Какво е доказателство за резерви и как работи в Binance
Начало
Статии
Какво е доказателство за резерви и как работи в Binance

Какво е доказателство за резерви и как работи в Binance

Напреднал
Публикувано Nov 30, 2022Актуализирано Aug 7, 2023
5m

Резюме

Крипто попечителите използват одити на доказателство за резерви (PoR), за да покажат, че държат изцяло средствата на потребителите. Binance провежда и публично публикува вътрешни одити, след което одитори от трети страни помагат да ги проверят с помощта на криптографски техники, за да докажат, че средствата на потребителите се съхраняват сигурно в резервите на компанията. Потребителите на Binance също могат независимо да проверят дали балансите по техните сметки са включени в тези одити.

Въведение

Криптографските доказателства с активирана блокчейн технология улесняват прозрачността на финансовите трансакции на крипто борсите. Доказателство за резерви (PoR) допълнително увеличава тази прозрачност чрез създаване на оторизирана рамка за одит на крипто попечители.

Обаче, въпреки че е една стъпка напред, PoR все още се нуждае от подобрения, за да направи екосистемата по-прозрачна и надеждна.

Какво е доказателство за резерви (PoR)?

Одитът на PoR е такъв, който има за цел да гарантира, че попечителите държат изцяло средствата на своите клиенти. Попечителските бизнеси в криптовалута използват одити на PoR, за да докажат на вложителите и обществеността, че техните депозити съответстват на балансите им. Тези одити се провеждат от независими трети страни, за да се елиминира възможността данните за резервите да бъдат фалшифицирани.

PoR е от съществено значение поради няколко причини. Първо, позволява на потребителите да проверят дали балансите, които държат в борса за криптовалута, например, имат абсолютно обезпечение с активи. Второ, кара бизнеса да отговаря на стандартите за прозрачност, което затруднява участието им в съмнителна или незаконна финансова дейност. 

В идеалния случай PoR трябва да е от полза както за потребителите, така и за бизнеса. Той защитава потребителите чрез минимизиране на рисковете за сигурността и предпазване от злонамерени играчи. В същото време помага на бизнеса да задържи потребителите, като повишава тяхната надеждност.

Възможността за одит на крипто борси създава по-прозрачна крипто екосистема. Например PoR не позволява на борсите да действат като банки, които заемат депозирани активи на трети страни.

По същия начин борсите не могат да използват депозити, за да инвестират в други протоколи или бизнеси. С други думи, PoR елиминира риска компаниите да максимизират доходността и други възможни възвращаемости от притежанията на клиентски активи. 

С PoR всяко юридическо лице може да докаже, че крипто борсата държи всички депозити на своите потребители. Следователно борсите естествено се насърчават да не боравят неправилно с тези баланси, тъй като това би нарушило доверието на потребителите в тях и би повлияло на тяхната непрекъснатост.

Какво прави проверката на PoR?

При проверката на PoR одиторът проверява включването на баланса на всяка сметка с помощта на криптография. Има няколко ключови стъпки за това как работи това.

Първо, одиторът прави моментна снимка на всички баланси по сметките. След това преобразува данните за фонда в дърво на Merkle, което се използва за структуриране на големи количества данни за по-ясна обработка. 

Данните за потребителския баланс се хешират в „лист“. След това група от тези „листа“ се хешират, за да образуват „клон“, а група от „клони“ се хешират, за да образуват „корена“.

След това одиторът може да използва различни методи за проверка на собствеността върху потребителския адрес. В Binance, например, одиторът има три начина да идентифицира собствеността. Когато процесът на извличане на тази информация се управлява от борсата, той също се проверява от одиторите.

  • Подписване на криптографско съобщение: Одиторът ще предостави на борсата уникално съобщение за криптографско подписване, използвайки свързания частен ключ(ове). 

  • Инструктирано движение на средства: Борсата има за задача да извърши „инструктирано движение на средства“, при което ръководството ще премести конкретна сума от публичен ключ/адрес в определено време и ще получи хеша на трансакцията, за да провери инструктираната трансакция в съответния блокчейн.

  • Търсене на адреси в блокчейн търсачка: Одиторът може също така да търси ETH и BSC (в случая на Binance) адрес(и) съответно в Etherscan иBscScan, за да се увери, че адресите са маркирани като принадлежащи към борсата.

Ако балансите съвпадат от тези начини на откриване, борсата е проверила PoR и е показала, че държи всички депозирани активи като цяло.

PoR: ограничения и потенциални подобрения

Балансите на крипто борсата се променят, когато потребителите преместват своите активи навътре и навън. Проблемът с PoR е, че той проверява правилността на балансите по резервите само в определеното време на одита. Това може да бъде проблематично, тъй като всякакви проблеми може да се появят твърде късно и попечителят може дори да използва тази възможност, за да скрие факти. 

Също така е важно да се отбележи, че бизнеси на трети страни извършват одитите, което означава, че резултатите от одита може да зависят от компетентността на всеки одитор или дали са повлияни от външни интереси.

Но как една крипто борса може да подобри своите PoR одити, за да изгради и поддържа доверието на потребителите? Може да започне със съкращаване на интервалите между одитите, за да се гарантира, че няма подозрителни финансови дейности между циклите. Борсата може също така да използва реномирана фирма трета страна без финансов интерес към нея или свързаните с нея органи.

Крипто борсите използват PoR, за да предложат повече прозрачност, което е от съществено значение по време на финансови турбуленции. Тъй като използва математика и криптография вместо просто доверие и комуникация, както прави традиционната банкова система, блокчейн технологията може да предложи още по-добър начин за одит на финансовия пазар.

Проверка дали вашият акаунт е бил одитиран

Можете също така сами да проверите включването на вашия акаунт в Binance в последния PoR одит. Просто следвайте инструкциите по-долу.

  1. Влезте в акаунта си в Binance и преместете курсора си върху „Портфейл“. След това изберете раздела „Одити“.

  1. Ще видите всички скорошни одити, при които баланса вашия акаунт е потвърден чрез процеса на PoR.

  1. Изберете конкретен одит, за който искате повече информация. Там можете също да изтеглите дървото на Merkle.

Заключителни мисли

Можете да получите достъп до одит на PoR, за да видите дали крипто попечител държи всички резерви на вашите средства и средствата на други потребители. Одитите трябва да възпират крипто борсите от лошо управление на средствата на потребителите и да помогнат за подобряване на прозрачността в крипто пространството.

PoR е първата стъпка към възстановяването и поддържането на доверието на потребителите на криптовалути. Освен това, то поставя повече изисквания за борсите, което се надяваме да направи потребителските средства приоритет и да направи индустрията по-безопасна и по-прозрачна за всички. 

Допълнителни статии