Co je potvrzení o rezervách a jak funguje na Binance
Domů
Články
Co je potvrzení o rezervách a jak funguje na Binance

Co je potvrzení o rezervách a jak funguje na Binance

Pokročilí
Zveřejněno Nov 30, 2022Aktualizováno Aug 7, 2023
5m

TL;DR

Správci kryptoměn používají audity, takzvaná potvrzení o rezervách (PoR), aby prokázali, že prostředky uživatelů drží v plné výši. Společnost Binance provádí a veřejně publikuje interní audity, ve kterých auditoři třetích stran pomocí kryptografických technik ověřují, jestli jsou prostředky uživatelů bezpečně uloženy v rezervách společnosti. Uživatelé platformy Binance si také mohou nezávisle ověřit, jestli jsou jejich zůstatky v těchto auditech zahrnuty.

Úvod

Kryptografické důkazy používající blockchainovou technologii zlepšují transparentnost finančních transakcí na kryptografických burzách. Potvrzení o rezervách (PoR) tuto transparentnost dál zlepšuje tím, že vytváří autorizovaný rámec pro auditování správců kryptoměn.

I když jde o krok vpřed, PoR se může pořád zlepšovat, aby byl kryptoměnový ekosystém ještě transparentnější a důvěryhodnější.

Co je potvrzení o rezervách (PoR)?

PoR je audit, jehož cílem je ověřit, jestli správci drží finanční prostředky svých klientů v plné výši. Správci kryptoměn používají audity PoR, aby vkladatelům a veřejnosti dokázali, že tyto vklady odpovídají jejich zůstatkům. Tyto audity provádějí nezávislé třetí strany, aby možnost falšování údajů o rezervách byla vyloučena.

PoR je důležité hned z několika důvodů. Za prvé umožňuje uživatelům ověřit, že zůstatky, které drží na kryptoměnové burze, jsou zcela zajištěné aktivy. Za druhé nutí společnosti dodržovat určité standardy transparentnosti, takže zapojení do pochybných nebo nezákonných finančních aktivit je pro ně obtížnější. 

PoR by v ideálním případě mělo být výhodné jak pro uživatele, tak i společnosti. Uživatele chrání tím, že minimalizuje bezpečnostní rizika a brání je před škodlivými subjekty. Společnostem zase pomáhá udržovat si uživatele tím, že jim zvyšuje důvěryhodnost.

Možnost auditovat kryptoměnové burzy vytváří transparentnější kryptoměnový ekosystém. PoR například brání burzám v tom, aby jednaly jako banky a půjčovaly vložená aktiva třetím stranám.

Stejně tak burzy nemohou používat vklady k investicím do jiných protokolů nebo firem. PoR jinými slovy eliminuje riziko, že by společnosti z držení aktiv zákazníků maximalizovaly zisk a další možné výnosy. 

Díky PoR může jakýkoli subjekt prokázat, že kryptoměnová burza drží veškeré vklady svých uživatelů. Burzy to proto přirozeně vyzývá k tomu, aby tyto zůstatky nezneužívaly, protože by to narušilo důvěru uživatelů a ovlivnilo jejich kontinuitu.

K čemu potvrzení o rezervách slouží?

V potvrzení o rezervách auditor pomocí kryptografie ověřuje, že jsou zahrnuty všechny zůstatky z každého účtu. Provádí se to v několika klíčových krocích.

Nejdřív auditor pořídí snímek zůstatků všech účtů. Pak data o prostředcích převede kvůli jednoduššímu zpracování na Merkleův hashový strom, který se používá ke strukturování velkého množství dat. 

Údaje o zůstatku uživatele jsou zahashovány do „listu”. Skupina těchto „listů“ se pak zahashuje a vytvoří „větev“ a skupina „větví“ se zahashuje a vytvoří „kořen“.

Následně může auditor použít různé metody k ověření vlastnictví uživatelské adresy. Například na Binance může auditor zjistit vlastnictví třemi možnostmi. Když proces získávání těchto informací provádí burza, auditoři ověří i tento proces.

  • Kryptografické podepsání zprávy: auditor poskytne burze jedinečnou zprávu, kterou kryptograficky podepíše pomocí svého přidruženého soukromého klíče (případně několika klíčů). 

  • Instruovaný pohyb prostředků: burza má za úkol provést takzvaný instruovaný pohyb prostředků, kdy vedení burzy v určitý čas přesune určitou částku z veřejného klíče / veřejné adresy a získá hash transakce, kterým je možné instruovanou transakci na příslušném blockchainu ověřit.

  • Hledání adres v průzkumníku blockchainu: auditor může také vyhledat adresu/adresy ETH a BSC (v případě Binance) na Etherscanu a BscScanu, aby si ověřil, že adresy byly označeny jako adresy patřící burze.

Pokud se zůstatky z těchto forem zjišťování shodují, burza ověřila potvrzení o rezervách a prokázala, že drží všechna uložená aktiva v plné výši.

PoR: omezení a potenciální zlepšení

Zůstatky na kryptoměnové burze se mění podle toho, jak uživatelé přesouvají svá aktiva. Problém PoR je v tom, že ověřuje správnost zůstatků v rezervách pouze ve stanoveném čase auditu. To může být problematické v tom, že se případné problémy mohou objevit příliš pozdě a správce může dokonce této příležitosti využít k zamlžení důležitých skutečností. 

Musíme také upozornit, že audity provádějí třetí strany, což znamená, že výsledky auditu mohou záviset na kompetenci jednotlivých auditorů nebo na tom, jestli jsou ovlivněni vnějšími zájmy.

Jak ale může kryptoměnová burza audity PoR zlepšovat, aby si vybudovala a udržela důvěru uživatelů? Může zkrátit intervaly mezi audity, aby mezi jednotlivými cykly nedocházelo k podezřelým finančním aktivitám. Může také využít služeb renomované třetí strany, která nemá finanční zájem na burze ani jejích spřízněných orgánech.

Kryptoměnové burzy mohou pomocí PoR v dobách finančních otřesů nabídnout větší transparentnost. Vzhledem k tomu, že blockchainová technologie využívá na rozdíl od pouhé důvěry a komunikace tradičního bankovního systému matematiku a kryptografii, může nabídnout ještě lepší způsob kontroly finančního trhu.

Ověření, že váš účet prošel auditem

Zahrnutí vlastního účtu Binance do posledního auditu PoR si můžete sami ověřit. Stačí postupovat podle následujících pokynů.

  1. Přihlaste se k účtu Binance a najeďte kurzorem na možnost Peněženka. Pak vyberte kartu Audit.

  1. Zobrazí se vám všechny nedávné audity, při kterých byl zůstatek vašeho účtu ověřen pomocí PoR.

  1. Vyberte konkrétní audit, o kterém chcete získat více informací. V této části si také můžete stáhnout Merkleův hashový strom.

Závěrem

Můžete si otevřít audit PoR a zjistit, jestli správce kryptoměn drží v rezervách veškeré vaše prostředky a veškeré prostředky ostatních uživatelů. Audity by měly kryptoměnové burzy odrazovat od zneužívání prostředků uživatelů a přispívat ke zvýšení transparentnosti ve světě kryptoměn.

PoR je prvním krokem k získání a udržení důvěry uživatelů kryptoměn. Navíc stanovuje přísnější požadavky pro burzy, které snad upřednostní prostředky uživatelů, aby toto odvětví bylo pro všechny bezpečnější a transparentnější. 

Související články: