Hva er stopp-tap- og ta-fortjeneste-nivåer og hvordan beregner man dem?
Innholdsfortegnelse
Innledning
Stopp-tap- ta-fortjeneste-nivåer
Hvorfor bør du bruke stopp-tap- og ta-fortjeneste-nivåer?
Beregning av stopp-tap- og ta-fortjeneste-nivåer
Avsluttende tanker
Hva er stopp-tap- og ta-fortjeneste-nivåer og hvordan beregner man dem?
Hjem
Artikler
Hva er stopp-tap- og ta-fortjeneste-nivåer og hvordan beregner man dem?

Hva er stopp-tap- og ta-fortjeneste-nivåer og hvordan beregner man dem?

Viderekommen
Publisert Aug 12, 2022Oppdatert Nov 11, 2022
5m

TL;DR

Stopp-tap- og ta-fortjeneste-nivåer er to grunnleggende konsepter som mange handlere benytter for å avgjøre utgangsstrategi for handel avhengig av hvor mye risiko de er villige til å ta. Disse terskelverdiene brukes i både tradisjonelle markeder og i kryptomarkeder, og de er spesielt populære blant handlere som foretrekker teknisk analyse.

Innledning

Det å "time" markedet er en strategi hvor investorer og handlere prøver å forutsi fremtidige markedspriser og finne et optimalt prisnivå for å kjøpe eller selge aktiva. Med denne tilnærmingen er det viktig å finne ut når du skal gå ut av markedet. Det er her stopp-tap- og ta-fortjeneste-nivåer kommer inn i bildet. 

Stopp-tap- og ta-fortjeneste-nivåer er prismål som handlere setter for seg selv på forhånd. Disse forhåndsbestemte nivåene blir ofte brukt som en del av en disiplinert handlers utgangsstrategi og er utarbeidet for å holde emosjonell handel på et minimum, noe som er avgjørende for risikostyring.

Stopp-tap- ta-fortjeneste-nivåer

Et stopp-tap (ST)-nivå er den forhåndsbestemte prisen på et aktivum og er satt lavere enn gjeldende pris, og det er der posisjonen blir lukket for å begrense en investors tap på denne posisjonen. Motsatt har vi et ta-fortjeneste-nivå (TF), en forhåndsbestemt pris som handleren lukker en lønnsom posisjon til.

Istedenfor å bruke markedsordrer i sanntid kan handlerne angi disse nivåene for å utløse automatisk salg uten å måtte overvåke markedene 24/7. Binance Futures, for eksempel, har en stopp-ordre-funksjon som kombinerer stopp-tap- og ta-fortjeneste-ordrer. Systemet bestemmer om en ordre er stopp-tap eller ta-fortjeneste, basert på utløserprisnivåer og siste pris eller merkepris når ordren legges inn. 

Hvorfor bør du bruke stopp-tap- og ta-fortjeneste-nivåer?

Risikostyring

ST- og TF-nivåer reflekterer markedets nåværende dynamikk, og de som vet hvordan de skal identifisere optimale verdier på riktig måte, identifiserer egentlig gunstige handelsmuligheter og akseptable risikonivåer. Evaluering av risiko ved å bruke ST- og TF-nivåer kan spille en viktig rolle i å bevare og utvide porteføljen din. Ikke bare beskytter du beholdningen din systematisk ved å prioritere mindre risikable handelsmuligheter, men du hindrer også at porteføljen din smuldrer fullstendig bort. Derfor er det mange tradere som bruker ST- og TF-nivåer i risikostyringsstrategien sin.

Unngå emosjonell handel

En persons emosjonelle tilstand kan når som helst påvirke beslutningstakingen, og derfor benytter noen handlere en forhåndsbestemt strategi for å unngå handel under stress, frykt, grådighet eller andre sterke følelser. Hvis du lærer deg å identifisere når du skal lukke en posisjon, kan det hjelpe deg med å unngå å handle på impuls, slik at du kan styre handelsaktivitetene dine strategisk og ikke lunefullt.  

Beregn risiko-gevinst-forholdet

Stopp-tap- og ta-fortjeneste-nivåer brukes til å beregne risiko-gevinstforholdet for en handel.

Risiko-gevinst er et mål på risiko opp mot potensiell gevinst. Generelt er det bedre å gå inn i en handel som har lavere risiko-gevinstforhold, for det betyr at potensiell fortjeneste oppveier potensiell risiko. 

Du kan beregne risiko-gevinstforholdet med denne formelen:

Risiko-gevinstforholdet = (Inngangspris - stopp-tap-pris) / (Ta-fortjeneste-pris - inngangspris)

Beregning av stopp-tap- og ta-fortjeneste-nivåer

Det finnes ulike metoder handlere kan bruke for å finne ut hva som er optimale stopp-tap- og ta-fortjeneste-nivåer. Disse metodene kan brukes uavhengig eller i kombinasjon med andre metoder, men sluttmålet er fortsatt det samme: å bruke eksisterende data til å ta mer informerte beslutninger om når en posisjon skal lukkes.

Støtte- og motstandsnivåer

Støtte og motstand er kjernekonsepter som er kjent for alle tekniske handlere i både tradisjonelle markeder og kryptomarkeder. 

Støtte- og motstandsnivåer er områder på et prisdiagram der det er mer sannsynlig å oppleve økt handelsaktivitet, enten det er kjøp eller salg. På støttenivåer forventes nedtrender å ta en pause på grunn av økt kjøpsaktivitet. Ved motstandsnivåer forventes opptrender å ta en pause på grunn av økt salgsaktivitet.

Handlere som bruker denne metoden, setter vanligvis ta-fortjeneste-nivået rett over støttenivået og stopp-tap-nivået rett under motstandsnivået de har identifisert.

Her er en detaljert forklaring av Grunnleggende om støtte og motstand.

Glidende gjennomsnitt

Denne tekniske indikatoren filtrerer ut markedsstøy og jevner ut prishandlingsdata for å vise retningen til en trend. 

Glidende gjennomsnitt kan beregnes over en kortere eller lengre periode, avhengig av den enkelte handlerens preferanser. Handlere overvåker glidende gjennomsnitt nøye og ser etter muligheter for å selge eller kjøpe ved krysningssignaler, der to forskjellige glidende gjennomsnitt krysser hverandre på et diagram. Du kan lese om Glidende gjennomsnitt i detalj.

Vanligvis identifiserer handlere som bruker glidende gjennomsnitt, stopp-tap-nivåer under et langsiktig glidende gjennomsnitt. 

Prosentmetoden

Istedenfor et forhåndsbestemt nivå beregnet ved hjelp av tekniske indikatorer er det noen handlere som bruker en fast prosent for å angi ST- og TF-nivåer. For eksempel velger de kanskje å lukke posisjonen sin når prisen på et aktivum er 5 % over eller under prisen de oppga. Dette er en enkel metode som fungerer bra for handlere som ikke er veldig kjent med tekniske indikatorer.

Andre indikatorer

Vi har nevnt noen vanlige TA-verktøy som brukes til å etablere ST- og TF-nivåer, men handlerne bruker også mange andre indikatorer. Dette inkluderer relativ styrkeindeks (RSI), som er en momentumindikator som signaliserer om et aktivum er overkjøpt eller oversolgt, Bollinger-bånd (BB), som måler markedsvolatilitet, og konvergens og divergens for glidende gjennomsnitt (MACD), som bruker eksponentielle glidende gjennomsnitt som datapunkter.

Avsluttende tanker

Mange handlere og investorer bruker én av eller en kombinasjon av metodene over for å beregne stopp-tap- og ta-fortjeneste-nivåene. Disse nivåene gir dem teknisk motivasjon til å forlate en handel, enten det er å forlate en posisjon de taper på, eller å realisere potensiell fortjeneste. Merk at disse nivåene er unike for hver handler og garanterer ikke gode resultater.  Men de veileder beslutningsprosessen og gjør den mer systematisk og robust. Derfor er det en god handelsvane å evaluere risikoen ved å identifisere stopp-tap- og ta-fortjeneste-nivåene eller å bruke andre risikostyringsstrategier.