Hvad er Uniswap, og hvordan fungerer den?
Hjem
Artikler
Hvad er Uniswap, og hvordan fungerer den?

Hvad er Uniswap, og hvordan fungerer den?

Let øvet
Offentliggjort Aug 24, 2020Opdateret Apr 20, 2023
12m

TL;DR

Uniswap er et sæt computerprogrammer, der kører på Ethereum-blockchainen, som giver mulighed for decentraliserede token-swaps. Den virker ved hjælp af enhjørninger (som illustreret af logoet).

Handlende kan veksle Ethereum-tokens på Uniswap uden at skulle stole på nogen med deres midler. I mellemtiden kan enhver låne deres krypto til særlige reserver kaldet likviditets-pools. Til gengæld for at give penge til disse pools tjener de gebyrer.

Hvordan konverterer disse magiske enhjørninger det ene token til det andet? Hvad behøver du for at bruge Uniswap? Læs mere.


Introduktion

Centraliserede børser har været rygraden på kryptovalutamarkedet i årevis. De tilbyder hurtige afregningstider, høj handelsvolumen og løbende forbedring af likviditeten. Der er dog en parallel verden, der bygges i form af trustless protokoller. En decentraliseret exchange (DEX) kræver ingen mellemmænd eller forvaltere for at lette handel. 

På grund af de iboende begrænsninger ved blockchain-teknologi har det været en udfordring at opbygge DEX'er, der konkurrerer med deres centraliserede modparter på meningsfuld vis. De fleste DEX'er kan forbedres både med hensyn til ydeevne såvel som brugeroplevelse.

Mange udviklere har tænkt på nye måder at opbygge en decentraliseret børs på. Én af pionererne inden for dette er Uniswap. Den måde, Uniswap fungerer på, kan være lidt sværere at forstå end en mere traditionel DEX. Vi vil dog snart se, at denne model giver nogle attraktive fordele. 

Som et resultat af denne innovation er Uniswap blevet ét af de mest succesrige projekter, der er en del af Decentralized Finance-bevægelsen (DeFi).

Lad os se, hvad Uniswap er, hvordan det fungerer, og hvordan du kan swappe tokens på det med en Ethereum-wallet.


Hvad er Uniswap?

Uniswap er en decentraliseret børsprotokol, som er bygget på Ethereum. For at være mere præcis er det en automatiseret likviditetsprotokol. Der er ingen ordrebog (ledger) eller nogen centraliseret part, der kræves for at foretage handler. Uniswap giver brugerne mulighed for at handle uden mellemmænd med en høj grad af decentralisering og censurmodstand.

Uniswap er en open source-software. Du kan selv tjekke den ud på Uniswap GitHub.

Men hvordan foregår handler uden en ordrebog? Uniswap arbejder med en model, der involverer likviditetsudbydere, som opretter likviditets-pools. Dette system giver en decentraliseret prismekanisme, der i bund og grund udjævner ordrebogens dybde. Vi kommer nærmere ind på, hvordan den fungerer. Indtil videre skal du bare bemærke, at brugerne problemfrit kan swappe ERC-20-tokens uden behov for en ordrebog.

Eftersom Uniswap-protokollen er decentraliseret, er der ingen noteringsproces. I bund og grund kan ethvert ERC-20-token lanceres, så længe der er en likviditets-pool til rådighed for handlende. Som et resultat opkræver Uniswap heller ikke nogen noteringsgebyrer. På en måde fungerer Uniswap-protokollen som en slags offentligt gode.

Uniswap-protokollen blev skabt af Hayden Adams i 2018. Men den underliggende teknologi, der inspirerede dens implementering, blev først beskrevet af Ethereums medstifter, Vitalik Buterin.


Hvordan fungerer Uniswap?

Uniswap anvender ikke den traditionelle arkitektur for digitale børser, idet den ikke har nogen ordrebog. Den fungerer med et design kaldet Constant Product Market Maker, som er en variant af en model kaldet Automated Market Maker (AMM).

AMM'er er smart contracts, der indeholder likviditetsreserver (eller likviditets-pools), som handlende kan handle imod. Disse reserver finansieres af likviditetsudbydere. Enhver kan være en likviditetsudbyder, der indsætter en tilsvarende værdi af to tokens i en pool. Til gengæld betaler de handlende et gebyr til denne pool, som derefter fordeles til likviditetsudbydere i henhold til deres andel i poolen. Lad os dykke ned i, hvordan dette fungerer mere detaljeret. 

Likviditetsudbydere skaber et marked ved at indsætte en tilsvarende værdi af to tokens. Disse kan enten være ETH og et ERC-20 token eller to ERC-20 tokens. Disse pools består almindeligvis af stablecoins såsom DAI, USDC eller USDT, men dette er ikke et krav. Til gengæld får likviditetsudbydere "likviditetstokens", som repræsenterer deres andel af hele likviditets-poolen. Disse likviditetstokens kan indløses til den andel, de repræsenterer i poolen.

Så lad os se på likviditets-poolen med ETH/USDT. Vi kalder ETH-delen af poolen x og USDT-delen y. Uniswap tager disse to mængder og multiplicerer dem for at beregne den samlede likviditet i poolen. Lad os kalde dette k. Kerneideen bag Uniswap er, at k skal forblive konstant, hvilket betyder, at den samlede likviditet i poolen er konstant. Så formlen for den samlede likviditet i poolen er: 

x * y = k

Så hvad sker der, når nogen ønsker at handle?

Lad os sige, at Alice køber 1 ETH til 300 USDT ved hjælp af likviditets-poolen med ETH/USDT. Ved at gøre det øger hun USDT-delen af poolen og reducerer ETH-delen af poolen. Dette betyder, at prisen på ETH stiger. Hvorfor? Der er mindre ETH i poolen efter transaktionen, og vi ved, at den samlede likviditet (k) skal forblive konstant. Denne mekanisme er det, der bestemmer prisfastsættelsen. I sidste ende er den pris, der betales for denne ETH, baseret på, hvor meget en given handel forskyder forholdet mellem x og y.

Det er værd at bemærke, at denne model ikke skaleres lineært. Jo større ordren er, jo mere skifter den balancen mellem x og y. Det betyder, at større ordrer bliver eksponentielt dyrere sammenlignet med mindre ordrer, hvilket fører til større og større slippage. Det betyder også, at jo større en likviditets-pool er, jo lettere er det at behandle store ordrer. Hvorfor? Fordi skiftet i så fald er mellem x og y mindre.


Uniswap v3

Teknologien bag Uniswap har set flere iterationer indtil videre. Chancerne er, at hvis du har brugt Uniswap, brugte du Uniswap v2. Der er dog altid nye forbedringer i støbeskeen. Lad os gennemgå de mest effektive opdateringer, der er frembragt af Uniswap v3.


Kapitaleffektivitet

Én af de mest betydningsfulde ændringer, der kommer med Uniswap v3, vedrører kapitaleffektiviteten. De fleste AMM'er er nemlig meget kapitalineffektive – det vil sige, at de fleste af de midler, der sidder i dem på et givet tidspunkt, ikke bliver brugt. Dette skyldes en iboende egenskab ved denne x * y = k-model, vi så på tidligere. Sagt mere forenklet: jo mere likviditet der er i poolen, jo større ordrer kan systemet understøtte i en større prisklasse.

Likviditetsudbydere (LP'er) i disse pools giver dog i bund og grund likviditet til en priskurve (interval) mellem 0 og uendelig. Al den kapital sidder der og er reserveret til scenariet, når ét af aktiverne i poolen er 5x-s, 10x-s, 100x-s.

Hvis det sker, sikrer disse inaktive aktiver, at der stadig er likviditet tilbage på den del af priskurven. Det betyder, at kun en lille del af likviditeten i poolen sidder, hvor det meste af handlen sker.

Som et eksempel har Uniswap i øjeblikket omkring 5 milliarder dollar af likviditet låst, mens der kun er omkring 1 milliard i volumen om dagen. Du tror måske, at dette ikke er en særlig elegant måde at gøre tingene på, og det ser ud til, at Uniswap-teamet er enige. Uniswap v3 løser dette problem.

Likviditetsudbydere kan nu indstille tilpassede prisklasser, som de ønsker at levere likviditet til. Dette bør føre til mere koncentreret likviditet i det prisinterval, som de fleste handelsaktiviteter sker i.

I en vis forstand er Uniswap v3 en rudimentær måde til at skabe en ordrebog på Ethereum på kæden, hvor market makers kan beslutte at levere likviditet i de prisklasser, de sætter. Det er værd at bemærke, at denne ændring favoriserer professionelle market makers frem for detaildeltagere. Det smukke ved AMM'er er, at alle kan levere likviditet og sætte deres midler i arbejde.

Men med dette ekstra layer af kompleksitet vil "dovne" LP'er tjene meget mindre i handelsgebyrer end professionelle spillere, der konstant kan fortsætte med at optimere deres strategi. Samtidig er det ikke svært at forestille sig aggregatorer såsom yearn.finance, der tilbyder detail-LP'er en måde til at forblive noget konkurrencedygtige i dette miljø.


Uniswap LP-tokens som NFT'er

Vi forstår nu, at hver Uniswap LP-position er unik, da hver indbetaler kan indstille sin egen prisklasse. Det betyder, at Uniswap LP-positioner ikke længere er ombyttelige (fungible). Som et resultat er hver LP-position nu repræsenteret af et non-fungible token (NFT).

Én af fordelene ved at repræsentere en Uniswap LP-position med et fungibelt token var, hvordan det kunne bruges i andre dele af DeFi. Uniswap v2 LP-tokens kunne deponeres i Aave eller MakerDAO som sikkerhedsstillelse. Dette er ikke længere tilfældet med v3, da hver position er unik. Denne afbrydelse af composability kan dog løses med nye typer derivat-produkter.


Uniswap på layer 2

Transaktionsgebyrer på Ethereum er steget kraftigt i det sidste år. Dette gør brugen af Uniswap økonomisk urentabel for mange af de mindre brugere.

Uniswap v3 vil også blive implementeret på en layer 2-skaleringsløsning kaldet en optimistisk rollup. Det er en pæn måde at skalere smart contracts på, mens du stadig får sikkerhed fra Ethereum-netværket. Denne implementering bør føre til en massiv stigning i dataoverførselshastighed for transaktioner og meget lavere gebyrer for brugerne.


Hvad er ubestemt tab?

Som vi har talt om, tjener likviditetsudbydere gebyrer for at levere likviditet til handlende, der kan swappe mellem tokens. Er der noget andet, som likviditetsudbydere skal være opmærksomme på? Ja. Der er en effekt kaldet ubestemt tab.

Lad os sige, at Alice indbetaler 1 ETH og 100 USDT i en Uniswap-pool. Eftersom tokenparret skal have samme værdi, betyder det, at prisen på ETH er 100 USDT.  Samtidig er der i alt 10 ETH og 1.000 USDT i poolen – resten er finansieret af andre likviditetsudbydere ligesom Alice. Det betyder, at Alice har en andel på 10 % af poolen. Vores samlede likviditet (k) er i dette tilfælde 10.000.

Hvad sker der, hvis prisen på ETH stiger til 400 USDT? Husk, at den samlede likviditet i poolen skal forblive konstant. Hvis ETH nu er 400 USDT, betyder det, at forholdet mellem hvor meget ETH og hvor meget USDT der er i poolen, har ændret sig. Faktisk er der 5 ETH og 2.000 USDT i poolen nu. Hvorfor? Arbitragehandlende føjer USDT til poolen og fjerner ETH fra den, indtil forholdet afspejler den nøjagtige pris. Derfor er det afgørende at forstå, at k er konstant.

Så Alice beslutter at hæve sine midler og får 10 % af poolen i henhold til sin andel. Som et resultat får hun 0,5 ETH og 200 USDT, i alt 400 USDT. Det ser ud til, at hun har haft et pænt overskud. Men vent: hvad ville der være sket, hvis hun ikke havde lagt sine midler i poolen? Hun ville have 1 ETH og 100 USDT, i alt 500 USDT.

Faktisk ville Alice have været bedre stillet ved at foretage HODLing i stedet for at indsætte midler i Uniswap-poolen. I dette tilfælde er det ubestemte tab i bund og grund mulighedsomkostningerne ved at samle et token, der værdsættes i pris. Dette betyder bare, at Alice ved at indsætte penge i Uniswap i håb om at tjene gebyrer, kan miste andre muligheder.

Bemærk, at denne effekt virker, uanset hvilken retning prisen ændrer sig i, fra tidspunktet for indsættelsen. Men hvad betyder det egentlig? Hvis prisen på ETH falder i forhold til tidspunktet for indsættelsen, kan tabene også forstærkes. Hvis du gerne vil have en mere teknisk forklaring på dette, kan du læse Pintails artikel om det.

Men hvorfor er tabet ubestemt? Hvis prisen på de samlede tokens vender tilbage til prisen, de havde, da de blev føjet til poolen, afbødes effekten. Eftersom likviditetsudbydere tjener gebyrer, kan tabet også blive afbalanceret over tid. Alligevel skal likviditetsudbydere være opmærksomme på dette, før de føjer midler til en pool.


Hvordan tjener Uniswap penge?

Det gør de ikke. Uniswap er en decentraliseret børs, som er opbakket af Paradigm (en krypto-hedgefond). Alle gebyrer går til likviditetsudbyderne, og ingen af grundlæggerne får en andel af de handler, der sker gennem protokollen.

I øjeblikket er transaktionsgebyret, der udbetales til likviditetsudbydere, 0,3 % pr. handel. Som standard føjes disse til likviditets-poolen, men likviditetsudbyderne kan til enhver tid indløse dem. Gebyrerne fordeles efter den enkelte likviditetsudbyders andel af poolen.

En del af gebyrerne kan være dedikeret til Uniswap-udvikling i fremtiden. Uniswap-teamet har allerede implementeret en forbedret version af protokollen kaldet Uniswap v2.Sådan bruges Uniswap

Uniswap er en open source-protokol, hvilket betyder, at enhver kan oprette sin egen frontend-applikation til den. Den mest almindeligt anvendte er dog https://app.uniswap.org eller https://uniswap.exchange.

 1. Gå til Uniswap-grænsefladen.

 2. Tilknyt din wallet. Du kan bruge MetaMask, Trust Wallet eller enhver anden understøttet Ethereum-wallet.

 3. Vælg det token, du vil veksle fra.

 4. Vælg det token, du vil veksle til.

 5. Klik på Swap.

 6. Se en forhåndsvisning af transaktionen i pop op-vinduet.

 7. Bekræft transaktionsanmodningen i din wallet.

 8. Vent på, at transaktionen bekræftes på Ethereum-blockchainen. Du kan overvåge dens status på https://etherscan.io/.


Uniswap-tokenet (UNI)

UNI er det oprindelige token for Uniswap-protokollen, og det giver sine indehavere styringsrettigheder. Det betyder blot, at UNI-indehavere kan stemme om ændringer i protokollen. Vi har tidligere set på, hvordan protokollen allerede har fungeret som en slags offentligt gode. UNI-tokenet styrker denne idé.

1 milliard UNI-tokens er blevet præget ved genesis. 60 % af disse distribueres til eksisterende Uniswap-fællesskabsmedlemmer, mens 40 % vil blive stillet til rådighed for teammedlemmer, investorer og rådgivere i løbet af fire år.

En del af fællesskabsdistributionen sker gennem likviditetsmining. Det betyder, at UNI vil blive fordelt til dem, der leverer likviditet til følgende Uniswap-pools:

 • ETH/USDT

 • ETH/USDC

 • ETH/DAI

 • ETH/WBTC

Men hvem er Uniswap-medlemmerne i fællesskabet? Det er enhver Ethereum-adresse, der har interageret med Uniswap-kontrakterne. Lad os se, hvordan du kan gøre krav på UNI-tokens.


Sådan gør du krav på Uniswap-tokens (UNI)

Hvis du har brugt Uniswap, kan du sandsynligvis gøre krav på 400 UNI-tokens pr. adresse, som du brugte Uniswap med. Sådan gør du krav på dine tokens:

 1. Gå til https://app.uniswap.org/.

 2. Tilknyt den wallet, du tidligere brugte Uniswap med. 

 3. Klik på "Gør krav på dine UNI-tokens".

saadan-goer du-krav-paa-uni-tokens-uniswap

 1. Bekræft transaktionen i din wallet (du kan se de aktuelle gaspriser på Ethscan Gas Tracker).

 2. Tillykke, du er nu UNI-indehaver!

Vil du handle med dine UNI-tokens? Så kan du bruge Binance.Sådan køber du UNI på Binance

For at købe UNI skal du enten swappe fiatpenge eller krypto ved hjælp af Binance-børsvisningen. Du kan ikke bruge et debet-/kreditkort til at købe UNI direkte. Nedenfor er de mulige par, der giver dig et valg mellem BNB, BTC, BUSD, USDT eller EUR.


For at købe UNI med krypto kan du enten overføre krypto til din Spot Wallet for at bytte eller købe noget krypto med fiatpenge. BUSD er en anbefalet mulighed på grund af dens prisstabilitet. Du kan købe BUSD med dit kort ved at gå til siden [Køb krypto]. Indtast det beløb, du vil købe, og klik på [Fortsæt] for at udfylde dine kortoplysninger.


Når du har din krypto, skal du gå til børsen og vælge det UNI-par, du vil handle med. Du kan ændre dit par ved at klikke på det aktuelle markedspar øverst til venstre.


I søgefeltet skal du indtaste dit valgte par. Til vores eksempel har vi brug for UNI/BUSD.


Du kan nu oprette en ordre for at købe UNI. Den hurtigste måde er med en markedsordre, der giver dig den aktuelle spotpris. Du kan også indstille en limitordre eller stop-limit-ordre, hvis du vil købe til en bestemt pris eller bedre.

For at oprette din markedsordre skal du gå til højre side af børsvisningen og klikke på [Spot]. Sørg for, at du har valgt [Market] som din ordretype under fanen [Buy], og indtast BUSD-beløbet, som du vil handle med. Til sidst skal du klikke på [Buy UNI] for at afgive din ordre.


Sådan sælger du UNI på Binance

At sælge UNI er en proces, der ligner køb. Først skal du sørge for, at din UNI er i din Binance Spot Wallet. Hvis du ikke har indsat dine tokens, skal du gå til siden [Fiatpenge og Spot] og søge efter UNI. Klik på [Indbetal] for at få detaljerede instruktioner om, hvordan du overfører din UNI. Du kan også læse vejledningen Sådan indbetaler du på Binance for at få mere hjælp.


Når du har indsat din UNI, skal du åbne børsvisningen og vælge det UNI-par, du vil handle med. Lad os tage et kig på UNI/BTC.


Brug søgefeltet til at finde det par, du ønsker. I vores tilfælde skal du klikke på [UNI/BTC].


For at sælge din UNI til den aktuelle markedspris skal du gå til højre side af skærmen. Klik på [Spot], og vælg [Market] som ordretype under fanen [Sell]. Indtast det UNI-beløb, du vil sælge, og klik på [Sell UNI].


Sammenfatning

Uniswap er en innovativ børsprotokol, som er bygget på Ethereum. Det giver alle med en Ethereum-wallet mulighed for at udveksle tokens uden involvering af nogen central part. 

Selvom det har sine begrænsninger, kan denne teknologi have en spændende indflydelse på fremtiden af trustless token-swapping. Når Ethereum 2.0-skalerbarhedsløsninger går live på netværket, kan Uniswap sandsynligvis også drage fordel af dem.