Mikä on BTC:n valta-asema?
Sisällysluettelo
Johdanto 
BTC:n valta-asema ja markkina-arvo
BTC:n valta-asemaan vaikuttavat tekijät
BTC:n valta-aseman käyttäminen treidauksessa
Yhteenveto
Mikä on BTC:n valta-asema?
Etusivu
Artikkelit
Mikä on BTC:n valta-asema?

Mikä on BTC:n valta-asema?

Aloittelija
Julkaistu Jun 23, 2022Päivitetty Dec 23, 2022
6m

Tiivistelmä 

Bitcoinin valta-asemaa tai BTC:n valta-asemaa mitataan bitcoinin markkina-arvon ja muiden kryptomarkkinoiden markkina-arvon suhteena. Jotkut kryptosijoittajat ja treidaajat käyttävät bitcoinin valta-asemaa oppaana treidausstrategioidensa ja salkkurakenteidensa mukauttamiseen. 


Johdanto 

Vaikka nykyään on olemassa tuhansia altcoineja, alkuperäinen kryptovaluutta bitcoin on pysynyt markkina-arvoltaan suurimpana digitaalisena omaisuuseränä. Tarkkailemalla bitcoinin osuuden dynamiikkaa kryptomarkkinoiden kokonaisarvosta treidaajat ovat havainneet tiettyjä toistuvia markkinaolosuhteiden malleja. Jotkut alkoivat hyödyntää BTC:n valta-asemaa oppaana treidauskäyttäytymiselleen. BTC:n valta-aseman uskotaan tarjoavan erityisesti käsityksen nykyisestä yleisestä markkinatrendistä. 


BTC:n valta-asema ja markkina-arvo

Yksinkertaisesti sanottuna markkina-arvo viittaa tietyn liikkeessä olevan omaisuuserän kokonaisarvoon. Bitcoinin markkina-arvo lasketaan kertomalla nykyinen hinta ja tähän mennessä louhitun BTC:n määrä.

Voit laskea bitcoinin valta-aseman tällä kaavalla:

Bitcoinin valta-asema = bitcoinin markkina-arvo / kryptojen kokonaismarkkina-arvo


BTC:n valta-asemaan vaikuttavat tekijät

Muuttuvat trendit

Ennen altcoinien räjähdysmäistä kasvua ei ollut harvinaista, että bitcoinin valta-asema oli yli 90 %. Kun altcoinit herättivät yhdessä enemmän käyttäjien ja sijoittajien kiinnostusta, bitcoin menetti osan tästä lähes jakamattomasta huomiosta muille omaisuuserille, jotka kokivat suurempia hintavaihteluja ja projekteille, jotka tarjosivat uusia jännittäviä käyttötapauksia.

Vaikka Bitcoin luotiin muuttamaan arvonsiirron toimintaa, kryptoprojektit ovat kehittyneet tarjoamaan muitakin etuja. Toisin kuin Bitcoin, monet altcoinit ovat varojen siirron lisäksi mukana myös eri aloilla, joihin kuuluvat muun muassa pelaaminen, taide ja hajautetut rahoituspalvelut. Kulloisestakin trendistä riippuen tietyntyyppisen kryptoprojektin ympärillä voi olla enemmän kiinnostusta ja treidausta. Esimerkiksi NFT:iden räjähdysmäinen kasvu on saattanut aiheuttaa BTC:n valta-aseman laskua NFT:ihin liittyviin tokeneihin verrattuna. 

Ajan myötä Bitcoin on vakiinnuttanut asemansa yhtenä "vakaimmista" kryptovaroista. Treidaajien kiinnostus dramaattisempiin hintavaihteluihin ja niihin liittyviin tuottomahdollisuuksiin, joita jotkin uudemmat altcoinit tarjoavat, voivat myös vaikuttaa bitcoinin valta-asemaan, mikä johtaa varojen virtaamiseen riskialttiimpiin omaisuuseriin. Tässä tapauksessa näiden altcoinien edustamilla aloilla ei välttämättä ole yhtä paljon merkitystä kuin mahdollisilla voitoilla.

Härkä- tai karhumarkkinat

Viime vuosien aikana stablecoinien suosio on yleisesti kasvanut, ja tämä suuntaus on kohdistanut painetta BTC:n valta-asemaa kohtaan. Tarkemmin sanottuna karhumarkkinoilla tai volatiliteetin aikoina kryptosijoittajat käyttävät usein stablecoineja varojen suojaamiseen hintojen laskiessa. Stablecoin on altcoin, joka on suunniteltu ylläpitämään arvoa, joka on yhtä suuri kuin vakaamman omaisuuserän, kuten fiat-valuutan tai hyödykkeen, arvo. Kryptosijoittajat ja treidaajat käyttävät usein stablecoineja lukitakseen tuottojaan ilman, että heidän tarvitsee muuntaa kryptojaan fiatiksi. Kun varat siirtyvät BTC-markkinoilta stablecoineihin, BTC:n valta-asema voi laskea.

Käänteinen tilanne on todennäköistä härkämarkkinoilla. Kun markkinat ovat nousussa, se voi kannustaa treidaajia siirtämään arvoa stablecoineista epävakaampiin omaisuuseriin, jotka tarjoavat enemmän treidausmahdollisuuksia (kuten bitcoin). Rohkaistuneet treidaajat voivat kuitenkin myös valita riskialttiimpia vaihtoehtoja ja pumpata likviditeettiä altcoineihin, jotka ovat vielä epävakaampia kuin BTC, joten suotuisien markkinaolosuhteiden kokonaisvaikutukset bitcoinin valta-asemaan ovat erittäin kontekstiriippuvaisia.

Markkinoilletulo stablecoinien avulla

Stablecoinit tarjoavat kätevän tavan vaihtaa monenlaisiin kryptoihin fiatin käyttöön verrattuna. Tämä johtuu siitä, että vaikka on olemassa fiatista kryptoihin -pörssejä, joita kutsutaan yhdyskäytäväpörsseiksi, ne voivat olla rajoittavia ja tarjota vain suosittuja kryptoja ja stablecoineja. Kryptoista kryptoihin -pörssit tarjoavat usein kattavamman valikoiman kryptoja, joita voidaan treidata tietyillä stablecoineilla. Siksi ne, jotka haluavat treidata tietyillä kryptoilla, voivat tulla markkinoille stablecoinien kautta. Jos merkittävä määrä uusia varoja tulee markkinoille stablecoinien eikä bitcoinin kautta, kryptomarkkinoiden kokonaisarvo luonnollisestikin kasvaa, mikä aiheuttaa BTC:n valta-aseman heikentymisen.

Uusien kolikoiden luominen

Joskus markkinoille tulevat uudet kolikot voivat kerätä suosiota nopeasti, mikä aiheuttaa BTC:n valta-aseman heikentymisen. Muista, että bitcoin "taistelee" kaikkien muiden markkinoilla olevien kryptojen kanssa, joten useiden suosittujen altcoinien ilmaantuminen yhtä aikaa voi vaikuttaa sen markkinaosuuteen. On kuitenkin mahdollista, että nämä altcoinit voivat menettää suosiotaan hypetyksen laannuttua. Jos näin tapahtuu ja varoja siirretään näistä altcoineista BTC:hen tai kokonaan pois kryptomarkkinoilta, BTC:n valta-asema voi nousta uudelleen.


BTC:n valta-aseman käyttäminen treidauksessa

Wyckoff-menetelmä

1930-luvun alussa kehitetty Wyckoff-menetelmä on joukko periaatteita, jotka on suunniteltu perinteisillä rahoitusmarkkinoilla toimiville treidaajille ja sijoittajille. Joitakin näistä periaatteista, kuten syyn ja seurauksen lakia, voidaan soveltaa etsittäessä tuottomahdollisuuksia BTC:n valta-aseman avulla. 

Monet treidaajat ja sijoittajat käyttävät Wyckoff-menetelmää tunnistaakseen markkinatrendejä, arvioidakseen trendien kääntymisen todennäköisyyden ja ajoittaakseen treidinsä. Wyckoffin mukaan treidauskäyttäytyminen on järjestetty neljään vaiheeseen: kerryttäminen, hinnannousu, jakelu ja hinnanlasku. Sen tunnistaminen, mihin ja milloin varat virtaavat, voi olla tärkeää joillekin treidaajille, jotka luottavat markkinoiden ajoitukseen tietoon perustuvien treidauspäätösten tekemiseksi. 

Sijoituksiaan hajauttavat treidaajat ja sijoittajat käyttävät usein tätä lähestymistapaa vahvemman trendin valitsemiseksi. Alla on useita skenaarioita, joissa hyödynnetään Wyckoff-menetelmää. 

BTC:n valta-aseman käyttäminen altcoin-kauden havaitsemiseen

Altcoinien määrän kasvaessa markkinoilla ei ole yllättävää, että bitcoinin valta-asema heikkenee. Viime vuosina jotkin altcoinit ovat saaneet enemmän suosiota, minkä vuoksi kaikkien altcoinien kokonaismarkkina-arvo voi ylittää hetkeksi bitcoinin markkina-arvon. Jaksot, jolloin altcoinien markkinaosuus ylittää jatkuvasti bitcoinin, tunnetaan nimellä "altcoin-kausi" (altcoin season" tai "alt season"). Wyckoff-menetelmän periaatteiden mukaan tällainen varojen liikkuminen bitcoinista altcoineihin on syklistä.

Koska altcoineilla on taipumusta menestyä paremmin altcoin-kauden aikana, bitcoinin valta-asema voi heikentyä tässä vaiheessa markkinasykliä. Siksi ne, jotka treidaavat sekä bitcoinilla että altcoineilla, voivat seurata bitcoinin valta-asemaa ja mukauttaa sen mukaan salkkujaan.

BTC:n valta-aseman ja bitcoinin nykyisen hinnan hyödyntäminen

Jotkut seuraavat bitcoinin hintaa yhdessä bitcoinin valta-aseman kanssa saadakseen tukea treidauspäätöksiinsä. Vaikka nämä eivät ole kiveen hakattuja lakeja, tässä on joitain mahdollisia tuloksia, joihin BTC:n hinnan ja valta-aseman erilaiset yhdistelmät voivat viitata.

Kun BTC:n hinta ja valta-asema lisääntyvät, se voi merkitä mahdollisia bitcoin-härkämarkkinoita. 

Kun BTC:n hinta nousee mutta BTC:n valta-asema laskee, se voi merkitä mahdollisia altcoin-härkämarkkinoita. 

Kun BTC:n hinta laskee mutta BTC:n valta-asema lisääntyy, se voi merkitä mahdollisia altcoin-karhumarkkinoita.

Kun BTC:n hinta ja valta-asema laskevat, se voi merkitä mahdollista karhutrendiä koko kryptomarkkinoilla.

Vaikka nämä kaksi tekijää eivät viittaa selviin härkä- tai karhumarkkinoihin, aiemmat havainnot viittaavat korrelaatioon. 


Yhteenveto

BTC:n valta-asema on työkalu, joka auttaa selvittämään markkinoiden syklien muuttumista. Jotkut treidaajat käyttävät sitä treidausstrategioidensa mukauttamiseen, kun taas toiset käyttävät sitä hajautettujen salkkujensa hallintaan. Huomaa, että BTC:n valta-asema ei takaa bitcoinin tai minkään muun krypton suorituskykyä mutta toimii oppaana, joka auttaa treidaajia suunnittelemaan treidaustapaansa.