Metaverse

Trung cấp

Metaverse là một khái niệm về môi trường ảo 3D, trực tuyến, bền bỉ mà nhiều người tin rằng sẽ là yếu tố chính của trải nghiệm kỹ thuật số trong tương lai. Nó còn được gọi là “internet trải nghiệm” và “internet 3D”. Metaverse được cho là một phiên bản tương lai của internet, nơi người dùng có thể làm việc, gặp gỡ, chơi trò chơi và giao lưu ảo, đồng thời được liên kết chặt chẽ với khái niệm Web3.
Thuật ngữ này bắt nguồn từ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Snow Crash của Neal Stephenson năm 1992, mô tả một vũ trụ ảo tồn tại song song với thực tế vật lý. Metaverse có thể là thực tế ảo, thực tế tăng cường và thực tế hỗn hợp. Siêu vũ trụ tưởng tượng đó không tồn tại hoàn toàn ngày nay, nhưng những công nghệ để tạo ra nó đang dần phát triển. Nhiều công ty công nghệ đang hướng tới các phiên bản khác nhau của thế giới ảo mà một số gọi là metaverse, trong khi những công ty khác miễn cưỡng sử dụng thuật ngữ này. Một số người cho rằng trò chơi điện tử là phiên bản tiên phong thành công nhất của metaverse.
Công nghệ blockchain có thể rất phù hợp với metaverse, mặc dù nó không phải là yêu cầu bắt buộc để bất kỳ metaverse nào hoạt động. Công nghệ blockchain cho phép các nền kinh tế kỹ thuật số hoạt động với các loại tiền tệ, token tiện ích và đồ sưu tầm ảo (NFT) của riêng người dùng và họ có thể sở hữu và trao đổi dễ dàng, ngay cả trên các metaverse khác nhau. Metaverse cũng sẽ được hưởng lợi từ việc sử dụng ví tiền mã hóa để cung cấp cho người dùng nhiều quyền kiểm soát hơn đối với hàng hóa ảo của họ. Ngoài ra, công nghệ blockchain có khả năng cung cấp các hệ thống quản trị minh bạch và đáng tin cậy.