Kas ir rezervju apliecinājums, un kā tas darbojas platformā Binance?
Sākums
Raksti
Kas ir rezervju apliecinājums, un kā tas darbojas platformā Binance?

Kas ir rezervju apliecinājums, un kā tas darbojas platformā Binance?

Sarežģītākas tēmas
Publicēts Nov 30, 2022Atjaunināts Aug 7, 2023
5m

Īsumā

Kriptovalūtu pārvaldītāji izmanto rezervju apliecinājuma (PoR) revīzijas, lai apliecinātu, ka tie glabā lietotāju līdzekļus pilnā apmērā. Binance veic iekšējās revīzijas un publicē to ziņojumus, kurus trešo pušu revidenti pēc tam palīdz verificēt, izmantojot kriptogrāfiskas metodes, lai pierādītu, ka lietotāju līdzekļi tiek droši glabāti uzņēmuma rezervēs. Binance lietotāji var arī patstāvīgi pārbaudīt, vai viņu kontu atlikumi ir iekļauti šajās revīzijās.

Ievads

Kriptogrāfiskie apliecinājumi, ko nodrošina blokķēdes tehnoloģija, veicina kriptovalūtu biržās notiekošo finanšu darījumu pārskatāmību. Rezervju apliecinājums (PoR) vēl vairāk palielina šo pārskatāmību, veidojot autorizētu sistēmu kriptovalūtu pārvaldnieku revidēšanai.

Tomēr, lai gan tas ir solis uz priekšu, PoR joprojām ir nepieciešami uzlabojumi, lai padarītu šo ekosistēmu pārskatāmāku un uzticamāku.

Kas ir rezervju apliecinājums (PoR)?

PoR revīzijas mērķis ir nodrošināt, ka pārvaldnieki patiešām glabā klientu līdzekļus pilnā apmērā. Kriptovalūtu pārvaldības uzņēmumi, izmantojot PoR revīziju, pierāda līdzekļu ieguldītājiem un sabiedrībai, ka aktuālais kontu atlikums atbilst iemaksātajām summām. Šīs revīzijas veic neatkarīgas trešās puses, lai novērstu iespējamību, ka informācija par rezervēm tiktu viltota.

PoR ir būtisks process vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, tas ļauj lietotājiem pārliecināties, ka to kontu atlikumam, piemēram, kriptovalūtu biržā ir pilnīgs aktīvu nodrošinājums. Otrkārt, tas mudina uzņēmumus ievērot pārskatāmības standartus, apgrūtinot iesaistīšanos apšaubāmās vai nelikumīgās finanšu aktivitātēs. 

Ideālajā gadījumā ieguvēji no PoR izmantošanas būtu gan lietotāji, gan uzņēmumi. Tas aizsargā lietotājus, mazinot drošības riskus un sniedzot aizsardzību pret ļaunprātīgām personām. Tajā pat laikā PoR palīdz uzņēmumiem noturēt lietotājus, palielinot savu uzticamību.

Iespēja revidēt kriptovalūtu biržas nodrošina pārskatāmāku kriptovalūtu ekosistēmu. Piemēram, PoR neļauj biržām darboties kā bankām, izsniedzot ieguldītos līdzekļus aizdevumos trešajām pusēm.

Tāpat biržas nevar izmantot iemaksātos līdzekļus ieguldījumiem citos protokolos vai uzņēmumos. Citiem vārdiem sakot, PoR novērš risku, ka uzņēmumi palielinās ienesīgumu un citu iespējamo peļņu no to pārvaldībā esošajiem klientu aktīviem. 

Izmantojot PoR, jebkurš var pārliecināties, ka kriptovalūtu biržas glabā pilnīgi visus lietotāju iemaksātos līdzekļus. Tāpēc biržas tiek motivētas godprātīgi izturēties pret līdzekļu atlikumu, jo pretējā gadījumā tiktu sagrauta lietotāju uzticēšanās un tas apdraudētu to darbību ilgtermiņā.

Kā notiek PoR verifikācija?

Veicot PoR verifikāciju, revidents, izmantojot kriptogrāfiskus paņēmienus, pārbauda, vai ir iekļauti visu kontu atlikumi. Šim procesam ir vairāk svarīgi posmi.

Vispirms revidents veic visu kontu atlikumu momentuzņēmumu. Pēc tam šie līdzekļu dati tiek pārvērsti Merkles kokā, kuru izmanto, lai strukturētu apjomīgus datus vienkāršākai apstrādei. 

Lietotāju kontu atlikumu dati tiek sajaukti, veidojot "lapu". Šādu "lapu" kopa pēc tam tiek sajaukta, veidojot "zaru", bet "zaru" kopas jaukšanas rezultātā tiek iegūta "sakne".

Pēc tam revidents var, izmantojot dažādas metodes, pārbaudīt lietotāju adrešu īpašumtiesības. Piemēram, platformā Binance revidentam ir pieejamas trīs metodes īpašumtiesību noteikšanai. Ja šīs informācijas iegūšanu veic birža, to pēc tam pārbauda revidenti.

  • Kriptogrāfiska ziņojumu parakstÄ«Å¡ana: revidents nosÅ«ta biržai unikālu ziņojumu, kas kriptogrāfiski jāparaksta, izmantojot attiecÄ«go(-ās) privāto(-ās) atslēgu(-as). 

  • Instruēta lÄ«dzekļu pārvietoÅ¡ana: biržai tiek uzdots veikt "instruētu lÄ«dzekļu pārvietoÅ¡anu", kuras gaitā vadÄ«ba noteiktā laikā pārskaita konkrētu summu no publiskās atslēgas/adreses un iegÅ«st darÄ«juma jaucējkodu, lai varētu pārbaudÄ«t Å¡o darÄ«jumu attiecÄ«gajā blokķēdē.

  • AdreÅ¡u meklēšana blokķēdes pārlÅ«kā: revidents var arÄ« meklēt ETH un BSC (Binance gadÄ«jumā) adresi(-es) attiecÄ«gi pārlÅ«kā Etherscan vai BscScan, lai pārliecinātos, ka Å¡Ä«s adreses ir atzÄ«mētas kā attiecÄ«gajai biržai piederoÅ¡as.

Ja, izmantojot šīs pārbaudes metodes, tiek konstatēts, ka atlikumi sakrīt, tiek uzskatīts, ka birža ir verificējusi PoR un apliecinājusi, ka tā pilnā apmērā glabā visus lietotāju iemaksātos līdzekļus.

PoR: ierobežojumi un iespējamie uzlabojumi

Kontu atlikumi kriptovalūtu biržā mainās, lietotājiem veicot ienākošus un izejošus aktīvu pārskaitījumus. Ar PoR saistītā problēma ir tāda, ka šajā procesā tiek pārbaudīta rezervēs glabāto līdzekļu atlikuma pareizība tikai revīzijas veikšanas brīdī. Tas var radīt sarežģījumus, jo problēmas var atklāties pārāk vēlu un līdzekļu pārvaldnieks var pat izmantot šo iespēju, lai slēptu faktus. 

Ir svarīgi arī piebilst, ka revīzijas veic trešo pušu uzņēmumi, kas nozīmē, ka revīzijas rezultāti var būt atkarīgi no attiecīgā revidenta kompetences un tā, vai šim revidentam ir kādi interešu konflikti.

Taču kā kriptovalūtu birža var uzlabot PoR revīzijas rezultātus, lai veicinātu un noturētu lietotāju uzticēšanos? Vispirms tā varētu saīsināt revīziju veikšanas intervālus, lai nodrošinātu, ka starp cikliem nav nekādu aizdomīgu finansiālu aktivitāšu. Ir iespējams arī iesaistīt respektablu trešās puses uzņēmumu, kuram nav interešu konfliktu – nedz uzņēmuma iekšienē, nedz saistītajās struktūrās.

Kriptovalūtu biržas izmanto PoR, lai veicinātu pārskatāmību, kas ir īpaši nozīmīga finansiāli nestabilos apstākļos. Tā kā PoR gadījumā tiek izmantotas matemātiskas un kriptogrāfiskas metodes, nevis tikai uzticēšanās un komunikācija kā, piemēram, tradicionālajā banku sistēmā, blokķēdes tehnoloģija var piedāvāt labāku risinājumu finanšu tirgus revīzijām.

Kā pārliecināties, ka tavs konts ir revidēts

Tu vari arī patstāvīgi pārbaudīt, vai tavs Binance konts ir iekļauts pēdējā PoR revīzijā. Vienkārši izpildi tālāk sniegtos norādījumus.

  1. Pieraksties savā Binance kontā un novieto kursoru virs "Maks". Pēc tam atlasi cilni "Revīzijas".

  1. Tu redzēsi visas pēdējās revīzijas, kuru ietvaros PoR procesā tika pārbaudīts tava konta atlikums.

  1. Atlasi konkrētu revīziju, par kuru vēlies iegūt papildinformāciju. Šeit vari arī lejupielādēt Merkles koku.

Noslēgumā

Vari piekļūt PoR revīzijas datiem, lai apskatītu, vai kriptovalūtu pārvaldnieks glabā rezervēs visus tavus un citu lietotāju iemaksātos līdzekļus. Revīzijai vajadzētu atturēt kriptovalūtu biržas no neatbilstošas lietotāju līdzekļu pārvaldības un veicināt pārskatāmību kriptovalūtu nozarē.

PoR ir pirmais solis ceļā uz kriptovalūtu lietotāju uzticēšanās atgūšanu un noturēšanu. Turklāt tas izvirza papildu prasības biržām, kā rezultātā, cerams, lietotāju ieguldītajiem līdzekļiem tiks piešķirta prioritāte un nozare kļūs drošāka un pārskatāmāka ikvienam. 

Turpini lasīt