Czym Jest Alpha Homora w DeFi?
Strona Główna
Artykuły
Czym Jest Alpha Homora w DeFi?

Czym Jest Alpha Homora w DeFi?

Początkujący
Opublikowane Nov 2, 2020Zaktualizowane Feb 9, 2023
6m

Autor: Andrey Sergeenkov

TL;DR

Yield farming w branży DeFi często odbywa się poprzez dostarczanie płynności do zdecentralizowanej giełdy (DEX), takiej jak Uniswap. W zamian za to użytkownicy mogą otrzymać udziały z opłat generowanych przez parę handlową, dla której zapewniają płynność.

Alpha Homora umożliwia zwiększenie dźwigni do 2,5x. Pozwala także zarabiać na podstawie osobistych preferencji i apetytu na ryzyko. W ten sposób możesz zwiększyć ogólne dochody z wydobywania płynności. Jednak, jak to zwykle bywa w przypadku korzystania z dźwigni, zwiększa się również ryzyko. Zobaczmy, jak to wszystko działa.


Wprowadzenie

Bardziej udane projekty w DeFi pozwalają użytkownikom angażować się w yield farming poprzez zapewnienie płynności. Większość tych wysiłków koncentruje się wokół ekosystemu Ethereum, który był historycznie główną siecią zdecentralizowanych narzędzi i aplikacji finansowych. Binance Smart Chain (BSC) również obsługuje tego typu funkcje, dlatego zespół Alpha Finance Lab zdecydował się zbudować swój ekosystem DeFi zarówno na BSC, jak i Ethereum.


Czym jest Alpha Homora?

Alpha Homora to drugi działający produkt opracowany przez Alpha Finance Lab. Został zaprojektowany, aby umożliwić użytkownikom zlewarowanie ich ekspozycji na wydobywanie płynności. Mówiąc dokładniej, osoby zajmujące się yield farmingiem DeFi mogą „wzmocnić” swoją pozycję. Prawdopodobnie jest to pierwszy przypadek w historii, gdzie pojawia się dźwignia dla yield farmerów DeFi, co czyni z Alpha Homora wyjątkowy projekt w dziedzinie Zdecentralizowanych Finansów.

Yield farming to nie jedyna opcja do zbadania. Alpha Homora obsługuje pożyczki ETH, a także pozwala uczestnikom stać się specjalnymi użytkownikami zwanymi likwidatorami i łowcami nagród. Później dowiemy się, co to właściwie oznacza. Najważniejsze jest to, że wszystkie te opcje pozwalają użytkownikom zarabiać pieniądze w zależności od ich osobistych preferencji i apetytu na ryzyko. Wszystkie te opcje mogą pozwolić na wysokie nagrody APY, dzięki czemu Alpha Homora jest atrakcyjna dla entuzjastów DeFi.


Opcje yield farmingu w Alpha Homora

Pierwszą opcją do zbadania w Alpha Homora jest yield farming. Gdy użytkownik połączy swój portfel, może zdeponować środki, określić dźwignię i natychmiast rozpocząć farming.

Obecnie obsługiwane pule Alpha Homora obejmują:

  • WETH/WBTC (Uniswap)

  • WETH/USDT (Uniswap)

  • WETH/USDC (Uniswap)

  • WETH/DAI (Uniswap)

  • WETH/DPI (IndexCoop)

Jednym z kluczowych aspektów yield farmingu za pośrednictwem Alpha Homora jest sposób, w jaki wszystkie farmione tokeny ALPHA są codziennie reinwestowane. Zdaniem zespołu zapewni to wyższy potencjał zysku w całkowicie pasywny sposób.


Omówienie tokena ALPHA

ALPHA jest zarówno tokenem użytkowym, jak i zarządzania. Nie tylko dla protokołu Alpha Homora, ale także dla innych produktów w ekosystemie Alpha Finance. Token ALPHA jest również pierwszym projektem, który został uruchomiony zarówno na Binance Launchpad, jak i Launchpool.

Przypadki użycia obejmują zapewnienie płynności, stakowanie ALPHA w celu uzyskania udziału w opłatach generowanych przez protokół i odblokowywanie funkcji interoperacyjności między produktami Alpha.

Jeśli chodzi o zarządzanie, należy wziąć pod uwagę dwa aspekty. Przede wszystkim posiadacze tokenów ALPHA mogą zarządzać kluczowymi wskaźnikami określonych produktów, w tym stopami procentowymi, wskaźnikami wartości, karami likwidacyjnymi i tak dalej. Drugi poziom dotyczy szerszego zarządzania na poziomie protokołów. Według Alpha Finance Lab, właściciele ALPHA będą w stanie określić, w jaki sposób różne produkty Alpha mogą współpracować ze sobą płynniej w przyszłości.


Korzyści związane z Alpha Homora

Innowacje

Alpha Homora wprowadza nowe sposoby angażowania się w yield farming, co jest korzystne zarówno dla yield farmerów, jak i dla szerszej branży DeFi. Alpha Homora pozwala użytkownikom zarabiać wyższe APY bez konieczności zaufania jakimkolwiek pośrednikom.


Audyt bezpieczeństwa

Audyty smart kontraktów są głównym przedmiotem troski inwestorów. Było wiele projektów DeFi, które zostały uruchomione bez odpowiedniego audytu bezpieczeństwa. Natomiast smart kontrakty Alpha Homora zostały skontrolowane przez Peckshield. Raport z Przeglądu Bezpieczeństwa dla Alpha Finance można znaleźć tutaj.


Token zarządzania

Dodanie Alpha Homora do ekosystemu Alpha Finance wprowadza dodatkową synergię dla tokena ALPHA. Podobnie jak w przypadku innych produktów Alpha, tokeny są używane jako część zarządzania protokołem Alpha Homora. Zaangażowanie społeczności jest ważnym krokiem w kierunku osiągnięcia długoterminowego zrównoważonego rozwoju.


Ryzyko związane z Alpha Homora

Likwidacja

Podobnie jak w przypadku każdej innej strategii, która obejmuje dźwignię, zachowaj szczególną ostrożność. Powinieneś wpłacać środki tylko wtedy, gdy w pełni rozumiesz ryzyko związane z likwidacją. W Alpha Homora yield farmerzy biorą na siebie ryzyko likwidacji. Dopóki wypłacalność użytkowników przekracza 80% dla Uniswap i 60% dla IndexCoop, pozycje nie zostaną zlikwidowane. Oznacza to, że pozycja lewarowana może zostać zlikwidowana na Uniswap, gdy dług będzie wart więcej niż 80% wartości pozycji (nie licząc poślizgu).


Potencjalne zagrożenia

Pamiętaj, że audyt kodu nie oznacza, że korzystanie z kontraktu jest wolne od ryzyka. Błędy i luki w zabezpieczeniach zawsze będą częścią każdego oprogramowania i należy o tym pamiętać podczas interakcji z każdym smart kontraktem.


Oprocentowany sejf Ethereum

Dzięki Alpha Homora można zarabiać na swoich udziałach w etherze poprzez pozycję oprocentowaną. Możesz zdeponować ETH w Alpha Homora Bank i otrzymać w zamian tokeny ibETH. Te tokeny ibETH są zbywalnymi aktywami, które stale przynoszą odsetki i reprezentują Twój udział w ETH w puli Banku.

Odsetki płacone przez pożyczkobiorców ETH są wypłacane pożyczkodawcom ETH proporcjonalnie do ich udziału w puli. Oprocentowanie uzależnione jest od stopy wykorzystania Banku. Im wyższa, tym wyższa będzie stopa procentowa. Mówiąc prościej, im wyższy popyt na pożyczkę, tym wyższe oprocentowanie.

Część zapłaconych odsetek jest przechowywana w skarbcu, który działa jako fundusz ubezpieczeniowy w celu ochrony przed wydarzeniami czarnego łabędzia


Likwidatorzy i łowcy nagród

Platforma Alpha Homora oferuje kilka innych unikalnych funkcji. Specjalni użytkownicy zwani likwidatorami mogą zlikwidować zagrożone pozycje. Dochodzi do tego, gdy wartość pozycji użytkownika spadnie poniżej wskaźnika likwidacji dla odpowiedniej platformy. Oznacza to, że pozycje poniżej progu likwidacji mogą zostać zlikwidowane ręcznie. Likwidator otrzymuje 5% zlikwidowanej wartości jako prowizję.

Łowcy nagród to kolejny rodzaj specjalnych użytkowników. Mogą wywołać w kontrakcie funkcję, która sprzedaje wszystkie tokeny yield farmingu z portfela Alpha Homora za eter. W ten sposób łowcy nagród reinwestują zebrane ETH w pulę farmingową, otrzymując 3% całkowitej nagrody. To z kolei zmniejsza ilość zarabianych przez pożyczkodawców tokenów ibETH, ponieważ ich ogólny udział w łącznej wartości puli spada. Więcej szczegółów znajdziesz tutaj.


➟ Chcesz rozpocząć swoją przygodę z kryptowalutami? Kup Bitcoiny (BTC) na Binance!


Przemyślenia końcowe

Uruchomienie Alpha Homora to ważny kamień milowy dla ekosystemu Alpha Finance. Możliwość wejścia w lewarowane pozycje wydobywania płynności jest ważną innowacją dla szerszej przestrzeni DeFi.

Chociaż głównym punktem sprzedaży jest yield farming, jej oprocentowane konta Ethereum mogą być również atrakcyjne dla bardziej zaawansowanych użytkowników. W połączeniu z możliwością zostania likwidatorami lub łowcami nagród społeczność blockchain może mieć wiele sposobów interakcji z tą platformą.

Nadal masz pytania dotyczące Alpha Homora i krypto? Sprawdź naszą platformę pytań i odpowiedzi Zapytaj Akademię, gdzie społeczność Binance odpowie na Twoje pytania.