Hvad er triangulær arbitrage, og hvordan bruger man den?
Hjem
Artikler
Hvad er triangulær arbitrage, og hvordan bruger man den?

Hvad er triangulær arbitrage, og hvordan bruger man den?

Avanceret
Offentliggjort Mar 23, 2023Opdateret Apr 21, 2023
7m

TL;DR

Triangulær arbitrage er en kompleks handelsstrategi, der udnytter prisforskelle mellem tre aktiver. Den handlende bytter et aktiv til et andet, det andet til et tredje og det tredje til det første for at tjene på prisforskelle. 

Introduktion

Arbitrage er en handelsmetode, der omdanner markedsineffektivitet til finansielle muligheder. Der er flere typer arbitragestrategier, som kryptohandlende anvender, herunder simpel arbitrage, grænseoverskridende arbitrage, peer-to-peer-arbitrage (P2P) og triangulær arbitrage – som alle søger at drage fordel af prisforskelle på tværs af flere markeder.

Mens det er almindeligt at handle på to markeder i de fleste arbitragestrategier, findes der en type arbitrage, der bruger prisforskellen på tre aktivklasser: triangulær arbitrage.

Hvad er triangulær arbitrage inden for krypto

Triangulær arbitrage udnytter prisforskelle mellem tre forskellige aktiver – normalt kryptovalutaer – på markedet. Konceptet er enkelt: En handlende udveksler et kryptoaktiv for et andet, det andet for et tredje og det tredje for det første. Dette gentages, så længe prisforskellene består. 

Udførelsen er imidlertid noget helt andet. For at lykkes kræver triangulær arbitrage, at man kan identificere prisforskelle, handle med forskellige aktivpar samtidig og foretage en ordentlig risikostyring. Eftersom kryptomarkedet er volatilt, svinger priserne hurtigt, og derfor skal handlende også udføre triangulære arbitragehandler hurtigt.

Sådan bliver en triangulær arbitragemulighed opdaget, og dette gør handlende for at drage fordel af den.

Sådan fungerer triangulær arbitrage inden for krypto

Sådan får du øje på en triangulær arbitragemulighed

Lad os antage, at en erfaren handlende bemærker uoverensstemmende priser mellem tre forskellige aktiver – Bitcoin (BTC), Ether (ETH) og Tether (USDT). Hvordan kan vi se, om der er en arbitragemulighed?

En handlende køber BTC til en værdi af 50.000 USD med sine USDT. Vedkommende bruger derefter sin BTC til at købe ETH. Endelig bruger vedkommende ETH til at købe USDT. Hvis den relative værdi af de USDT, der er i behold ved afslutningen, er væsentligt forskellig fra den oprindelige kapital på 50.000 USD, er der en arbitragemulighed.

Sådan udnytter man en triangulær arbitragemulighed

Bemærk, at kryptohandlende ofte skal handle med høj frekvens for at tjene et betydeligt beløb på prisforskellene.

Afhængigt af prisforskelle kan handlende bruge forskellige strategier til at udnytte disse forskelle. De kan f.eks. lave enten en køb-køb-salg-ordre eller en køb-salg-salg-ordre.

Her er et eksempel på en køb-køb-salg-strategi med USDT, BTC og ETH:

Triangulær arbitrage inden for krypto

I dette køb-køb-salg-eksempel vil den handlende have tjent 2.000 USDT. En handlende skal arbejde hurtigt for at gentage trinnene og købe BTC med de 52.000 USDT, derefter ETH med BTC osv.

I en køb-salg-salg-strategi vil en handlende i dette eksempel købe BTC til en lavere pris ved hjælp af sin USDT-kapital, sælge den til en højere pris for ETH og derefter sælge sin ETH til en endnu højere pris i bytte for USDT.

Triangulær arbitrage er en kompleks og tidskrævende strategi, som kan være vanskelig at udføre manuelt. Derfor bruger mange arbitrageurs handelsrobotter, der er designet til at udføre triangulære arbitragehandler for dem. En sådan software er programmeret til at opdage prisforskelle og gør det muligt for handlende at automatisere den triangulære arbitrageproces. Med handelsrobotter vil handlende være mindre tilbøjelige til at gå glip af muligheder, selv når de ikke overvåger markederne.

Fordele ved triangulær arbitragestrategi inden for krypto 

Finansielle muligheder

Triangulære arbitrageurs har en anden mulighed for at tjene penge på kryptohandel sammenlignet med handlende, der handler på et enkelt marked. Succesfulde handlende, der kan identificere og udføre disse typer handler, kan generere afkast fra prisforskelle og ikke kun fra prisbevægelser.

Reduceret risiko

Teoretisk set kan arbitrageurs sprede deres risiko over flere aktiver og dermed reducere deres eksponering for en enkelt valuta i stedet. Diversificering af risikoen kan hjælpe med at mindske virkningen af prisændringer, især på ustabile markeder, hvor priserne kan ændre sig hurtigt. 

Der er imidlertid andre risici forbundet med triangulær arbitrage, som nævnes i afsnittet nedenfor. Derfor bør handlende, der forsøger sig med triangulær arbitragehandel, også anvende risikostyringsstrategier for at vurdere og mindske risici.

Øget markedslikviditet

Eftersom triangulær arbitrage involverer tre handelspar, øger det handelsaktiviteten på disse kryptomarkeder, hvilket potentielt øger markedets likviditet. Da den måler et kryptoaktivs evne til at blive købt eller solgt uden at påvirke dets pris, er markedets likviditet et tegn på et kryptomarkeds finansielle sundhed. Likvide markeder har tendens til at være mindre volatile, hvilket gør handel mere rentabel, da risici såsom slippage er reduceret.

Forbedret markedseffektivitet

Ligesom andre former for arbitragehandel er triangulær arbitrage rettet mod og korrigerer ubalancer i markedsprisen. Dette kan bidrage til at stabilisere markedspriserne, øge markedseffektiviteten og mindske handelsrisikoen.

Ulemper ved triangulær arbitrage

Selv om triangulær arbitrage har nogle fordele, er det også vigtigt at overveje ulemperne ved den. 

Risiko for slippage

Triangulær arbitrage indebærer en højere risiko for slippage, da den indebærer hyppig handel, når muligheden opstår. Slippage beskriver forskellen mellem den målpris og den realiserede pris, som et aktiv købes eller sælges til, og opstår ofte, når et marked bevæger sig for hurtigt.

Eftersom triangulær arbitrage involverer flere handler og er tidsfølsom, kan prisforskellene være ændret på det tidspunkt, hvor en handlende forsøger at udføre den sidste af de tre handler i en triangulær arbitrage manuelt. Dette ville resultere i en mindre indtjening eller sågar et tab.

Timing

Triangulær arbitrage kan være rentabelt i ideelle situationer, men handlende er oppe imod ukontrollerbare faktorer, der kan påvirke timingen af handler. Dette omfatter ineffektivitet på børserne, som medfører forsinkelser i udførelsen af handler, og markedsvolatilitet, som fører til prisudsving, før en handel kan fuldføres.

Likviditetsrisiko

Hvis et marked ikke er tilstrækkeligt likvidt eller mangler handlende, kan det være umuligt at gennemføre de handler, der er nødvendige for at fuldføre den triangulære arbitrage. Hvis aktiverne ikke købes eller sælges til de ønskede priser, kan du lide et tab.

Hvad er fremtiden for triangulær arbitrage?

Den teknologiske udvikling og fremkomsten af nye finansielle markeder kan påvirke anvendelsen af triangulær arbitrage. Triangulær arbitrage kan udvikle sig til en mere sofistikeret form, der kan føre til større effektivitet og præcision i udførelsen af sådanne handler. 

Men efterhånden som flere handlende indfører triangulær arbitrage som strategi, forventes konkurrencen om disse muligheder at stige, hvilket potentielt gør det sværere at tjene penge på det. Andre faktorer – som f.eks. ændringer på valutamarkederne og i lovgivningen – kan også påvirke rentabiliteten af triangulær arbitrage. 

Efterhånden som de finansielle markeder udvikler sig, skal handlende være i stand til at tilpasse sig hurtigt for at forblive rentable, når de udnytter mulighederne for triangulær arbitrage.

Sammenfatning

Triangulær arbitrage er en kompleks handelsmetode, der anvendes af kompetente handlende, som skal overveje forskellige strategier og risici. Selv om der er flere fordele ved den, bør denne type handel ikke udføres af begyndere, som ikke er dygtige eller erfarne nok i risikostyring.

Yderligere læsning

Ansvarsfraskrivelse og risikoadvarsel: Dette indhold præsenteres for dig "som det er" til generel information og uddannelsesmæssige formål uden erklæring eller garanti af nogen art. Det skal ikke opfattes som økonomisk, juridisk eller anden professionel rådgivning, og det er heller ikke hensigten at anbefale køb af et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste. Du bør selv søge råd fra relevante, professionelle rådgivere. Hvis denne artikel er et bidrag fra en tredjepart, bør du bemærke, at dennes synspunkter udtrykkeligt tilhører denne tredjepartsbidragsyder og ikke nødvendigvis afspejler Binance Academys synspunkter. Læs vores fulde ansvarsfraskrivelse her for yderligere oplysninger. Priserne på digitale aktiver kan være volatile. Værdien af din investering kan gå op eller ned, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er eneansvarlig for dine investeringsbeslutninger, og Binance Academy er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. Dette materiale bør ikke anses for værende økonomisk, juridisk eller anden rådgivning. For yderligere oplysninger kan du læse vores vilkår for anvendelse og risikoadvarsel.