Hvad er arbitragehandel?
Indholdsfortegnelse
Introduktion
Hvad er arbitragehandel?
Typer af arbitragehandel
Risici forbundet med arbitragehandel
Sammenfatning
Hvad er arbitragehandel?
Hjem
Artikler
Hvad er arbitragehandel?

Hvad er arbitragehandel?

Begynder
Offentliggjort Nov 18, 2020Opdateret Nov 16, 2022
6m

TL;DR

Arbitragehandel er en handelsstrategi med relativ lav risiko, der udnytter prisforskelle på tværs af markeder. Det meste af tiden involverer dette køb og salg af det samme aktiv (såsom bitcoin) på forskellige børser. Eftersom prisen på bitcoin i teorien skulle være ens på Binance og på en anden børs, er enhver forskel mellem de to sandsynligvis en arbitragemulighed.

Dette er en meget almindelig strategi i handelsverdenen, men det har for det meste været et værktøj for store finansielle institutioner. Med demokratiseringen af de finansielle markeder kan der takket være kryptovalutaer også være en mulighed for, at kryptovalutahandlende kan drage fordel af den.


Introduktion

Hvad hvis du kunne garantere dig selv en rentabel handel? Hvordan ville det se ud? Du bør vide allerede inden, du går ind i selve handlen, at du vil komme til at tjene penge. Alle med sådan en indsigt vil kunne udnytte denne fordel, indtil det ikke længere er muligt.

Selvom der ikke er noget, der hedder garanteret fortjeneste, er arbitragehandel det tætteste, du kommer. Handlende konkurrerer indædt om at få mulighed for at komme ind i denne type handler. Af netop denne grund er overskuddet generelt meget lille i arbitragehandel og afhænger meget af hastighed og volumen pr. handel. Derfor udføres de fleste arbitragehandler via algoritmer udviklet af virksomheder, som beskæftiger sig med højfrekvenshandel (HFT).


Hvad er arbitragehandel?

Arbitragehandel er en handelsstrategi, der sigter mod at generere overskud ved samtidig at købe et aktiv på et marked og sælge det på et andet. Dette gøres oftest mellem identiske aktiver, der handles på forskellige børser. Prisforskellen mellem disse finansielle instrumenter bør i teorien være nul, da de bogstaveligt talt er det samme aktiv.

Den udfordring, en arbitragehandlende eller arbitrageur har, er ikke kun at finde disse prisforskelle, men også at være i stand til at handle dem hurtigt. Eftersom andre arbitragehandlende sandsynligvis også vil se denne forskel i pris (spredning), lukker rentabilitetsvinduet normalt meget hurtigt.

Dertil kommer, at afkastet generelt er lavt, eftersom arbitragehandler generelt er lav risiko. Det betyder, at arbitragehandlende ikke kun skal handle hurtigt, men de har brug for en masse kapital for, at det er værd at gøre.

Du undrer dig måske over, hvilke typer arbitragehandel der er tilgængelige for kryptovalutahandlende. Der er visse typer at drage fordel af, så lad os gå lige til det. 


Typer af arbitragehandel

Der er mange typer arbitragestrategier, som handlende over hele verden på mange forskellige markeder drager fordel af. Men når det kommer til kryptovalutahandlende, er der nogle forskellige typer, der er ret almindeligt anvendte.


Børsarbitrage

Den mest almindelige type arbitragehandel er børsarbitrage, som er, når en handlende køber det samme kryptoaktiv på én børs og sælger det på en anden.

Prisen på kryptovalutaer kan ændre sig hurtigt. Hvis du kigger i ordrebøgerne for det samme aktiv på forskellige børser, vil du opdage, at priserne næsten aldrig er helt de samme på nøjagtig samme tid. Det er her, arbitragehandlere kommer ind i billedet. De forsøger at udnytte disse små forskelle for at få en fortjeneste. Dette gør til gengæld det underliggende marked mere effektivt, da prisen forbliver i et relativt begrænset interval på forskellige markedspladser. I denne forstand kan markedsineffektivitet betyde muligheder.

Hvordan fungerer det i praksis? Lad os sige, at der er en prisforskel på bitcoin mellem Binance og en anden børs. Hvis en arbitragehandlende ser dette, vil vedkommende ønske at købe bitcoin på børsen med den lavere pris og sælge den på børsen med den højere pris. Timingen og udførelsen vil naturligvis være afgørende. Bitcoin er et relativt modent marked, og mulighederne for børsarbitrage har tendens til at have meget begrænsede muligheder.


Arbitrage i finansieringssats

En anden almindelig type arbitragehandel for handlende med kryptoderivater er arbitrage i finansieringssats. Dette er, når en handlende køber en kryptovaluta og sikrer dens prisbevægelse med en futureskontrakt i den samme kryptovaluta, som har en finansieringssats, der er lavere end omkostningerne ved at købe kryptovalutaen. Omkostningerne er i dette tilfælde de eventuelle gebyrer, som positionen måtte pådrage sig.

Lad os sige, at du ejer noget Ethereum. Du er måske tilfreds med den investering, men prisen på Ethereum kommer til at svinge meget. Så du beslutter at sikre din priseksponering ved at sælge en futureskontrakt (short selling) til samme værdi som din Ethereum-investering. Lad os sige, at finansieringssatsen for den kontrakt betaler dig 2 %. Det betyder, at du får 2 % for at eje Ethereum uden nogen prisrisiko, hvilket resulterer i en rentabel arbitragemulighed.


Triangulær arbitrage

En anden meget almindelig type arbitragehandel i kryptovalutaverdenen er triangulær arbitrage. Denne type arbitrage er, når en handlende bemærker en prisafvigelse mellem tre forskellige kryptovalutaer og veksler dem til en anden i en slags cirkelbevægelse.

Ideen bag triangulær arbitrage kommer fra forsøget med at udnytte en prisforskel på tværs af valutaer (f.eks. BTC/ETH). Du kan f.eks. købe bitcoin med din BNB, derefter købe Ethereum med din bitcoin og endelig købe BNB tilbage med Ethereum. Hvis den relative værdi mellem Ethereum og bitcoin ikke svarer til den værdi, hver af disse valutaer har med BNB, opstår der en arbitragemulighed.


➟ Ønsker du at komme i gang med kryptovaluta? Køb bitcoin på Binance!


Risici forbundet med arbitragehandel

Mens arbitragehandel betragtes som havende relativ lav risiko, betyder det ikke, at den er nul. Uden risiko vil der ikke være nogen belønning, og arbitragehandel er bestemt ingen undtagelse.

Den største risiko forbundet med arbitragehandel er udførelsesrisiko. Dette sker, når spredningen mellem priserne lukker, før du er i stand til at afslutte handlen, hvilket resulterer i nul eller negativt afkast. Dette kan skyldes slippage, langsom udførelse, unormalt høje transaktionsomkostninger, en pludselig stigning i volatilitet osv.

En anden stor risiko ved arbitragehandel er likviditetsrisiko. Dette sker, når der ikke er nok likviditet til, at du kan komme ind og ud af de markeder, du skal handle på for at fuldføre din arbitrage. Hvis du handler ved hjælp af gearede instrumenter såsom futureskontrakter, er det også muligt, at du kan blive ramt af et marginindkald, hvis handlen går imod dig. Som sædvanlig er det afgørende at udøve korrekt risikostyring.


Sammenfatning

At være i stand til at drage fordel af arbitragehandel er en fantastisk mulighed for kryptovalutahandlende. Med den rigtige mængde hastighed og kapital til at deltage i disse typer strategier kan du udføre rentable handler med lav risiko på ingen tid.

Risikoen forbundet med arbitragehandel bør ikke blive overset. Mens arbitragehandel kan indebære "risikofri fortjeneste" eller "garanteret fortjeneste", er virkeligheden, at der er tilstrækkelig risiko involveret til at holde enhver handlende på tåspidserne.

Har du stadig spørgsmål om arbitragehandel eller statistisk arbitrage? Se vores platform med spørgsmål og svar, Ask Academy, hvor Binance-fællesskabet vil besvare dine spørgsmål.