5 essensielle indikatorer som brukes i teknisk analyse
Innholdsfortegnelse
Innledning
1. Relativ styrkeindeks (RSI)
2. Glidende gjennomsnitt (MA)
3. Konvergens og divergens for glidende gjennomsnitt (MACD)
4. Stokastisk RSI (StochRSI)
5. Bollinger-bånd (BB)
Avsluttende tanker
5 essensielle indikatorer som brukes i teknisk analyse
Hjem
Artikler
5 essensielle indikatorer som brukes i teknisk analyse

5 essensielle indikatorer som brukes i teknisk analyse

Viderekommen
Publisert Mar 2, 2020Oppdatert Dec 28, 2022
8m

TL;DR

Indikatorer er tekniske analytikeres favorittvåpen. Hver spiller velger verktøy som passer best til deres unike spillestil, og så lærer de hvordan de skal mestre håndverket sitt. Noen liker å se på markedsmomentumet, mens andre vil filtrere bort markedsstøy eller måle volatilitet.

Men hvilke er de beste tekniske indikatorene? Du kommer til å få forskjellig svar avhengig av hvem du spør. Det én analytiker mener er den ultimate indikatoren, vil en annen avvise fullstendig. Men det finnes noen veldig populære, som de vi har listet opp nedenfor (RSI, MA, MACD, StochRSI og BB).

Interessert i å vite hva de er, og hvordan du bruker dem? Les videre.


Innledning

Tradere bruker tekniske indikatorer for å få mer innsikt i prisadferden til en eiendel. Disse indikatorene gjør det lettere å identifisere mønstre og oppdage kjøps- eller salgssignaler i gjeldende markedsmiljø. Det finnes mange forskjellige typer indikatorer, og de er mye brukt av daghandlere og swing-handlere og noen ganger også av langsiktige investorer. Noen profesjonelle analytikere og avanserte tradere lager til og med egne indikatorer. I denne artikkelen skal vi komme med en kort beskrivelse av noen av de mest populære tekniske analyseindikatorene som kan være nyttige markedsanalyseverktøy for alle handlere.


1. Relativ styrkeindeks (RSI)


Relativ styrkeindeks


RSI er en momentumindikator som viser om en ressurs er overkjøpt eller oversolgt. Den gjør dette ved å måle størrelsen på nylige prisendringer (standardinnstillingen er de siste 14 periodene – altså 14 dager, 14 timer osv.). Dataene vises deretter som en oscillator som kan ha en verdi mellom 0 og 100.

Siden RSI er en momentumindikator, viser den hastigheten (momentumet) som prisen endrer seg med. Dette betyr at dersom momentumet øker mens prisen stiger, er opptrenden sterk, og flere og flere kjøpere går inn. Hvis momentumet derimot synker mens prisen stiger, kan det kanskje vise at selgere snart tar kontroll over markedet.

En tradisjonell tolkning av RSI er at når den er over 70, er eiendelen overkjøpt, og når den er under 30, er den oversolgt. Ytterpunktverdier kan altså indikere en kommende reversering eller nedgang av trenden. Likevel er det nok best å ikke tenke på disse verdiene som direkte kjøps- eller salgssignaler. Som med mange andre teknikker for teknisk analyse (TA) kan RSI gi falske eller villedende signaler, så det er alltid nyttig å vurdere andre faktorer før du går inn i en handel.

Lyst til å lære mer? Sjekk ut artikkelen om Relativ styrkeindeks (RSI).


2. Glidende gjennomsnitt (MA)


glidende gjennomsnitt


Et glidende gjennomsnitt jevner ut prisadferden ved å filtrere ut markedsstøy og fremheve trendretningen. Ettersom den er basert på tidligere prisdata, har indikatoren et etterslep.

De to mest brukte typene glidende gjennomsnitt er enkelt glidende gjennomsnitt (SMA eller MA), og eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA). SMA plottes ved å ta prisdata fra en definert periode og lage et gjennomsnitt. For eksempel plottes 10-dagers SMA ved å beregne gjennomsnittsprisen for de siste 10 dagene. EMA, derimot, beregnes på en måte som gir større vekt til nyere prisdata. Dette gjør den mer følsom for nylig prisadferd.

Som nevnt er glidende gjennomsnitt en indikator med etterslep. Jo lengre periode, jo større etterslep. For eksempel vil 200-dagers SMA reagere saktere på nylig prisadferd enn 50-dagers SMA.

Tradere bruker ofte forholdet mellom prisen og spesifikke glidende gjennomsnitt for å måle gjeldende markedstrend. For eksempel: Hvis prisen holder seg over 200-dagers SMA i en lengre periode, oppfatter mange tradere at ressursen er i et oppgangsmarked.

Tradere kan også bruke krysninger av glidende gjennomsnitt som kjøps- eller salgssignaler. For eksempel: Hvis 100-dagers SMA krysser under 200-dagers SMA, kan det oppfattes som et salgssignal. Men hva betyr egentlig krysningen? Den viser at gjennomsnittsprisen de siste 100 dagene nå er under snittprisen for de siste 200 dagene. Tanken bak det å selge nå er at de kortsiktige prisbevegelsene ikke lenger følger opptrenden, så trenden kan være i ferd med å snu.

Lyst til å lære mer? Sjekk ut artikkelen om glidende gjennomsnitt.


3. Konvergens og divergens for glidende gjennomsnitt (MACD)


glidende gjennomsnitt konvergens divergens macd


MACD brukes til å finne momentumet til en ressurs ved å vise forholdet mellom to glidende gjennomsnitt. Den består av to linjer – MACD-linjen og signallinjen. MACD-linjen beregnes ved å trekke de 26 EMA fra de 12 EMA. Dette plottes så over MACD-linjens 9 EMA – signallinjen. Mange diagramverktøy inneholder ofte også et histogram som viser avstanden mellom MACD-linjen og signallinjen. 

Ved å se etter divergenser mellom MACD og prisadferd kan tradere få innsikt i hvor sterk gjeldende trend er. For eksempel: Hvis prisen når et høyere toppnivå, mens MACD når et lavere toppnivå, kan det være at markedet snart snur. Hva forteller MACD oss i dette tilfellet? At prisen øker mens momentumet synker, så det er større sannsynlighet for nedgang eller reversering.

Tradere kan også bruke denne indikatoren til å se etter krysninger mellom MACD-linjen og signallinjen. For eksempel: Hvis MACD-linjen krysser over signallinjen, kan det være et kjøpssignal. Og omvendt: Hvis MACD-linjen krysser under signallinjen, kan det være et salgssignal.

MACD brukes ofte i kombinasjon med RSI, ettersom begge måler momentumet, men med forskjellige faktorer. Antagelsen er at de sammen kan gi et mer komplett teknisk overblikk over markedet.

Lyst til å lære mer? Sjekk ut artikkelen om MACD.


4. Stokastisk RSI (StochRSI)


stokastisk rsi


Stokastisk RSI er en momentumoscillator som brukes til å finne ut om en ressurs er overkjøpt eller oversolgt. Som navnet antyder, er den en derivat av RSI, ettersom den er generert fra RSI-verdier og ikke prisdata. Den lages ved å bruke en formel, som kalles stokastisk oscillatorformel, på de vanlige RSI-verdiene. Vanligvis varierer de stokastiske RSI-verdiene mellom 0 og 1 (eller 0 og 100).

På grunn av høyere hastighet og følsomhet kan StochRSI generere mange handelssignaler som kan være vanskelige å tolke. Generelt er den nyttigst når den er i nærheten av de øvre eller nedre ytterpunktene av verdiområdet. 

En StochRSI-verdi over 0,8 anses vanligvis som overkjøpt, mens en verdi under 0,2 kan anses som oversolgt. En verdi på 0 viser RSI-ens laveste verdi i den målte perioden (standardinnstillingen er vanligvis 14). Og motsatt: En verdi på 1 representerer RSI-ens høyeste verdi i den målte perioden.

I likhet med måten RSI skal brukes på, betyr ikke en overkjøpt eller oversolgt StochRSI-verdi at prisen helt sikkert vil snu. Når det gjelder StochRSI, viser det ganske enkelt at RSI-verdiene (som StochRSI-verdiene er avledet fra) er nær ytterpunktene for de nyeste avlesningene. Det er også viktig å huske at StochRSI er mer følsom enn RSI-indikatoren, så den har en tendens til å generere flere falske eller villedende signaler. 

Lyst til å lære mer? Sjekk ut artikkelen om Stokastisk RSI.


5. Bollinger-bånd (BB)


bollinger-bånd


Bollinger-bånd måler volatiliteten i markedet, samt overkjøpte og oversolgte forhold. De består av tre linjer – en SMA (det midtre båndet) og et øvre og nedre bånd. Innstillingene kan variere, men vanligvis er øvre og nedre bånd to standardavvik unna det midtre båndet. Når volatiliteten øker og avtar, øker og avtar også avstanden mellom båndene.

Generelt er det slik at jo nærmere prisen er det øvre båndet, jo nærmere kan det tyde på at ressursen i diagrammet er overkjøpte forhold. Og omvendt: Jo nærmere prisen er det nedre båndet, jo nærmere kan det tyde på at den er oversolgte forhold. Prisen vil stort sett holde seg innenfor båndene, men i sjeldne tilfeller kan den krysse over eller under dem. Selv om en slik hendelse kanskje ikke er et handelssignal i seg selv, kan den være en indikasjon på markedsforhold ved ytterpunktene.

Et annet viktig konsept for BB kalles skvis. Det sikter til en periode med lav volatilitet, der alle båndene kommer veldig nærme hverandre. Dette kan være en indikasjon på potensiell fremtidig volatilitet. Og omvendt: Hvis båndene er veldig langt fra hverandre, kan det følge en periode med mindre volatilitet.

Lyst til å lære mer? Sjekk ut artikkelen om Bollinger-bånd.


Avsluttende tanker

Indikatorer viser riktignok data, men det er viktig å tenke på at tolkningen av disse dataene er veldig subjektiv. Derfor er det alltid nyttig å stoppe opp og vurdere om personlige faktorer påvirker beslutningene dine. Det én trader oppfatter som et direkte kjøps- eller salgssignal, kan bare være markedsstøy for en annen. 

Som med de fleste teknikker for markedsanalyse, er indikatorene på sitt beste når de brukes sammen med hverandre, eller sammen med andre metoder, for eksempel fundamental analyse (FA).

Den beste måten å lære teknisk analyse (TA) på er med mye trening.