Tokenisert Bitcoin på Ethereum forklart
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hva er tokenisert Bitcoin?
Hvorfor tokenisere Bitcoin på Ethereum?
Hvordan fungerer tokenisering av Bitcoin?
Eksempler på tokeniserte Bitcoin
Er dette bra for Bitcoin eller Ethereum?
Avsluttende tanker
Tokenisert Bitcoin på Ethereum forklart
Hjem
Artikler
Tokenisert Bitcoin på Ethereum forklart

Tokenisert Bitcoin på Ethereum forklart

Viderekommen
Publisert Aug 14, 2020Oppdatert Dec 12, 2022
11m

Forklar det til meg som om jeg var 5 år

Tokenisert Bitcoin er en måte å bruke bitcoin på andre blokkjeder på.

Men er ikke Bitcoin bra nok som det er? Joda, det er det! Den har et godt bruksområde og fungerer allerede til samfunnets beste, på en måte. Samtidig gir det at den er bevisst begrenset, lite rom for videre innovasjon.

Hva mer kan vi gjøre med Bitcoin? Noen Bitcoin-entusiaster sier at vi ikke bør gjøre noe spesielt, og det har vi forståelse for. Men så er det andre som mener at vi bør finne måter å bruke Bitcoin på andre blokkjeder. Og det er der tokenisert BTC på Ethereum kommer inn i bildet.

Hvorfor skal Bitcoin tokeniseres? Gir det i det hele tatt mening? Hvordan lages tokenisert Bitcoin? Kan du få tak i tokenisert BTC? Les mer under hvis dette interesserer deg.


Innledning

Bitcoin anses vanligvis som et "reserveaktivum" eller verdilager i kryptovaluta-rommet. Resultatet er at den har høyest bruk, best likviditet og høyest gjennomsnittlig handelsvolum, i tillegg til at den er den mest populære kryptoen etter markedsverdi. Faktisk mener noen at det ikke engang er behov for andre kryptovalutaer enn Bitcoin. Argumentet deres er at Bitcoin kan dekke alle bruksområder som altcoins prøver å gjøre.

Men blokkjedeteknologien blomstrer i mange forskjellige segmenter. Bevegelsen desentralisert finans (DeFi) har som mål å ta finansielle bruksområder over til blokkjeden. Disse desentraliserte applikasjonene (DApps) kjører på offentlige nettverk uten krav om tillatelse og gjør det mulig med tillitsløse økonomiske transaksjoner uten behov for en sentral koordinerende part. Ideen om DeFi er riktignok blokkjede-"agnostisk", noe som betyr at dette kan skje på hvilken som helst plattform for smarte kontrakter, men i dag skjer mesteparten av denne aktiviteten på Ethereum

Bitcoin er ryggraden i kryptovaluta-markedet, og likevel kan ikke Bitcoin utnytte utviklingen som skjer i andre deler av økosystemet. Noen prosjekter har jobbet med å løse dette problemet. 

Finnes det en måte å bruke bitcoin til mer enn det som er mulig nå, samtidig som Bitcoin-nettverket holdes intakt? Veksten av tokeniserte bitcoin på Ethereum antyder at det er etterspørsel etter dette.


Hva er tokenisert Bitcoin?

Før vi begynner, er det noe vi må oppklare for å unngå forvirring. Hvis du har lest Hva er Bitcoin?, vet du at Bitcoin med stor (forbokstav) B er nettverket, og bitcoin med liten (forbokstav) b er regneenheten/myntenheten.

Tanken bak tokenisering av bitcoin er relativt enkel. Du låser BTC gjennom en mekanisme, lager tokener på et annet nettverk og bruker BTC som et token på det nettverket. Hvert token på det andre nettverket representerer en bestemt mengde bitcoin. Bindingen mellom de to skal beholdes, og prosessen skal kunne reverseres. Med andre ord skal du kunne ødelegge disse tokenene, noe som fører til at de "originale" bitcoin låses opp igjen på Bitcoin-blokkjeden.

Ethereum innebærer dette ERC-20-tokener som representerer bitcoin. Dette lar brukerne utføre transaksjoner på Ethereum-nettverket som er denominert i bitcoin. Dette gjør også at bitcoin blir programmerbare – som alle andre tokener på Ethereum.

Du kan sjekke den nåværende totalsummen av bitcoin som er tokenisert på Ethereum, på btconethereum.com.


Per juli 2020 er det rundt 15 000 BTC som er tokenisert på Ethereum. Det høres kanskje mye ut, men det er lite sammenlignet med de ca. 18,5 millioner i den sirkulerende forsyningen. Men dette er kanskje bare begynnelsen.

Det er verdt å merke seg at sidekjeder og lag 2-løsninger som Bitcoin Lightning Network eller Liquid Network også prøver å løse lignende utfordringer. Det er også ganske fascinerende at det er mer enn ti ganger så mye bitcoin på Ethereum som på Bitcoin Lightning Network. 

Likevel er konkurransen mellom disse ulike løsningene ikke så enkel – det er ikke et nullsumspill. Faktisk mener mange at de utfyller hverandre istedenfor å konkurrere med hverandre. Tokeniserte prosjekter kan øke mulighetene for bitcoin-holderne, mens prosjekter uten tokener forbedrer den generelle infrastrukturen. Dette kan resultere i mer integrasjon i rommet, noe som er bra for hele bransjen.

Alt dette høres jo interessant ut, men hva er vitsen med det? La oss se på hvorfor vi vil tokenisere Bitcoin i det hele tatt.


Hvorfor tokenisere Bitcoin på Ethereum?

Bitcoin-designet er enkelt med vilje. Det ble designet for å gjøre noen få ting, og det gjøres veldig bra. Men disse egenskapene har også iboende begrensninger.

Selv om det er mest verdi i Bitcoin, får ikke Bitcoin så mye nytte av innovasjonen som skjer i andre deler av den digitale valutabransjen. Det er riktignok teknisk sett mulig å kjøre smarte kontrakter på Bitcoin, men det blir ganske begrenset i omfang sammenlignet med Ethereum eller andre plattformer for smarte kontrakter. 

Tokenisering av bitcoin på andre kjeder kan øke nytten av nettverket. Hvordan? En ting er at det kan skape funksjonalitet som ikke støttes på Bitcoin-nettverket. Samtidig holdes kjernefunksjonaliteten og sikkerhetsmodellen til Bitcoin intakt. Andre fordeler kan være økt transaksjonshastighet, fungibilitet og personvern.

Her kommer enda en mulig grunn. Et av de beste trekkene ved DeFi er tanken om komposibilitet. Det betyr at ettersom alle disse applikasjonene kjører på det samme offentlige basislaget uten krav om tillatelse og med åpen kildekode, kan de samarbeide med hverandre sømløst. 

Det at Bitcoin blir en del av dette sammensatte laget av økonomiske byggeklosser, er noe mange ser på som et spennende prospekt. Det kan føre med seg mange nye typer applikasjoner som bruker bitcoin, og som ellers ikke ville vært mulig.


Hvordan fungerer tokenisering av Bitcoin?

Det finnes mange metoder for å tokenisere BitcoinEthereum og andre blokkjeder. Alle disse har ulike grader av desentralisering og ulike antakelser om tillit og risiko, og de opprettholder kanskje også bindingen på ulike måter.

De to hovedtypene kan defineres som depotbasert og ikke-depotbasert. Den første typen involverer en sentralisert depotmottaker, og tokenene myntes kanskje også av den parten. Dermed introduseres "motpartsrisiko", ettersom man må stole på enheten som er depot for bitcoin (og driften av den må opprettholdes). På den annen side kan denne implementeringen kanskje vurderes som sikrere enn alternativene.

De andre løsningene er litt annerledes. Du trenger ikke å stole på noen enhet, ettersom automatiserte prosesser på kjeden gjør hele mynte- og brenneprosessen. Sikkerhetsstilte aktiva låses, og tokenene myntes på den andre kjeden gjennom noen autoprosesser på kjeden. Pengene er låst på kjeden frem til de låses opp igjen når tokenene blir ødelagt. Selv om dette eliminerer motpartsrisikoen, øker de potensielle sikkerhetsrisikoene. Hvorfor? Fordi risikoen i dette tilfellet ligger fullt og helt på brukerens skuldre. Ved en bruker- eller kontraktsfeil som fører til at pengene tapes, er de sannsynligvis tapt for alltid.


Eksempler på tokeniserte Bitcoin

Depotbasert

Disse utgjør en stor del av den tokeniserte bitcoin-forsyningen som finnes nå. Aller mest verdi er låst i Wrapped Bitcoin (WBTC). Hvordan fungerer det? Brukerne sender bitcoin til en sentral depotmottaker som holder dem i en multisignatur-lommebok i et kaldlager, og som mynter WBTC-tokener i retur. Det er verdt å merke seg at denne prosessen krever identitetsbevis for å overholde KYC/AML-reguleringer. Denne metoden krever også tillit til enheten som mynter tokenet, men den gir også noen sikkerhetsfordeler.

Binance har også en tokenisert versjon av BTC som kalles BTCB. Det er et BEP-2-token som er utstedt på Binance-kjeden. Hvis du vil prøve det, kan du handle det på Binance DEX.


Ikke-depotbasert

Ikke-depotbaserte løsninger ligger bare på kjeden, uten at en sentral depotmottaker er involvert. For enkelhets skyld kan du tenke på dem på samme måte som Wrapped BTC. Men istedenfor en sentral depotmottaker er det en smart kontrakt eller en virtuell maskin som holder pengene trygge og mynter tokener. Brukerne kan sette inn BTC og mynte sin tokeniserte bitcoin på en tillitsløs måte uten krav om tillatelse.

Noen av disse systemene krever også overdreven sikkerhetsstillelse, noe som betyr at brukerne må sette inn mer verdi (sikkerhet) enn det de har tenkt å mynte. Dette gjøres for å forberede systemet på svart svane-hendelser og store markedskrasjer. Likevel er det slik at hvis verdien på sikkerhetsstillelsen synker mye, kan det hende at disse systemene ikke klarer å håndtere det.

Den mest populære ikke-depotbaserte implementeringen er renBTC. Her sendes bitcoin til Ren Virtual Machine (RenVM), som lagrer dem ved hjelp av et nettverk av desentraliserte noder. Deretter myntes ERC-20-tokener i henhold til mengden bitcoin som sendes. 

Andre eksempler det er verdt å merke seg, er sBTC og iBTC, som er syntetiske tokener der Synthetix Network Token (SNX) fungerer som sikkerhetsstillelse istedenfor bitcoin. Det som gjør iBTC spesielt interessant, er at det omvendt sporer prisen på Bitcoin. Dette er derfor en av de få ikke-depotbaserte måtene å shorte Bitcoin på.

Men husk at dette er veldig eksperimentelle teknologier. Det er ikke rart at sentraliserte depotløsninger er mer populære – de er som regel sikrere. Naturligvis har de desentraliserte også en større risiko for feil og brukerfeil, som potensielt kan føre til at pengene går tapt. Likevel kan disse vise seg å være fremtiden for tokenisering når teknologien blir bedre.

Siden disse ikke-depotbaserte løsningene styres av automatiserte prosesser, er det bare avanserte brukere som anbefales å bruke dem. Men hvis du vil leke deg litt med disse tokenene uten å bekymre deg for mynteprosessen, kan du kjøpe og handle dem på kryptovalutabørser.

Er dette bra for Bitcoin eller Ethereum?

Det er det vanskelig å svare på. La oss prøve å vurdere det fra begge synsvinkler.

Hvordan kan dette være bra for Bitcoin? Det øker jo uten tvil nytten av Bitcoin. Mange vil nok hevde at Bitcoin ikke nødvendigvis trenger mer funksjonalitet, men det har kanskje bruk for noen. Som nevnt tidligere kan fordelene være økt transaksjonshastighet, fungibilitet og personvern samt reduserte transaksjonskostnader. Med lanseringen av ETH 2.0 kan vi forvente at transaksjonene på Ethereum blir raskere og billigere. Dette kan også sette fart i tokenisert bitcoin på Ethereum. 

På den annen side mener noen at dette er potensielt farlig for holdere av tokenisert Bitcoin. Tokenisering av BTC innebærer å gi slipp på de sterke sikkerhetsfordelene med Bitcoin – en av de beste egenskapene. 

Hva skjer for eksempel hvis tokeniserte bitcoin blir stjålet eller går tapt som følge av en feil på en smart kontrakt? Da er det potensielt sett ingen måte å låse opp låste bitcoin på Bitcoin-blokkjeden.

En annen ting å vurdere er gebyrene. Noen sier at hvis et høyt antall brukere begynner å handle tokenisert BTC på Ethereum-blokkjeden, kan transaksjonsgebyrene på Bitcoin-nettverket falle. På (veldig) lang sikt blir det slik at Bitcoin kun støttes av transaksjonsgebyrer. Hvis mesteparten av disse strømmer inn i Ethereum-økosystemet, kan det gå på bekostning av sikkerheten til nettverket. Men dette ligger langt frem i tid og er ikke et aktuelt problem på lenge.

Hvordan kan det være bra for Ethereum? Jo, hvis Ethereum fanger opp mye av Bitcoins verdi, kan det øke nytten av Ethereum som et globalt nettverk for verdioverføring. Ifølge forskning fra Etherscan er en stor del av den nevnte summen på 15 000 BTC låst i Ethereum DeFi-økosystemet. 

Tokenisert bitcoin kan i høy grad øke nytten av DeFi på Ethereum. Hvordan? Det kan tilbys desentraliserte finanstjenester basert på tokenisert bitcoin. BTC-baserte DEX-er, markedsplasser for utlån, likviditetspooler og alt annet som finnes i DeFi, kan alt sammen bli denominert i BTC. Hvis tokenisert bitcoin blir vellykket, kan det også oppmuntre andre typer aktiva til å migrere til Ethereum-nettverket.

De fleste prosjekter er fortsatt i den tidlige startfasen, og teknologien bak dem har mye rom for forbedring. Likevel kan vi vente oss en veldig spennende utvikling på denne fronten.


Avsluttende tanker

Vi har forklart hva tokenisert bitcoin er, og hvilke forskjellige implementeringer som finnes. Hoveddriveren bak tokenisering av bitcoin som et ERC-20-token er å øke bruken av Bitcoin. 

Hvis Ethereum kan fange opp en stor del av Bitcoin-transaksjonene, kan det få en stor betydning for fremtiden. Er "flippening" et realistisk scenario? Hvilken del av Bitcoin-forsyningen kommer til å bli handlet med på Ethereum i fremtiden? Det gjenstår å se. Men hele blokkjedebransjen kan ha nytte av å bygge broer mellom de to største kryptovalutanettverkene.