Какво е количествено облекчаване (QE)?
Начало
Статии
Какво е количествено облекчаване (QE)?

Какво е количествено облекчаване (QE)?

Напреднал
Публикувано Feb 18, 2019Актуализирано May 29, 2024
5m

Количественото облекчаване (QE) може да има различни и противоречиви определения. Но основно казано, това е пазарна операция (извършвана от централните банки), която увеличава ликвидността и инфлацията, с предполагаемото намерение да стимулира икономиката на дадена страна, насърчавайки бизнеса и потребителите да заемат и харчат повече.


Как работи?

Обикновено операцията се състои от централна банка, която инжектира пари в икономиката чрез закупуване на ценни книжа (като акции, облигации и съкровищни активи) от правителството или търговските банки.

Централните банки добавят към резервните фондове на тези банки-членки (които се държат в съответствие с банковата система с частичен резерв) чрез отпускане на нов кредит. Тъй като новият кредит не е обезпечен със стока или нещо с физическа стойност, QE по същество създава пари от нищото.

Следователно целта на QE е да увеличи паричното предлагане, като го направи по-достъпно като начин за стимулиране на икономическата активност и растеж. Идеята е да се поддържат ниски лихвените проценти, като се стимулира кредитирането за бизнеса и потребителите и се насърчава доверието в икономиката като цяло. На практика обаче QE не винаги работи и всъщност е много противоречив подход, както със защитници, така и с противници.

QE е сравнително нова експанзивна монетарна политика. Някои учени смятат, че първото му използване в реалния свят е било (може би) в края на 90-те години от японската централна банка (Bank of Japan). Това е спорно, защото много икономисти спорят дали монетарни практики на Япония по това време наистина са представлявали QE, или не. Оттогава няколко други държави са приложили QE практики като опит да минимизират икономическите си проблеми.


Какво стимулира използването на количественото облекчаване?

QE е създадено, за да се справи с проблеми, които възникват, когато конвенционалните съвременни банкови практики не успяват да предотвратят рецесия. Основната цел на QE е да увеличи инфлацията (за да се избегне дефлация) - и корекциите на лихвените проценти са един от основните инструменти, които централните банки използват, за да държат инфлацията под контрол. Когато заемите и финансовата активност се забавят, централната банка на страната може да намали лихвения процент, за да направи по-достъпно за банките да отпускат заеми. За разлика от това, когато нещата са твърде безплатни - когато разходите и кредитите се доближават до рискови нива - по-високият лихвен процент може да действа като спирачка.


Ефективно ли е количественото облекчаване?

Малко след края на финансовата криза от 2008 г. Международният валутен фонд (МВФ) публикува бележка, в която QE се обсъжда като ефективна неконвенционална монетарна политика. Анализът включва пет основни централни банки: Федералният резерв на САЩ, Европейската централна банка, Банката на Англия, Банката на Канада и Банката на Япония.  

Всяка институция разгърна уникална стратегия, но повечето от тях драматично повишиха общата ликвидност на пазара. В доклада се твърди, че интервенциите, извършени от централните банки, са били успешни и че повишената ликвидност е била важна за избягване на продължителна икономическа криза и срив на финансовата система.

QE обаче не винаги е ефективно и е силно зависимо от контекста и стратегията. Много икономики, които експериментираха с QE (или подобен подход), нямаха желаните ефекти. Ако не се управлява правилно, актът на инжектиране на пари в икономиката и понижаване на лихвените проценти може да доведе до неочаквани и нежелани резултати. По-долу изброяваме някои от потенциалните предимства и недостатъци.


Потенциални предимства и положителни ефекти

 • Повишено отпускане на заеми: Поради увеличаването на средствата им чрез закупуването на активи от централната банка, банките трябва да бъдат насърчавани да отпускат повече заеми.

 • Повишено вземане на заеми: Потребителите и фирмите са по-склонни да поемат нов дълг, когато лихвените проценти са ниски.

 • По-големи разходи: Потребителите ще увеличат разходите си поради всички нови кредити и заеми, генериращи повече пари. При по-ниски лихвени проценти оставянето на пари в спестявания не е толкова привлекателно.

 • Ръст на работните места: Когато предприятията имат достъп до повече капитал чрез заеми и продават повече поради увеличените потребителски разходи, те се насърчават да разширяват дейността си и да наемат повече служители.


Потенциални недостатъци и отрицателни ефекти

Много специалисти изразяват загриженост, че QE е просто лейкопласт за по-големи, структурни проблеми, които в крайна сметка ще спрат икономиката. Някои потенциални недостатъци включват:

 • Инфлация: Увеличеното парично предлагане, причинено от QE, естествено създава инфлация. Конкуренцията за продукти ще се увеличи, защото има повече циркулиращи пари, но няма увеличено предлагане на стоки. По-високото търсене води до по-високи цени. Ако не се управлява правилно, инфлацията може да се увеличи бързо, което води до хиперинфлация.

 • Няма принудително кредитиране: В QE търговските банки са предназначени да използват парите, които получават от централната банка, за да предлагат повече заеми. Но в процеса няма нищо, което да изисква от тях да го направят. Например, когато QE беше приложено първоначално в САЩ след финансовата криза от 2008 г., много банки задържаха новооткритото си богатство, вместо да го разпространяват наоколо.

 • Повече дълг: Ползата от увеличеното получаване на заеми може да накара предприятията и потребителите да заемат повече, отколкото могат да си позволят, което може да има отрицателни последици за икономиката.

 • Въздействие върху други инвестиционни инструменти: Пазарът на облигации често реагира отрицателно на нестабилност и внезапни промени, които са доста често срещани след провеждането на политики за QE.


Примери

Някои държави, чиито централни банки са използвали количествено облекчаване, включват:

 • Банка на Япония: 2001-2006 г. и 2012 г.-днес (Abenomics).
  Усилията за QE не са облекчили финансовите им проблеми. Японската йена отслабна спрямо щатския долар и цената на вноса се увеличи.

 • САЩ: 2008-2014 г.
  САЩ приложиха три кръга на QE за справяне с жилищната криза и последвалата рецесия. Икономиката се възстанови, но дали това се дължи на QE е спорно. Сравнение с Канада, която не е използвала QE банкови практики, не показва забележителна разлика.

 • Европейска централна банка: 2015-2018 г.
  Еврозоната имаше някои успехи и пропуски, със стабилна инфлация, намалена безработица и силна икономика през 2017 г., но все още се справя с невдъхновяващия ръст на заплатите и нарастващите лихвени проценти.


Заключителни мисли

Като нетрадиционна парична стратегия QE може да е помогнало на някои икономики да се възстановят, но със сигурност е противоречива стратегия и дори това заключение е спорно. Повечето от потенциалните рискове, като хиперинфлация и прекомерен дълг, все още не са се реализирали по някакъв опустошителен начин, но някои държави, които са използвали QE, са имали валутна нестабилност и пагубно въздействие върху други икономически области и пазари. Дългосрочните последици не са достатъчно ясни и ефектите от QE могат да бъдат напълно различни в зависимост от контекста.

Споделяне на публикации
Регистриране на акаунт
Приложете знанията си на практика, като отворите акаунт в Binance днес.