Čo je TrueFi (TRU)?
Domov
Články
Čo je TrueFi (TRU)?

Čo je TrueFi (TRU)?

Stredne pokročilý
Zverejnené Nov 8, 2022Aktualizované Feb 1, 2023
7mTL;DR

TrueFi je prvý protokol DeFi na poskytovanie a prijímanie pôžičiek a správu kapitálu. Kapitálové trhy protokolu TrueFi, postavené na sieťach Ethereum a Optimism, spájajú investorov, dlžníkov a správcov kapitálu a finančné príležitosti vo svete kryptomien aj v reálnom svete ponukou pôžičiek bez zabezpečenia.

Zavedením správy aktív v rámci reťazca protokol TrueFi eliminuje potrebu sprostredkovateľa. Veriteľom dokáže ponúknuť lepšie výnosy z požičaného kapitálu, ako aj celý rad finančných príležitostí, ktoré sú zvyčajne vyhradené pre mimoriadne bohatých.

Zároveň poskytuje viacero vrstiev ochrany pred stratami z dôvodu nesplácania pôžičky, pomáha správcom portfólia využiť globálnu likviditu a dlžníkom poskytuje kapitálovo efektívnejšie požičiavanie.

Čítajte ďalej a zistite, ako protokol TrueFi pretvára globálny trh s pôžičkami v hodnote niekoľkých biliónov USD. A vkladá budúcnosť financií do rúk držiteľov tokenov.

Úvod

V súčasnosti sa hodnota globálneho trhu s pôžičkami blíži k méte 8 biliónov USD. Takmer všetky tieto peniaze však naďalej využívajú finančnú infraštruktúru vybudovanú v 70. rokoch minulého storočia. Vďaka týmto technológiám (napríklad SWIFT) je investovanie často pomalé, drahé a neprístupné.

Výsledkom je, že tie najatraktívnejšie investičné možnosti (ako sú korporátne dlhy, špeciálne nehnuteľnosti a príležitosti na rozvíjajúcich sa trhoch) sú pre retailových investorov len zriedkakedy dostupné.

Technológia blockchain ponúka nový spôsob presunu a alokácie kapitálu, vďaka čomu je investovanie efektívnejšie, rýchlejšie a transparentnejšie. Samotný blockchain však nerieši problémy, ako je hodnotenie úverovej bonity dlžníkov, realizácia kolaterálu v reálnom svete alebo vymáhanie nesplácaných pôžičiek. 

Aby bolo možné vyriešiť tento problém, tím protokolu TrueFi navrhol hybridnú štruktúru, ktorá umožňuje protokolu slobodne fungovať pod vedením držiteľov tokenov TRU. Protokol TrueFi sa navyše spolieha na prijatie nezávislými správcami portfólia, ktorí využívajú výhody infraštruktúry TrueFi a zároveň vlastnia centralizované komponenty upisovania a inkasovania v reálnom svete.

Tu sa ponoríme do spôsobu, ktorým sa protokol TrueFi rozrástol na prvý protokol svojho druhu v hodnote niekoľkých miliárd USD.

Čo je protokol TrueFi?

Pomocou infraštruktúry blockchainu spustil protokol TrueFi prvý trh nezabezpečených pôžičiek vo svete decentralizovaných financií ktorý konečne umožňuje dlžníkom požičiavať si v rámci reťazca bez toho, aby museli poskytnúť zabezpečenie. 

Tým sa dramaticky zvýšila kapitálová efektívnosť dlžníkov, čo spôsobilo prudký nárast dopytu. Od prvej nezabezpečenej pôžičky protokolu TrueFi spoločnosti Alameda Research v novembri 2020 protokol poskytol takmer 2 miliardy USD v nezabezpečených pôžičkách, vyplatil približne 40 miliónov USD veriteľom a udržiava si jeden z najlepších záznamov upisovania v odvetví.

V roku 2021 protokol TrueFi pokročil od spájania kryptonatívnych dlžníkov a veriteľov DeFi k ponúkaniu trhu finančných príležitostí spravovaných nezávislými správcami portfólia. To všetko postavené na modernej infraštruktúre pôžičiek. 

V súčasnosti protokol TrueFi ponúka rozmanitú a rastúcu škálu finančných príležitostí, vrátane investovania do rozvíjajúcich sa trhov, financovania odvetvia FinTech, investovania do nehnuteľností a prenájmu nezávislých pracovníkov, čím efektívne spája pôžičky z reálneho sveta a aktíva s DeFi.

Ako funguje protokol TrueFi?

TrueFi je verejný finančný nástroj, ktorý ponúka infraštruktúru na poskytovanie a prijímanie pôžičiek a správu aktív. Skutočné čaro protokolu však nastáva vtedy, keď sa tieto skupiny používateľov spoja a využívajú TrueFi ako trh na uspokojenie svojich potrieb.

Keďže TrueFi je decentralizovaný protokol, spolieha sa aj na osoby stakujúce jeho token riadenia TRU, aby poskytovali ochranu pred stratami pre veriteľov, riadili budúcnosť protokolu a prispievali k úspechu TrueFi.

Veritelia

Retailoví aj inštitucionálni veritelia v sektore kryptomien a tradičných financií používajú protokol TrueFi na zabezpečenie najlepších výnosov z požičaného kapitálu upravených o riziko. Keďže protokol TrueFi ponúka takú rôznorodú škálu portfólií (súčasťou sú pôžičky vo svete kryptomien aj v reálnom svete) a jeho pôžičky sú nezabezpečené, protokol ponúka niektoré z najkonkurencieschopnejších zárobkových príležitostí vo svete DeFi v rámci širokého spektra typov aktív.

Aby sa veritelia protokolu TrueFi mohli zúčastniť, musia jednoducho použiť aplikáciu TrueFi, preskúmať rôzne pooly a portfóliá, na ktoré sa kvalifikujú, a urobiť rozhodnutie o alokácii na základe preferencie rizika a výnosu.

Keďže protokol TrueFi umožňuje správcom portfólia kontrolovať výber veriteľa, nie každé portfólio je dostupné každému veriteľovi. Niektorí veritelia sa možno budú musieť nachádzať mimo obmedzenej jurisdikcie alebo poskytnúť dôkaz o identifikácii, čo je možné uskutočniť aj na TrueFi.

Veritelia môžu zvyčajne kedykoľvek ukončiť svoje pozície rôznymi spôsobmi. Aj keď určité portfóliá vyžadujú zablokovanie kapitálu na minimálnu dobu, obľúbené fondy spravované DAO a automatické úverové rámce protokolu TrueFi umožňujú veriteľom opustiť pool za malý poplatok pomocou Liquid Exit, ktorý vymení token pôžičky veriteľa za nevyužitý kapitál v poole. Prípadne môžu veritelia predať svoj token pôžičky na decentralizovanej burze, ako je napríklad Uniswap.

Aj keď je nesplácanie štandardným aspektom podnikania v oblasti poskytovania pôžičiek, veritelia sú chránení pred úplným dopadom nesplácania niekoľkými spôsobmi v rámci určitých portfólií protokolu TrueFi.

Po prvé, veritelia sú krytí hodnotou až 10 % stakovaných tokenov TRU, ktorá sa v prípade nesplácania zníži. Tieto prostriedky sa potom použijú na vyplatenie postihnutých veriteľov.

Ďalej môže SAFU protokolu TrueFi použiť svoje rezervné fondy na poskytnutie ďalšieho krytia dotknutým veriteľom.

A nakoniec, protokol TrueFi sa môže rozhodnúť, že bude pokračovať v inkasovaní neplatiacich dlžníkov s cieľom získať späť aktíva, ktoré možno likvidovať, a tým pomôcť všetkým postihnutým veriteľom.

Dlžníci

Aby sa žiadatelia mohli stal dlžníkmi protokolu TrueFi, musia prejsť prísnou kontrolou úverovej bonity, ktorá preverí údaje mimo blockchainu aj údaje v reťazci vrátane zázemia spoločnosti, spravovaných aktív, expozície aktív, finančnej páky a histórie výkonnosti.

Keď úverová komisia protokolu TrueFi vyhlási dlžníka za bonitného, držitelia TRU budú hlasovať za schválenie alebo zamietnutie jeho žiadosti. V prípade schválenia žiadosti môže byť poskytnutá pôžička ktorýmkoľvek z poolov DAO bez oprávnení protokolu TrueFi za sadzbu stanovenú trhom a dlžník bude informovaný o jeho kreditnom hodnotení protokolu TrueFi.

Doteraz protokol TrueFi poskytol viac ako 130 pôžičiek desiatkam dlžníkov a udržiava zdravú a aktívnu knihu pôžičiek s pravidelne pribúdajúcimi novými pôžičkami. 

Dlžníci sa spoliehajú na protokol TrueFi, čo sa týka kapitálu, pretože proces je rýchly. Kapitál je často dostupný v ten istý deň, keď je dlžníkovi schválený prístup k pôžičke. A keďže pôžičky protokolu TrueFi nevyžadujú zablokovanie kapitálu, každý dlžník je schopný maximalizovať svoju kapitálovú efektivitu.

Správcovia portfólia

Od roku 2021 protokol TrueFi ponúka podporu nezávislým správcom portfólia, čím konečne umožnil správcom fondov a inštitucionálnym investorom zahrnúť ich podnikanie do reťazca.

Protokol TrueFi ponúka správcom portfólia to najlepšie zo sveta DeFi aj inštitucionálnych financií. Jeho správcovia portfólia môžu čerpať globálnu likviditu nonstop odo dňa spustenia portfólia, pričom si môžu užívať úspory nákladov a transparentnosť kompletnej úverovej knihy v rámci reťazca.

Zároveň títo správcovia využívajú paritu funkcií s inštitucionálnymi úverovými produktmi, pričom majú plnú kontrolu nad výberom veriteľov (vrátane požiadaviek KYC) a podmienkami svojich portfólií a individuálnych pôžičiek, ako aj ich portfóliovými stratégiami, sadzbami a poplatkami.

S protokolom TrueFi je stať sa správcom portfólia podobné ako stať sa dlžníkom. Pred uvedením portfólia správcu do aplikácie TrueFi je potrebné schválenie komunitou. Keďže protokol TrueFi však používa infraštruktúru s otvoreným zdrojom, správcovia portfólia môžu jednoducho použiť smart kontrakty TrueFi na spustenie vlastných portfólií bez toho, aby museli priamo prechádzať cez protokol TrueFi.

Správcovia portfólia protokolu TrueFi v súčasnosti využívajú likviditu DeFi na alokovanie kapitálu na rast latinskoamerického sektora FinTech, investovanie na rozvíjajúcich sa trhoch, krytie kryptohypoték a ešte viac. To všetko pri generovaní konkurencieschopných a diverzifikovaných výnosov pre veriteľov protokolu TrueFi.

Predstavujeme token TRU

Keďže TrueFi je decentralizovaný protokol požičiavania, pri stanovovaní a dosahovaní hlavných cieľov sa spolieha na vstupy od svojich držiteľov tokenov a prispievateľov. Protokol TrueFi používa hybridný model DAO, ktorého základom je spoliehanie sa na správu určitých úloh mimo blockchainu (v skutočnom svete), ako sú daňové priznania, právne aktivity a výber inkasa. Zároveň vkladá veľkú rozhodovaciu právomoc do rúk držiteľov tokenov TRU prostredníctvom záväzného hlasovania v rámci reťazca.

Stakeri tokenu TRU tvoria čelnú líniu riadenia protokolu TrueFi a prvú líniu ochrany proti nesplácaniu. Stakovaním tokenu TRU sa stakeri môžu formálne zapojiť do konverzácií DAO pomocou tokenov a hlasovať o pohyboch Snapshot a Tally a tým formovať budúcnosť protokolu TrueFi.

Ako kúpiť token TRU na Binance

Natívny token protokolu TrueFi, TRU, je možné kúpiť a obchodovať s ním na Binance. Zaregistrujte sa a začnite používať token TRU pomocou tohto priameho odkazu.

Aká je budúcnosť protokolu TrueFi?

Aby protokol TrueFi dokázal skutočne využiť výhody globálneho trhu s pôžičkami v hodnote niekoľkých biliónov USD, na premostenie priepasti medzi DeFi a inštitucionálnymi investormi používa dvojaký prístup.

V priebehu budúceho roka plánuje protokol dosiahnuť hlbšiu integráciu medzi tradičnými finančnými inštitúciami a zároveň bude pokračovať v rozširovaní integrácie DeFi s hlavnými DAO, inými protokolmi poskytovania pôžičiek a retailovými aplikáciami DeFi.

Rastúce prijatie inštitucionálnymi organizáciami

Protokol TrueFi pokračuje vo vylepšovaní svojich protokolov a úverových produktov, aby zodpovedali kontrole inštitucionálnych financií so zlepšeným výkonom technológie blockchain. S pomocou hlavných prispievateľov protokolov, ako napríklad Archblock, spája protokol TrueFi likviditu z prostriedkov a rodinných kancelárií a zároveň skúma možnosti integrácie skutočných inštitucionálnych správcov aktív v rámci reťazca.

Medzi funkcie, ktoré protokol TrueFi pripravuje, patrí tranžovanie, ktoré umožní inštitucionálnym investorom vybrať si svoj profil rizika a výnosu v rámci daných portfólií, ako aj obdobia tvorby kapitálu, aby bolo možné otestovať záujem trhu o finančnú príležitosť pred vystavením kapitálu riziku.

Okrem toho protokol TrueFi zavedie vylepšený reporting a ponúkne lepšie inštitucionálne hlavné panely pre veriteľov aj správcov prostredníctvom nezávislých príspevkov od kľúčových partnerov.


Prehĺbenie integrácie DeFi

Aby bol protokol TrueFi prístupnejší pre DeFi, protokol pracuje na zabezpečení, aby pôžičky a portfóliá boli kompatibilné so štandardom ERC-4626. To otvára obom trezorom ďalšie príležitosti vo svete DeFi, čo umožňuje začlenenie podnikových dlhov a úverov do ponuky v rámci iných protokolov DeFi.

Protokol TrueFi zároveň verejne spolupracuje s hlavnými partnermi (DAO a protokoly), ako sú MakerDAO, FRAX a dYdX na tom, aby sa stal preferovaným partnerom pre výnosy a likviditu decentralizovaných búrz, čo dáva protokolu príležitosť v priebehu budúceho roka zabezpečiť si prílev stoviek miliónov USD.

Zdieľať príspevky
Zaregistrujte si účet
Ešte dnes využite svoje znalosti v praxi otvorením účtu Binance.