Co je Alpha Homora v oblasti DeFi?
Domů
Články
Co je Alpha Homora v oblasti DeFi?

Co je Alpha Homora v oblasti DeFi?

Začátečníci
Zveřejněno Nov 2, 2020Aktualizováno Jun 7, 2023
6m

Autor: Andrey Sergeenkov

TL;DR

Farmaření s výnosy v oblasti DeFi obvykle funguje tak, že decentralizované burze (DEX), jako je Uniswap, poskytnete likviditu. Za tu můžete získat podíl z poplatků generovaných obchodním párem, kterému poskytujete likviditu.

Alpha Homora umožňuje používat při farmaření s výnosy až 2,5násobnou páku. Výdělek si tak můžete přizpůsobit podle osobních preferencí a sklonu k riziku. Tímto způsobem můžete zvýšit své celkové příjmy z těžby likvidity. Na druhou stranu se použití páky jako obvykle pojí i s vyššími riziky. Podívejme se, jak to funguje.


Úvod

Úspěšnější projekty v oblasti DeFi umožňují uživatelům poskytujícím likviditu farmařit s výnosy. Většina těchto projektů používá ekosystém sítě Ethereum, která je už tradičně hlavní sítí pro nástroje a aplikace decentralizovaných financí. Tuto funkci podporuje i Binance Smart Chain (BSC), a proto se tým Alpha Finance Lab rozhodl postavit svůj ekosystém DeFi na BSC i Ethereu.


Co je Alpha Homora?

Alpha Homora je druhý pracovní produkt vyvíjený týmem Alpha Finance Lab. Je navržený tak, aby uživatelům umožňoval při těžbě likvidity používat páku. Konkrétněji to znamená, že ti, kteří v oblasti DeFi farmaří s výnosy, mohou „posílit“ své pozice. Je to pravděpodobně poprvé, kdy farmáři s výnosy mohou používat páku, a tak je Alpha Homora v oblasti DeFi naprosto jedinečným projektem.

Farmaření s výnosy navíc není to jediné, co Alpha Homora podporuje. Podporuje totiž i půjčování ETH a účastníkům projektu umožňuje stát se speciálními uživateli, kterým se přezdívá likvidátoři a lovci odměn. Co to znamená, si vysvětlíme později. Podstatné je, že tyto funkce umožňují uživatelům přizpůsobit výdělek osobním preferencím a sklonu k riziku. Navíc tohle všechno umožňuje vysoké roční procentní výnosy, a tak je Alpha Homora pro DeFi nadšence velmi lákavá.


Možnosti farmaření s výnosy projektu Alpha Homora

První možností, kterou budete chtít u projektu Alpha Homora prozkoumat, bude asi farmaření s výnosy. Jakmile se připojíte k jejich peněžence, můžete do ní vložit finanční prostředky, nastavit páku a začít okamžitě farmařit.

Alpha Homora aktuálně podporuje následující pooly:

  • WETH/WBTC (Uniswap)
  • WETH/USDT (Uniswap)
  • WETH/USDC (Uniswap)
  • WETH/DAI (Uniswap)
  • WETH/DPI (IndexCoop)

Jedním z klíčových aspektů farmaření s výnosy prostřednictvím projektu Alpha Homora je, že všechny získané tokeny ALPHA se každý den reinvestují. Podle týmu vývojářů to zcela pasivním způsobem přináší potenciálně vyšší zisk.


Vysvětlení tokenu ALPHA

ALPHA je užitkový a správní token. Funguje nejen v rámci protokolu Alpha Homora, ale i u jiných produktů v ekosystému Alpha Finance. Token ALPHA je zároveň prvním projektem, který byl spuštěn jak na Binance Launchpadu, tak i Launchpoolu.

Můžete ho použít k poskytování likvidity, stakování, za které získáte podíl na poplatcích protokolu, a odemčení funkcí interoperability mezi Alpha produkty.

Pokud jde o správní část, ta má dva aspekty. Držitelé tokenu ALPHA mohou v první řadě spravovat klíčové metriky konkrétních produktů, včetně úrokových měr, poměrů hodnoty, sankcí za likvidace a tak dále. V druhé řadě se týká širší správy na úrovni protokolu. Podle Alpha Finance Lab budou moci držitelé tokenu ALPHA určovat, jak by mohly různé produkty Alpha lépe spolupracovat.


Výhody projektu Alpha Homora

Inovace

Alpha Homora představuje nové způsoby, jak se zapojit do farmaření výnosů, které je přínosné jak pro samotné farmáře, tak i celkově pro odvětví DeFi. Alpha Homora umožňuje uživatelům získávat vyšší roční procentní výnos, aniž by museli důvěřovat nějakému prostředníkovi.


Bezpečnostní audit

Audity chytrých kontraktů jsou pro investory významným bodem zájmu. Mnoho DeFi projektů odstartuje bez řádného bezpečnostního auditu. Chytré kontrakty projektu Alpha Homora byly naopak auditovány společností Peckshield. Zprávu o bezpečnostním hodnocení Alpha Finance najdete tady.


Správní token

Přidání projektu Alpha Homora do ekosystému Alpha Finance obohacuje token ALPHA další synergií. Tyto tokeny se stejně jako u dalších produktů Alpha používají ke správě protokolu Alpha Homora. Zapojení komunity je důležitým krokem k dosažení dlouhodobé udržitelnosti.


Rizika projektu Alpha Homora

Likvidace

Buďte mimořádně opatrní, tak jako u každé jiné strategie používající páku. Prostředky byste měli vkládat pouze v případě, že plně rozumíte rizikům likvidace. U projektu Alpha Homora podstupují farmáři s výnosy riziko likvidace. Dokud uživatelé zůstanou nad 80 % solventnosti v případě Uniswapu a 60 % solventnosti v případě IndexCoopu, jejich pozice nebudou zlikvidovány. To znamená, že pozici s pákou je množné na Uniswapu zlikvidovat, jakmile je dluh vyšší než 80 % hodnoty pozice (bez započítání skluzu).


Potenciálně slabá místa

To, že byl kód auditován, ještě neznamená, že je používání takového kontraktu bezpečné. Při používání libovolného chytrého kontraktu nesmíte zapomínat na to, že chyby a slabá místa budou vždy součástí každého softwaru.


Úročený ethereový vault

Protokol Alpha Homora umožňuje prostřednictvím úročených pozic získávat z držených etherů úroky. Do banky Alpha Homora můžete vložit ETH a získávat za to tokeny ibETH. Tyto tokeny ibETH jsou obchodovatelná aktiva, která se průběžně úročí a představují váš podíl ETH v bankovním poolu.

Úroky, které platí vypůjčovatelé ETH, se vyplácí věřitelům úměrně jejich podílu ETH v poolu. Úrokovou sazbu určuje míra využití banky. Čím je vyšší, tím vyšší bude úroková míra. Jednoduše řečeno, čím vyšší je poptávka po půjčkách, tím vyšší je úroková sazba.

Část zaplacených úroků se ukládá do pokladny, která je takovým pojišťovacím fondem pro případ nějaké neočekávané události


Likvidátoři a lovci odměn

Platforma Alpha Homora má i další jedinečné funkce. Speciální uživatelé, kterým se přezdívá likvidátoři, mohou likvidovat rizikové pozice. To jsou pozice, jejichž hodnota klesne pod likvidační míru stanovenou příslušnou platformou. To znamená, že pozicím, které jsou pod prahovou hodnotou likvidace, hrozí, že budou zlikvidovány ručně. Likvidátor pak dostane provizi ve výši 5 % z likvidované hodnoty.

Lovci odměn jsou druhým typem speciálního uživatele. Mohou vyvolat funkci kontraktu, která prodá všechny tokeny získané farmařením výnosů v portfoliu Alpha Homory za ethery. Lovci odměn tak reinvestují nashromážděné ETH do poolu pro farmaření výnosů a dostanou za to 3 % z celkové odměny. Tím se zase sníží množství tokenů ibETH, které mohou věřitelé získat, protože se tím sníží jejich podíl na celkové hodnotě poolu. Další informace najdete tady.


➟ Chcete začít s kryptoměnami? Kupte si Bitcoin (BTC) na platformě Binance!


Závěrem

Spuštění projektu Alpha Homora je pro ekosystém Alpha Finance významným milníkem. Možnost vstoupit do pozic pro těžbu likvidity s pákou je pro oblast DeFi důležitou inovací.

Hlavním lákadlem je sice farmaření s výnosy, ale pokročilejší uživatelé ocení i úročené etherové účty. A v kombinaci s možností stát se likvidátorem nebo lovcem odměn existuje spousta způsobů, jak může blockchainová komunita tuto platformu používat.