Какво е Alpha Homora в DeFi?
Начало
Статии
Какво е Alpha Homora в DeFi?

Какво е Alpha Homora в DeFi?

Начинаещ
Публикувано Nov 2, 2020Актуализирано Jun 7, 2023
6m

Автор: Андрей Сергеенков

TL;DR

Отглеждането на доходност в DeFi индустрията често се извършва чрез предоставяне на ликвидност на децентрализирана борса (DEX) като Uniswap. В замяна на това потребителите могат да спечелят дял от таксите, генерирани от двойката за търговия, за която предоставят ликвидност.

Alpha Homora дава възможност да увеличите до 2,5 пъти вашата позиция за отглеждане на доходност. Освен това ви позволява да печелите въз основа на вашите лични предпочитания и апетит за риск. По този начин можете да увеличите общите си приходи от добив на ликвидност. Въпреки това, както обикновено се случва с използването на ливъридж, рисковете също се увеличават. Нека видим как работи всичко това.


Въведение

По-успешните проекти в DeFi позволяват на потребителите да се занимават с отглеждане на доходност чрез осигуряване на ликвидност. Повечето от тези усилия се въртят около екосистемата на Ethereum, тъй като исторически тя е била основната мрежа за децентрализирани финансови инструменти и приложения. Binance Smart Chain (BSC) също поддържа този тип функционалност, поради което екипът на Alpha Finance Lab реши да изгради своята DeFi екосистема както на BSC, така и на Ethereum.


Какво е Alpha Homora?

Alpha Homora е вторият работещ продукт, разработен от Alpha Finance Lab. Той е предназначен да позволи на потребителите да използват своята експозиция за добив на ликвидност. По-конкретно, тези, които се занимават с отглеждане на доходност на DeFi, могат да „усилят“ своите позиции. Вероятно това е първият път, когато ливъриджът се появява в картината за отглеждащите доходност на DeFi, което прави Alpha Homora уникален проект в децентрализираното финансиране.

Отглеждането на доходност също не е единствената възможност за изследване. Alpha Homora поддържа ETH заеми и също така позволява на участниците да станат специални потребители, наречени ликвидатори и ловци на премии. Ще разберем какво означават по-късно. Изводът е, че всички тези опции позволяват на потребителите да печелят пари в зависимост от личните им предпочитания и апетита към риск. Всички тези опции могат да позволят високи APY награди, което прави Alpha Homora привлекателна за ентусиастите на DeFi.


Възможности за отглеждане на доходност на Alpha Homora

Първата възможност за изследване в Alpha Homora е отглеждането на доходност. След като потребителят свърже портфейла си, той може да депозира средства, да определи своя ливъридж и да започне незабавно да се занимава с отглеждане на доходност.

Понастоящем поддържаните от Alpha Homora пулове включват:

  • WETH/WBTC (Uniswap)
  • WETH/USDT (Uniswap)
  • WETH/USDC (Uniswap)
  • WETH/DAI (Uniswap)
  • WETH/DPI (IndexCoop)

Един важен аспект на отглеждането на доходност чрез Alpha Homora е как всички отглеждани ALPHA токени се реинвестират всеки ден. Според екипа това ще доведе до по-висок потенциал за печалба по напълно пасивен начин.


Обяснение на токена ALPHA

ALPHA е токен за полезност и управление. Не само за протокола Alpha Homora, но и за други продукти в екосистемата на Alpha Finance. Токенът ALPHA е и първият проект, който стартира както на Binance Launchpad, така и на Launchpool.

Случаите на използване включват предоставяне на ликвидност, залагане на ALPHA за получаване на дял от таксите за протоколи и отключване на функции за оперативна съвместимост между продуктите на Alpha.

По отношение на управлението има два аспекта, които трябва да се вземат предвид. На първо място, притежателите на токени ALPHA могат да управляват ключови показатели за конкретни продукти, включително лихвени проценти, съотношения на стойност, санкции за ликвидация и т.н. Второто ниво се отнася до по-широко управление на ниво протокол. Според Alpha Finance Lab, собствениците на ALPHA ще могат да определят как различните Alpha продукти могат да работят заедно по-безпроблемно в бъдеще.


Предимства на Alpha Homora

Иновация

Alpha Homora въвежда нови начини за участие в отглеждането на доходност, което е от полза както за производителите на доходност, така и за по-широката DeFi индустрия. Alpha Homora позволява на потребителите да печелят по-високи APY, без да се налага да се доверяват на посредници.


Одит на сигурността

Одитите на интелигентни договори са основен проблем за инвеститорите. Имаше много проекти на DeFi, които стартираха без подходящ одит на сигурността. За разлика от тях, интелигентните договори на Alpha Homora са одитирани от Peckshield. Можете да намерите доклада за преглед на сигурността за Alpha Finance тук.


Токени за управление

Добавянето на Alpha Homora към екосистемата на Alpha Finance въвежда допълнителна синергия за токена ALPHA. Както при други продукти на Alpha, токените се използват като част от управлението на протокола Alpha Homora. Включването на общността е важна стъпка към постигане на дългосрочна устойчивост.


Рискове на Alpha Homora

Ликвидация

Точно както при всяка друга стратегия, която включва ливъридж, бъдете особено внимателни. Трябва да депозирате средства само ако разбирате напълно рисковете от ликвидация. В Alpha Homora отглеждащите доходност поемат риска да бъдат ликвидирани. Докато потребителите остават над 80% платежоспособност за Uniswap и 60% платежоспособност за IndexCoop, позициите няма да бъдат ликвидирани. Това означава, че позиция с ливъридж може да бъде ликвидирана на Uniswap, след като дългът е на стойност повече от 80% от стойността на позицията (без да се брои слипиджът).


Потенциални уязвимости

Имайте предвид, че одитирането на кода не означава, че използването на договора е безрисково. Грешките и уязвимостите винаги ще бъдат част от всеки софтуер и трябва да имате това предвид, когато взаимодействате с всеки интелигентен договор.


Лихвоносен Ethereum трезор

Чрез Alpha Homora е възможно да спечелите лихва върху вашите етерни притежания чрез лихвоносна позиция. Можете да депозирате ETH в Alpha Homora Bank и да получавате ibETH токени в замяна. Тези ibETH токени са търгуеми активи, които непрекъснато печелят лихва и представляват вашия дял от ETH в пула на банката.

Лихвите, плащани от заемополучателите на ETH, се изплащат на заемодателите на ETH, пропорционално на техния дял от пула. Лихвеният процент се определя от процента на усвояване на банката. Колкото по-висок е, толкова по-висока ще бъде лихвата. Казано по-просто, колкото по-голямо е търсенето на заеми, толкова по-висок е лихвеният процент.

Част от платената лихва се съхранява в трезор, който действа като застрахователен фонд за защита срещу събития „черен лебед“.


Ликвидатори и ловци на премии

Платформата Alpha Homora предлага някои други уникални функции. Специални потребители, наречени ликвидатори, могат да ликвидират позиции в риск. Това се случва, когато стойността на позицията на потребителя падне под коефициента на ликвидация за съответната платформа. Това означава, че позиции, които са под прага на ликвидация, са изложени на риск от ликвидиране ръчно. Ликвидаторът получава 5% от ликвидираната стойност като комисиона.

Ловците на премии са друг тип специални потребители. Те могат да извикат функция в договора, която продава всички токени с добив в портфолиото на Alpha Homora за етер. Правейки това, ловците на премии реинвестират събрания ETH във фонда за отглеждане на доходност, като им събират 3% от общата награда. Това от своя страна намалява размера на ibETH токените, които заемодателите печелят, тъй като общият им дял в общата стойност на пула намалява. Повече подробности можете да намерите тук.Заключителни мисли

Стартирането на Alpha Homora е важен етап за екосистемата на Alpha Finance. Възможността за влизане в позиции за добив на ликвидност с ливъридж е важна иновация за по-широкото пространство на DeFi.

Докато отглеждането на доходност е основната точка за продажба, неговите лихвоносни акаунти в Ethereum също могат да бъдат привлекателни за по-напредналите потребители. В комбинация с възможността да станете ликвидатори или ловци на премии, може да има много начини блокчейн общността да взаимодейства с тази платформа.