Vad är reservbevis och så här fungerar det på Binance
Hem
Artiklar
Vad är reservbevis och så här fungerar det på Binance

Vad är reservbevis och så här fungerar det på Binance

Avancerad
Publicerad Nov 30, 2022Uppdaterad Feb 1, 2023
5m

TL;DR

Kryptoförvaltare använder reservbevis-revisioner för att visa att de innehar användarnas tillgångar till fullo. Binance genomför och publicerar offentligt interna revisioner, varpå tredjepartsrevisorer hjälper till att verifiera dem med hjälp av kryptografiska tekniker för att bevisa att användarnas tillgångar hålls säkra i företagets reserver. Binance-användarna kan också själva verifiera att deras kontobalanser ingår i dessa revisioner.

Introduktion

Teknikaktiverade kryptografiska bevis för blockkedjan underlättar transparensen i kryptobörsernas finansiella transaktioner. Reservbevis ökar denna transparens ytterligare genom att skapa ett auktoriserat ramverk för granskning av kryptoförvaltare.

Men även om detta är ett steg framåt behöver reservbevis fortfarande förbättras för att göra ekosystemet mer transparent och pålitligt.

Vad är reservbevis?

En reservbevis-revision hjälper till att säkerställa att förvaltare håller sina kunders tillgångar i dess helhet. Förvaltningsföretag för kryptovaluta använder reservbevis-revisioner för att bevisa för insättarna och allmänheten att deras insättningar matchar allas balanser. Dessa revisioner utförs av oberoende tredje parter, för att eliminera risken att reservdata förfalskas.

Reservbevis är mycket viktigt av flera skäl. För det första gör reservbevis det möjligt för användarna att verifiera att de balanser de har på en kryptovalutabörs har absolut stöd för alla tillgångar. För det andra uppmanar det företag att uppfylla transparensstandarder, vilket gör det svårt för dem att delta i tvivelaktig eller olaglig finansiell verksamhet. 

Helst bör reservbevis gynna både användare och företag. Det skyddar användarna genom att minimera säkerhetsrisker och skydda mot bedragare. Samtidigt hjälper det företag att behålla användarna, genom att öka deras tillförlitlighet.

Möjligheten att granska kryptobörser skapar ett mer transparent kryptoekosystem. Till exempel hindrar reservbevis börser från att fungera som banker, som lånar ut deponerade tillgångar till tredje part.

På så vis kan börser inte använda insättningar för att investera dem i andra protokoll eller företag. Med andra ord eliminerar reservbevis risken för att företag maximerar avkastningen och annan möjlig avkastning från kundernas tillgångsinnehav. 

Med reservbevis kan alla enheter bevisa att en kryptobörs innehar alla sina användares insättningar. Därför uppmuntras börser naturligtvis att inte missköta dessa balanser, eftersom det skulle bryta användarnas förtroende för dem och påverka deras kontinuitet.

Vad gör reservbevis-verifiering?

I en reservbevis-verifiering verifierar revisorn införandet av varje kontos balans med hjälp av kryptografi. Det finns några viktiga steg för att bekräfta hur detta fungerar.

För det första tar revisorn en livebild av alla kontobalanser. Den konverterar sedan tillgångarnas data till ett Merkle-träd, som används för att strukturera stora mängder data för enklare bearbetning. 

Användarnas balansuppgifter hashas till ett "löv". En grupp av dessa "löv" hashas sedan för att bilda en "gren", och en grupp "grenar" hashas för att bilda "roten".

Därefter kan revisorn använda olika metoder för att verifiera äganderätten till användaradressen. På Binance har till exempel en revisor tre olika sätt att identifiera ägarskap. När extraktionsprocessen för denna information körs av börsen verifieras den även av revisorerna.

  • Signering av kryptografiska meddelanden: En revisor kommer att ge börsen ett unikt meddelande för att kryptografiskt signera med hjälp av deras associerade privata nyckel eller nycklar. 

  • Instruerad förflyttning av tillgångar: Börsen har till uppgift att utföra en "instruerad förflyttning av tillgångar", där ledningen kommer att flytta ett visst belopp från en offentlig nyckel/adress vid en viss tidpunkt och få en transaktionshash för att verifiera den instruerade transaktionen på respektive blockkedja.

  • Söka adresser i en blockkedjeutforskare: Revisorn kan också söka i ETH- och BSC-adressen eller -adresserna (när det gäller Binance) på Etherscan och BscScan för att säkerställa att adresserna har taggats som att de tillhör börsen.

Om balanserna matchar från dessa upptäcktsformer har börsen verifierat reservbevis och visat att den innehar alla deponerade tillgångar i sin helhet.

Reservbevis: begränsningar och potentiella förbättringar

En kryptobörs balanser förändras när användarna flyttar runt sina tillgångar. Problemet med reservbevis är att det endast verifierar riktigheten av reservbalanser vid den angivna tidpunkten för revisionen. Detta kan vara problematiskt, eftersom eventuella problem kan dyka upp för sent och en förvaltare kan till och med använda detta tillfälle för att dölja fakta. 

Det är också viktigt att notera att tredjepartsföretag utför revisionerna, vilket innebär att revisionsresultaten kan bero på respektive revisors kompetens eller eventuella externa intressen.

Hur kan en kryptobörs då förbättra sina reservbevis-revisioner för att bygga och upprätthålla användarnas förtroende? Den kan börja med att förkorta intervallerna mellan revisionerna för att säkerställa att det inte finns några misstänkta finansiella aktiviteter mellan cyklerna. En börs kan också använda ett välrenommerat tredjepartsföretag utan ekonomiskt intresse i börsen eller dess närstående bolag.

Kryptobörser använder reservbevis för att erbjuda mer transparens, vilket är viktigt under finansiell turbulens. Eftersom den använder matematik och kryptografi istället för bara förtroende och kommunikation som det traditionella banksystemet gör, kan blockkedjetekniken erbjuda ett ännu bättre sätt att granska finansmarknaden.

Verifiera att ditt konto har genomgått revisioner

Du kan själv verifiera att ditt Binance-konto inkluderades i den senaste reservbevis-revisionen. Följ helt enkelt instruktionerna nedan:

  1. Logga in på ditt Binance-konto och flytta markören till Plånbok. Välj sedan fliken Revisioner.

  1. Du kommer nu att se alla de senaste revisionerna där ditt kontobalans verifierades av reservbevis-processen.

  1. Välj en specifik revision som du vill veta mer om. Där kan du också ladda ned Merkle-trädet.

Sammanfattningsvis

Du kan få tillgång till en reservbevis-revision för att se om en kryptoförvaltare har hela reserven för dina och andra användares tillgångar. Revisionerna bör avskräcka kryptobörser från att missköta användarnas tillgångar och bidra till att förbättra transparensen i kryptovärlden.

Reservbevis är det första steget mot att återfå och upprätthålla kryptoanvändarnas förtroende. Dessutom ställer det fler krav på börserna, vilka förhoppningsvis kommer att prioritera användarnas tillgångar och göra branschen säkrare och mer transparent för alla. 

Mer information