Mitä on tuottofarmaus hajautetussa rahoituksessa (DeFi)?
Sisällysluettelo
Johdanto
Mitä on tuottofarmaus?
Mikä on lukittu kokonaisarvo?
Miten tuottofarmaus toimii?
Miten tuottofarmauksen tuotot lasketaan?
Mitä on vakuudeksi asettaminen DeFissä?
Tuottofarmauksen riskit
Tuottofarmausalustat ja -protokollat
Yhteenveto
Mitä on tuottofarmaus hajautetussa rahoituksessa (DeFi)?
Etusivu
Artikkelit
Mitä on tuottofarmaus hajautetussa rahoituksessa (DeFi)?

Mitä on tuottofarmaus hajautetussa rahoituksessa (DeFi)?

Keskitaso
Julkaistu Aug 12, 2020Päivitetty Oct 17, 2022
15m

Tiivistelmä
Tuottofarmaus on tapa tuottaa kryptoilla enemmän kryptoja. Siihen kuuluu, että lainaat varojasi muille älysopimuksiksi kutsuttujen tietokoneohjelmien avulla. Vastineeksi palvelustasi ansaitset maksuja kryptojen muodossa. Ihanan yksinkertaista, vai mitä? No ei oikeastaan.

Tuottofarmaajat käyttävät hyvin monimutkaisia strategioita. He siirtävät kryptojaan koko ajan eri lainanantopaikkojen välillä tuottojensa maksimoimiseksi. He ovat usein myös hyvin salamyhkäisiä parhaista tuottofarmaustrategioista. Miksi? Mitä useammat ovat tietoisia eri strategioista, sitä vähemmän tehokkaita niistä voi tulla. Tuottofarmaus on hajautetun rahoituksen villi länsi, jossa farmaajat kilpailevat mahdollisuudesta kerätä paras sato.

Kiinnostaako tämä sinua? Lue lisää alta.


Sisältö


Johdanto

Hajautettu rahoitus (DeFi) on ollut lohkoketjualan innovaatioiden eturintamassa. Mikä tekee DeFi-sovelluksista ainutlaatuisia? Ne ovat ilman ulkopuolista lupaa toimivia, mikä tarkoittaa, että kuka tahansa (tai mikä tahansa, kuten älysopimus), jolla on internetyhteys ja tuettu lompakko, voi olla vuorovaikutuksessa niiden kanssa. Lisäksi ne eivät yleensä vaadi sinun luottavan varojen säilyttäjään tai välikäsiin. Toisin sanoen ne toimivat ilman ulkopuolista luottamusta. Mitä uusia käyttötapauksia nämä ominaisuudet siis mahdollistavat?

Eräs esiin nousseista uusista käsitteistä on tuottofarmaus. Se on uusi tapa ansaita palkkioita krypto-omistuksilla ilman ulkopuolista lupaa toimivien likviditeettiprotokollien avulla. Tuottofarmauksen avulla kuka tahansa voi ansaita passiivista tuloa käyttämällä Ethereumiin rakennettua hajautettujen rahoitusalustojen ekosysteemiä. Tämän seurauksena tuottofarmaus voi muuttaa sijoittajien hodlaustapaa tulevaisuudessa. Miksi pitäisit varasi käyttämättöminä, kun voit pistää ne tuottamaan? 

Miten tuottofarmari sitten huolehtii sadostaan? Millaisia tuottoja hän voi odottaa? Ja mistä sinun pitäisi aloittaa, jos haluat ryhtyä tuottofarmariksi? Selitämme kaiken tämän tässä artikkelissa.


Mitä on tuottofarmaus?

Tuottofarmaus, jota kutsutaan myös likviditeetin louhinnaksi, on tapa tuottaa palkkioita krypto-omistuksilla. Yksinkertaisesti sanottuna se tarkoittaa kryptojen lukitsemista ja palkkioiden saamista.

Jossain mielessä tuottofarmaus voidaan rinnastaa steikkaukseen. Taustalla on kuitenkin paljon monimutkaisia prosesseja. Monissa tapauksissa tuottofarmaus toimii sellaisten käyttäjien kanssa, joita kutsutaan likviditeetin tarjoajiksi, sillä he lisäävät varoja likviditeettipooleihin.

Mikä on likviditeettipooli? Se on pohjimmiltaan älysopimus, joka sisältää varoja. Vastineeksi likviditeetin tarjoamisesta pooliin likviditeetin tarjoajat saavat palkkion. Tämä palkkio voi tulla taustalla olevan DeFi-alustan tai jonkin muun lähteen tuottamista maksuista.

Jotkin likviditeettipoolit maksavat palkkionsa useilla tokeneilla. Nämä palkkiotokenit voidaan sitten tallettaa muihin likviditeettipooleihin palkkioiden ansaitsemiseksi siellä ja niin edelleen. Voit jo nähdä, kuinka uskomattoman monimutkaisia strategioita tämä voi synnyttää melko nopeasti. Perusajatus kuitenkin on, että likviditeetin tarjoaja tallettaa varoja likviditeettipooliin ja ansaitsee siitä vastineeksi palkkioita.

Tuottofarmaus tapahtuu tyypillisesti ERC-20-tokeneilla Ethereumissa, ja palkkiot maksetaan yleensä myös jonkinlaisina ERC-20-tokeneina. Tämä voi kuitenkin muuttua tulevaisuudessa. Miksi? Toistaiseksi suuri osa tästä toiminnasta tapahtuu Ethereumin ekosysteemissä. 

Ketjujen väliset sillat ja muut vastaavat edistysaskeleet voivat kuitenkin antaa DeFi-sovelluksille mahdollisuuden muuttua tulevaisuudessa lohkoketju-agnostisiksi. Tämä tarkoittaa, että ne voivat toimia myös muissa lohkoketjuissa, jotka tukevat älysopimusominaisuuksia.

Tuottofarmaajat siirtävät yleensä varojaan melko paljon eri protokollien välillä etsiessään korkeita tuottoja. Tämän seurauksena DeFi-alustat voivat myös tarjota muita taloudellisia kannustimia houkutellakseen enemmän pääomaa alustalleen. Aivan samoin kuin keskitetyissä pörsseissä, likviditeetillä on taipumus houkutella enemmän likviditeettiä.


Mikä aloitti tuottofarmausbuumin?

Äkillinen voimakas kiinnostus tuottofarmaukseen voi johtua COMP-tokenin – Compound Finance -ekosysteemin hallintotokenin – käyttöönotosta. Hallintotokenit myöntävät tokenin haltijoille hallinnointioikeuksia. Mutta miten nämä tokenit voidaan jakaa, jos verkosta halutaan tehdä mahdollisimman hajautettu?

Yleinen tapa aloittaa hajautettu lohkoketju on jakaa nämä hallintotokenit algoritmisesti likviditeettikannustimilla. Tämä houkuttelee likviditeetin tarjoajia "farmaamaan" uutta tokenia tarjoamalla likviditeettiä protokollalle.

Vaikka COMP ei keksinytkään tuottofarmausta, sen lanseeraus lisäsi tämäntyyppisen tokenien jakelumallin suosiota. Siitä lähtien muut DeFi-hankkeet ovat keksineet myös muita innovatiivisia tapoja houkutella likviditeettiä ekosysteemeihinsä.


Mikä on lukittu kokonaisarvo?

Mikä on sitten hyvä tapa mitata DeFi-tuottofarmauksen yleistä kuntoa? Lukittu kokonaisarvo. Se mittaa, kuinka paljon kryptoja on lukittu DeFi-lainanantoon ja muun tyyppisille rahamarkkinoille.

Jossain mielessä lukittu kokonaisarvo on likviditeettipoolien yhteenlaskettu likviditeetti. Se on hyödyllinen indeksi DeFin ja koko tuottofarmausmarkkinoiden kunnon mittaamiseksi. Se on myös tehokas mittari eri DeFi-protokollien "markkinaosuuden" vertaamiseen.

Hyvä paikka seurata lukittua kokonaisarvoa on Defi Pulse. Voit tarkistaa, millä alustoilla on suurin määrä ETH:ta tai muita kryptovaroja lukittuna DeFiin. Tämä voi antaa sinulle yleiskuvan tuottofarmauksen nykytilasta.

Luonnollisesti mitä enemmän arvoa lukitaan, sitä enemmän tuottofarmausta voi olla meneillään. On syytä huomata, että lukittua kokonaisarvoa voidaan mitata ETH:ssa, USD:ssä tai jopa BTC:ssä. Jokainen niistä antaa sinulle erilaiset näkymät DeFi-rahamarkkinoiden tilaan.


Miten tuottofarmaus toimii?

Tuottofarmaus liittyy läheisesti automatisoitu markkinatakaaja (AMM) -malliin. Siihen liittyy tyypillisesti likviditeetin tarjoajia ja likviditeettipooleja. Katsotaanpa, miten se toimii.

Likviditeetin tarjoajat lisäävät varoja likviditeettipooleihin. Pooli toimii markkinapaikkana, jossa käyttäjät voivat antaa lainaksi, lainata tai vaihtaa tokeneita. Näiden alustojen käytöstä peritään maksuja, jotka sitten maksetaan likviditeetin tarjoajille sen mukaan, mikä niiden osuus on likviditeettipoolista. Tämä on AMM:n toiminnan perusta.

Toteutukset voivat kuitenkin olla hyvinkin erilaisia – puhumattakaan siitä, että kyseessä on uusi tekniikka. Tulevaisuudessa tulemme näkemään uusia lähestymistapoja, jotka parantavat nykyisiä toteutuksia.

Maksujen lisäksi toinen kannustin lisätä varoja likviditeettipooliin voi olla uuden tokenin jakaminen. Tämän uuden tokenin ostaminen voi esimerkiksi olla mahdotonta avoimilta markkinoilta, koska tarjolla on vain pieniä määriä. Sen sijaan sitä voidaan kerätä tarjoamalla likviditeettiä tietylle poolille. 

Jakelusäännöt riippuvat kaikki protokollan ainutlaatuisesta täytäntöönpanosta. Tärkeintä on, että likviditeetin tarjoajat saavat tuottoa, joka perustuu heidän poolille tarjoamansa likviditeetin määrään.

Talletetut varat ovat yleensä stablecoineja, jotka on sidottu USD:hen – vaikka tämä ei ole yleinen vaatimus. Joitakin yleisimpiä DeFissä käytettyjä stablecoineja ovat muun muassa DAI, USDT, USDC ja BUSD. Jotkin protokollat luovat tokeneita, jotka edustavat järjestelmään talletettuja kolikoita. Jos esimerkiksi talletat DAI:tä Compoundiin, saat cDAI:tä tai Compound DAI:tä. Jos talletat ETH:ta Compoundiin, saat cETH:ta.

Kuten voit kuvitella, tämä saattaa olla erittäin monimutkaista. Voit tallettaa cDAI:tä toiseen protokollaan, joka luo kolmannen tokenin edustamaan CDAI:tä, joka edustaa DAI:täsi. Ja niin edelleen, ja niin edelleen. Näistä ketjuista voi tulla todella monimutkaisia ja vaikeasti seurattavia.


Miten tuottofarmauksen tuotot lasketaan?

Tyypillisesti tuottofarmauksen arvioidut tuotot lasketaan vuosittain. Tällöin arvioidaan tuotot, joita voit odottaa saavasi vuoden aikana.

Joitakin yleisesti käytettyjä mittareita ovat vuosikorko (APR) ja vuosituotto (APY). Niiden välinen ero on, että APR:ssä ei oteta huomioon korkoa korolle -ilmiön vaikutusta, kun taas APY:ssä otetaan. Korkoa korolle tarkoittaa tässä tapauksessa voittojen suoraa sijoittamista uudelleen lisätuoton ansaitsemiseksi. Huomaa kuitenkin, että APR:ää ja APY:tä voidaan käyttää sekaisin.

On myös syytä pitää mielessä, että nämä ovat vain arvioita ja ennusteita. Jopa lyhytaikaisia palkkioita on melko vaikea arvioida tarkasti. Miksi? Tuottofarmaus on erittäin kilpailtu ja nopeatempoinen markkina-alue, ja palkkiot voivat vaihdella nopeasti. Jos tuottofarmausstrategia toimii jonkin aikaa, monet farmaajat tarttuvat tilaisuuteen, mikä voi johtaa tuottoprosenttien laskemiseen. 

Koska APR ja APY ovat vanhoja rahoitusmaailman käsitteitä, DeFin on ehkä löydettävä omat mittarinsa tuottojen laskemiseksi. DeFin nopean tahdin vuoksi viikoittaiset tai jopa päivittäiset arvioidut tuottoprosentit voivat olla järkevämpiä vaihtoehtoja.


Mitä on vakuudeksi asettaminen DeFissä?

Tyypillisesti jos lainaat varoja, sinun on annettava vakuuksia lainan kattamiseksi. Tämä toimii pääasiassa lainan vakuutuksena. Miksi tämä on oleellista? Käyttämäsi protokollan mukaan sinun on ehkä pidettävä tarkasti silmällä vakuussuhdettasi. 

Jos vakuuden arvo laskee alle protokollan edellyttämän kynnysarvon, vakuutesi saatetaan realisoida avoimilla markkinoilla. Mitä voit sitten tehdä likvidoinnin välttämiseksi? Voit lisätä vakuuden arvoa.

Jokaisella alustalla on omat sääntönsä tätä varten, eli oma vaadittu vakuussuhde. Lisäksi alustat toimivat yleensä tavalla, jota kutsutaan ylikollateralisoimiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että lainanottajien on talletettava enemmän varoja kuin mitä he haluavat lainata. Miksi? Näin vähennetään rajujen markkinaromahdusten aiheuttamaa suurta likvidointiriskiä.

Oletetaan vaikkapa, että käyttämäsi lainausprotokolla vaatii 200 %:n vakuussuhteen. Tämä tarkoittaa, että jokaista 100 USD:tä kohtaan, jonka siirrät alustalle, voit lainata 50 USD. On kuitenkin yleensä turvallisempaa lisätä enemmän vakuutta kuin mikä on tarpeen likvidointiriskin vähentämiseksi entisestään. Tämän vuoksi monet järjestelmät käyttävät erittäin korkeita vakuussuhteita (kuten esimerkiksi 750 %) suojatakseen koko alustan likvidointiriskiltä.


Tuottofarmauksen riskit

Tuottofarmaus ei ole yksinkertaista. Kannattavimmat tuottofarmausstrategiat ovat erittäin monimutkaisia, ja niitä suositellaan vain edistyneille käyttäjille. Lisäksi tuottofarmaus sopii yleensä paremmin niille, joilla on paljon pääomaa käytettävänään (eli valaille).

Tuottofarmaus ei ole niin helppoa kuin miltä se näyttää, ja jos et ymmärrä mitä teet, tulet mitä todennäköisemmin menettämään rahaa. Mainitsimme juuri sen, miten vakuutesi voidaan likvidoida. Mutta mitä muita riskejä sinun on otettava huomioon?

Eräs ilmeinen tuottofarmaukseen liittyvä riski on älysopimukset. DeFin luonteen vuoksi pienet tiimit rakentavat ja kehittävät monia protokollia, joiden budjetit ovat rajalliset. Tämä voi lisätä älysopimuksiin liittyvien virheiden riskiä.

Jopa suurempien protokollien tapauksessa, jotka hyvämaineiset auditointiyritykset ovat tarkastaneet, haavoittuvuuksia ja vikoja havaitaan koko ajan. Lohkoketjun muuttumattoman luonteen vuoksi tämä voi johtaa käyttäjien varojen menetykseen. Sinun on otettava tämä huomioon lukitessasi varojasi älysopimukseen.

Lisäksi yksi DeFin suurimmista eduista on myös yksi sen suurimmista riskeistä. Kyseessä on yhdistettävyyden idea. Katsotaan, miten se vaikuttaa tuottofarmaukseen.

Kuten olemme maininneet jo aiemmin, DeFi-protokollat toimivat ilman ulkopuolista lupaa ja voivat integroitua saumattomasti toisiinsa. Tämä tarkoittaa, että koko DeFi-ekosysteemi on erittäin riippuvainen jokaisesta rakennuspalikastaan. Tätä tarkoitetaan sillä, että nämä sovellukset ovat yhdistettäviä – ne voivat helposti työskennellä yhdessä.

Miksi tämä on riski? Jos vain yksi rakennuspalikoista ei toimi tarkoitetulla tavalla, koko ekosysteemi voi kärsiä. Tämä on yksi suurimmista riskeistä tuottofarmaajille ja likviditeettipooleille. Sinun ei tarvitse vain luottaa siihen protokollaan, johon talletat varasi, vaan myös kaikkiin muihin protokolliin, joista se voi olla riippuvainen.


Tuottofarmausalustat ja -protokollat

Kuinka voit ansaita tuottofarmauspalkkioita? Ei ole olemassa tiettyä tapaa farmata tuottoa. Itse asiassa tuottofarmausstrategiat voivat muuttua tunneittain. Jokaisella alustalla ja strategialla on omat sääntönsä ja riskinsä. Jos haluat aloittaa tuottofarmauksen, sinun on tutustuttava siihen, miten hajautetut likviditeettiprotokollat toimivat.

Perusajatus on jo selvä. Talletat varoja älysopimukseen ja ansaitset vastineeksi palkkioita. Toteutukset voivat kuitenkin vaihdella merkittävästi. Tämän vuoksi ei yleensä olekaan hyvä idea tallettaa sokkona kovalla työllä ansaitsemiasi varoja ja vain toivoa korkeita tuottoja. Riskinhallinnan perussääntönä sinun on voitava hallita sijoitustasi.

Mitkä siis ovat suosituimmat alustat, joita tuottofarmaajat käyttävät? Tämä ei ole kattava luettelo vaan vain kokoelma protokollia, jotka ovat keskeisiä tuottofarmausstrategioissa.


Compound Finance

Compound on algoritminen rahamarkkina, jonka avulla käyttäjät voivat antaa lainaksi ja lainata omaisuuseriä. Kuka tahansa, jolla on Ethereum-lompakko, voi toimittaa varoja Compoundin likviditeettipooliin ja ansaita palkkioita, jotka alkavat välittömästi tuottaa korkoa korolle. Hinnat mukautuvat algoritmisesti kysynnän ja tarjonnan perusteella.

Compound on yksi tuottofarmausekosysteemin keskeisistä protokollista.


MakerDAO

Maker on hajautettu luottoalusta, joka tukee DAI:n, eli algoritmisesti Yhdysvaltain dollarin arvoon sidotun stablecoinin, luomista. Kuka tahansa voi avata Maker Vaultin, johon hän voi lukita vakuusvaroja, kuten ETH, BAT, USDC tai WBTC. Hän voi tuottaa DAI:tä velkana tätä lukitsemaansa vakuutta vastaan. Tästä velasta peritään ajan mittaan korkoa, jota kutsutaan vakausmaksuksi ja jonka koron MKR-tokenin haltijat määräävät.

Tuottofarmaajat voivat käyttää Makeria DAI:n luomiseen erilaisissa tuottofarmausstrategioissa.


Synthetix

Synthetix on synteettinen omaisuusprotokolla. Sen avulla kuka tahansa voi lukita (steikata) Synthetix Network Tokenia (SNX) tai ETH:ta vakuudeksi ja luoda synteettisiä varoja sitä vastaan. Mikä voi olla synteettinen vara? Käytännössä mikä tahansa, millä on luotettava hintasyöte. Tämä mahdollistaa käytännöllisesti katsoen minkä tahansa taloudellisen omaisuuserän lisäämisen Synthetix-alustalle.

Synthetix saattaa sallia kaikenlaisten omaisuuserien käytön tuottofarmaukseen tulevaisuudessa. Haluaisitko käyttää kaapinpohjalla olevia kultaharkkojasi tuottofarmausstrategioissa? Synteettiset varat voivat olla keino tehdä niin.


Aave

Aave on hajautettu lainananto- ja lainanottoprotokolla. Korkoja mukautetaan algoritmisesti nykyisten markkinaolosuhteiden perusteella. Lainanantajat saavat "aTokeneita" vastineeksi varoistaan. Nämä tokenit alkavat heti ansaita ja tuottaa korkoa korolle talletuksen jälkeen. Aave tarjoaa myös muita kehittyneempiä toimintoja, kuten flash-lainoja.

Hajautettuna lainananto- ja lainanottoprotokollana Aave on hyvin suosittu tuottofarmaajien keskuudessa.


Uniswap

Uniswap on hajautettu pörssi (DEX) -protokolla, joka mahdollistaa ilman ulkopuolista luottamusta toimivat tokenvaihdot. Likviditeetin tarjoajat tallettavat kaksi tokenia markkinoiden luomiseksi. Treidaajat voivat sitten käydä kauppaa kyseistä likviditeettipoolia vastaan. Vastineeksi protokollan likviditeetistä likviditeetin tarjoajat ansaitsevat maksuja poolissaan tapahtuvista treideistä.

Uniswap on ollut yksi suosituimmista alustoista ilman ulkopuolista luottamusta toimiville tokenvaihdoille kitkattoman luonteensa vuoksi. Tästä voi olla hyötyä tuottofarmausstrategioissa.


Curve Finance

Curve Finance on hajautettu pörssi, joka on suunniteltu erityisesti tehokkaisiin stablecoin-vaihtoihin. Toisin kuin muut vastaavat protokollat, kuten Uniswap, Curve antaa käyttäjille mahdollisuuden vaihtaa suuria määriä stablecoineja suhteellisen alhaisella liukumalla.

Koska tuottofarmaukseen liittyy runsaasti stablecoineja, Curve-poolit ovat näin keskeinen osa infrastruktuuria.


Balancer

Balancer on likviditeettiprotokolla, joka on samanlainen kuin Uniswap ja Curve. Tärkeimpänä erona on kuitenkin se, että Balancer mahdollistaa mukautetut tokenien allokoinnit likviditeettipoolissa. Näin likviditeetin tarjoajat voivat luoda mukautettuja Balancer-pooleja Uniswapin vaatiman 50/50-kohdistuksen sijaan. Aivan kuten Uniswapin kohdalla, likviditeetin tarjoajat ansaitsevat maksuja treideistä, jotka tapahtuvat heidän likviditeettipoolissaan.

Likviditeettipoolien luomisen joustavuuden vuoksi Balancer on tärkeä innovaatio tuottofarmausstrategioihin liittyen.


Yearn.finance

Yearn.finance on hajautettu aggregaattoreista koostuva ekosysteemi lainauspalveluille, kuten Aave ja Compound. Sen tavoitteena on optimoida tokenluotonanto algoritmisesti etsimällä kannattavimmat lainauspalvelut. Varat muunnetaan yTokeneiksi talletuksen yhteydessä. Talletukset tasapainotetaan säännöllisesti voittojen maksimoimiseksi.

Yearn.finance on hyödyllinen niille farmaajille, jotka haluavat protokollan, joka valitsee heille automaattisesti parhaat strategiat.


Yhteenveto

Olemme tarkastelleet kryptoalan viimeisintä villitystä – tuottofarmausta.

Mitä muuta tämä hajautettu taloudellinen vallankumous voi tuoda mukanaan? On mahdotonta ennustaa, mitä uusia sovelluksia voi tulevaisuudessa syntyä näiden nykyisten komponenttien pohjalta. Ilman ulkopuolista luottamusta toimivat likviditeettiprotokollat ja muut DeFi-tuotteet ovat kuitenkin ehdottomasti rahoituksen, kryptotalouden ja tietojenkäsittelytieteen kärjessä.

Epäilemättä DeFi-rahamarkkinat voivat auttaa luomaan avoimemman ja helppokäyttöisemmän rahoitusjärjestelmän, joka on saatavana kaikille, joilla on käytössään internetyhteys.