Volumenvægtet gennemsnitspris (Volume-Weighted Average Price, VWAP) forklaret
Hjem
Artikler
Volumenvægtet gennemsnitspris (Volume-Weighted Average Price, VWAP) forklaret

Volumenvægtet gennemsnitspris (Volume-Weighted Average Price, VWAP) forklaret

Let øvet
Offentliggjort May 13, 2020Opdateret Jan 31, 2023
7m

Introduktion

Tekniske indikatorer er en væsentlig del af analysen af de finansielle markeder. Nogle af dem sigter mod at illustrere momentum såsom Relative Strength Index (RSI), StochRSI eller MACD. Andre kan bruges til at finde potentielle interessepunkter på en graf såsom Fibonacci Retracement-værktøjet, Parabolic SAR eller Bollinger Bands.

Men hvad er den mest grundlæggende indikator derude? Det er uden tvivl volumen. Volumen kan bruges som et værktøj til at bekræfte en tendens, identificere potentielle vendepunkter og mange andre strategier.

VWAP kombinerer effekten af volumen med prisudvikling for at skabe en praktisk og brugervenlig indikator. Handlende kan bruge VWAP som et værktøj til tendensbekræftelse eller som et instrument til at identificere ind- og udgangspunkter.

Lad os dykke ned i, hvad VWAP er, hvordan den fungerer, og hvordan handlende kan indarbejde den i deres handelsstrategi.


Hvad er VWAP?

VWAP står for den volumenvægtede gennemsnitspris. Som navnet antyder, er det gennemsnitsprisen på aktivet i en given periode vægtet efter volumen.

grafeksempel på VWAP


Det, der gør VWAP til en særlig effektiv indikator, er, hvordan den inkorporerer volumen i beregningen af gennemsnitspris. Nogle handlende mener, at volumen er den vigtigste måling derude – uden for selve prisudviklingen. Det, der gør VWAP til et særligt nyttigt værktøj for både analytikere og handlende, er, hvordan det kombinerer disse to vigtige målinger i én indikator.

VWAP kan give en indikation af den dominerende markedstendens samt vigtige likviditetsområder.

Hvis du gerne vil lære mere om nogle af de mest nyttige tekniske indikatorer, kan du læse 5 væsentlige indikatorer, der bruges i teknisk analyse.


Sådan beregnes VWAP

På de fleste handelsgrænseflader kan du bare vælge indikatoren, og beregningerne udføres for dig. Uanset hvad kan det være nyttigt at kende formlen bag den, så du kan bruge den mere effektivt. Så hvordan beregnes VWAP?

For at beregne VWAP skal vi tilføje den handlede værdi for hver transaktion (pris ganget med volumen) og derefter dividere den med det samlede volumen.

VWAP = ∑ (typisk pris * volumen) / ∑ volumen

hvor

Typisk pris = (høj + lav + slutkurs) / 3

Lad os beregne 5-minutters VWAP-linjen for et aktiv. Dette skal vi gøre:

  1. Først skal vi beregne den typiske pris for den første 5-minutters candlestick-graf. Vi tilføjer høj, lav, slutkurs og dividerer dette tal med 3.

  2. Vi multiplicerer den typiske pris med volumenet for den periode (i dette tilfælde 5 minutter). Lad os kalde denne værdi n1, da den vedrører den første målte periode.

  3. Vi dividerer n1 med den samlede handelsvolumen indtil denne periode. Dette giver os VWAP-værdien for de første 5 minutters handel.

  4. For at beregne de efterfølgende VWAP-værdier skal vi fortsætte med at føje de nye n-værdier (n2, n3, n4 ...) fra hver periode til de tidligere værdier. Derefter skal vi dividere tallet med det samlede volumen indtil dette tidspunkt.

Nu forstår vi, hvorfor VWAP kaldes en kumulativ indikator, da værdierne stiger ved efterfølgende tilføjelser.


Dette fortæller VWAP handlende

For dem, der er interesseret i en mere passiv, langsigtet investeringsstil, kan VWAP bruges som et benchmark for de nuværende markedsudsigter. En simpel strategi kan være kun at købe aktiver, der er under deres VWAP-linje, hvilket indikerer, at de potentielt er undervurderet.

Når det er sagt, kan nogle handlende bruge prisen, der krydser VWAP-linjen, som et signal til at komme ind i en handel. Hvis prisen bryder og går over VWAP, kan de komme i en lang position. Omvendt, hvis prisen bryder og går under VWAP, kan de komme i en short position.

I denne forstand kan VWAP bruges på samme måde som glidende gennemsnit. Når prisen er over VWAP-linjen, kan markedet fortolkes som bullish. Og hvis den er under VWAP-linjen, kan markedet være bearish. Dette afhænger naturligvis i høj grad af konteksten for det tekniske mønster og bør tages med forsigtighed.

VWAP kan også bruges til at identificere likviditetsområder. Dette kan især være nyttigt for institutionelle handlende, der ønsker at fylde store ordrer. Indikatoren hjælper dem med at bestemme ideelle ind- og udgangspunkter for store handler, hvilket kan mindske deres markedspåvirkning.

VWAP kan også bruges til at måle effektiviteten af handelsudførelsen. I denne forstand kan købsordrer, der udføres under VWAP, betragtes som gode fyldninger, da de er under gennemsnitsprisen på aktivet vægtet efter volumen. Omvendt kan købsordrer, der udføres over VWAP, betragtes som dårlige fyldninger, da de udføres over gennemsnitsprisen på aktivet vægtet efter volumen.

Det faktum, at nogle store handlende køber under VWAP og sælger over det, kan tilbyde en anden fordel for markedet. Disse handlinger skubber prisen tættere på gennemsnittet i begge tilfælde. Dette sikrer, at store handlende ikke skubber priserne længere væk fra gennemsnittet med deres handlinger. Husk, at hvaler handler med nogle af de største størrelser, og de kan ellers have en betydelig indvirkning på markederne.VWAP-begrænsninger

VWAP er for det meste nyttig som en enkeltdagsindikator. At forsøge at oprette en VWAP over flere dage kan betyde, at gennemsnittet er forvrænget. Som sådan fungerer VWAP bedst til intradagsanalyse, det vil sige en analyse, der overvejer en handelsdag eller mindre.

Ligesom glidende gennemsnit er VWAP en forsinket indikator, da den er baseret på tidligere prisdata. På samme måde som et glidende gennemsnit gælder det, at jo flere data der er, jo større er forsinkelsen. Som sådan vil en 20-minutters VWAP reagere hurtigere på aktuelle prisbevægelser end en 200-minutters VWAP. 

Det er vigtigt at huske på, at eftersom VWAP er baseret på tidligere prisdata, har den ingen forudsigelige egenskaber. 

Omend VWAP er en effektiv indikator, der bruges af mange handlende, skal den ikke fortolkes isoleret. Vi har f.eks. gennemgået, at et aktiv kan betragtes som undervurderet, når prisen er under VWAP-linjen. I en stærk opadgående tendens kan prisen dog ikke gå under VWAP i lang tid.

Som sådan kan handlende, der venter på dette specifikke signal, blive efterladt på sidelinjen og gå glip af en potentiel mulighed. Når det er sagt, er det måske ikke verdens ende at gå glip af en handel. Hvis en handlendes indgangsstrategi dikterer, at en bestemt hændelse finder sted, og denne hændelse ikke sker, bør vedkommende ikke gå ind i en handel. Men hvis vedkommendes strategi er gennemtænkt, og denne konsekvent holder sig til den, bør vedkommende klare sig godt i det lange løb. Uanset tilgangen er det afgørende at forstå og styre risiciene.


Sammenfatning

VWAP er en indikator, der fortæller handlende, hvad gennemsnitsprisen på et aktiv er i en given periode i forhold til volumen. 

Nogle handlende kan bruge VWAP til at gå ind i eller ud af positioner baseret på, at den krydser prisen. Det kan især være nyttigt til at hjælpe med at identificere potentielle ind- og udgangspunkter for store handler.

VWAP er en forsinket indikator, hvilket betyder, at den ikke har nogen forudsigelige egenskaber for pris. Nogle handlende hævder, at den er bedst, når den bruges til intradaganalyse. Som med ethvert andet markedsanalyseværktøj bør VWAP ikke fortolkes isoleret og fungerer bedst, når den kombineres med andre teknikker.