Hvad er arbitragehandel?
Hjem
Artikler
Hvad er arbitragehandel?

Hvad er arbitragehandel?

Begynder
Offentliggjort Nov 18, 2020Opdateret Jun 9, 2023
6m

TL;DR

Arbitragehandel er en handelsstrategi med relativ lav risiko, der udnytter prisforskelle pü tvÌrs af markeder. Det meste af tiden involverer dette køb og salg af det samme aktiv (süsom bitcoin) pü forskellige børser. Eftersom prisen pü bitcoin i teorien skulle vÌre ens pü Binance og pü en anden børs, er enhver forskel mellem de to sandsynligvis en arbitragemulighed.

Dette er en meget almindelig strategi i handelsverdenen, men det har for det meste vÌret et vÌrktøj for store finansielle institutioner. Med demokratiseringen af de finansielle markeder kan der takket vÌre kryptovalutaer ogsü vÌre en mulighed for, at kryptovalutahandlende kan drage fordel af den.


Introduktion

Hvad hvis du kunne garantere dig selv en rentabel handel? Hvordan ville det se ud? Du bør vide allerede inden, du gür ind i selve handlen, at du vil komme til at tjene penge. Alle med südan en indsigt vil kunne udnytte denne fordel, indtil det ikke lÌngere er muligt.

Selvom der ikke er noget, der hedder garanteret fortjeneste, er arbitragehandel det tÌtteste, du kommer. Handlende konkurrerer indÌdt om at fü mulighed for at komme ind i denne type handler. Af netop denne grund er overskuddet generelt meget lille i arbitragehandel og afhÌnger meget af hastighed og volumen pr. handel. Derfor udføres de fleste arbitragehandler via algoritmer udviklet af virksomheder, som beskÌftiger sig med højfrekvenshandel (HFT).


Hvad er arbitragehandel?

Arbitragehandel er en handelsstrategi, der sigter mod at generere overskud ved samtidig at købe et aktiv pü et marked og sÌlge det pü et andet. Dette gøres oftest mellem identiske aktiver, der handles pü forskellige børser. Prisforskellen mellem disse finansielle instrumenter bør i teorien vÌre nul, da de bogstaveligt talt er det samme aktiv.

Den udfordring, en arbitragehandlende eller arbitrageur har, er ikke kun at finde disse prisforskelle, men ogsĂĽ at vĂŚre i stand til at handle dem hurtigt. Eftersom andre arbitragehandlende sandsynligvis ogsĂĽ vil se denne forskel i pris (spredning), lukker rentabilitetsvinduet normalt meget hurtigt.

Dertil kommer, at afkastet generelt er lavt, eftersom arbitragehandler generelt er lav risiko. Det betyder, at arbitragehandlende ikke kun skal handle hurtigt, men de har brug for en masse kapital for, at det er vÌrd at gøre.

Du undrer dig müske over, hvilke typer arbitragehandel der er tilgÌngelige for kryptovalutahandlende. Der er visse typer at drage fordel af, sü lad os gü lige til det. 


Typer af arbitragehandel

Der er mange typer arbitragestrategier, som handlende over hele verden pĂĽ mange forskellige markeder drager fordel af. Men nĂĽr det kommer til kryptovalutahandlende, er der nogle forskellige typer, der er ret almindeligt anvendte.


Børsarbitrage

Den mest almindelige type arbitragehandel er børsarbitrage, som er, nür en handlende køber det samme kryptoaktiv pü Ên børs og sÌlger det pü en anden.

Prisen pü kryptovalutaer kan Ìndre sig hurtigt. Hvis du kigger i ordrebøgerne for det samme aktiv pü forskellige børser, vil du opdage, at priserne nÌsten aldrig er helt de samme pü nøjagtig samme tid. Det er her, arbitragehandlere kommer ind i billedet. De forsøger at udnytte disse smü forskelle for at fü en fortjeneste. Dette gør til gengÌld det underliggende marked mere effektivt, da prisen forbliver i et relativt begrÌnset interval pü forskellige markedspladser. I denne forstand kan markedsineffektivitet betyde muligheder.

Hvordan fungerer det i praksis? Lad os sige, at der er en prisforskel pü bitcoin mellem Binance og en anden børs. Hvis en arbitragehandlende ser dette, vil vedkommende ønske at købe bitcoin pü børsen med den lavere pris og sÌlge den pü børsen med den højere pris. Timingen og udførelsen vil naturligvis vÌre afgørende. Bitcoin er et relativt modent marked, og mulighederne for børsarbitrage har tendens til at have meget begrÌnsede muligheder.


Arbitrage i finansieringssats

En anden almindelig type arbitragehandel for handlende med kryptoderivater er arbitrage i finansieringssats. Dette er, nür en handlende køber en kryptovaluta og sikrer dens prisbevÌgelse med en futureskontrakt i den samme kryptovaluta, som har en finansieringssats, der er lavere end omkostningerne ved at købe kryptovalutaen. Omkostningerne er i dette tilfÌlde de eventuelle gebyrer, som positionen mütte püdrage sig.

Lad os sige, at du ejer noget Ethereum. Du er müske tilfreds med den investering, men prisen pü Ethereum kommer til at svinge meget. Sü du beslutter at sikre din priseksponering ved at sÌlge en futureskontrakt (short selling) til samme vÌrdi som din Ethereum-investering. Lad os sige, at finansieringssatsen for den kontrakt betaler dig 2 %. Det betyder, at du für 2 % for at eje Ethereum uden nogen prisrisiko, hvilket resulterer i en rentabel arbitragemulighed.


TriangulĂŚr arbitrage

En anden meget almindelig type arbitragehandel i kryptovalutaverdenen er triangulĂŚr arbitrage. Denne type arbitrage er, nĂĽr en handlende bemĂŚrker en prisafvigelse mellem tre forskellige kryptovalutaer og veksler dem til en anden i en slags cirkelbevĂŚgelse.

Ideen bag triangulÌr arbitrage kommer fra forsøget med at udnytte en prisforskel pü tvÌrs af valutaer (f.eks. BTC/ETH). Du kan f.eks. købe bitcoin med din BNB, derefter købe Ethereum med din bitcoin og endelig købe BNB tilbage med Ethereum. Hvis den relative vÌrdi mellem Ethereum og bitcoin ikke svarer til den vÌrdi, hver af disse valutaer har med BNB, opstür der en arbitragemulighed.


➟ Ønsker du at komme i gang med kryptovaluta? Køb bitcoin på Binance!


Risici forbundet med arbitragehandel

Mens arbitragehandel betragtes som havende relativ lav risiko, betyder det ikke, at den er nul. Uden risiko vil der ikke vÌre nogen belønning, og arbitragehandel er bestemt ingen undtagelse.

Den største risiko forbundet med arbitragehandel er udførelsesrisiko. Dette sker, nür spredningen mellem priserne lukker, før du er i stand til at afslutte handlen, hvilket resulterer i nul eller negativt afkast. Dette kan skyldes slippage, langsom udførelse, unormalt høje transaktionsomkostninger, en pludselig stigning i volatilitet osv.

En anden stor risiko ved arbitragehandel er likviditetsrisiko. Dette sker, nür der ikke er nok likviditet til, at du kan komme ind og ud af de markeder, du skal handle pü for at fuldføre din arbitrage. Hvis du handler ved hjÌlp af gearede instrumenter süsom futureskontrakter, er det ogsü muligt, at du kan blive ramt af et marginindkald, hvis handlen gür imod dig. Som sÌdvanlig er det afgørende at udøve korrekt risikostyring.


Sammenfatning

At vÌre i stand til at drage fordel af arbitragehandel er en fantastisk mulighed for kryptovalutahandlende. Med den rigtige mÌngde hastighed og kapital til at deltage i disse typer strategier kan du udføre rentable handler med lav risiko pü ingen tid.

Risikoen forbundet med arbitragehandel bør ikke blive overset. Mens arbitragehandel kan indebÌre "risikofri fortjeneste" eller "garanteret fortjeneste", er virkeligheden, at der er tilstrÌkkelig risiko involveret til at holde enhver handlende pü tüspidserne.

Har du stadig spørgsmül om arbitragehandel eller statistisk arbitrage? Se vores platform med spørgsmül og svar, Ask Academy, hvor Binance-fÌllesskabet vil besvare dine spørgsmül.