Hva er likviditetspool (LP)-tokener?
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hva innebærer det å tilby likviditet?
Hvordan fungerer likviditetspool (LP)-tokener?
Hvor kan jeg få tak i likviditetspool-tokener?
Hva kan jeg gjøre med likviditetspool (LP)-tokener?
Hva er risikoen med LP-tokener?
Avsluttende tanker
Hva er likviditetspool (LP)-tokener?
Hjem
Artikler
Hva er likviditetspool (LP)-tokener?

Hva er likviditetspool (LP)-tokener?

Viderekommen
Publisert Jun 14, 2022Oppdatert Sep 29, 2022
7m

TL;DR

Likviditetspooltokener (også kjent som likviditetstilbydertokener) gis til brukere som tilbyr likviditet i likviditetspooler. Disse tokenene fungerer som en kvittering, slik at du kan kreve tilbake opprinnelig staking sammen med renter.

Du kan også bruke LP-tokener til å sette sammen rentene i en avkastningsfarm, ta opp kryptolån eller overføre eierskap av staking-likviditeten. Men det er viktig at du forstår at du faktisk ikke eier den tilknyttede likviditeten når du overlater forvaringen av LP-tokenene dine til andre.


Innledning

De fleste DeFi-brukere kjenner til likviditetspooler, men LP-tokener er ofte noe de får vite om senere. Men slike kryptoaktiva har sine egne bruksområder i tillegg til at de låser opp igjen likviditeten du har tilbudt. Så selv om det finnes risiko knyttet til bruk av LP-tokener i andre applikasjoner, finnes det også gode strategier for å hente ut mer verdi fra disse unike aktivaene.


Hva innebærer det å tilby likviditet?

På det mest grunnleggende er likviditet muligheten til å handle med et aktivum på en enkel måte uten at det forårsaker betydelige prisendringer. En kryptovaluta som Bitcoin (BTC) er for eksempel et svært likvid aktivum. Du kan handle med den på tusenvis av børser i nesten et hvilket som helst beløp uten at det aktivt påvirker prisen. Men det er ikke alle tokener som er heldige nok til å ha så høy likviditet.

Når det gjelder desentralisert finans (DeFi) og mindre prosjekter, kan likviditeten være lav. For eksempel kan det være at mynten bare er tilgjengelig på én børs. Det kan også være vanskelig å finne en kjøper eller selger som matcher ordren din. Modellen med likviditetspool (også kjent som likviditets-mining) kan være en løsning på dette problemet.

En likviditetspool inneholder to aktiva som brukerne kan bytte mellom. Det er ikke behov for markedspleiere, markedstakere eller en ordrebok, og prisen fastsettes av forholdet mellom aktivaene i poolen. Brukere som setter inn tokener i poolen for å legge til rette for handel, er kjent som likviditetstilbydere. De krever et lite gebyr fra brukere som bytter ved hjelp av tokenene deres.

Så selv om det å tilby likviditet betyr å tilby aktiva på et marked, snakker vi nærmere bestemt om DeFi-likviditetspooler og LP-tokener.

Vær oppmerksom på at bare fordi det finnes en likviditetspool for et aktivapar, betyr ikke det at likviditeten er høy. Men du kan alltid handle ved å bruke poolen og er ikke avhengig av at noen matcher bestillingen din


Hvordan fungerer likviditetspool (LP)-tokener?

Etter å ha satt inn et tokenpar i en likviditetspool mottar du LP-tokener som en "kvittering". LP-tokener angir din andel av poolen og lar deg ta ut innskuddet ditt, pluss eventuelle renter. Derfor avhenger en del av sikkerheten til innskuddet ditt av at du holder på LP-tokenene dine. Hvis du mister dem, mister du andelen din.

Du finner LP-tokenene dine i lommeboken du brukte da du tilbød likviditeten. Du må kanskje legge til LP-tokenets smartkontraktadresse for å se det i kryptolommeboken din. De fleste LP-tokener i DeFi-økosystemet kan overføres mellom lommebøker, og på den måten overføres eierskapet. Men du bør alltid sjekke med tjenesteleverandøren for likviditetspoolen, ettersom dette ikke alltid er tilfellet. Overføring av tokener kan i noen tilfeller føre til et permanent tap av likviditeten som tilbys.


Hvor kan jeg få tak i likviditetspool-tokener?

LP-tokener gis bare til likviditetstilbydere. For å få dem må du bruke en DeFi DApp for å tilby likviditet, for eksempel PancakeSwap eller Uniswap. LP-tokensystemet er vanlig på mange blokkjeder, DeFi-plattformer, automatiske markedspleiere (AMM) og desentraliserte børser (DEX). 

Men hvis du bruker likviditetspool-tjenester innen sentralisert finans (CeFi) på en børs, får du sannsynligvis ikke LP-tokener. Disse vil isteden oppbevares i et depot av depottjenesteleverandøren.

LP-tokenet har vanligvis navnet på de to tokenene du tilbyr likviditet i. For eksempel vil CAKE og BNB som tilbys en PancakeSwap-likviditetspool, gi deg et BEP-20-token som kalles CAKE-BNB LP. På Ethereum er LP-tokener vanligvis ERC-20-tokener.


Hva kan jeg gjøre med likviditetspool (LP)-tokener?

Selv om LP-tokener fungerer omtrent som en kvittering, er det mer du kan gjøre med dem. I DeFi finnes alltid muligheten til å bruke aktiva på tvers av plattformer og stable tjenestene på samme måte som lego.

Bruk dem som en verdioverføring

Det kanskje enkleste bruksområdet for LP-tokener er å overføre eierskapet av den tilknyttede likviditeten. Noen LP-tokener er knyttet til spesifikke lommebokadresser, men de fleste tillater at tokenene overføres fritt. For eksempel kan du sende BNB-wBNB LP-tokener til noen som deretter kan hente ut BNB og wBNB fra likviditetspoolen.

Men det er vanskelig å beregne den nøyaktige mengden tokener du har i poolen, manuelt. Da kan du bruke en DeFi-kalkulator for å beregne antall staking-tokener knyttet til LP-tokenene dine.

Bruk dem som sikkerhetsstillelse for lån

Ettersom LP-tokener gir eierskap til underliggende aktiva, er sikkerhetsstillelse et godt bruksområde for dem. Akkurat som når du tilbyr BNB, ETH eller BTC som sikkerhet for et kryptolån, lar noen plattformer deg tilby LP-tokener som sikkerhetsstillelse. Vanligvis gjør dette at du kan låne en stablecoin eller andre aktiva med høy markedsverdi.

I disse tilfellene blir lånet "oversikkerhetsstilt". Hvis du ikke kan opprettholde et visst sikkerhetsforhold, bruker utlåneren LP-tokenene dine til å kreve underliggende aktiva og likvidere dem.

Sett sammen utbyttet

Noe av det vanligste å gjøre med LP-tokener er å sette dem inn i en avkastningssammensetter (også kjent som en avkastningsfarm). Disse tjenestene tar LP-tokenene, høster belønningene regelmessig og kjøper mer av tokenparet. Deretter foretar sammensetteren staking av disse i likviditetspoolen, slik at du kan få mer renter.

Selv om prosessen kan gjøres manuelt, kan en avkastningsfarm i de fleste tilfeller sette sammen mer effektivt enn menneskelige brukere. Dyre transaksjonsgebyrer kan deles blant brukerne, og sammensettingen kan gjøres flere ganger om dagen, avhengig av strategien.


Hva er risikoen med LP-tokener?

I likhet med alle andre tokener er det risiko forbundet med LP-tokener. Disse omfatter:

1. Tap eller tyveri: Hvis du mister LP-tokenet, mister du din andel av likviditetspoolen og eventuelle renter.

2. Feil på en smart kontrakt: Hvis likviditetspoolen du bruker, opplever en feil i den smarte kontrakten, vil ikke LP-tokenene dine lenger kunne gi deg likviditeten tilbake. På samme måte er det hvis du foretar staking av LP-tokenene dine i en avkastningsfarm eller hos en lånetilbyder – deres smarte kontrakter kan også være utsatt for feil.

3. Vanskelig å vite hva de representerer: Når du ser på LP-tokenene dine, er det nesten umulig å gjette nøyaktig hva de er verdt. Hvis tokenprisene har endret seg, har du pådratt deg ikke-permanent tap. Du har også renter å ta hensyn til. Disse usikkerhetsmomentene kan gjøre det utfordrende å ta en informert beslutning om når du skal gå ut av likviditetsposisjonen din.

4. Mulighetsrisiko: Når du tilbyr tokener som likviditet, finnes det en tilknyttet mulighetskostnad. I noen tilfeller kunne det vært bedre å investere tokenene dine andre steder eller bruke dem på en annen mulighet.


Avsluttende tanker

Neste gang du tilbyr kryptolikviditet til en likviditetspool på en DeFi-protokoll, er det verdt å vurdere om du også vil sette LP-tokenene dine i arbeid. Innskudd i en likviditetspool kan bare være den første delen av en DeFi-strategi. Så i tillegg til å bare drive med HODLing bør du ta en titt på investeringsplanene dine og risikotoleransen din for å avgjøre om ytterligere investering passer for deg.