Vad är kvantitativa lättnader (Quantitative Easing/QE)?
Hem
Artiklar
Vad är kvantitativa lättnader (Quantitative Easing/QE)?

Vad är kvantitativa lättnader (Quantitative Easing/QE)?

Avancerad
Publicerad Feb 18, 2019Uppdaterad Feb 23, 2023
5m

Kvantitativa lättnader (Quantitative Easing/QE) kan ha olika och kontroversiella definitioner. Men i princip är det en marknadsoperation (utförd av centralbanker) som ökar likviditeten och inflationen, med den påstådda avsikten att stimulera en nations ekonomi samt uppmuntra företag och konsumenter att låna och spendera mer.


Hur fungerar det?

Vanligtvis består handlingen av att en centralbank injicerar pengar i ekonomin genom att köpa värdepapper (såsom aktier, obligationer och statstillgångar) från regeringen eller de kommersiella bankerna.

Centralbankerna lägger till dessa medlemsbankers reservtillgångar (som innehas i enlighet med det fraktionerade reservbanksystemet) genom förlängning av ny kredit. Eftersom den nya krediten inte stöds av en vara eller något av fysiskt värde skapar kvantitativa lättnader i huvudsak pengar ur ingenting.

Syftet med kvantitativa lättnader är därför att öka penningmängden, samt göra den mer tillgänglig som ett sätt att stimulera ekonomisk aktivitet och tillväxt. Tanken är att hålla räntorna låga, öka utlåningen till företag och konsumenter och främja förtroendet för den totala ekonomin. I praktiken fungerar kvantitativa lättnader dock inte alltid och det är faktiskt ett mycket kontroversiellt tillvägagångssätt, med både de som försvarar och är motståndare till systemet.

Kvantitativa lättnader är en relativt ny expansiv penningpolitik. Vissa forskare menar att dess första verkliga användning (förmodligen) var i slutet av 1990-talet, av den japanska centralbanken (Bank of Japan). Detta kan diskuteras, eftersom många ekonomer debatterar om Japans monetära praxis vid den tiden verkligen var kvantitativa lättnader eller inte. Sedan dess har flera andra länder implementerat metoder för kvantitativa lättnader som ett försök att minimera deras ekonomiska problem.


Vad fick igång användningen av kvantitativa lättnader?

Kvantitativa lättnader utformades för att ta itu med problem som uppstod när konventionell modern bankpraxis misslyckades med att förhindra en lågkonjunktur. Det primära målet med kvantitativa lättnader är att öka inflationen (för att undvika deflation) – och räntejusteringar är ett av de viktigaste verktygen som centralbankerna använder för att hålla inflationen under kontroll. När upplåning och finansiell aktivitet saktar ner kan ett lands centralbank sänka räntan för att göra det billigare för banker att förlänga lån. När saker och ting däremot är lite för öppet – och då utgifter och krediter närmar sig riskfyllda nivåer – kan en högre ränta fungera som något av en stoppgräns.


Är kvantitativa lättnader effektiva?

Strax efter att finanskrisen 2008 hade avslutats släppte Internationella valutafonden (IMF) en analys där kvantitativa lättnader diskuterades som en effektiv och okonventionell penningpolitik. Analysen omfattade fem stora centralbanker: US Federal Reserve, Europeiska centralbanken, Bank of England, Bank of Canada och Bank of Japan.  

Respektive institution använde unika strategier, men de flesta av dem ökade dramatiskt den totala marknadslikviditeten. Rapporten hävdar att centralbankernas interventioner har varit framgångsrika och att ökad likviditet var viktigt för att undvika en långvarig ekonomisk kris och en härdsmälta av det finansiella systemet.

Kvantitativa lättnader är dock inte alltid effektiva och de är mycket beroende av sammanhang och strategi. Många ekonomier som experimenterade med kvantitativa lättnader (eller ett liknande tillvägagångssätt) fick inte de önskade effekterna. Om den inte hanteras korrekt, kan handlingen att injicera pengar i ekonomin och sänka räntorna orsaka oväntade och oönskade resultat. Nedan listar vi några av de potentiella fördelarna och nackdelarna.


Potentiella fördelar och positiva effekter

 • Mer utlåning: tack vare deras ökade tillgångar genom centralbankens köp av tillgångar bör bankerna uppmuntras att göra fler lån.

 • Ökad upplåning: konsumenter och företag är mer benägna att ta på sig nya skulder när räntorna är låga.

 • Större utgifter: konsumenterna kommer att öka sina utgifter på grund av all ny utlåning och upplåning som genererar mer pengar. Med lägre räntor är det inte så tilltalande att ha pengar i sparkonton.

 • Jobbtillväxt: när företag har tillgång till mer kapital genom lån och säljer mer tack vare ökade konsumentutgifter, uppmuntras de att expandera och anställa fler.


Potentiella nackdelar och negativa effekter

Många specialister uttrycker oro över att kvantitativa lättnader helt enkelt är ett plåster för större, strukturella sår som så småningom kommer att dränera ekonomin. Några potentiella nackdelar inkluderar:

 • Inflation: Den ökade penningmängden orsakad av kvantitativa lättnader skapar naturligtvis inflation. Konkurrensen om produkter kommer att öka eftersom det finns mer pengar i cirkulation, men leveransen av varor ökar inte. Den högre efterfrågan leder till högre priser. Om den inte hanteras korrekt kan inflationen öka snabbt, vilket leder till hyperinflation.

 • Ingen påtvingad utlåning: Med kvantitativa lättnader bör de kommersiella bankerna använda de pengar de får från centralbanken för att erbjuda fler lån. Men det finns inget i processen som kräver att de gör detta. När kvantitativa lättnader till exempel ursprungligen tillämpades i USA efter finanskrisen 2008, höll många banker fast vid sin nyfunna förmögenhet istället för att sprida den.

 • Ökad skuld: Den ökade låneförmånen kan leda till att företag och konsumenter lånar mer än de har råd med, vilket kan få negativa konsekvenser för ekonomin.

 • Det påverkar andra investeringsinstrument: Obligationsmarknaden reagerar ofta negativt på instabilitet och plötsliga förändringar, vilket är ganska vanligt efter att policyn om kvantitativa lättnader äger rum.


Exempel

Några länder vars centralbanker har använt kvantitativa lättnader inkluderar:

 • Bank of Japan: 2001–2006 och 2012 till idag (Abenomics).
  Insatser med kvantitativa lättnader har inte lindrat deras ekonomiska problem. Den japanska yenen blev svagare mot USA-dollarn och importkostnaderna ökade.

 • USA: 2008–2014.
  USA genomförde tre omgångar av kvantitativa lättnader för att hantera bostadskrisen och efterföljande lågkonjunktur. Ekonomin återhämtade sig, men om det berodde på kvantitativa lättnader kan diskuteras. En jämförelse med Kanada, som inte använde bankpraxisen kvantitativa lättnader, visar ingen anmärkningsvärd skillnad.

 • Europeiska centralbanken: 2015–2018.
  Euroområdet har gått både bra och dåligt, med stabil inflation, minskad arbetslöshet och en stark ekonomi efter 2017, men det kämpar fortfarande med dålig lönetillväxt och stigande räntor.


Sammanfattningsvis

Som en okonventionell monetär strategi kan kvantitativa lättnader ha hjälpt vissa ekonomier med sina återhämtningar, men det är verkligen en kontroversiell strategi och till och med den slutsatsen är diskutabel. De flesta av de potentiella riskerna, såsom hyperinflation och stora skulder, har inte förverkligats på något förödande sätt än, men vissa länder som har använt kvantitativa lättnader upplevde valutainstabilitet och en skadlig inverkan på andra ekonomiska områden och marknader. De långsiktiga konsekvenserna är inte tillräckligt tydliga och effekterna av kvantitativa lättnader kan vara helt olika beroende på sammanhanget.

Dela inlägg
Registrera ett konto
Omsätt din kunskap i praktiken genom att öppna ett Binance-konto idag.