στοιχείων, της μόχλευσης και του ιστορικού απόδοσης.

Μόλις ένας δανειολήπτης θεωρηθεί φερέγγυος από την Επιτροπή πίστωσης του TrueFi, οι κάτοχοι TRU θα ψηφίσουν για να εγκρίνουν ή να απορρίψουν την αίτησή του. Εάν η αίτησή του εγκριθεί, μπορεί να εκδοθεί δάνειο από οποιαδήποτε δεξαμενή DAO άνευ άδειας του TrueFi, με επιτόκιο το οποίο ορίζεται από την αγορά και ενημερώνεται από τον ιδιόκτητο βαθμό πιστοληπτικής ικανότητας TrueFi του δανειολήπτη.

Μέχρι σήμερα, το TrueFi έχει δημιουργήσει περισσότερα από 130 δάνεια για δεκάδες δανειολήπτες και διατηρεί ένα υγιές και ενεργό χαρτοφυλάκιο δανείων με τακτικά νέα δάνεια. 

Οι δανειολήπτες βασίζονται στο TrueFi για κεφάλαια επειδή η διαδικασία είναι γρήγορη, με το κεφάλαιο να είναι συχνά διαθέσιμο την ίδια ημέρα που ο δανειολήπτης λαμβάνει έγκριση για πρόσβαση σε πίστωση. Και επειδή τα δάνεια του TrueFi δεν απαιτούν δέσμευση κεφαλαίου, κάθε δανειολήπτης μπορεί να μεγιστοποιήσει την αποδοτικότητα του κεφαλαίου του.

Διαχειριστές χαρτοφυλακίου

Από το 2021, το TrueFi έχει προσφέρει υποστήριξη σε ανεξάρτητους διαχειριστές χαρτοφυλακίου, επιτρέποντας τελικά σε διαχειριστές κεφαλαίων και σε θεσμικούς επενδυτές να φέρουν την επιχείρησή τους στην αλυσίδα.

Το TrueFi προσφέρει στους διαχειριστές χαρτοφυλακίου τα καλύτερα χαρακτηριστικά τόσο από το DeFi, όσο και από τη θεσμική χρηματοδότηση. Οι διαχειριστές χαρτοφυλακίου του μπορούν να αξιοποιήσουν την παγκόσμια ρευστότητα 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα από την ημέρα κυκλοφορίας των χαρτοφυλακίων τους, ενώ απολαμβάνουν παράλληλα εξοικονόμηση κόστους και διαφάνεια ενός βιβλίου δανείων που είναι ολοκληρωτικά εντός της αλυσίδας.

Ταυτόχρονα, αυτοί οι διαχειριστές απολαμβάνουν ισότιμα χαρακτηριστικά με τα θεσμικά πιστωτικά προϊόντα, έχοντας πλήρη έλεγχο στην επιλογή δανειστών (συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων KYC) και στους όρους των χαρτοφυλακίων και των μεμονωμένων δανείων τους, καθώς και στις στρατηγικές, τα επιτόκια και τις προμήθειες του χαρτοφυλακίου τους.

Με το TrueFi, το να γίνεις διαχειριστής χαρτοφυλακίου είναι παρόμοιο με το να γίνεις δανειολήπτης, καθώς απαιτείται έγκριση της κοινότητας για να καταστεί δυνατή η καταχώρηση του χαρτοφυλακίου ενός διαχειριστή στην εφαρμογή TrueFi. Ωστόσο, δεδομένου ότι το TrueFi χρησιμοποιεί υποδομή ανοιχτού κώδικα, οι διαχειριστές χαρτοφυλακίου μπορούν απλώς να χρησιμοποιήσουν τις έξυπνες συμβάσεις του TrueFi για να ξεκινήσουν οι ίδιοι τα δικά τους χαρτοφυλάκια, χωρίς να χρειάζεται να περάσουν απευθείας από το TrueFi.

Σήμερα, οι διαχειριστές χαρτοφυλακίου του TrueFi χρησιμοποιούν τη ρευστότητα του DeFi για να διαθέσουν κεφάλαια για την ανάπτυξη του κλάδου fintech στη Λατινική Αμερική, επενδύοντας σε ανερχόμενες αγορές, υποστηρίζοντας υποθήκες σε κρύπτο και πολλά άλλα — όλα αυτά ενώ παράγουν ανταγωνιστικές, διαφοροποιημένες αποδόσεις για τους δανειστές του TrueFi.

Παρουσίαση του token TRU

Καθώς το TrueFi είναι ένα αποκεντρωμένο πρωτόκολλο δανεισμού, βασίζεται στη συμβολή από τους κατόχων token και τους συνεισφέροντες για τον καθορισμό και την επίτευξη σημαντικών στόχων. Το TrueFi χρησιμοποιεί ένα υβριδικό μοντέλο DAO, το οποίο βασίζεται σε μια πραγματική βάση για τη διαχείριση ορισμένων εργασιών εκτός αλυσίδας, όπως φορολογικές δηλώσεις, νομικές δραστηριότητες και ενέργειες είσπραξης. Επίσης, δίνει τη σημαντική εξουσία για λήψη αποφάσεων στα χέρια των κατόχων TRU, μέσω δεσμευτικής ψηφοφορίας στην αλυσίδα.

Οι χρήστες που πραγματοποιούν ενέργειες staking με TRU αποτελούν την πρώτη γραμμή τόσο της διακυβέρνησης του TrueFi όσο και της προστασίας απέναντι σε αθέτηση. Πραγματοποιώντας ενέργειες staking με TRU, οι χρήστες μπορούν να συμμετέχουν επίσημα σε συνομιλίες των DAO που καλύπτονται από token και να ψηφίσουν για κινήσεις Snapshot και Tally, διαμορφώνοντας έτσι την πορεία για το μέλλον του TrueFi.

Πώς γίνεται η αγορά TRU στην Binance

Το εγγενές token του TrueFi, το TRU, είναι διαθέσιμο για αγορά και συναλλαγές στην Binance. Εγγραφείτε και αποκτήστε TRU χρησιμοποιώντας αυτόν τον απευθείας σύνδεσμο για να ξεκινήσετε.

Ποιο είναι το επόμενο βήμα για το TrueFi;

Για να εκμεταλλευτεί πραγματικά την παγκόσμια αγορά πίστωσης πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων, το TrueFi υιοθετεί μια διττή προσέγγιση για να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ του DeFi και των θεσμικών επενδυτών.

Τον επόμενο χρόνο, το πρωτόκολλο σχεδιάζει να επιτύχει βαθύτερη ενσωμάτωση μεταξύ των παραδοσιακών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ενώ θα συνεχίσει να αναπτύσσει την ενσωμάτωση του DeFi με μεγάλα DAO, άλλα πρωτόκολλα δανεισμού και εφαρμογές λιανικής του DeFi.

Αυξανόμενη θεσμική υιοθεσία

Το TrueFi συνεχίζει να βελτιώνει το πρωτόκολλό του και τα προϊόντα δανεισμού του, ώστε να ταιριάζουν με τους ελέγχους της χρηματοδότησης των ιδρυμάτων με τη βελτιωμένη απόδοση της τεχνολογίας blockchain. Με τη συμβολή σημαντικών συνεισφερόντων πρωτοκόλλου όπως το Archblock, το TrueFi αποδίδει ρευστότητα από ταμεία και οικογενειακές επιχειρήσεις, ενώ διερευνά τις δυνατότητες να ενσωματωθούν πραγματικοί διαχειριστές θεσμικών περιουσιακών στοιχείων στην αλυσίδα.

Οι επερχόμενες δυνατότητες από το TrueFi περιλαμβάνουν την κατάτμηση, η οποία θα επιτρέπει στους θεσμικούς επενδυτές να επιλέγουν το προφίλ κινδύνου-απόδοσης εντός συγκεκριμένων χαρτοφυλακίων, καθώς και περιόδους διαμόρφωσης κεφαλαίου που θα επιτρέπουν τον έλεγχο του επιτοκίου της αγοράς σε μια οικονομική ευκαιρία, πριν θέσουν σε κίνδυνο τα κεφάλαια.

Επιπλέον, το TrueFi θα αναπτύξει βελτιωμένες αναφορές και θα προσφέρει καλύτερους θεσμικούς πίνακες ελέγχου, τόσο για τους δανειστές όσο και για τους διαχειριστές μέσω ανεξάρτητων συνεισφορών από βασικούς συνεργάτες.


Εμβάθυνση της ενσωμάτωσης του DeFi

Για να κάνει το TrueFi πιο προσιτό στο DeFi, το πρωτόκολλο καθιστά τα δάνεια και τα χαρτοφυλάκιά του συμβατά με το πρότυπο ERC-4626. Αυτό σημαίνει ότι και τα δύο αυτά θησαυροφυλάκια συνδυάζονται με άλλες ευκαιρίες του DeFi, επιτρέποντας τη συμπερίληψη του εταιρικού χρέους και της πίστωσης σε προσφορές σε άλλα πρωτόκολλα DeFi.

Ταυτόχρονα, το TrueFi συνεργάζεται δημόσια με σημαντικούς συνεργάτες DAO και πρωτοκόλλου όπως οι MakerDAO, FRAX και dYdX για να γίνει ένας προτιμώμενος συνεργάτης για απόδοση και ρευστότητα DEX, αποφέροντας πιθανώς εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια στο πρωτόκολλο τον επόμενο χρόνο.

Κοινοποίηση δημοσιεύσεων
Εγγραφή λογαριασμού
Αξιοποιήστε τις γνώσεις σας στην πράξη, ανοίγοντας έναν λογαριασμό Binance σήμερα.