Какво представляват парите?
Начало
Статии
Какво представляват парите?

Какво представляват парите?

Начинаещ
Публикувано Jun 29, 2020Актуализирано Dec 28, 2022
9m

Въведение

Парите несъмнено са един от най-важните крайъгълни камъни на съвременната цивилизация. В продължение на хилядолетия тe са служили като един вид език за стойност, улеснявайки търговията между хората и им позволявайки да съхраняват продукта на своя труд.

Най-общо казано, определението за пари е нещо, което е широко прието като плащане за стоки и услуги. Обществата по целия свят са породили много различни видове пари – толкова много, че е трудно да се категоризират точно всички. 
В тази статия ще направим разлика между стокови пари, представителни пари и фиатни пари.


Преди парите: бартер

Бартерът се отнася до акта на размяна на стоки или услуги за други стоки или услуги. Интересното е, че това може да се наблюдава и в други контексти на живота. Видовете в растителното и животинското царство влизат в негласни споразумения – симбиотични взаимоотношения – при които и двете страни се възползват от действията на другата. Например, акациевите дървета Bullhorn осигуряват храна и подслон за мравките в замяна на защита от паразити. Зебрите и носорозите се освобождават от кърлежи, като позволяват на птиците да се хранят с тези, които се впиват в кожата им.

Разбира се, хората имат различно и по-сложно разбиране за стойността от горните видове. Много преди появата на парите, каквито ги познаваме днес, ние сме разбрали, че можем да обменим нашите стоки за стоките на другите.

Не може да бъде по-просто. Да предположим, че имате палто, а съседът ви има ябълки. На нея ѝ е студено, а вие сте гладни. Давате ѝ палтото в замяна на двадесет ябълки. И двамата получихте това, което искахте, като го заменихте за това, което имате.

За съжаление, не винаги ще е толкова просто. Вероятно ще искате още ябълки по-късно, но новото палто на съседа ви ще ѝ издържи няколко години. Тя може да не иска да търгува отново, когато вие искате. Тя самата може да няма късмет, ако иска да си купи бензин, но собственикът на бензиностанцията е алергичен към ябълки и не ги приема.

Феноменът е известен като съвпадение на желанията в икономиката. Бартерът работи добре, когато имате нещо, което вашият контрагент иска, и обратно. Това не е така, когато страните не се нуждаят от стоки, принадлежащи на другия.


Стокови пари

Стоките са суровини, които са полезни по някакъв начин (някои биха казали, че имат вътрешна стойност). Това определение обхваща широка гама от неща – от метали като злато, сребро и мед до консумативи като пшеница, кафе и ориз.

От това следва, че стоковите пари включват използването на стоки като пари. Малко вероятно е да можете да харчите петрол в местния си магазин, но има безброй примери в историята на полезни суровини, които се установяват като валута.

Например тютюнът е обявен за законно платежно средство във Вирджиния още през 1600-те години. Както Ник Сабо подробно описва в своето влиятелно есе Shelling Out: The Origins of Money, индианските племена са използвали вампум (мъниста, направени от черупки на миди) и черупки от каури като средство за размяна. Подобно на тютюна във Вирджиния, тази стока също е била приета като законно платежно средство от десетилетия.

На пръв поглед търговията със стоки може да не изглежда твърде различна от бартерните икономики. В крайна сметка, ако имате книга и предлагате да я продадете за ориз, не правите ли същото, което обсъдихме по-рано?

Функционално, да, но стоковите пари действат като средство за размяна. В този сценарий бихте очаквали оризът да бъде широко приет като средство за плащане на стоки или услуги. Така че за разлика от бартерните икономики, при които търгувате стоки или услуги за други стоки или услуги, оризът би бил привлекателно средство за обмен в много сделки.
Следователно бихте били склонни да изчислите колко струва вашата книга в зависимост от това какво бихте могли да купите с ориз. Приемате ориза, не непременно защото ще го изядете, а защото можете да го замените за други стоки. Ако въпросната стока е толкова плодотворна, тя може да служи и като разчетна единица – нещо, което използвате за ценообразуване на други стоки. В такъв свят сумата, която плащате за кафе, може да бъде изразена в килограми ориз.
Стоковите пари заобикалят съвпадението на исканията, които срещате при бартер. Това е така, защото можете да вземете стоковите пари и да ги използвате в друга търговия по-късно.
Благородните метали, като златото и среброто, са може би най-известните форми на стокови пари. Златото се е запазило през цивилизациите, използвано и като пари, и като индустриален метал. Дори днес златните монети и кюлчетата се считат за най-важното средство за съхранение на стойност. Инвеститорите инвестират богатството си в благородния метал, за да имат достъп до него на по-късна дата. Има много причини, поради които златото е почитано – изследваме функциите на парите, които то изпълнява в Средство за съхранение на стойност ли е биткойнът?

Стоките не са изчезнали. Като валути обаче те до голяма степен са заменени от други форми на пари.


Представителни пари

Стоковите пари със сигурност са били подобрение в сравнение с бартерната система, но все още са имали свои собствени недостатъци, особено от гледна точка на удобството. Въпреки че бихте могли да поставите шепа златни и сребърни монети в джобовете си и да ги използвате за малки покупки, концепцията не се мащабира. 

Можете ли да си представите да се опитвате да правите средни до големи покупки с монети днес? За да ви дам идея, ако искате да купите биткойн от някого за 8000 евро, ще трябва да донесете приблизително 60 кг монети от едно евро.

След стоковите пари дойдоха представителните пари – много по-преносима алтернатива, подкрепена от стоки. Представителни пари се появиха на различни места по света по различно време. По същество това включва централен емитент, който произвежда сертификати, които могат да бъдат изкупени за определено количество от тази стока. 

Вместо да носите килограми сребро, можете да държите парчета хартия, доказващи вашата собственост. По всяко време можете да отидете при емитента и да обмените хартията за действителното сребро. Като алтернатива можете да я дадете на някого като плащане и той сам да го изкупи. Ако сте запознати със стейбълкойните, по същество това е същият принцип.
Има случаи на частни компании, които издават представителни пари, но това се прави в много по-голям мащаб от централните банки. Вероятно сте запознати със златния стандарт – политика, възприета от много правителства, при която националните валути са обезпечени със злато. Изглежда далеч от системата, действаща днес, но преди по-малко от век бихте могли да занесете книжни пари в банката и да ги размените за благородни метали.
От икономическа гледна точка това имаше някои съществени ползи. Толкова значителен, че златният стандарт все още е термин, използван за описване на нещо, което превъзхожда алтернативите. Първото предимство беше, че, въпреки че държавната намеса се увеличи, валутата не беше лесно обезценена чрез инфлация. Правителствата не можеха да издават банкноти, надвишаващи сумата, която държаха – поне на теория. За съжаление, за банките беше лесно (и привлекателно) да управляват политика на частични резерви, при която създаваха повече банкноти, отколкото имаше злато на съхранение.

Златният стандарт позволяваше на хората да извършват трансакции със злато, без неудобството да носят кюлчета наоколо или да се налага да ги разделят, за да правят покупки.

Друго предимство на тази парична система се отнася до факта, че златото винаги е било признато в международен мащаб. Ако техните вътрешни икономики бяха ориентирани към златото, тогава страните със златния стандарт биха могли по-лесно да търгуват с глобално ценен ресурс.


Искате да започнете с криптовалута? Купете биткойн в Binance!


Фиатни пари

Представителните пари вече не са доминиращата форма на парите. Смъртта на златния стандарт доведе до приемането на нов вид пари в световен мащаб – такъв, който е напълно отделен от стоките. 

Накратко, фиатът е пари, издадени от правителството (терминът фиат произлиза от латинска дума, която означава указ). Американските долари, мексиканските песо, японските йени и индийските рупии, използвани днес, са примери за това.

Стойността на фиатните пари е силно зависима от решенията на правителствата и централните банки. В основата си фиатната банкнота е лист хартия, който има стойност само защото управляващите органи го казват.

Трябва да се отбележи, че макар понякога да се разглежда като скорошно изобретение, фиатът под формата на книжни пари всъщност води началото си от Китай от 11 век. С него също се експериментира в Европа през 17 век и Америка няколкостотин години по-късно.

За разлика от видовете пари, които обсъждахме досега, фиатната валута няма елемент на недостиг. Тривиално е да се произвежда хартиена валута от лесно достъпни материали, за разлика от селскостопанските стоки, на които е необходимо време, за да растат, или от благородните метали, които трябва да бъдат извлечени. Без тези ограничения субекти като Федералния резерв могат да създават нови пари от нищото.

В зависимост от това кого питате, това е или най-голямата им сила, или най-голямата им слабост. Привържениците на системите за фиатни пари твърдят, че способността да се надуе паричното предлагане дава на правителствата по-голяма гъвкавост за справяне с финансови кризи или управление на икономиката като цяло. Чрез контролиране на паричния пазар и лихвените проценти правителството има висока степен на контрол върху финансовите дела на страната.
Колкото и да е смешно, същият аргумент се изтъква от противниците на фиатната валута, макар и в различна светлина. Една от основните критики към паричната политика на правителството е, че инфлацията бавно ерозира богатството на притежателите на фиатни пари. Без контрол, това може да доведе до агресивен период на инфлация (хиперинфлация), който по същество обезценява валутата изцяло и може да причини огромни икономически и социални щети.


Къде идва криптовалутата?

Биткойнът е обозначен както като цифрови пари, така и като цифрово злато. От една страна, той имитира много от характеристиките на парите, наблюдавани в стоките (т.е. заменяемост, делимост, преносимост), което ги прави идеално средство за размяна.

От друга страна, той става все по-ценен заради свойството си за съхраняване на стойност. Привържениците на биткойн като дигитално злато вярват, че неговата политика на предлагане на дефлация (или по-точно дезинфлация) ще му помогне да запази покупателната способност с течение на времето. Това е в рязък контраст с инфлационните пари като щатския долар, които могат да бъдат девалвирани по преценка на системата на Федералния резерв.

На повърхността изглежда, че криптовалутите попадат в категорията на стоковите пари. Въпреки че нямат никаква полза извън техните протоколи, те не са подкрепени с нищо или издадени от държавни организации. Стойността на парите, що се отнася до цифровите валути, произтича от оценката, дадена им от свободния пазар.


Заключителни мисли

Както видяхме, парите приемат много форми. Повечето от нас са свикнали да мислят за стойността на нашите национални фиатни валути, но това са сравнително скорошни изобретения. Приложенията за плащане, които използвате днес, са резултат от хиляди години на паричната еволюция.

Криптовалутите са обещаващ експеримент в следващата глава за парите. Ако биткойн или други криптовалути биха били широко разпространени, те биха били първите реални примери за цифрови стоки. Времето ще покаже дали криптовалутите ще изместят сегашното управление на фиатните валути по целия свят.

Споделяне на публикации
Регистриране на акаунт
Приложете знанията си на практика, като отворите акаунт в Binance днес.