Mitkä ovat stop loss- ja take profit -tasot ja miten ne lasketaan?
Sisällysluettelo
Johdanto
Stop loss- ja take profit -tasot
Miksi käyttää stop loss- ja take profit -tasoja?
Kuinka laskea stop loss- ja take profit -tasot
Yhteenveto
Mitkä ovat stop loss- ja take profit -tasot ja miten ne lasketaan?
Etusivu
Artikkelit
Mitkä ovat stop loss- ja take profit -tasot ja miten ne lasketaan?

Mitkä ovat stop loss- ja take profit -tasot ja miten ne lasketaan?

Keskitaso
Julkaistu Aug 12, 2022Päivitetty Nov 11, 2022
5m

Tiivistelmä

Stop loss- ja take profit -tasot ovat kaksi peruskäsitettä, joihin monet treidaajat luottavat määrittäessään treidin poistumisstrategiaansa riippuen siitä, kuinka suuren riskin he ovat valmiita ottamaan. Näitä kynnysarvoja käytetään sekä perinteisillä että kryptomarkkinoilla, ja ne ovat erityisen suosittuja sellaisten treidaajien keskuudessa, joiden ensisijainen lähestymistapa on tekninen analyysi.

Johdanto

Markkinoiden ajoitus on strategia, jossa sijoittajat ja treidaajat yrittävät ennustaa tulevia markkinahintoja ja löytää optimaalisen hintatason omaisuuserien ostamiseksi tai myymiseksi. Tässä lähestymistavassa on tärkeää selvittää, milloin poistua markkinoilta. Ja tässä kohtaa stop loss- ja take profit -tasot tulevat peliin. 

Stop loss- ja take profit -tasot ovat hintatavoitteita, jotka treidaajat asettavat itselleen etukäteen. Näitä ennalta määrättyjä tasoja käytetään usein osana kurinalaisen treidaajan poistumisstrategiaa, ne on suunniteltu pitämään emotionaalinen treidaus minimissä ja ne ovat välttämättömiä riskienhallinnan kannalta.

Stop loss- ja take profit -tasot

Stop loss (SL) -taso on omaisuuserän ennalta määrätty hinta, joka on asetettu alle käyvän hinnan, jolla positio suljetaan sijoittajan tämän position tappioiden rajoittamiseksi. Sitä vastoin take profit (TP) -taso on ennalta asetettu hinta, jolla treidaajat sulkevat kannattavan position.

Sen sijaan, että treidaajat käyttäisivät markkinatoimeksiantoja reaaliajassa, he voivat asettaa nämä tasot käynnistämään automaattisen myynnin ilman, että heidän tarvitsee seurata markkinoita ympäri vuorokauden. Esimerkiksi Binance Futuresissa on Stop-toimeksianto-toiminto, joka yhdistää stop loss- ja take profit -toimeksiannot. Järjestelmä päättää, onko toimeksianto stop loss vai take profit perustuen aktivointihinnan tasoon ja viimeiseen hintaan tai merkintähintaan, kun toimeksianto tehdään. 

Miksi käyttää stop loss- ja take profit -tasoja?

Riskienhallinta

SL- ja TP-tasot heijastavat markkinoiden nykyistä dynamiikkaa, ja ne, jotka osaavat määrittää niiden optimaaliset arvot oikein, määrittävät olennaisesti suotuisat treidausmahdollisuudet ja hyväksyttävät riskitasot. Riskien arvioinnilla SL- ja TP-tasojen avulla voi olla ratkaiseva rooli salkun säilyttämisessä ja kasvattamisessa. Sen lisäksi, että suojaat omistuksiasi järjestelmällisesti priorisoimalla vähemmän riskialttiita treidejä, estät myös salkkusi täydellisen tuhoutumisen. Siksi monet treidaajat käyttävät SL- ja TP-tasoja riskienhallintastrategioissaan.

Emotionaalisen treidauksen estäminen

Ihmisen tunnetila voi milloin tahansa vaikuttaa voimakkaasti päätöksentekoon, ja siksi jotkut treidaajat luottavat ennalta asetettuun strategiaan välttääkseen treidauksen stressin, pelon, ahneuden tai muiden voimakkaiden tunteiden alaisena. Oppiminen tunnistamaan, milloin positio kannattaa sulkea, voi auttaa sinua välttämään impulsiivisen treidauksen, jolloin voit hallita treidejäsi strategisesti etkä oikkujen mukaan.  

Riski-hyötysuhteen laskeminen

Stop loss- ja take profit -tasoja käytetään laskettaessa treidin riski-hyötysuhdetta.

Riski-tuotto-suhde on otetun riskien suhde mahdollisiin voittoihin verrattuna. Yleensä on parempi tehdä treidejä, joilla on alhaisempi riski-tuotto-suhde, koska se tarkoittaa, että potentiaaliset voittosi ovat suuremmat kuin mahdolliset riskit. 

Voit laskea riski-tuotto-suhteen tällä kaavalla:

Riski-tuotto-suhde = (avaushinta - stop loss -hinta) / (take profit -hinta - avaushinta)

Kuinka laskea stop loss- ja take profit -tasot

On olemassa erilaisia menetelmiä, joita treidaajat voivat käyttää optimaalisen stop loss- ja take profit -tason määrittämiseen. Näitä lähestymistapoja voidaan käyttää itsenäisesti tai yhdessä muiden menetelmien kanssa, mutta lopullinen tavoite on edelleen sama: käyttää olemassa olevia tietoja tietoisempien päätösten tekemiseen siitä, milloin positio kannattaa sulkea.

Tuki- ja vastustustasot

Tuki ja vastustus ovat ydinkonsepteja, jotka ovat tuttuja kaikille teknisille treidaajille sekä perinteisillä että kryptomarkkinoilla. 

Tuki- ja vastustustasot ovat hintakaavion alueita, joilla on todennäköisemmin lisääntynyttä treidausaktiivisuutta, olipa kyse sitten osto tai myynti. Tukitasoilla laskutrendien odotetaan pysähtyvän lisääntyneen ostoaktiviteetin vuoksi. Vastustustasolla nousutrendien odotetaan pysähtyvän lisääntyneen myyntiaktiviteetin vuoksi.

Tätä menetelmää käyttävät treidaajat asettavat tyypillisesti take profit -tasonsa juuri tukitason yläpuolelle ja stop loss -tason aivan tunnistamansa vastustustason alapuolelle.

Tässä on yksityiskohtainen selitys tuen ja vastustuksen perusteista.

Liukuvat keskiarvot

Tämä tekninen indikaattori suodattaa markkinoiden melun ja tasoittaa hintatoimintatietoja trendin suunnan esittämiseksi. 

Liukuvat keskiarvot voidaan laskea lyhyemmälle tai pidemmälle ajanjaksolle yksittäisten treidaajien mieltymysten mukaan. Treidaajat seuraavat liukuvia keskiarvoja tarkasti ja etsivät mahdollisuuksia myydä tai ostaa, jotka esitetään ylittävinä signaaleina, joissa kaksi erilaista liukuvaa keskiarvoa ylittävät toisensa kaaviossa. Voit lukea lisää liukuvista keskiarvoista.

Tyypillisesti liukuvia keskiarvoja käyttävät treidaajat tunnistavat stop loss -tasot alle pidemmän aikavälin liukuvan keskiarvon. 

Prosenttimenetelmä

Teknisten indikaattorien avulla lasketun ennalta määritetyn tason sijaan jotkut treidaajat käyttävät kiinteää prosenttiosuutta SL- ja TP-tasojen määrittämiseen. He voivat esimerkiksi päättää sulkea positionsa, kun omaisuuserän hinta on 5 % heidän avaushintansa ylä- tai alapuolella. Tämä on suoraviivainen lähestymistapa, joka toimii hyvin treidaajille, jotka eivät ole kovin perehtyneitä teknisiin indikaattoreihin.

Muut indikaattorit

Olemme maininneet muutamia yleisiä teknisen analyysin työkaluja, joita käytetään SL- ja TP-tasojen määrittämiseen, mutta treidaajat käyttävät myös monia muita indikaattoreita. Näihin sisältyy suhteellinen vahvuusindeksi (RSI), joka on vauhti-indikaattori, joka ilmoittaa, jos omaisuuserä on yliostettu tai ylimyyty, Bollingerin nauhat, jotka mittaavat markkinoiden volatiliteettia ja liukuva keskiarvo konvergenssiero (MACD), joka käyttää eksponentiaalisia liukuvia keskiarvoja tietopisteinä.

Yhteenveto

Monet treidaajat ja sijoittajat käyttävät yhtä tai yhdistelmää yllä olevista lähestymistavoista stop loss- ja take profit -tasojen laskemiseen. Nämä tasot toimivat teknisinä motiiveina heille poistua treidistä, olipa kyse sitten tappiota tuottavasta positiosta tai mahdollisten voittojen kotiuttamisesta. Huomaa, että nämä tasot ovat ainutlaatuisia jokaiselle treidaajalle eivätkä ne takaa onnistunutta suorituskykyä.  Sen sijaan ne ohjaavat päätöksentekoa ja tekevät siitä järjestelmällisemmän ja vankemman. Siksi riskien arviointi tunnistamalla stop loss- ja take profit -tasot tai käyttämällä muita riskienhallintastrategioita on hyvä treidaustapa.