Dollar-Cost Averaging (DCA) forklart
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hva er dollar-cost averaging?
Hvorfor bruke dollar-cost averaging?
Eksempel på dollar-cost averaging
Kalkulator for dollar-cost averaging
Problemet med dollar-cost averaging
Avsluttende tanker
Dollar-Cost Averaging (DCA) forklart
Hjem
Artikler
Dollar-Cost Averaging (DCA) forklart

Dollar-Cost Averaging (DCA) forklart

Nybegynner
Publisert Jun 10, 2020Oppdatert Oct 18, 2022
7m

Innledning

Aktiv handel kan være stressende og tidkrevende og likevel gi dårlige resultater. Men det finnes andre alternativer der ute. I likhet med mange investorer er du kanskje ute etter en investeringsstrategi som er mindre krevende og tidkrevende. Eller bare en mer passiv investeringsstil. Du har mange muligheter i Binance-økosystemet, blant annet staking, utlån av aktiva i Binance Savings, deltakelse i Binance-miningpoolen og mer. 

Men hva om du vil investere i markedene, men ikke helt vet hvordan du skal komme i gang? Mer spesifikt: Hva er den optimale måten å bygge opp en langsiktig posisjon på? I denne artikkelen skal vi snakke om en investeringsstrategi som er kjent som DCA, eller dollar-cost averaging (dollarkostnadsgjennomsnitt), som er en enkel måte å redusere noe av risikoen med å gå inn i en posisjon.


Hva er dollar-cost averaging?

Dollar-cost averaging er en investeringsstrategi der målet er å redusere virkningen av volatilitet ved kjøp av aktiva. Det innebærer å kjøpe like store mengder av et aktivum med jevne mellomrom.

Tanken bak er at når man går inn i et marked på denne måten, kan ikke investeringen bli like utsatt for volatilitet som ved et engangsbeløp (dvs. en enkeltbetaling). Hvordan da? Ved å kjøpe med jevne mellomrom kan gjennomsnittsprisen jevnes ut. På lang sikt reduserer en slik strategi den negative effekten som én dårlig inngang kan ha på investeringen din. La oss se hvordan DCA fungerer, og hvorfor du kanskje bør vurdere å bruke det.


Hvorfor bruke dollar-cost averaging?

Hovedfordelen med dollar-cost averaging er at det reduserer risikoen for å gå inn på feil tidspunkt. Markedstiming er blant de vanskeligste tingene å få til innen handel eller investering. Selv om retningen på handelsideen er riktig, kan timingen ofte være dårlig – noe som gjør hele handelen feil. Dollar-cost averaging bidrar til å redusere denne risikoen

Hvis du deler investeringen opp i mindre deler, oppnår du sannsynligvis bedre resultater enn om du investerer samme pengebeløp i ett stort innskudd. Det er overraskende fort gjort å foreta et kjøp som er dårlig timet, og det kan føre til mindre enn ideelle resultater. Dessuten kan du eliminere noe av forutinntattheten fra beslutningsprosessen. Når du bestemmer deg for dollar-cost averaging, tar strategien avgjørelsene for deg. 

Men dollar-cost averaging reduserer selvfølgelig ikke risikoen fullstendig. Tanken er bare å jevne ut inngangen til markedet slik at risikoen for dårlig timing minimeres. Dollar-cost averaging garanterer på ingen måte en vellykket investering – det er også andre faktorer som må tas hensyn til.

Som nevnt er timing av markedet ekstremt vanskelig. Selv de største handelsveteranene sliter fra tid til annen med å lese markedet på en nøyaktig måte. Så hvis du benytter dollar-cost averaging for en posisjon, må du kanskje også vurdere utgangsplanen. Altså en handelsstrategi for å komme deg ut av posisjonen.

Hvis du har bestemt en målpris (eller et prisområde), kan dette være ganske enkelt. Igjen deler du investeringen din inn i like deler og begynner å selge dem når markedet nærmer seg målet ditt. På denne måten kan du redusere risikoen for at du ikke kommer deg ut i tide. Men dette kommer helt an på ditt individuelle handelssystem.

Noen benytter en "kjøp og hold"-strategi, der målet i hovedsak er å aldri selge, ettersom kjøpte aktiva forventes å øke kontinuerlig over tid. Ta en titt på resultatene til Dow Jones Industrial Average i forrige århundre under. 

 

Resultatene til Dow Jones Industrial Average (DJIA) siden 1915.

Resultatene til Dow Jones Industrial Average (DJIA) siden 1915.


Det finnes riktignok kortvarige perioder med lavkonjunktur, men Dow har vært i en kontinuerlig oppadgående trend. Formålet med en kjøp og hold-strategi er å gå inn i markedet og holde seg i posisjonen lenge nok til at timingen ikke spiller noen rolle.

Men husk at denne typen strategi vanligvis er tilpasset aksjemarkedet og kanskje ikke gjelder for kryptovalutamarkedene. Resultatene Dow oppnår, er jo knyttet til en virkelig økonomi. Andre aktivaklasser presterer veldig annerledes.


Eksempel på dollar-cost averaging

Vi tar en titt på denne strategien ved hjelp av et eksempel. La oss si at vi har et fast dollarbeløp på 10 000, og vi tenker at det er lurt å investere i Bitcoin. Vi tror at prisen sannsynligvis kommer til å variere innenfor gjeldende område, og at det er et gunstig område å akkumulere og bygge opp en posisjon på ved å bruke en DCA-strategi.

Vi kan dele opp de 10 000 i 100 ganger 100. Hver dag kjøper vi Bitcoin som er verdt 100 dollar, uansett pris. På denne måten spres inngangen vår over en periode på cirka tre måneder.

Nå skal vi demonstrere hvor fleksibelt dollar-cost averaging er, med en annen plan. Sett at Bitcoin nettopp har gått inn i et bear-marked, og vi forventer ikke en langvarig bull-trend før det har gått minst to år. Men vi forventer en bull-trend etter hvert, og vi vil derfor gjerne forberede oss på det.

Bør vi bruke samme strategi? Sannsynligvis ikke. Denne investeringsporteføljen har en mye større tidshorisont. Vi må være forberedt på at disse 10 000 fordeles på denne strategien i noen år til. Så hva skal vi gå for?

Vi kan dele opp investeringen i 100 ganger 100 som i stad. Men denne gangen skal vi kjøpe Bitcoin verdt 100 dollar hver uke isteden. Det er mer eller mindre 52 uker i et år, så hele strategien gjennomføres på litt under to år.

På denne måten bygger vi opp en langsiktig posisjon mens nedtrenden går sin gang. Vi "mister ikke toget" når opptrenden starter, og vi har også redusert noe av risikoen ved å kjøpe i en nedadgående trend.

Men husk at denne strategien kan være risikabel – vi kjøper oss tross alt inn en nedadgående trend. For noen investorer kan det være bedre å vente til slutten av nedtrenden er bekreftet, og begynne å gå inn da. Hvis de venter den ut, blir gjennomsnittskostnaden (eller aksjekursen) sannsynligvis høyere, men til gjengjeld reduseres mye av nedgangsrisikoen.


Kalkulator for dollar-cost averaging

Du kan finne en praktisk kalkulator for dollar-cost averaging for Bitcoin på dcabtc.com. Du kan angi beløpet, tidshorisonten og intervallene, og du kan få en idé om hvordan ulike strategier ville ha prestert over tid. Du ville ha oppdaget at med Bitcoin, som på lang sikt er i en vedvarende oppgående trend, ville strategien konsekvent ha fungert ganske bra.

Nedenfor kan du se resultatene til investeringen din hvis du hadde kjøpt Bitcoin for bare USD 10 hver uke de siste fem årene. 10 dollar i uka høres ikke så mye ut, ikke sant? Per april 2020 ville du ha investert totalt cirka USD 2600, og dine bitcoin ville være verdt rundt USD 20 000.


Resultatene av å kjøpe BTC for USD 10 hver uke de siste fem årene. Kilde: dcabtc.com

Resultatene av å kjøpe BTC for USD 10 hver uke de siste fem årene. Kilde: dcabtc.com

Problemet med dollar-cost averaging

Selv om dollar-cost averaging kan være en lukrativ strategi, er det også noen som er skeptiske. Strategien er absolutt best når markedene opplever store svingninger. Dette gir jo mening, ettersom strategien er laget for å redusere effekten av høy volatilitet på en posisjon.

Men noen mener at investorene går glipp av gevinster når markedet oppnår gode resultater. Hvordan da? Hvis markedet er i en vedvarende bull-trend, kan man anta at de som investerer tidlig, oppnår bedre resultater. Da kan dollar-cost averaging ha en dempende effekt på fortjenesten i en oppgående trend. I så fall kan det å investere et stort engangsbeløp gi bedre resultater enn dollar-cost averaging.

Men uansett har ikke de fleste investorer én stor sum slik at de kan investere alt på én gang. Derimot har de kanskje muligheten til å investere små beløp over lang tid – da kan dollar-cost averaging fortsatt være en god strategi.


Avsluttende tanker

Dollar-cost averaging er en velprøvd strategi for å gå inn i en posisjon samtidig som effekten av volatilitet på investeringen minimeres. Det innebærer å dele opp investeringen i mindre biter og kjøpe med jevne mellomrom.

Her er hovedfordelen med denne strategien: Timing av markedet er vanskelig, og de som ikke ønsker å aktivt holde styr på markedene, kan likevel investere på denne måten. 

Men ifølge noen skeptikere, kan dollar-cost averaging få noen investorer til å gå glipp av gevinster i bull-markeder. Når det er sagt, er det ikke verdens undergang å gå glipp av litt gevinst – dollar-cost averaging kan fortsatt være en praktisk investeringsstrategi for mange.