Čo je dôkaz o rezervách a ako funguje na Binance
Domov
Články
Čo je dôkaz o rezervách a ako funguje na Binance

Čo je dôkaz o rezervách a ako funguje na Binance

Stredne pokročilý
Zverejnené Nov 30, 2022Aktualizované Feb 1, 2023
5m

Zhrnutie

Správcovia kryptomien používajú audity dôkazu o rezervách (PoR) s cieľom preukázať, že držia prostriedky používateľov v plnej výške. Binance vykonáva a zverejňuje výsledky interných auditov, pričom audítori tretích strán pomáhajú s ich overovaním použitím kryptografických techník. Cieľom je dokázať, že finančné prostriedky používateľov sú bezpečne držané v rezervách spoločnosti. Používatelia Binance si tiež môžu nezávisle overiť, či sú ich zostatky na účtoch zahrnuté do týchto auditov.

Úvod

Kryptografické dôkazy s podporou technológie blockchain umožňujú transparentnosť finančných transakcií na kryptoburzách. Dôkaz o rezervách (PoR) ďalej zvyšuje túto transparentnosť vytvorením autorizovaného rámca pre uskutočňovanie auditov správcov kryptomien.

I keď je to krok vpred, stále sú potrebné vylepšenia PoR, aby sa dosiahla vyššia transparentnosť a dôveryhodnosť systému.

Čo je dôkaz o rezervách (PoR)?

Audit PoR je kontrola, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby správcovia držali finančné prostriedky svojich klientov v plnej výške. Firmy podnikajúce v oblasti správy kryptomien využívajú audity PoR, aby dokázali vkladateľom a verejnosti, že ich vklady sa rovnajú zostatkom na účtoch firmy. Tieto audity vykonávajú nezávislé tretie strany, aby sa vylúčila možnosť falšovania údajov o rezervách.

PoR je nevyhnutný z viacerých dôvodov. Po prvé, umožňuje používateľom overiť si, že zostatky, ktoré držia napríklad na burze kryptomien, sú v plnej miere kryté aktívami. Po druhé, núti to firmy dodržiavať normy transparentnosti, čo im sťažuje zapájanie sa do pochybných alebo nezákonných finančných aktivít. 

V ideálnom prípade by PoR mali byť prospešné pre obe strany, používateľov aj firmy. Používateľov chráni tým, že minimalizuje bezpečnostné riziká a chráni pred škodlivými hráčmi. Firmám pomáha udržať si používateľov tým, že sa zvyšuje ich dôveryhodnosť.

Schopnosť uskutočňovať audity kryptobúrz umožňuje vytváranie transparentnejšieho kryptoekosystému. PoR napríklad bráni burzám správať sa ako banky, ktoré požičiavajú vložené aktíva tretím stranám.

Podobne burzy nemôžu použiť vklady na investovanie do iných protokolov alebo firiem. Inými slovami, PoR eliminuje riziko, že spoločnosti budú maximalizovať svoje zisky a ďalšie možné výnosy použitím držieb aktív svojich zákazníkov. 

Uskutočnením PoR môže akýkoľvek subjekt dokázať, že kryptoburza vlastní vklady svojich používateľov v plnej výške. Burzám sa preto prirodzene odporúča, aby s týmito zostatkami nenarábali nesprávne, pretože by to spôsobilo naštrbenie dôvery používateľov a narušenie kontinuity ich aktivít.

Čo je cieľom overenia PoR?

Pri overovaní PoR audítor overuje zahrnutie zostatku každého účtu pomocou kryptografie. Tento postup pozostáva z niekoľkých kľúčových krokov.

Po prvé, audítor urobí snímku zostatkov na všetkých účtoch. Potom skonvertuje údaje o prostriedkoch do stromu Merkle, ktorý sa používa na štruktúrovanie veľkého množstva údajov na jednoduchšie spracovanie. 

Údaje o zostatku používateľa sa potom hašujú do „listu“. Skupina týchto „listov“ sa potom hašuje, aby sa vytvorila „vetva“. Skupina „vetiev“ sa hašuje, aby sa vytvoril „koreň“.

Audítor môže na overenie vlastníctva adresy používateľa použiť rôzne metódy. Napríklad na Binance môže audítor na identifikáciu vlastníctva použiť 3 spôsoby. Keď burza vykonáva proces extrakcie týchto informácií, overujú ich aj audítori.

  • Podpisovanie kryptografických správ: Audítor poskytne burze jedinečnú správu, ktorú možno kryptograficky podpísať pomocou priradeného privátneho kľúča (kľúčov). 

  • Nariadený presun prostriedkov: Úlohou burzy je uskutočniť „nariadený presun prostriedkov“, kde manažment presunie konkrétnu sumu z verejného kľúča/adresy na konkrétny čas a získa haš transakcie na overenie zadanej transakcie na príslušnom blockchaine.

  • Vyhľadanie adries na blockchainovom prieskumníkovi: Audítor môže tiež vyhľadávať adresy ETH a BSC (v prípade Binance) na Etherscan, resp. BscScan. Cieľom je uistiť sa, že adresy boli označené ako adresy patriace burze.

Ak sa zostatky zistené použitím uvedených metód zhodujú, overenie PoR bolo úspešné a burza preukázala, že má v držbe všetky vložené aktíva.

PoR: Obmedzenia a potenciálne zlepšenia

Zostatky kryptoburzy sa menia, pretože používatelia presúvajú svoje aktíva. Problémom PoR je, že overuje správnosť zostatkov rezerv iba v konkrétnom čase uskutočňovania auditu. To môže byť problematické, pretože problémy sa môžu zistiť príliš neskoro, správca môže dokonca využiť túto príležitosť na zakrytie faktov. 

Je tiež dôležité poznamenať, že audity vykonávajú tretie strany. To znamená, že výsledky auditu môžu závisieť od kompetentnosti jednotlivých audítorov alebo od toho, či sú ovplyvnené vonkajšími záujmami.

Ako by kryptoburza mohla zlepšiť svoje audity PoR, aby si vybudovala a udržala dôveru používateľov? Na začiatok by pomohlo skrátenie intervalov medzi auditmi, aby sa zabezpečilo, že medzi jednotlivými cyklami nedochádza k žiadnym podozrivým finančným aktivitám. Burza by mohla tiež využívať služby renomovanej tretej strany, ktorá v nej alebo v jej orgánoch nemá žiadny finančný záujem.

Kryptoburzy využívajú PoR, aby preukázali väčšiu transparentnosť, čo je v časoch finančných turbulencií nevyhnutné. Keďže technológia blockchain namiesto dôvery a komunikácie (využívaných tradičným bankovým systémom) používa matematiku a kryptografiu, dokáže ponúknuť ešte lepší spôsob auditu finančného trhu.

Overenie, či váš účet bol skontrolovaný

To, či váš účet Binance bol súčasťou posledného auditu PoR, si môžete overiť aj sami. Postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.

  1. Prihláste sa do svojho účtu Binance a kurzorom myši prejdite na „Peňaženka“. Potom vyberte kartu „Audity“.

  1. Zobrazia sa všetky posledné audity, v rámci ktorých bol zostatok na vašom účte overený použitím PoR.

  1. Vyberte konkrétny audit, ku ktorému chcete viac informácií. Tu si môžete aj stiahnuť strom Merkle.

Záverečné myšlienky

Máte prístup k auditu PoR, aby ste zistili, či správca kryptomien drží všetky rezervy vašich prostriedkov a prostriedkov ostatných používateľov. Audity by mali odradiť kryptoburzy od nesprávneho spravovania prostriedkov používateľov a pomôcť so zlepšením transparentnosti v kryptopriestore.

PoR je prvým krokom k opätovnému získaniu a udržaniu dôvery používateľov kryptomien. Okrem toho stanovuje viac požiadaviek na burzy, vďaka čomu sa, dúfajme, stanú finančné prostriedky používateľov prioritou a odvetvie bude bezpečnejšie a transparentnejšie pre všetkých. 

Čítaj ďalej