Hva er avkastningsfarming i desentralisert finans (DeFi)?
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hva er avkastningsfarming?
Hva er Total Value Locked (TVL / totalverdi låst)?
Hvordan fungerer avkastningsfarming?
Hvordan beregnes avkastningen fra farmingen?
Hva er sikkerhetsstillelse i DeFi?
Risikoer knyttet til avkastningsfarming
Plattformer og protokoller for avkastningsfarming
Avsluttende tanker
Hva er avkastningsfarming i desentralisert finans (DeFi)?
Hjem
Artikler
Hva er avkastningsfarming i desentralisert finans (DeFi)?

Hva er avkastningsfarming i desentralisert finans (DeFi)?

Viderekommen
Publisert Aug 12, 2020Oppdatert Oct 17, 2022
15m

TL;DR
Avkastningsfarming er en måte å tjene mer krypto med krypto på. Det innebærer at du låner ut pengene dine til andre ved hjelp av magien i dataprogrammer som kalles smarte kontrakter. Til gjengjeld for tjenesten du yter, får du gebyrer i form av krypto. Ganske enkelt, ikke sant? Tja, stopp opp litt.

Avkastningsfarmere bruker svært kompliserte strategier. De flytter kryptoene sine mellom ulike markedsplasser for utlån hele tiden for å få mest mulig avkastning. De holder også de beste strategiene for avkastningsfarming hemmelig. Hvorfor? Jo mer folk vet om en strategi, jo mindre effektiv kan den bli. Avkastningsfarming er desentralisert finans (DeFi) sin utgave av det ville vesten, der farmerne konkurrerer om sjansen til å dyrke de beste avlingene.

Interessert? Les mer under.


Innhold


Innledning

DeFi-Bevegelsen (desentralisert finans) har vært svært aktuell i innovasjonen av blokkjeder. Hva gjør DeFi-applikasjoner unike? De er tillatelsesløse, noe som betyr at hvem som helst (eller hva som helst, som f.eks. en smart kontrakt) med internett-tilkobling og en støttet lommebok kan samhandle med dem. I tillegg krever de som regel ikke tillit til en depotmottaker eller mellommenn. De er med andre ord tillitsløse. Så hvilke nye bruksområder blir mulig på grunn av disse egenskapene?

Et av de nye konseptene som har dukket opp, er avkastningsfarming. Det er en ny måte å få belønninger på gjennom en kryptovaluta-beholdning og bruk av tillatelsesløse likviditetsprotokoller. Den lar hvem som helst få passiv inntekt ved å bruke det desentraliserte økosystemet av "pengelego" som er bygget på Ethereum. Som et resultat kan avkastningsfarming endre måten investorer HODLer i fremtiden. Hvorfor skulle du ville holde ressursene dine uvirksomme når du kan sette dem i arbeid? 

Så hvordan pleier en avkastningfarmer avlingene sine? Hva slags avkastning kan man forvente? Og hvor skal du begynne hvis du vurderer å bli avkastningsfarmer? Alt dette blir forklart i denne artikkelen.


Hva er avkastningsfarming?

Avkastningsfarming omtales også som mining av likviditet og er en måte å generere belønninger med en kryptovalutabeholdning. Enkelt sagt innebærer det å låse kryptovaluta mot belønninger.

Avkastningsfarming kan på en måte sidestilles med staking. Men det skjer mye komplisert i bakgrunnen. I mange tilfeller fungerer det slik at brukere som kalles likviditetstilbydere (LP), tilfører midler til likviditetspooler.

Hva er en likviditetspool? Det er i bunn og grunn en smart kontrakt som inneholder penger. Til gjengjeld for å tilføre poolen likviditet får LP-ene en belønning. Denne belønningen kan komme fra gebyrer som genereres av den underliggende DeFi-plattformen, eller fra en annen kilde.

Noen likviditetspooler utbetaler belønningene i flere tokener. Disse belønningstokenene kan deretter settes inn i andre likviditetspooler for å få belønninger der, og så videre. Du ser allerede hvordan utrolig komplekse strategier kan oppstå ganske så raskt. Men den grunnleggende ideen er at en likviditetstilbyder setter inn penger i en likviditetspool og får belønninger i retur.

Avkastningsfarming gjøres vanligvis ved å bruke ERC-20-tokener på Ethereum, og belønningene er vanligvis også en type ERC-20-token. Men dette kan endre seg i fremtiden. Hvorfor? Foreløpig skjer mye av denne aktiviteten i Ethereum-økosystemet. 

Men krysskjedebroer og andre lignende fremskritt kan føre til at DeFi-applikasjoner blir blokkjede-agnostiske i fremtiden. Det betyr at de kan kjøre på andre blokkjeder som også støtter egenskaper for smarte kontrakter.

Avkastningsfarmere flytter som regel pengene sine mellom forskjellige protokoller på jakt etter høy avkastning. Som et resultat kan DeFi-plattformer også tilby andre økonomiske insentiver for å tiltrekke seg mer kapital til plattformen. Akkurat som på sentraliserte børser har likviditet en tendens til å tiltrekke seg mer likviditet.


Hva startet boomen med avkastningsfarming?

En plutselig stor interesse for avkastningsfarming kan tilskrives lanseringen av COMP-tokenet – styringstokenet til Compound Finance-økosystemet. Styrings-tokener gir styringsrettigheter til tokenholdere. Men hvordan distribuerer du slike tokener hvis du ønsker å gjøre nettverket så desentralisert som mulig?

En vanlig måte å sette fart i en desentralisert blokkjede er å distribuere disse styringstokenene algoritmisk, med likviditetsinsentiver. Dette tiltrekker seg likviditetstilbydere som vil "farme" det nye tokenet ved å tilby likviditet til protokollen.

Selv om COMP ikke oppfant avkastningsfarming, førte lanseringen til at denne typen modeller for tokendistribusjon ble mer populære. Siden da har andre DeFi-prosjekter kommet opp med innovative opplegg for å tiltrekke seg likviditet til økosystemene sine.


Hva er Total Value Locked (TVL / totalverdi låst)?

Så hva er en god måte å måle helsen til DeFi-avkastningsfarming generelt? Total Value Locked (TVL / totalverdi låst). Dette måler hvor mye krypto som er låst i DeFi-utlån og andre typer pengemarkedsplasser.

TVL er på en måte den samlede likviditeten i likviditetspoolene. Det er en nyttig indeks for å måle helsen til DeFi- og avkastningsfarming i sin helhet. Det er også en effektiv måling for å sammenligne "markedsandelen" til forskjellige DeFi-protokoller.

Et bra sted å spore TVL er Defi Pulse. Du kan sjekke hvilke plattformer som har mest ETH eller andre kryptoressurser låst i DeFi. Dette kan gi deg et generelt overblikk over den nåværende tilstanden til avkastningsfarming.

Selvfølgelig er det slik at jo mer verdi som er låst, jo større er sjansen for at avkastningsfarming foregår. Det er verdt å merke seg at du kan måle TVL i ETH, USD eller BTC. Hver av dem gir deg ulikt perspektiv på tilstanden til DeFi-pengemarkedene.


Hvordan fungerer avkastningsfarming?

Avkastningsfarming er nært knyttet til en modell som kalles automatisert markedspleier (AMM). Det involverer vanligvis likviditetstilbydere (LP-er) og likviditetspooler. La oss se hvordan det fungerer.

Likviditetstilbydere setter inn penger i en likviditetspool. Poolen driver en markedsplass der brukerne kan låne ut, låne eller bytte tokener. Bruken av disse plattformene medfører gebyrer, som deretter utbetales til likviditetstilbyderne i henhold til hvor stor deres andel av likviditetspoolen er. Dette er grunnlaget for hvordan AMM fungerer.

Men implementeringene kan være veldig forskjellige – for ikke å nevne at dette er en ny teknologi. Det er hevet over enhver tvil at vi kommer til å se nye metoder som forbedrer de nåværende implementeringene.

I tillegg til gebyrer kan et annet insentiv for å tilføre midler til en likviditetspool være distribusjon av et nytt token. For eksempel er det kanskje ikke mulig å kjøpe et aktuelt token på det åpne markedet, bare i små mengder. På den annen side kan det akkumuleres ved å tilby likviditet til en bestemt pool. 

Reglene for distribusjon er avhengig av den unike implementeringen av protokollen. Poenget er at likviditetstilbyderne får avkastning basert på hvor mye likviditet de tilfører poolen.

Pengene som settes inn er vanligvis stablecoins knyttet til USD – selv om dette ikke er et generelt krav. Noen av de vanligste stablecoins som brukes i DeFi, er DAI, USDT, USDC, BUSD, med flere. Noen protokoller kan mynte tokener som representerer mynter du har satt inn i systemet. Hvis du for eksempel setter inn DAI i Compound, får du cDAI, eller Compound DAI. Hvis du setter inn ETH i Compound, får du cETH.

Som du kan tenke deg, kan det bli mange komplekse lag her. Du kan sette inn cDAI på en annen protokoll som mynter et tredje token som representerer din cDAI som igjen representerer din DAI. Og så videre, og så videre. Disse kjedene kan bli veldig komplekse og vanskelige å følge.


Hvordan beregnes avkastningen fra farmingen?

Vanligvis beregnes estimert avkastningfarming årlig. Dette estimerer avkastningen du kan forvente i løpet av et år.

Noen ofte brukte beregninger er årlig prosentsats (APR) og årlig avkastning i prosent (APY). Forskjellen mellom dem er at APR ikke tar hensyn til effekten av sammensetningen, mens APY gjør det. I denne sammenhengen sikter "sammensetningen" til direkte reinvestering av fortjeneste for å få mer avkastning. Men vær klar over at APR og APY kan brukes om hverandre.

Det er viktig å huske på at dette kun er estimater og anslag. Selv kortsiktige belønninger er ganske vanskelige å estimere nøyaktig. Hvorfor? Fordi avkastningsfarming er et veldig konkurransepreget og fartsfylt marked, og belønningene kan svinge raskt. Hvis en strategi for avkastningsfarming fungerer en stund, er det mange farmere som hiver seg på muligheten, og da kan den høye avkastningen avta. 

Ettersom APR og APY kommer fra eldre markeder, kan det hende at DeFi må finne opp egne beregninger for avkastning. På grunn av det høye tempoet i DeFi, kan ukentlig eller kanskje daglig estimert avkastning være mer fornuftig.


Hva er sikkerhetsstillelse i DeFi?

Vanligvis må du stille sikkerhet eller pant for lånet ditt hvis du låner ressurser. Dette fungerer som en sikring for lånet ditt. Hvordan er dette relevant? Avhengig av hvilken protokoll du tilbyr penger til, kan det hende du må følge nøye med på sikkerhetsstillelsesforholdet. 

Hvis sikkerhetsstillelsens verdi faller under terskelen som kreves av protokollen, kan sikkerhetsstillelsen bli likvidert på det åpne markedet. Hva kan du gjøre for å unngå likvidering? Du kan legge til mer sikkerhetsstillelse.

For å gjenta det: Hver plattform har sitt eget sett med regler, dvs. egne krav til sikkerhetsstillelsesforholdet. I tillegg jobber de ofte med et konsept som kalles overdreven sikkerhetsstillelse. Det betyr at låntakerne må sette inn mer verdi enn de ønsker å låne. Hvorfor? For å redusere risikoen for en brutal markedskrasj som likviderer en stor mengde sikkerhetsstillelse i systemet.

Så la oss si at utlånsprotokollen du bruker, krever et sikkerhetstillelsesforhold på 200 %. Dette betyr at for hver 100 USD med verdi du skyter inn, kan du låne 50 USD. Men det er vanligvis tryggere å skyte inn mer sikkerhet enn nødvendig for å redusere risikoen for likvidering ytterligere. Når det er sagt, vil mange systemer benytte svært høye sikkerhetsstillelsesforhold (f.eks. 750 %) for å holde hele plattformen relativt trygg mot likvideringsrisiko.


Risikoer knyttet til avkastningsfarming

Avkastningsfarming er ikke enkelt. De mest lønnsomme strategiene for avkastningsfarming er svært komplekse og anbefales kun for avanserte brukere. I tillegg er avkastningsfarming generelt sett mer egnet for de som har mye kapital å sette inn (dvs. "hvaler").

Avkastningsfarming er ikke så lett som det ser ut, og hvis du ikke skjønner hva du driver med, vil du sannsynligvis tape penger. Vi har nettopp beskrevet hvordan sikkerhetsstillelsen din kan likvideres. Men hvilke andre risikofaktorer må du være klar over?

En åpenbar risiko ved avkastningsfarming er smarte kontrakter. Det ligger i DeFis natur at mange protokoller bygges og utvikles av små team med begrensede budsjetter. Dette kan øke risikoen for feil på de smarte kontraktene.

Selv i større protokoller som har blitt revidert av anerkjente revideringsfirmaer, oppdages det sårbarheter og feil hele tiden. Ettersom en blokkjede er uforanderlig av natur, kan dette føre til tap av brukernes penger. Du må ta hensyn til dette når du låser pengene dine i en smart kontrakt.

I tillegg er en av de største fordelene med DeFi også en av de største risikoene. Vi sikter til ideen om komposibilitet. La oss se på hvordan det påvirker avkastningsfarming.

Som vi har snakket om før, er DeFi-protokoller tillatelsesløse og kan integreres sømløst med hverandre. Dette betyr at hele DeFi-økosystemet er veldig avhengig av hver av byggeblokkene. Det er dette vi sikter til når vi sier at disse applikasjonene er komposible – de kan enkelt fungere sammen.

Hvorfor er dette en risiko? Jo, for hvis bare én av byggeblokkene ikke fungerer etter hensikten, kan det ødelegge for hele økosystemet. Dette er en av de største risikoene for avkastningsfarmere og likviditetspooler. Du må ikke bare stole på protokollen du setter inn pengene dine på, men også alle de andre den kan være avhengig av.Plattformer og protokoller for avkastningsfarming

Hvordan kan du få belønningene for avkastningsfarming? Det finnes jo ikke bare én måte å drive avkastningsfarming på. Faktisk kan strategiene for avkastningsfarming endre seg fra time til time. Hver plattform og strategi har sine egne regler og risikoer. Hvis du vil begynne med avkastningsfarming, må du sette deg inn i hvordan desentraliserte likviditetsprotokoller fungerer.

Vi kjenner allerede til grunnideen. Du setter inn penger i en smart kontrakt og får belønninger i retur. Men implementeringene kan være veldig forskjellige. Derfor er det generelt sett ikke en god idé å blindt sette inn penger du har jobbet hardt for å tjene, og håpe på høy avkastning. Som en grunnleggende regel for risikostyring må du kunne ha kontroll over investeringen din.

Så hva er de mest populære plattformene som avkastningsfarmere bruker? Dette er ikke en omfattende liste, bare en samling av protokoller som er kjernen i strategiene for avkastningsfarming.


Compound Finance

Compound er et algoritmisk pengemarked som lar brukerne låne ut og låne ressurser. Alle med en Ethereum-lommebok kan tilby ressurser til Compounds likviditetspool og få belønninger som umiddelbart begynner å "settes sammen". Satsene justeres algoritmisk basert på tilbud og etterspørsel.

Compound er en av kjerneprotokollene til økosystemet for avkastningsfarming.


MakerDAO

Maker er en desentralisert kredittplattform som støtter opprettelsen av DAI, en stablecoin som er algoritmisk knyttet til verdien av USD. Hvem som helst kan åpne et Maker Vault (hvelv) der de låser inn sikkerhetsstilte ressurser, for eksempel ETH, BAT, USDC eller WBTC. De kan generere DAI som gjeld mot denne sikkerhetsstillelsen som de har låst. Denne gjelden gir renter over tid som kalles stabilitetsgebyrer – satsen som er angitt av MKR-tokenholdere.

Avkastningsfarmere kan bruke Maker til å mynte DAI til bruk i strategier for avkastningsfarming.


Synthetix

Synthetix er en protokoll for syntetiske aktiva. Den lar hvem som helst låse av (foreta staking av) Synthetix Network Token (SNX) eller ETH som sikkerhetsstillelse og mynte syntetiske aktiva mot tokenet. Hva kan være syntetiske aktiva? Praktisk talt alt som har en pålitelig prisstrøm. Dette gjør at praktisk talt alle finansaktiva kan legges til Synthetix-plattformen.

Synthetix kan kanskje gjøre det mulig for alle slags aktiva å brukes til avkastningsfarming i fremtiden. Vil du bruke langsiktige gull-poser i strategiene for avkastningsfarming? Da kan syntetiske aktiva være veien å gå.


Aave

Aave er en desentralisert protokoll for utlån og lån. Rentene justeres algoritmisk basert på gjeldende markedsforhold. Långivere får "aTokens" i retur for pengene sine. Disse tokenene begynner umiddelbart å generere inntekt og samle renter ved innskudd. Aave har også annen mer avansert funksjonalitet, for eksempel flash-lån.

Som en desentralisert utlåns- og låneprotokoll blir Aave mye brukt av avkastningsfarmere.


Uniswap

Uniswap er en desentralisert børsprotokoll (DEX) som gjør det mulig med tillitsløse tokenbytter. Likviditetstilbyderne setter inn en verdi tilsvarende to tokener for å skape et marked. Handlerne kan deretter handle i den likviditetspoolen. Likviditetsleverandørene får gebyrer fra handel som skjer i poolen deres, i gjengjeld for at de tilfører likviditet.

Uniswap har vært en av de mest populære plattformene for tillitsløse tokenbytter fordi den er så friksjonsfri. Dette kan være nyttig i strategier for avkastningsfarming.


Curve Finance

Curve Finance er en desentralisert børsprotokoll som er spesielt utviklet for effektive stablecoin-bytter. I motsetning til andre lignende protokoller som Uniswap, lar Curve brukerne foreta stablecoin-bytter av høy verdi med relativt lav glidning.

Som du kan se for deg, er Curve-pooler en viktig del av infrastrukturen på grunn av overfloden av stablecoins innen avkastningsfarming.


Balancer

Balancer er en likviditetsprotokoll som ligner på Uniswap og Curve. Men den viktigste forskjellen er at den tillater tilpassede tokenfordelinger i en likviditetspool. Dette gjør at likviditetstilbyderne kan lage tilpassede Balancer-pooler istedenfor 50/50-fordelingen som kreves av Uniswap. I likhet med Uniswap får LP-er gebyrer for handel som skjer i likviditetspoolen.

På grunn av fleksibiliteten Balancer gir for opprettelse av likviditetspool, er den en viktig innovasjon innen avkastningsfarmingsstrategier.


Yearn.finance

Yearn.finance er et desentralisert økosystem av aggregatorer for utlånstjenester som Aave, Compound og andre. Det har som mål å optimalisere tokenutlån ved å finne de mest lønnsomme utlånstjenestene algoritmisk. Pengene konverteres til yTokens ved innskudd som med jevne mellomrom rebalanseres for mest mulig fortjeneste.

Yearn.finance er nyttig for farmere som ønsker en protokoll som automatisk velger de beste strategiene.


Avsluttende tanker

Vi har tatt en titt på det siste nye innen kryptovaluta – avkastningsfarming.

Hva mer har denne desentraliserte finansrevolusjonen å by på? Det er umulig å forutse hvilke nye applikasjoner som kan dukke opp i fremtiden basert på de nåværende komponentene. Men tillitsløse likviditetsprotokoller og andre DeFi-produkter er absolutt i første rekke av finans, kryptoøkonomi og informatikk.

DeFi-pengemarkedene kan bidra til å skape et mer åpent og tilgjengelig finanssystem som kan brukes av alle som har en internett-forbindelse.