Hva er et kryptoindeksfond?
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hva er et tradisjonelt indeksfond?
Fordeler og ulemper med tradisjonelle indeksfond
Hva er et kryptoindeksfond?
Hvordan er et kryptoindeksfond annerledes?
Avsluttende tanker
Videre lesning
Hva er et kryptoindeksfond?
Hjem
Artikler
Hva er et kryptoindeksfond?

Hva er et kryptoindeksfond?

Viderekommen
Publisert Dec 9, 2022Oppdatert Feb 1, 2023
5m

TL;DR

Et kryptoindeksfond tar ganske enkelt ideen om et tradisjonelt indeksfond – et investeringsobjekt som er designet for å følge utviklingen til en utpekt markedsindeks – og erstatter underliggende aktiva med kryptotokener istedenfor selskapsaksjer.

Innledning

For å forstå kryptoindeksfond må man kjenne til markedsindekser. Kort sagt er en markedsindeks en måte å bruke data til å spore og måle resultatene i et aksjemarked på, eller en bestemt gruppe selskaper og deres tilhørende aksjer.

Et kryptoindeksfond tar ganske enkelt ideen om et tradisjonelt indeksfond og erstatter underliggende aktiva med kryptovalutatokener istedenfor selskapsaksjer. Men kryptoindeksfond er fortsatt noe nytt og under utvikling, og det finnes veldig få av dem for øyeblikket.

Hva er et tradisjonelt indeksfond?

Før vi ser nærmere på kryptoindeksfond, er det best å ha en grunnleggende forståelse av tradisjonelle indeksfond. Sagt på enklest mulig måte er et indeksfond en investeringsportefølje som er designet for å følge en bestemt «kurv» med underliggende aktiva. 

Mer spesifikt blir et tradisjonelt indeksfond vanligvis beskrevet som en type verdipapirfond som er strukturert for å matche sammensetningen og utviklingen til en bestemt finansmarkedsindeks, for eksempel S&P 500 eller Dow Jones Industrial Average.

Men hva er et verdipapirfond? Og hva er en finansmarkedsindeks? 

Et verdipapirfond er et finansinstrument der folk kan samle pengene sine i et forvaltet fond, og dette har deretter som mål å oppnå fortjeneste for de involverte ved å investere i aktiva som aksjer og obligasjoner. Et verdipapirfonds portefølje settes sammen slik at det skal matche visse investeringsmål som er fastsatt av fondet og dets forvalter. 

Mens en markedsindeks er en måte å bruke data til å følge og måle resultatene i et aksjemarked eller en del av aksjemarkedet. S&P 500, Dow Jones Industrial Average og FTSE 100 er alle sammen eksempler på markedsindekser.

  • S&P 500 følger aksjeutviklingen til 500 store og viktige børsnoterte selskaper i USA.

  • Dow Jones Industrial Average følger aksjeutviklingen til 30 spesielt fremtredende selskaper som er notert i USA.

  • FTSE 100 følger aksjeutviklingen til de 100 største selskapene basert på markedsverdi på London Stock Exchange.  

Og når det gjelder et indeksfond, blir investeringsporteføljen satt sammen slik at den prøver å etterligne sammensetningen av en spesifikk markedsindeks (som fondet har bestemt). Målet med fondet er ganske enkelt å matche utviklingen til markedsindeksen som helhet.

Til sammenligning er et verdipapirfond en portefølje som er satt sammen av en fondsforvalter basert på vedkommendes syn på hva som skal investeres aktivt i – målet er å oppnå bedre resultater enn markedet.

Fordeler og ulemper med tradisjonelle indeksfond

Indeksfond er kjent som en passiv investeringsstrategi som gir avkastning på linje med det bredere aksjemarkedet. Målet er ikke å være bedre enn markedsbevegelsene, men ganske enkelt å etterligne markedsindeksens bevegelser. Studier viser at passive fond som regel oppnår bedre resultater enn aktive fond på lang sikt.

Derfor er en av hovedfordelene med et indeksfond at de antas å gi bedre langsiktige resultater sammenlignet med aktivt forvaltede fond. For eksempel var den gjennomsnittlige årlige avkastningen til S&P 500 fra 1957 (da indeksen først ble utvidet til å omfatte 500 aksjer) til slutten av 2021 på 11,88 %. 

Et indeksfond diversifiserer også porteføljer, ettersom det i bunn og grunn består av mange små deler av alle selskapene i indeksen. Det betyr at investeringen ikke er avhengig av suksessen til et enkelt selskap, men følger utviklingen til indeksen som helhet. Kort sagt tilbyr et indeksfond en bredere markedseksponering. 

I tillegg er det slik at fordi et indeksfond bare etterligner sammensetningen av indeksen som spores, endres sammensetningen av porteføljen sjelden, noe som fører til lavere drifts- og handelskostnader og lavere gebyrer.

Men ulempen er at det er veldig lite fleksibilitet. Et aktivt forvaltet fond kan droppe aksjer som oppnår dårlige resultater, og med god forvaltning kan det utkonkurrere det bredere markedet. Hvis indeksen går ned, vil et indeksfond også gi tap, mens et aktivt forvaltet fond fortsatt kan gi gevinst i en nedgangsperiode.

Hva er et kryptoindeksfond?

Nå som du vet hva et tradisjonelt indeksfond er, er det veldig lett å forstå hva et kryptoindeksfond er. Mye av utviklingen innen krypto kan ses på som Web3-oppdateringer i tradisjonelle markeder og produkter, og kryptoindeksfond er intet unntak. Et kryptoindeksfond tar rett og slett ideen og strukturen fra et tradisjonelt indeksfond og erstatter underliggende aktiva i form av selskapsaksjer med kryptotokener.

For eksempel: Et S&P 500-indeksfond investerer de samlede pengene i en «kurv» med aksjer som representerer de 500 selskapene i S&P 500-markedsindeksen. Mens et kryptoindeksfond investerer penger i en kurv med forskjellige kryptovalutaer.

Enkelt sagt er et kryptoindeksfond et investeringsobjekt der du kan investere i et fond, som deretter investerer pengene i en spesifikk indeks av kryptovalutaer. På den måten gir kryptoindeksfondet tilgang til en diversifisert portefølje av digitale aktiva uten at du må kjøpe hvert token i fondet enkeltvis.

Hvordan er et kryptoindeksfond annerledes?

Selvfølgelig er hovedforskjellen mellom et tradisjonelt indeksfond og et kryptoindeksfond rett og slett typen aktiva de investerer i. 

En annen viktig forskjell er at kryptomarkeder kan oppleve mer volatilitet enn tradisjonelle markeder. Resultatet er at kryptoindeksfond kan oppleve større prisbevegelser enn tradisjonelle indeksfond, så en som investerer i et kryptoindeksfond, kan tjene mer, men kan også tape mer.

Bortsett fra potensielt høyere risiko og belønning er den andre forskjellen det er verdt å merke seg mellom tradisjonelle fond og kryptoindeksfond, antall tilgjengelige produkter og den grunnleggende brukervennligheten og tilgangen. Det finnes hundrevis, om ikke tusenvis, av tradisjonelle indeksfond som følger alle slags forskjellige markedsindekser. Men kryptoindeksfond er fortsatt noe nytt og under utvikling, og det finnes veldig få av dem for øyeblikket.

Avsluttende tanker

Etter hvert som krypto fortsetter å utvikles og modnes, kommer vi sannsynligvis til å få se flere kryptoindeksfond vokse frem som investeringsmuligheter for hverdagsbrukere. Slike fond er populære innen tradisjonell handel og passer til et bredt spekter av handlere. Krypto fortsetter å nå ut til nye steder og tiltrekke seg nye brukere, så de som liker ideen om handel i indeksfond, kommer sannsynligvis til å presse på for at kryptobaserte fond skal bli vanligere.

Videre lesning