Handel med optioner: Hvad er Grækerne?
Hjem
Artikler
Handel med optioner: Hvad er Grækerne?

Handel med optioner: Hvad er Grækerne?

Avanceret
Offentliggjort Feb 21, 2023Opdateret Aug 11, 2023
6m

TL;DR

Grækerne – delta, gamma, theta og vega – er finansielle beregninger, der måler en options følsomhed over for specifikke parametre. Delta (Δ) viser ændringshastigheden mellem en options pris og en bevægelse på 1 USD i det underliggende aktivs pris. Gamma (Γ) måler ændringshastigheden for en options delta, baseret på en ændring på 1 USD i det underliggende aktivs pris.

Theta (θ) måler følsomheden af en options pris i forhold til den tid, den har tilbage til at forfalde (eller udløbe). Vega (ν) måler en options prisfølsomhed baseret på en bevægelse på 1 % i den implicitte volatilitet.

Introduktion

At deltage i handel med derivater kræver mere viden end på spotmarkederne. For optionshandel er Grækerne blandt de vigtigste nye værktøjer at mestre. De giver en grundlæggende ramme for risikostyring og hjælper dig med at træffe mere informerede handelsbeslutninger.

Når du er blevet fortrolig med Grækerne, vil du bedre kunne forstå markedsanalyse af optioner og deltage i bredere debatter om salgs- og købsoptioner samt andre optionsemner.

Hvad er optionskontrakter?

En optionskontrakt er et finansielt instrument, der giver dig ret, ikke pligt, til at købe eller sælge et underliggende aktiv til en forudbestemt pris (strike-kursen). Den har også en udløbsdato. 

Optionskontrakter kan inddeles i to hovedkategorier: købsoptioner og salgsoptioner. En købsoption giver indehaveren mulighed for at købe det underliggende aktiv til strike-kursen inden for en begrænset tidsramme, mens en salgsoption giver indehaveren mulighed for at sælge det underliggende aktiv til strike-kursen inden for en begrænset tidsramme. En options aktuelle markedspris er kendt som dens præmie, som dens sælger (kendt på engelsk som en writer) modtager som indkomst.

Du har måske allerede bemærket nogle ligheder, hvis du er bekendt med futures-kontrakter. Optioner giver både afdæknings- og spekulationsmuligheder, og de involverede parter indtager modsatrettede bearish og bullish positioner.

Du ønsker måske at fastlåse en bestemt pris for et underliggende aktiv for bedre at kunne planlægge din fremtidige økonomiske situation. Du kan også ønske at købe eller sælge det underliggende aktiv til en fordelagtig pris baseret på en forudsagt prisbevægelse.

Hvad er de forskellige Grækere?

I handel med optioner vil du jævnligt finde debatter om Grækerne. Disse finansielle beregninger måler en options følsomhed over for specifikke parametre såsom tid og volatilitet. Grækerne hjælper optionshandlende med at træffe mere informerede beslutninger om deres positioner og vurdere deres risiko. Der er fire store Grækere, der bruges i optionshandel: delta, gamma, theta og vega. 

Delta (Δ)

Delta (Δ) viser ændringshastigheden mellem en options pris og en bevægelse på 1 USD i det underliggende aktivs pris. Beregningen repræsenterer optionens prisfølsomhed i forhold til en prisbevægelse i det underliggende aktiv.

Delta varierer mellem 0 og 1 for købsoptioner og 0 og -1 for salgsoptioner. Præmier for købsoptioner stiger, når det underliggende aktivs pris stiger, og falder, når aktivets pris falder. Præmier for salgsoptioner falder derimod, når prisen på det underliggende aktiv stiger, og stiger, når prisen på aktivet falder.

Hvis din købsoption har en delta på 0,75, vil en stigning på 1 USD i prisen på det underliggende aktiv teoretisk set øge optionspræmien med 75 cent. Hvis din salgsoption har en delta på -0,4, vil en stigning på 1 USD i prisen på det underliggende aktiv reducere præmien med 40 cent.

Gamma (Γ)

Gamma (Γ) måler ændringshastigheden for en options delta, baseret på en ændring på 1 USD i det underliggende aktivs pris. Det gør den til det første derivat af delta, og jo højere en options gamma er, jo mere volatil er dens præmiepris. Gamma hjælper dig med at forstå stabiliteten af en options delta og er altid positiv for købs- og salgsoptioner.

Forestil dig, at din købsoption har en delta på 0,6 og en gamma på 0,2. Prisen på det underliggende aktiv stiger med 1 USD og præmien for købsoption med 60 cent. Optionens delta justeres derefter også opad med 0,2 til 0,8.

Theta (θ)

Theta (θ) måler følsomheden af en options pris i forhold til den tid, den har tilbage til at forfalde (eller udløbe). Mere specifikt viser en options theta ændringen i præmieprisen pr. dag, når den nærmer sig udløb. 

Theta er negativ for lange (eller købte) positioner og positiv for korte (eller solgte) positioner. For indehaveren falder en options værdi alt andet lige altid over tid (forudsat, at alle andre ting er ens). Dette gælder både købs- og salgskontrakter. Hvis din option har en theta på -0,2, vil dens pris ændre sig med 20 cent dagligt, jo tættere den kommer på udløb.

Vega (ν)

Vega (ν) måler en options prisfølsomhed baseret på en bevægelse på 1 % i den implicitte volatilitet. Den bygger på en beregning af den implicitte volatilitet, markedets prognose for en sandsynlig bevægelse i det underliggende aktivs pris. Vega er altid en positiv værdi, for når en options pris stiger, stiger dens implicitte volatilitet alt andet lige også. 

Generelt gør højere volatilitet optioner dyrere, fordi der er større sandsynlighed for at nå strike-kursen. En sælger af optioner vil drage fordel af et fald i den implicitte volatilitet, mens en køber vil blive dårligt stillet. Lad os se på et grundlæggende eksempel: Hvis din option har en vega på 0,2, og den implicitte volatilitet stiger med 1 %, bør præmien stige med 20 cent.

Kan jeg bruge Grækerne til optionskontrakter på kryptovaluta?

Kryptovalutaer bruges ofte som underliggende aktiver med optioner. Brug af en kryptovaluta gør ingen forskel, når man beregner eller bruger Grækerne. Bemærk dog, at kryptovalutaer kan være meget volatile, hvilket betyder, at Grækerne, der er afhængige af volatilitet eller retning, også kan opleve store udsving.

Sammenfatning

Når du har styr på de fire vigtigste Grækere, vil du være bedre rustet til at vurdere din risikoprofil på et øjeblik. Optionshandel har en relativt høj grad af kompleksitet, og det er vigtigt at forstå værktøjer såsom Grækerne for at kunne handle ansvarligt. Desuden er de fire Grækere, der omtales her, ikke de eneste, der findes. Du kan fortsætte dine optionsstudier ved at udforske de mindre Grækere.

Yderligere læsning

Ansvarsfraskrivelse og risikoadvarsel: Dette indhold præsenteres for dig "som det er" til generel information og uddannelsesmæssige formål uden erklæring eller garanti af nogen art. Det skal ikke opfattes som økonomisk rådgivning, og det er heller ikke hensigten at anbefale køb af et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste. Læs vores fulde ansvarsfraskrivelse her for yderligere oplysninger. Priserne på digitale aktiver kan være volatile. Værdien af din investering kan gå op eller ned, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er eneansvarlig for dine investeringsbeslutninger, og Binance Academy er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. Ikke økonomisk rådgivning. For yderligere oplysninger kan du læse vores vilkår for anvendelse og risikoadvarsel.