Hvad er en Automated Market Maker (AMM)?
Indholdsfortegnelse
Introduktion
Hvad er en Automated Market Maker (AMM)?
Hvordan fungerer en automatiseret market maker (AMM)?
Hvad er en likviditetspulje?
Hvad er midlertidigt tab?
Sammenfatning
Hvad er en Automated Market Maker (AMM)?
Hjem
Artikler
Hvad er en Automated Market Maker (AMM)?

Hvad er en Automated Market Maker (AMM)?

Let øvet
Offentliggjort Oct 8, 2020Opdateret Dec 28, 2022
6m

TL;DR

Du kunne tænke på en AMM som en robot, der altid er villig til at give dig en pris mellem to aktiver. Nogle bruger en enkel formular som Uniswap, mens Curve, Balancer og andre bruger mere komplicerede.

Du kan ikke blot handle tillidsløst ved hjælp af en AMM, du kan også deltage ved at bidrage med likviditet til en likviditetspulje. Dette giver i bund og grund enhver mulighed for at blive en market maker på en børs og tjene gebyrer for at levere likviditet.

AMM'ere har skabt deres niche i DeFi-området på grund af, hvor enkle og nemme de er at bruge. Decentralisering af market-making på denne måde er uløseligt forbundet med visionen om krypto.


Introduktion

Decentralized Finance (DeFi) har oplevet en eksplosion af interesse på Ethereum og andre platforme for intelligente kontrakter såsom Binance Smart Chain. Yield farming er blevet en populær metode til distribution af token, tokeniseret BTC vokser på Ethereum, og mængderne af flash-lån stiger kraftigt.

I mellemtiden oplever AMM-protokoller som Uniswap regelmæssigt konkurrencedygtige mængder, høj likviditet og et stigende antal brugere.

Men hvordan fungerer disse børser? Hvorfor er det så hurtigt og nemt at etablere et marked for den nyeste madmønt? Kan AMM'er virkelig konkurrere med traditionelle børser med ordrebøger? Lad os finde ud af det.


Hvad er en Automated Market Maker (AMM)?

En automated market maker (AMM) er en type af decentraliseret børsprotokol (DEX), der er afhængig af en matematisk formular til at prissætte aktiver. I stedet for at bruge en ordrebog som en traditionel børs, prissættes aktiver i henhold til en prissætningsalgoritme.

Denne formular kan variere for hver protokol. F.eks. bruger Uniswap x * y = k, hvor x er mængden af et token i likviditetspuljen, og y er mængden af den anden. I denne formular er k en fast konstant, hvilket betyder, at puljens samlede likviditet altid skal forblive den samme. Andre AMM'er vil bruge andre formulaer til de specifikke use cases, de målretter mod. Ligheden mellem dem alle er dog, at de fastsætter priserne algoritmisk. Hvis dette er lidt forvirrende lige nu, så fortvivl ikke – forhåbentlig falder det hele på plads til sidst. 

Traditionel market making fungerer normalt sammen med virksomheder med enorme ressourcer og komplekse strategier. Market makers hjælper dig med at få en god pris og et stramt bid-ask spread på en ordrebogsbørs såsom Binance. Automatiserede market makers decentraliserer denne proces og lader i bund og grund enhver skabe et marked på en blockchain. Hvordan kan de helt præcist gøre det? Læs mere.


Hvordan fungerer en automatiseret market maker (AMM)?

En AMM fungerer på samme måde som en ordrebogsbørs, idet der er handelspar – f.eks. ETH/DAI. Du behøver dog ikke have en modpart (en anden handlende) på den anden side for at foretage en handel. I stedet interagerer du med en intelligent kontrakt, der "laver" markedet for dig.

På en decentral børs såsom Binance DEX sker handler direkte mellem brugernes tegnebøger. Hvis du sælger BNB for BUSD på Binance DEX, er der en anden på modsatte side af handelen, der køber BNB med deres BUSD. Vi kan kalde dette en peer-to-peer-transaktion (P2P). 

I modsætning hertil kunne man tænke på AMM'er som peer-to-contract (P2C). Der er ikke behov for modparter i traditionel forstand, da handler foregår mellem brugere og kontrakter. Eftersom der ikke er nogen ordrebog, er der heller ingen ordretyper på en AMM. Den pris, du får for et aktiv, som du vil købe eller sælge, fastsættes i stedet af en formular. Det er dog værd at bemærke, at nogle fremtidige AMM-design kan modvirke denne begrænsning.

Så der er ikke behov for modparter, men nogen skal stadig skabe markedet, ikke? Korrekt. Likviditeten i den intelligente kontrakt skal stadig leveres af brugere kaldet likviditetsudbydere (LP'er).


Hvad er en likviditetspulje?

hvad er en likviditetspulje


Likviditetsudbydere (LP'er) føjer midler til likviditetspuljer. Tænk på en likviditetspulje som en stor bunke midler, som handlende kan handle mod. Til gengæld for at bidrage med likviditet til protokollen, tjener LP'ere gebyrer fra de handler, der sker i deres pulje. I tilfælde af Uniswap indbetaler LP'ere en tilsvarende værdi af to tokens – f.eks. 50 % ETH og 50 % DAI til ETH/DAI-puljen.

Et øjeblik ... så alle kan blive en market maker? Ja! Det er ret nemt at føje midler til en likviditetspulje. Belønningerne fastsættes af protokollen. F.eks. opkræver Uniswap v2 handlende 0,3 %, der går direkte til LP'er. Andre platforme eller forgreninger kan opkræve mindre for at tiltrække flere likviditetsudbydere til deres pulje.

Hvorfor er det vigtigt at tiltrække likviditet? På grund af den måde AMM'er fungerer på, gælder det, at jo mere likviditet der er i puljen, jo mindre glidning kan store ordrer medføre. Den kan til gengæld tiltrække mere volumen til platformen osv.

Problemerne med glidning vil variere med forskellige AMM-design, men det er bestemt noget at huske på. Husk, at prisen fastsættes af en algoritme. Sagt på en forenklet måde, så fastsættes den af, hvor meget forholdet mellem tokens i likviditetspuljen ændres efter en handel. Hvis forholdet ændres med en bred margin, vil der være en stor mængde glidning.

For at gå et skridt videre, så lad os sige, at du vil købe al ETH i ETH/DAI-puljen på Uniswap. Det kan du ikke! Du ville skulle betale en eksponentielt højere præmie for hver ekstra ether, men du ville stadig aldrig kunne købe det hele fra poolen. Hvorfor? Det er på grund af formularen x * y = k. Hvis enten x eller er nul, hvilket betyder, at der er nul ETH eller DAI i puljen, giver ligningen ikke længere mening.

Men dette er ikke hele historien om AMM'er og likviditetspuljer. Du skal huske på noget andet, når du bidrager med likviditet til AMM'er – midlertidigt tab.


Hvad er midlertidigt tab?

Midlertidigt tab sker, når prisforholdet mellem deponerede tokens ændres, efter at du har deponeret dem i puljen. Jo større forandringen er, jo større er det midlertidige tab. Derfor fungerer AMM'er bedst med tokenpar, der har en lignende værdi, såsom stablecoins eller indpakkede tokens. Hvis prisforholdet mellem parret forbliver i et relativt lille interval, er det forbigående tab også ubetydeligt.

På den anden side, hvis forholdet ændrer sig meget, kan likviditetsudbydere være bedre stillet ved blot at holde tokens i stedet for at føje midler til en pulje. Alligevel har Uniswap-puljer som ETH/DAI, der er temmelig udsatte for midlertidige tab, været rentable takket være de handelsgebyrer, de påløber.

Når det er sagt, er midlertidige tab ikke en god måde at navngive dette fænomen på. "Midlertidige" forudsætter, at hvis aktiverne vender tilbage til de priser, hvor de oprindeligt blev deponeret, mindskes tabene. Men hvis du hæver dine midler til et andet prisforhold, end da du deponerede dem, er tabene meget permanente. I nogle tilfælde kan handelsgebyrerne afbøde tabene, men det er stadig vigtigt at overveje risiciene.

Vær forsigtig, når du deponerer midler i en AMM, og sørg for at forstå konsekvenserne af midlertidige tab. Hvis du gerne vil have et avanceret overblik over midlertidige tab, kan du læse Pintails artikel om det.


Sammenfatning

Automatiserede market makers er en hjørnesten i DeFi-rummet. De gør det muligt for stort set alle at skabe markeder problemfrit og effektivt. Selvom de har deres begrænsninger sammenlignet med traditionelle børser med ordrebøger, er den samlede innovation, de bringer til krypto, uvurderlig.

AMM'er er stadig i deres vorden. De AMM'er, vi kender og bruger i dag som Uniswap, Curve og PancakeSwap, er elegante i design, men ret begrænsede i funktioner. Der er sandsynligvis mange flere innovative AMM-design på vej i fremtiden. Dette bør føre til lavere gebyrer, mindre friktion og i sidste ende bedre likviditet for hver DeFi-bruger.