Bakit May Halaga ang Bitcoin?
Home
Mga Artikulo
Bakit May Halaga ang Bitcoin?

Bakit May Halaga ang Bitcoin?

Baguhan
Na-publish Jun 22, 2021Na-update Mar 29, 2023
10m

TL;DR

Nakukuha ng Bitcoin ang halaga nito sa maraming iba't ibang katangian. Sa pangkalahatan, parehong may halaga ang mga crypto at fiat currency dahil sa tiwala. Hangga't naniniwala ang lipunan sa sistema ng fiat, patuloy na magkakaroon ng halaga ang pera. Masasabi rin natin iyon sa Bitcoin: may halaga ito dahil naniniwala ang mga user na may halaga ito, pero marami pang dapat isaalang-alang.

Hindi tulad ng fiat, walang bangko sentral ang Bitcoin, at nagbigay-daan ang desentralisadong istruktura nito sa paggawa ng natatanging sistema ng pananalapi. Nag-aalok ang teknolohiya ng blockchain ng mataas na antas ng seguridad, gamit, at iba pang benepisyo. Nagbigay rin ito ng makabagong paraan ng pangangasiwa sa paglilipat ng halaga sa buong mundo. Sa maraming paraan, puwede ring magsilbing store of value ang Bitcoin katulad ng ginto.


Panimula

Isa sa pinakamalalaking hamon sa mga baguhan sa crypto ay ang pag-unawa kung paano at bakit nagkakahalaga ang cryptocurrency gaya ng Bitcoin (BTC). Digital ang coin, wala itong pisikal na asset na sumusuporta rito, at puwedeng maging sobrang nakakalito ang konsepto ng pagmimina. Kung tutuusin, sa pagmimina, nakakagawa ng mga bagong bitcoin mula sa wala. Pero ayon sa kasanayan, kailangan ng napakalaking puhunan para matagumpay na makapagmina. Pero paano magiging mahalaga ang BTC dahil sa lahat ng ito?

Isipin ang perang ginagamit nating lahat araw-araw. Wala nang ginto o asset na sumusuporta sa mga perang papel natin. Ang hinihiram nating pera ay kadalasang mga numero lang sa screen, dahil sa fractional reserve na pagbabangko. Puwedeng gumawa ng bagong pera ang mga pamahalaan at bangko sentral gaya ng Federal Reserve at puwede nilang dagdagan ang supply nito sa pamamagitan ng mga pang-ekonomikong mekanismo.

Bagama't may mga kapansin-pansing pagkakaiba, may mga pagkakatulad ang BTC, bilang isang digital na anyo ng pera, sa fiat na pera na nakasanayan nating lahat. Kaya naman, talakayin muna natin ang halaga ng fiat na pera bago natin pag-usapan ang ecosystem ng cryptocurrency.


Bakit may halaga ang pera?

Sa madaling salita, dahil sa tiwala kaya nagkakaroon ng halaga ang pera. Sa pangkalahatan, ang pera ay isang tool na ginagamit para magpalitan ng halaga. Kahit anong bagay ay puwedeng gamitin bilang pera, hangga't tinatanggap ito ng lokal na komunidad bilang bayad sa mga produkto at serbisyo. Sa mga unang panahon ng sibilisasyon ng tao, may iba't ibang uri ng bagay na ginagamit bilang pera - mula sa mga bato hanggang sa mga kabibe.


Ano ang fiat na pera?

Ang fiat na pera ay ang perang iniisyu at ginagawang opisyal ng isang pamahalaan. Sa kasalukuyan, nagpapalitan ng halaga ang ating lipunan gamit ang mga perang papel, barya, at digital na numero sa ating mga bank account (na tumutukoy rin kung gaano karami ang ating credit o utang).

Noon, puwedeng pumunta sa bangko ang mga tao para ipapalit ang kanilang perang papel sa ginto o iba pang precious metal. Noong panahong iyon, sinisigurado ng mekanismong ito na nauugnay ang halaga ng mga currency gaya ng U.S. dollar sa katumbas na halaga ng ginto. Gayunpaman, tinalikuran na ng karamihan ng mga bansa ang pamantayan sa ginto at hindi na ito ang batayan ng ating mga sistema ng pera. 

Pagkatapos alisin ang ugnayan ng isang currency sa ginto, gumagamit na tayo ngayon ng fiat na pera nang walang anumang suporta. Sa pamamagitan ng paghihiwalay na ito, naging mas malaya ang mga pamahalaan at bangko sentral na magpatupad ng mga patakaran sa pera at impluwensyahan ang supply ng pera. Ilan sa mga pangunahing katangian ng fiat ang mga sumusunod:
 1. Iniisyu ito ng sentral na awtoridad o pamahalaan.
 2. Wala itong likas na halaga. Hindi ito sinusuportahan ng ginto o ng anupamang commodity.
 3. Walang limitasyon ang potensyal na supply nito.


Bakit may halaga ang fiat?

Sa pag-aalis ng pamantayan sa ginto, para tayong may currency na walang halaga. Gayunpaman, naipambabayad pa rin ang pera para sa ating mga pagkain, bill, upa, at iba pang bagay. Gaya ng natalakay natin, nakukuha ng pera ang halaga nito sa tiwala ng lahat. Gayunpaman, kailangang matatag ang pagsuporta at matagumpay ang pamamahala ng isang gobyerno sa isang fiat currency para magtagumpay at makapagpanatili ng mataas na antas ng tiwala. Madaling makita kung paano ito nasisira kapag nawala ang tiwala sa isang pamahalaan o bangko sentral dahil sa hyperinflation at mga hindi epektibong patakaran sa pera, gaya ng nakita sa Venezuela at Zimbabwe.


Bakit may halaga ang crypto?

May pagkakatulad ang mga cryptocurrency sa ating karaniwang ideya sa pera, pero may ilang kapansin-pansing pagkakaiba. Bagama't naka-peg sa mga commodity gaya ng ginto ang ilang crypto gaya ng PAXG, walang pinagbabatayang asset ang mga cryptocurrency. Sa halip, may mahalagang papel uli ang tiwala sa halaga ng isang cryptocurrency. Halimbawa, para sa mga tao, may halaga ang pamumuhunan sa Bitcoin, dahil alam nilang nagtitiwala rin ang iba pang tao sa Bitcoin at tinatanggap nila ang BTC bilang sistema ng pagbabayad at medium ng palitan.
Para sa ilang cryptocurrency, mahalagang salik din ang gamit. Para ma-access ang ilang partikular na serbisyo o platform, baka kailangan mong gumamit ng utility token. Samakatwid, ang serbisyong mataas ang demand ay magbibigay ng halaga sa utility token nito. Hindi magkakapareho ang lahat ng cryptocurrency, kaya nakadepende ang halaga ng mga ito sa mga feature ng bawat coin, token, o proyekto.

Pagdating sa Bitcoin, puwede natin itong limitahan sa anim na feature na tatalakayin natin nang mas detalyado mamaya: ang gamit, desentralisasyon, pamamahagi, mga sistema ng tiwala, scarcity, at seguridad.


Ano ang likas na halaga?

Malaking bahagi ng talakayan tungkol sa halaga ng Bitcoin ay kung mayroon ba itong anumang likas na halaga. Pero ano ang ibig sabihin nito? Kung titingnan natin ang isang commodity gaya ng langis, mayroon itong likas na halaga sa paggawa ng enerhiya, mga plastic, at iba pang materyal.

May likas ding halaga ang mga stock, dahil kumakatawan ang mga ito sa equity sa isang kumpanyang gumagawa ng mga produkto o serbisyo. Sa katunayan, maraming mamumuhunan ang nagsasagawa ng fundamental analysis sa pagsubok na kalkulahin ang likas na halaga ng isang asset. Sa kabilang banda, walang likas na halaga ang fiat na pera dahil isa lang itong piraso ng papel. Gaya ng nakita natin, nakukuha nito ang halaga nito sa tiwala.

Sa tradisyonal na sistema ng pananalapi, maraming opsyon sa pamumuhunan na may likas na halaga, mula sa mga commodity hanggang sa mga stock. Hindi kasama rito ang mga merkado ng Forex dahil mga fiat currency ang pinapangasiwaan ng mga ito, at kadalasang kumikita ang mga trader sa mga panandalian o may katamtamang tagal na pagbabago sa rate ng palitan. Pero paano naman ang Bitcoin?


Bakit mahalaga ang Bitcoin?

Ang halaga ng Bitcoin ay isang subjective na paksa kung saan maraming iba't ibang opinyon. Siyempre, puwedeng sabihin ng isang tao na ang market price ng Bitcoin ay ang halaga nito. Gayunpaman, hindi talaga noon sinasagot ang tanong natin. Ang mas mahalaga ay kung bakit kasi ito may halaga para sa mga tao. Talakayin natin nang mas mabuti ang ilan sa mga katangiang dahilan kung bakit mahalaga ang Bitcoin.


Halaga ng Bitcoin sa gamit

Isa sa mga pangunahing benepisyo ng Bitcoin ay ang kakayahan nitong mabilis na makapaglipat ng malalaking halaga ng pera sa buong mundo nang hindi nangangailangan ng mga tagapamagitan. Bagama't posibleng may kamahalang magpadala ng kaunting BTC dahil sa bayarin, posible ring magpadala ng milyong-milyong dolyar nang mura. Dito, makikita mong naipadala ang isang transaksyon ng Bitcoin na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $45,000,000 (USD) nang may bayad na mas mababa lang nang kaunti sa $50 (mula Hunyo 2021).


Bagama't hindi lang Bitcoin ang network kung saan ito posible, ito pa rin ang pinakamalaki, pinakaligtas, at pinakasikat. Sa Lightning Network, posible rin ang maliliit na transaksyon bilang layer two na application. Pero magkano man ang halaga, talaga namang mahalaga ang kakayahang gumawa ng mga borderless na transaksyon.


Halaga ng Bitcoin sa desentralisasyon

Ang desentralisasyon ay isa sa mga pangunahing feature ng mga cryptocurrency. Sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga sentral na awtoridad, nagbibigay ang mga blockchain ng dagdag na kapangyarihan at kalayaan sa komunidad ng mga user. Kahit sino ay makakatulong na pahusayin ang network ng Bitcoin dahil sa open-source na katangian nito. 
Gumagana sa desentralisadong paraan kahit ang patakaran sa pera ng cryptocurrency. Halimbawa, kasama sa trabaho ng mga minero ang pag-verify at pag-validate ng mga transaksyon, pero sinisigurado rin nito na maidaragdag sa system ang mga bagong bitcoin sa mahuhulaan at tuloy-tuloy na rate.
Dahil sa desentralisasyon ng Bitcoin, nagkakaroon ito ng napakahusay at secure na system. Walang isang node sa network ang makakapagpasya para sa kahit sino. Kailangang dumaan lahat ang pag-validate ng transaksyon at update sa protocol sa consensus ng grupo, na pumoprotekta sa Bitcoin laban sa maling pamamahala at pang-aabuso.


Halaga ng Bitcoin sa pamamahagi

Sa pamamagitan ng pagbibigay-daan para makasali ang maraming tao hangga't maaari, pinapaigting ng network ng Bitcoin ang pangkalahatang seguridad nito. Kung mas maraming node ang nakakonekta sa ipinamahaging network ng Bitcoin, mas marami itong makukuhang halaga. Sa pamamahagi ng ledger ng mga transaksyon sa iba't ibang user, hindi kailangang umasa sa iisang pinagmumulan ng katotohanan.

Kung walang pamamahagi, puwede tayong magkaroon ng maraming bersyon ng katotohanan na mahirap i-verify. Pag-isipan ang isang dokumentong ipinadala sa email na ginagawa ng isang team. Habang ipinapadala ng team ang dokumento sa mga sarili nila, gumagawa sila ng iba't ibang bersyon na may iba't ibang katayuan na puwedeng maging mahirap subaybayan.

Gayundin, mas madaling maapektuhan ng mga cyber-attack at pagkawala ng serbisyo ang isang sentralisadong database kaysa sa isang ipinamahaging database. Pangkaraniwan na ang pagkakaroon ng mga isyu sa paggamit ng credit card dahil sa isang isyu sa server. Ang isang cloud-based na system gaya ng sa Bitcoin ay pinapanatili ng libo-libong user sa buong mundo, kaya naman mas epektibo at mas secure ito.


Halaga ng Bitcoin sa mga sistema ng tiwala

Malaking benepisyo sa network ang desentralisasyon ng Bitcoin, pero kailangan pa rin nito ng pag-iingat. Laging isang hamon na mahikayat ang mga user na makipagtulungan sa anumang malaking desentralisadong network. Para malutas ang problemang ito, na kilala bilang Byzantine General’s Problem, nagpatupad si Satoshi Nakamoto ng isang Proof of Work na mekanismo ng consensus na nagbibigay ng reward sa positibong gawi. 

Ang tiwala ay isang mahalagang bahagi ng anumang mahalagang item o commodity. Kalunos-lunos ang mawalan ng tiwala sa isang bangko sentral para sa currency ng isang bansa. Gayundin, para makagamit ng mga internasyonal na paglilipat ng pera, kailangan nating pagkatiwalaan ang mga sangkot na institusyon sa pananalapi. Mas maraming tiwala ang kasama sa mga pagpapatakbo ng Bitcoin kaysa sa iba pang sistema at asset na ginagamit natin araw-araw.

Gayunpaman, hindi kailangang magtiwala ng mga user ng Bitcoin sa isa't isa. Kailangan lang nilang magtiwala sa teknolohiya ng Bitcoin, na napatunayan nang lubos na maaasahan at secure, at bukas ang source code para makita ng kahit sino. Ang Proof of Work ay isang transparent na mekanismo na mave-verify at matitingnan ng kahit sino. Madaling makita ang halaga rito sa pagbuo ng consensus na halos laging walang error.


Halaga ng Bitcoin sa scarcity

Mahalagang bahagi ng framework ng Bitcoin ang limitadong supply na 21,000,000 BTC. Wala nang magiging available kapag namina na ng mga minero ng Bitcoin ang huling coin sa bandang 2140. Bagama't limitado ang mga tradisyonal na commodity gaya ng ginto, pilak, at langis, nakakahanap tayo ng mga bagong reserba bawat taon. Dahil sa mga natutuklasang ito, nagiging mahirap kalkulahin ang eksaktong scarcity ng mga ito. 
Kapag namina na natin ang lahat ng BTC, ayon sa teorya, dapat maging deflationary ang Bitcoin. Habang nawawalan o nagbu-burn ng mga coin ang mga user, bababa ang supply at malamang itong magsanhi ng pagtaas ng presyo. Dahil dito, malaki ang nakikitang halaga ng mga may-hawak sa scarcity ng Bitcoin.
Humantong din ang scarcity ng Bitcoin sa sikat na modelong Stock to Flow. Sinusubukang hulaan ng modelo ang halaga ng BTC sa hinaharap batay sa pagmimina ng Bitcoin bawat taon at sa pangkalahatang stock. Noong na-back test ito, may katumpakan ang pagmomodelo nito ng price curve na nakita natin sa ngayon. Ayon sa modelong ito, scarcity ang pangunahing puwersang nagtutulak sa presyo ng Bitcoin. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng posibleng ugnayan sa pagitan ng presyo at scarcity, nakakakita ng halaga ang mga may-hawak sa paggamit ng Bitcoin bilang store of value. Tatalakayin pa natin nang mas detalyado ang konseptong ito sa dulo ng artikulo.


Halaga ng Bitcoin sa seguridad

Pagdating sa pagpapanatiling ligtas ng iyong mga ipinuhunang pondo, wala masyadong ibang opsyong nagbibigay ng seguridad na kasing-igting ng seguridad na ibinibigay ng Bitcoin. Kung susundin mo ang pinakamahuhusay na kagawian, napaka-secure ng iyong mga pondo. Sa mauunlad na bansa, madali mong mababalewala ang seguridad na iniaalok ng mga bangko. Pero para sa maraming tao, hindi maibibigay sa kanila ng mga institusyon sa pananalapi ang proteksyong kailangan nila, at puwedeng maging napakadelikado ng paghawak ng malalaking halaga ng cash.

Ang mga mapaminsalang pag-atake sa network ng Bitcoin ay kailangang magmay-ari ng mahigit sa 51% ng kasalukuyang lakas sa pagmimina, kaya naman halos imposible ang ganito kalawak na koordinasyon. Napakababa ng posibilidad na magkaroon ng matagumpay na pag-atake sa Bitcoin, at kahit na mangyari iyon, hindi ito magtatagal.

Ang mga tanging totoong banta sa pag-store ng iyong BTC ay ang:

 1. Panloloko at mga pag-atake ng phishing
 2. Pagkawala ng iyong pribadong key
 3. Pag-store ng iyong BTC sa nakompromisong custodial wallet kung saan hindi ikaw ang nagmamay-ari ng pribadong key
Sa pamamagitan ng pagsunod sa pinakamahuhusay na kagawian para matiyak na hindi mangyayari ang mga nasa itaas, dapat kang magkaroon ng antas ng seguridad na lampas pa sa iyong bangko. Ang pinakamaganda rito, ni hindi mo nga kailangang magbayad para mapanatiling ligtas ang iyong crypto. At hindi tulad ng mga bangko, walang pang-araw-araw o buwanang limitasyon. Sa Bitcoin, may ganap kang kontrol sa iyong pera.


Bitcoin bilang store of value

Dahil sa karamihan ng mga katangiang nailarawan na, akma rin ang Bitcoin bilang store of value. Mas tradisyonal na mga opsyon ang mga precious metal, U.S. dollar, at bond sa pamahalaan, pero nakakabuo ng reputasyon ang Bitcoin bilang makabagong alternatibo at digital na ginto. Para maging magandang store of value ang isang bagay, kailangan nito ng:
 1. Tibay: Hangga't mayroon pa ring mga computer na nagpapanatili sa network, 100% matibay ang Bitcoin. Hindi masisira ang BTC gaya ng pisikal na cash at sa katunayan, mas matibay pa ito kaysa sa mga fiat currency at precious metal.
 2. Portability: Bilang digital currency, napaka-portable ng Bitcoin. Ang kailangan mo lang ay koneksyon sa Internet at ang iyong mga pribadong key para ma-access ang mga hawak mong BTC mula kahit saan.
 3. Divisibility: Bawat BTC ay nahahati sa 100,000,000 satoshi, na nagbibigay-daan sa mga user na gumawa ng lahat ng sukat ng transaksyon.
 4. Fungibility: Maipapalit ang bawat BTC o satoshi sa isa pang BTC o satoshi. Dahil sa aspektong ito, magagamit ang cryptocurrency bilang palitan ng halaga sa ibang tao sa buong mundo.
 5. Scarcity: Hanggang 21,000,000 BTC lang ang iiral, at milyon na ang nawala habambuhay. Di-hamak na mas limitado ang supply ng Bitcoin kaysa sa mga inflationary na fiat currency, kung saan nadaragdagan ang supply sa paglipas ng panahon.
 6. Pagtanggap: Malawakan na ang paggamit sa BTC bilang paraan ng pagbabayad para sa mga indibidwal at kumpanya, at patuloy lang na lumalago ang industriya ng blockchain araw-araw.
Kung gusto mo pang tuklasin ang paksa, tingnan ang Ang Bitcoin ba ay isang Store of Value?.


Mga pangwakas na pananaw

Sa kasamaang palad, walang isa at malinaw na sagot kung bakit may halaga ang Bitcoin. Nasa cryptocurrency ang mga pangunahing aspekto ng maraming asset na may halaga, gaya ng mga precious metal at fiat, pero hindi ito pasok sa isang kahong madaling matutukoy. Gumagana ito tulad ng pera nang walang pagsuporta ng pamahalaan at may scarcity na tulad ng commodity kahit na digital ito. 

Dahil sa pangkalahatang kakulangan sa kaalaman at maling pag-unawa, kinuwestyon ng ilan kung may halaga nga ba talaga ang Bitcoin. Gamit ang mga salitang tulad ng "scam" at "Ponzi scheme," madaling makita na may takot ang ilang tao na wala namang batayan. Pero sa huli, gumagana ang Bitcoin sa napaka-secure na network at malaki-laki ang halaga ng cryptocurrency na itinalaga rito ng komunidad, mga mamumuhunan, at mga trader nito.