Nybegynnerguide til strategier for handel med kryptovaluta
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hva er en handelsstrategi?
Aktive handelsstrategier
Passive investeringsstrategier
Avsluttende tanker
Nybegynnerguide til strategier for handel med kryptovaluta
Hjem
Artikler
Nybegynnerguide til strategier for handel med kryptovaluta

Nybegynnerguide til strategier for handel med kryptovaluta

Nybegynner
Publisert Jun 19, 2020Oppdatert Nov 11, 2022
10m

Innledning

Det er utallige måter å tjene penger ved å handle med kryptovaluta. Handelsstrategier hjelper deg med å organisere disse teknikkene i et sammenhengende rammeverk som du kan følge. På denne måten kan du kontinuerlig overvåke og optimalisere kryptostrategien din.

De to hovedretningene du må vurdere når du lager en handelsstrategi, er teknisk analyse (TA) og fundamental analyse (FA). Vi skal skille på hvem som gjelder for hver av disse strategiene, men det er viktig at du forstår forskjellene mellom disse konseptene før du går videre.

Siden det er mange forskjellige handelsstrategier, skal vi ta opp noen av de vanligste. Denne artikkelen fokuserer hovedsakelig på handelsstrategier for kryptovaluta. Men de kan også benyttes på andre finansielle aktiva, som valuta, aksjer, opsjoner eller edle metaller som gull.

Så, vil du lage din egen handelsstrategi? Denne artikkelen vil hjelpe deg med det grunnleggende om hvordan du bør forholde deg til spekulasjon på kryptomarkedene. Med en solid handelsstrategi er det mer sannsynlig at du når dine handels- og investeringsmål.


Hva er en handelsstrategi?

Vi kan beskrive en handelsstrategi som en omfattende plan for alle handelsaktivitetene dine. Det er et rammeverk du lager, som veileder deg i all handel du gjør.

En handelsplan kan også bidra til å redusere den finansielle risikoen, ettersom den tar bort mange unødvendige beslutninger. Selv om det ikke er obligatorisk å ha en handelsstrategi for å drive med handel, kan det av og til være livreddende. Hvis det skjer noe uventet i markedet (og det gjør det garantert), bør handelsplanen din – ikke følelsene dine – definere hvordan du skal reagere. Med andre ord vil det å ha en handelsplan gjøre deg forberedt på mulige utfall. Det hindrer deg i å ta forhastede, impulsive beslutninger som ofte fører til store økonomiske tap.

For eksempel kan en omfattende handelsstrategi inkludere følgende:

I tillegg kan handelsplanen også inneholde andre generelle retningslinjer, helt ned til mindre detaljer. Du kan for eksempel definere at du aldri skal handle på fredager, eller at du aldri skal handle hvis du er trøtt eller sliten. Eller du kan etablere en tidsplan for handel, slik at du kun driver handel på bestemte dager i uken. Sjekker du Bitcoin-prisen gjennom hele helgen? Lukk alltid posisjonene dine før helgen. Personlig veiledning som dette kan også inkluderes i handelsstrategien din.

Utforming av en handelsstrategi kan også inkludere verifisering ved for- og etterkontroll. Du kan for eksempel drive papirhandel på Binance Futures-testnett.

I denne artikkelen skal vi se på to typer handelsstrategier: aktiv og passiv.

Som du snart får se, er ikke definisjonene av handelsstrategier nødvendigvis helt faste, og det kan være overlapping mellom dem. Faktisk kan det være verdt å vurdere en hybrid tilnærming ved å kombinere flere strategier.


Aktive handelsstrategier

Aktive strategier krever mer tid og oppmerksomhet. Vi kaller dem aktive fordi de innebærer konstant overvåking og hyppig porteføljeforvaltning.


Daghandel

Daghandel er kanskje den mest kjente aktive handelsstrategien. Det er en vanlig misforståelse at alle aktive handlere per definisjon er daghandlere, men det stemmer altså ikke.

Daghandel er en strategi som innebærer å gå inn og ut av posisjoner i løpet av samme dag. Målet til daghandlere er å kapitalisere på kursbevegelser samme dag, altså prisbevegelser som skjer innenfor én handelsdag.

Begrepet "daghandel" stammer fra de tradisjonelle markedene, hvor det kun er åpent for handel bestemte tider på dagen. Så i disse markedene forblir daghandlerne aldri i en posisjon over natta, da det er stengt for handel.

De fleste plattformer for digital valutahandel er åpne 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Så daghandel brukes i en litt annen kontekst når det gjelder kryptomarkedene. Det sikter vanligvis til en kortsiktig handelsstil der handlerne går inn og ut av posisjoner innenfor 24 timer eller mindre.

Daghandlerne bruker vanligvis prishandling og teknisk analyse for å formulere handelsideer. Dessuten kan de benytte seg av mange andre teknikker for å oppdage ineffektivitet i markedet.

Daghandel med kryptovaluta kan være svært lønnsomt for noen, men det er ofte ganske stressende og krevende og kan ha høy risiko. Derfor anbefales daghandel for mer avanserte handlere.


Svinghandel

Svinghandel er en type handelsstrategi som er mer langsiktig, og som innebærer å holde posisjoner i mer enn en dag, men vanligvis ikke lenger enn noen få uker eller en måned. På flere måter ligger svinghandel midt mellom daghandel og trendhandel.

Svinghandlere prøver generelt å utnytte bølger av volatilitet som utspiller seg over flere dager eller uker. Svinghandlere kan bruke en kombinasjon av tekniske og fundamentale faktorer for å formulere handelsideene sine. Fundamentale endringer kan selvfølgelig ta lengre tid, og det er her fundamental analyse kommer inn i bildet. Likevel kan diagrammønstre og tekniske indikatorer også spille en viktig rolle i en svinghandelstrategi.

Svinghandel kan være den mest praktiske aktive handelsstrategien for nybegynnere. En stor fordel med svinghandel fremfor daghandel er at svinghandel utspiller seg over lengre tid. Likevel er tidsrommet kort nok til at det ikke blir altfor vanskelig å holde styr på handelen.

Dette gir handlerne mer tid til å vurdere beslutningene sine. I de fleste tilfeller får de nok tid til å reagere på utviklingen av handelen. Med svinghandel kan beslutningene tas med mindre hastverk og mer rasjonalitet. Derimot krever daghandel ofte raske beslutninger og rask utførelse, noe som ikke er ideelt for en nybegynner.


Trendhandel

Trendhandel blir noen ganger også omtalt som posisjonshandel og er en strategi som innebærer å holde posisjoner over lengre tid, vanligvis minst noen måneder. Som navnet antyder, prøver trendhandlere å utnytte retningstrender. Trendhandlere kan gå inn i en long-posisjon i en opptrend og en short-posisjon i en nedadgående trend.

Trendhandlere bruker vanligvis fundamental analyse, men det er ikke alltid tilfelle. Uansett ser fundamental analyse på hendelser som utspiller seg over lengre tid – og dette er bevegelsene som trendhandlere prøver å utnytte.

En trendhandelsstrategi forutsetter at underliggende aktiva fortsetter å bevege seg i trendretningen. Men trendhandlere må også ta hensyn til muligheten for en trendreversering. Derfor kan de også inkludere glidende gjennomsnitttrendlinjer og andre tekniske indikatorer i strategien sin for å prøve å øke suksessraten og redusere den økonomiske risikoen.

Trendhandel kan være ideelt for nybegynnere hvis de gjør selskapsgjennomgang og styrer risiko på riktig måte. 


Scalping

Scalping er en av de raskeste handelsstrategiene som finnes. Scalpere prøver ikke å utnytte store bevegelser eller langvarige trender. Det er en strategi som fokuserer på å utnytte små bevegelser om og om igjen. For eksempel å tjene på salgspris-kjøpspris-spread, avvik i likviditet eller annen ineffektivitet i markedet. 

Scalpere har ikke som mål å holde posisjonene sine i lang tid. Det er ganske vanlig at scalp-handlere åpner og lukker posisjoner i løpet av sekunder. Derfor er scalping ofte relatert til høyfrekvent handel (HFT).

Scalping kan være en spesielt lukrativ strategi hvis en handler oppdager at en ineffektivitet i markedet inntreffer om og om igjen, slik at de kan utnytte det. Hver gang det skjer, kan de få en liten fortjeneste som akkumuleres over tid. Scalping er generelt sett ideelt for markeder med høyere likviditet, der det å gå inn og ut av posisjoner er relativt jevnt og forutsigbart.

Scalping er en avansert handelsstrategi som ikke anbefales for nybegynnere fordi den er så kompleks. Det krever også en dyp forståelse av mekanikken i markedene. I tillegg er scalping generelt sett mer egnet for de som handler med stort volum (hvaler). Målene for fortjenesteprosent har en tendens til å være lavere, så handel med større posisjoner gir mer mening.


Passive investeringsstrategier

Passive investeringsstrategier gjør det mulig med en mer automatisert tilnærming, der forvaltningen av porteføljen krever mindre tid og oppmerksomhet. Det finnes riktignok forskjellige handels- og investeringsstrategier, men handel innebærer til syvende og sist å kjøpe og selge aktiva i håp om å oppnå fortjeneste.


Kjøp og hold

"Kjøp og hold" er en passiv investeringsstrategi der handleren kjøper et aktivum for å holde det i lang tid, uavhengig av markedssvingninger.

Denne strategien brukes vanligvis i langsiktige investeringsporteføljer, der tanken ganske enkelt er å komme inn på markedet uten å ta hensyn til timing. Tanken bak denne strategien er at på lang nok sikt vil timingen eller inngangsprisen ikke ha så stor betydning.

"Kjøp og hold"-strategien er nesten alltid basert på fundamental analyse og tar vanligvis ikke hensyn til tekniske indikatorer. Strategien innebærer sannsynligvis heller ikke å overvåke ytelsen til porteføljen så ofte – bare en gang i blant.

Selv om Bitcoin og kryptovalutaer bare har eksistert i litt mer enn ti år, kan HODLe-fenomenet sammenlignes med kjøp og hold-strategien. Men kryptovaluta er en risikabel og volatil aktivaklasse. Det å kjøpe og holde Bitcoin er en kjent strategi innenfor kryptoområdet, men det kan hende at kjøp og hold-strategien ikke passer for andre kryptovalutaer.


Indeksinvestering

Vanligvis betyr indeksinvestering å kjøpe børsnoterte fond og indekser i de tradisjonelle markedene. Men denne typen produkter er også tilgjengelig i kryptovalutamarkedene. Både på sentraliserte kryptovalutabørser og innenfor bevegelsen desentralisert finans (DeFi).

Tanken bak en kryptoindeks er å ta en kurv med kryptoaktiva og lage et token som sporer de totale resultatene. Denne kurven kan bestå av mynter fra en lignende sektor, for eksempel personvernmynter eller brukstoken. Eller det kan være noe helt annet, så lenge den har en pålitelig prisstrøm. Som du kan forestille deg, er de fleste av disse tokenene veldig avhengige av blokkjedeorakler.

Hvordan kan investorer bruke kryptoindekser? For eksempel kan de investere i en personvernmyntindeks istedenfor å velge en individuell personvernmynt. På denne måten kan de satse på personvernmynter som sektor, samtidig som de eliminerer risikoen det er å satse på en enkelt mynt.

Tokenisert indeksinvestering vil sannsynligvis bli mer populært i løpet av de kommende årene. Det muliggjør en mer passiv tilnærming til å investere i blokkjedeindustrien og kryptovalutamarkedene.


Avsluttende tanker

Utformingen av en kryptohandelsstrategi som passer de økonomiske målene og personligheten din, er ikke en lett oppgave. Vi har gått gjennom noen av de vanligste kryptohandelsstrategiene, så forhåpentligvis kan du finne ut hvilken som passer deg best.

For å finne ut hva som virkelig fungerer, og hva som ikke gjør det, bør du følge og spore hver handelsstrategi – uten å bryte reglene du lager. Det er også nyttig å lage en handelsdagbok eller en handelsoversikt, slik at du kan analysere resultatene av hver strategi.

Men det er verdt å merke seg at du ikke må følge de samme strategiene for alltid. Med nok data og handelshistorikk bør du kunne justere og tilpasse metodene dine. Med andre ord bør handelsstrategiene dine være i konstant utvikling etter hvert som du får mer handelserfaring.

Det kan også være lurt å fordele ulike deler av porteføljen på ulike strategier. På denne måten kan du spore de individuelle resultatene til hver strategi og samtidig ha god risikostyring.

Hvis du vil lese mer om porteføljestyring, sjekk ut Aktivaallokering og diversifisering forklart.