Hva er Uniswap, og hvordan fungerer det?
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hva er Uniswap?
Hvordan fungerer Uniswap?
Uniswap v3
Hva er ikke-permanent tap?
Hvordan tjener Uniswap penger?
Slik bruker du Uniswap
Uniswap (UNI)-tokenet
Slik gjør du krav på Uniswap (UNI)-tokener
Slik kjøper du UNI på Binance
Slik selger du UNI på Binance
Avsluttende tanker
Hva er Uniswap, og hvordan fungerer det?
Hjem
Artikler
Hva er Uniswap, og hvordan fungerer det?

Hva er Uniswap, og hvordan fungerer det?

Viderekommen
Publisert Aug 24, 2020Oppdatert Nov 24, 2022
13m

TL;DR

Uniswap er et sett med dataprogrammer som kjører på Ethereum-blokkjeden, og som gjør det mulig med desentralisert tokenbytting. Den fungerer ved hjelp av «enhjørninger» (som illustrert av logoen).

Handlere kan bytte Ethereum-tokener på Uniswap uten å måtte betro pengene sine til noen andre. I mellomtiden kan hvem som helst låne ut krypto til spesielle reserver som kalles likviditetspooler. I bytte mot å tilby penger til disse poolene mottar de gebyrer.

Hva gjør disse magiske enhjørningene for å konvertere et token til et annet? Hva trenger du for å bruke Uniswap? Vi leser videre.


Innledning

Sentraliserte børser har vært ryggraden i kryptovalutamarkedet i årevis. De tilbyr raske oppgjørstider, høyt handelsvolum og kontinuerlig forbedret likviditet. Men det finnes en parallell verden som bygges i form av tillitsløse protokoller. Desentraliserte børser (DEX) krever ingen mellomledd eller depoter som legger til rette for handel. 

På grunn av de iboende begrensningene til blokkjedeteknologien har det vært en utfordring å bygge DEX-er som på en meningsfylt måte kan konkurrere med de sentraliserte børsene. De fleste DEX-er kan bli bedre både når det gjelder ytelse og brukeropplevelse.

Mange utviklere har tenkt på nye måter å bygge en desentralisert børs på. En av banebryterne innen dette er Uniswap. Måten Uniswap fungerer på, kan være litt vanskeligere å forstå enn en mer tradisjonell DEX. Men vi får snart se at denne modellen gir noen attraktive fordeler. 

Som et resultat av denne innovasjonen har Uniswap blitt et av de mest vellykkede prosjektene innen desentralisert finans (DeFi)-bevegelsen.

La oss se hva Uniswap er, hvordan det fungerer, og hvordan du kan bytte tokener enkelt med en Ethereum-lommebok.


Hva er Uniswap?

Uniswap er en desentralisert børsprotokoll som er bygget på Ethereum. For å være mer presis er det en automatisert likviditetsprotokoll. Det kreves ingen ordrebok eller sentralisert part for å gjennomføre handel. På Uniswap kan brukerne drive handel uten mellomledd – med høy grad av desentralisering og sensurmotstand.

Uniswap er programvare med åpen kildekode. Du kan sjekke det ut selv på Uniswap GitHub.

Ok, men hvordan skjer handel uten en ordrebok? Uniswap benytter en modell som involverer likviditetstilbydere som oppretter likviditetspooler. Dette systemet har en desentralisert prismekanisme som i hovedsak jevner ut ordrebokdybden. Vi kommer nærmere inn på hvordan det fungerer. På dette tidspunktet kan du bare merke deg at brukerne kan bytte sømløst mellom ERC-20-tokener uten en ordrebok.

Siden Uniswap-protokollen er desentralisert, finnes det ingen prosess for børsnotering. I prinsippet kan alle ERC-20-tokener lanseres så lenge det finnes en tilgjengelig likviditetspool for handlerne. Resultatet er at Uniswap heller ikke krever noen noteringsgebyrer. På en måte fungerer Uniswap-protokollen til fellesskapets beste.

Uniswap-protokollen ble opprettet av Hayden Adams i 2018. Men den underliggende teknologien som inspirerte implementeringen, ble først beskrevet av Ethereum-grunnleggeren Vitalik Buterin.


Hvordan fungerer Uniswap?

Uniswap har forlatt den tradisjonelle arkitekturen for digitale børser, ettersom den ikke har noen ordrebok. Den har et design som kalles Constant Product Market Maker (konstant produkt-markedspleier), som er en variant av en modell som kalles automatisk markedspleier (AMM).

Automatiske markedspleiere er smarte kontrakter som har likviditetsreserver (eller likviditetspooler) som handlerne kan drive handle mot. Disse reservene finansieres av likviditetstilbydere. Hvem som helst kan være en likviditetstilbyder ved å sette inn en tilsvarende verdi av to tokener i poolen. Til gjengjeld betaler handlerne et gebyr til poolen som deretter fordeles på likviditetstilbydere basert på deres andel av poolen. La oss gå nærmere inn på hvordan dette fungerer. 

Likviditetstilbydere skaper et marked ved å sette inn en tilsvarende verdi av to tokener. Disse kan enten være ETH og et ERC-20-token eller to ERC-20-tokener. Disse poolene består vanligvis av stablecoins som DAI, USDC eller USDT, men dette er ikke et krav. Til gjengjeld får likviditetstilbyderne «likviditetstokener», som representerer deres andel av hele likviditetspoolen. Disse likviditetstokenene kan løses inn mot den andelen de representerer i poolen.

Så la oss se på ETH/USDT-likviditetspoolen. Vi kaller ETH-delen av poolen for x og USDT-delen for y. Uniswap tar disse to mengdene og multipliserer dem for å beregne den totale likviditeten i poolen. La oss kalle dette k. Grunnideen bak Uniswap er at k må være konstant, noe som betyr at den totale likviditeten i poolen er konstant. Så formelen for total likviditet i poolen er: 

x * y = k

Så hva skjer når noen vil gjennomføre en handel?

La oss si at Anne kjøper 1 ETH for 300 USDT ved å bruke ETH/USDT-likviditetspoolen. Da øker hun USDT-delen av poolen og reduserer ETH-delen av poolen. Dette betyr i praksis at prisen på ETH går opp. Hvorfor? Fordi det er mindre ETH i poolen etter transaksjonen, og vi vet at den totale likviditeten (k) må holdes konstant. Det er denne mekanismen som bestemmer prisen. Til syvende og sist er prisen som betales for denne ETH, basert på hvor mye en gitt handel forskyver forholdet mellom x og y.

Det er verdt å merke seg at denne modellen ikke skaleres lineært. For jo større ordren er, jo mer forskyver den balansen mellom x og y. Dette betyr at store ordrer blir eksponentielt dyrere sammenlignet med mindre ordrer, noe som fører til større og større glidning. Det betyr også at jo større en likviditetspool er, jo lettere er det å behandle store ordrer. Hvorfor? For da blir forskyvningen mellom x og y mindre.


Uniswap v3

Teknologien bak Uniswap har hittil hatt flere versjoner. Hvis du har brukt Uniswap, har du sannsynligvis brukt Uniswap v2. Men det er alltid nye forbedringer i på gang. La oss se på de beste oppdateringene i Uniswap v3.


Kapitaleffektivitet

En av de viktigste endringene som kommer med Uniswap v3, er knyttet til kapitaleffektiviteten. De fleste AMM-er er nemlig veldig lite kapitaleffektive – det vil si at mesteparten av pengene som ligger i dem, ikke blir brukt. Dette skyldes en fundamental egenskap ved denne x*y=k-modellen som vi snakket om. Enkelt sagt er det slik at jo mer likviditet som finnes i poolen, jo større ordrer kan systemet støtte i et større prisområde.

Men likviditetstilbyderne (LP) i disse poolene tilbyr egentlig likviditet mot en priskurve (et område) mellom 0 og uendelig. All denne kapitalen ligger reservert for et scenario da et av aktivaene i poolen 5-ganges, 10-ganges eller 100-ganges.

Hvis det skulle skje, sikrer slike ledige aktiva at det fortsatt finnes likviditet igjen i den delen av priskurven. Dette betyr at bare en liten del av likviditeten i poolen ligger der mesteparten av handelen skjer.

For eksempel har Uniswap for øyeblikket ca. 5 milliarder dollar med likviditet låst av, mens den bare har ca. 1 milliard i volum per dag. Du tenker kanskje at dette ikke er en spesielt elegant måte å gjøre det på, og det ser ut til at Uniswap-teamet er enig. Uniswap v3 tar tak i dette problemet.

Likviditetstilbyderne kan nå angi egendefinerte prisområder som de vil tilby likviditet i. Dette bør føre til mer konsentrert likviditet i det prisområdet der mesteparten av handelsaktiviteten skjer.

På en måte er Uniswap v3 en rudimentær (uutviklet) måte å lage en ordrebok på Ethereum-kjeden på, der markedsaktørene kan bestemme seg for å tilby likviditet i prisområdet de selv ønsker. Det er verdt å merke seg at denne endringen favoriserer profesjonelle markedspleiere fremfor småaktører. Det fine med AMM-er er at alle kan tilby likviditet og sette pengene sine i arbeid.

Men med dette ekstra kompleksitetslaget kommer «late» likviditetstilbydere til å tjene mye mindre i handelsgebyrer enn profesjonelle aktører som hele tiden optimaliserer strategien sin. Samtidig er det ikke vanskelig å forestille seg at aggregatorer som yearn.finance tilbyr små likviditetstilbydere en måte å fortsette å være ganske konkurransedyktige i dette miljøet.


Uniswap LP-tokener som NFT-er

Vi forstår nå at hver Uniswap LP-posisjon er unik, ettersom hver tilbyder kan angi eget prisområde. Det betyr at Uniswap LP-posisjoner ikke lenger er fungible. Resultatet er at hver LP-posisjon nå blir representert av et ikke-fungibelt token (en NFT).

En av fordelene med at en Uniswap LP-posisjon var representert med et fungibelt token, var at det kunne brukes i andre deler av DeFi. Uniswap v2 LP-tokener kan settes inn i Aave eller MakerDAO som sikkerhetsstillelse. Dette blir ikke lenger mulig med v3, siden hver posisjon er unik. Men dette bruddet på komposibilitet kan løses med nye typer derivatprodukter.


Uniswap på lag 2

Transaksjonsgebyrene på Ethereum har skutt i været det siste året. Dette gjør at det er økonomisk uaktuelt for mange av de mindre aktørene å bruke Uniswap.

Uniswap v3 skal også distribueres på en lag 2-skaleringsløsning som kalles en «optimistisk rollup». Dette er en fin måte å skalere smarte kontrakter på samtidig som man får sikkerheten fra Ethereum-nettverket. Denne lanseringen bør føre til en stor økning i transaksjonsgjennomstrømningen og mye lavere gebyrer for brukerne.


Hva er ikke-permanent tap?

Som vi har sett på, får likviditetstilbydere gebyrer for å tilby likviditet til handlere, som kan bytte mellom tokener. Er det noe mer likviditetstilbyderne bør være klar over? Ja. En effekt som kalles ikke-permanent tap.

La oss si at Anne setter inn 1 ETH og 100 USDT i en Uniswap-pool. Ettersom tokenparet må ha tilsvarende verdi, betyr det at prisen på ETH er 100 USDT.  Samtidig er det totalt 10 ETH og 1000 USDT i poolen – finansiert av andre likviditetstilbydere akkurat som Anne. Dette betyr at Anne har en andel på 10 % av poolen. Den totale likviditeten (k) er i dette tilfellet 10 000.

Hva skjer hvis prisen på ETH øker til 400 USDT? Husk at den totale likviditeten i poolen må være konstant. Hvis ETH nå koster 400 USDT, betyr det at forholdet mellom hvor mye ETH og hvor mye USDT som er i poolen, har endret seg. Faktisk er det 5 ETH og 2000 USDT i poolen nå. Hvorfor? Fordi arbitrasjehandlere tilfører USDT til poolen og fjerner ETH fra den frem til forholdet reflekterer den nøyaktige prisen. Derfor er det viktig å forstå at k er konstant.

Så Anne bestemmer seg for å ta ut pengene sine og får 10 % av poolen, basert på hennes andel. Da kan hun ta ut 0,5 ETH og 200 USDT, totalt 400 USDT. Det virker som hun har fått god fortjeneste. Men vent litt – hva hadde skjedd hvis hun ikke la pengene sine i poolen? Hun ville hatt 1 ETH og 100 USDT, totalt 500 USDT.

Faktisk hadde det vært bedre for Anne å HODLe enn å gjøre innskudd i Uniswap-poolen. I dette tilfellet er det ikke-permanente tapet egentlig alternativkostnaden ved å legge et token som stiger i pris, i poolen. Det betyr bare at når Anne setter inn penger på Uniswap i håp om å tjene gebyrer, kan hun gå glipp av andre muligheter.

Merk at denne effekten er uavhengig av hvilken retning prisen endres etter innskuddet. Hva betyr dette? Hvis prisen på ETH synker sammenlignet med tidspunktet for innskuddet, kan tapene også forsterkes. Hvis du vil ha en mer teknisk forklaring på dette, sjekk ut Pintail-artikkelen.

Men hvorfor er ikke tapet permanent? Hvis prisen på tokenene i poolen går tilbake til samme pris som da de ble lagt i poolen, oppheves effekten. Og fordi likviditetstilbydere tjener gebyrer, kan tapet balanseres ut over tid. Likevel må likviditetstilbydere være klar over dette før de tilfører penger til en pool.


Hvordan tjener Uniswap penger?

Det gjør de ikke. Uniswap er en desentralisert protokoll som støttes av Paradigm (et krypto-hedgefond). Alle gebyrene går til likviditetstilbyderne, og ingen av grunnleggerne får noen andel av handelsaktiviteten på protokollen.

For tiden er transaksjonsgebyret som utbetales til likviditetstilbyderne, 0,3 % per handel. Som standard legges disse til i likviditetspoolen, men likviditetstilbyderne kan løse dem inn når som helst. Gebyrene fordeles basert på hver likviditetsleverandørs andel av poolen.

Det kan være at noe av gebyrene blir dedikert til Uniswap-utvikling i fremtiden. Uniswap-teamet har allerede distribuert en forbedret versjon av protokollen som kalles Uniswap v2.Slik bruker du Uniswap

Uniswap er en protokoll med åpen kildekode, noe som betyr at hvem som helst kan lage sin egen brukerrettede applikasjon for den. Men den mest brukte er https://app.uniswap.org eller https://uniswap.exchange.

 1. Gå til Uniswap-grensesnittet.

 2. Koble til lommeboken din. Du kan bruke MetaMask, Trust Wallet eller en annen støttet Ethereum-lommebok.

 3. Velg tokenet du vil bytte fra.

 4. Velg tokenet du vil bytte til.

 5. Klikk på Bytt.

 6. Forhåndsvis transaksjonen i popup-vinduet.

 7. Bekreft transaksjonsforespørselen i lommeboken.

 8. Vent på at transaksjonen skal bekreftes på Ethereum-blokkjeden. Du kan overvåke statusen på https://etherscan.io/.


Uniswap (UNI)-tokenet

UNI er det integrerte tokenet på Uniswap-protokollen, og det gir holderne styringsrettigheter. Dette betyr rett og slett at UNI-holderne kan stemme over endringer i protokollen. Vi nevnte tidligere hvordan protokollen allerede har fungert til fellesskapets beste. UNI-tokenet sementerer denne ideen.

Det ble myntet 1 milliard UNI-tokener i starten. 60 % av disse distribueres til eksisterende medlemmer av Uniswap-fellesskapet, mens 40 % blir gjort tilgjengelig for teammedlemmer, investorer og rådgivere i løpet av fire år.

Noe av fellesskapets distribusjon skjer gjennom likviditetsmining. Det betyr at UNI blir distribuert til de som tilbyr likviditet til følgende Uniswap-pooler:

 • ETH/USDT

 • ETH/USDC

 • ETH/DAI

 • ETH/WBTC

Men hvem er medlemmene av Uniswap-fellesskapet? Det er alle Ethereum-adresser som har samhandlet med Uniswap-kontraktene. La oss se på hvordan du kan gjøre krav på UNI-tokener.


Slik gjør du krav på Uniswap (UNI)-tokener

Hvis du har brukt Uniswap, kan du sannsynligvis gjøre krav på 400 UNI-tokener per adresse du har brukt Uniswap med. Slik gjør du krav på tokener:

 1. Gå til https://app.uniswap.org/.

 2. Koble til lommeboken du har brukt Uniswap med. 

 3. Klikk på «Gjør krav på UNI-tokener».

hvordan-gjore-krav-uni-tokener-uniswap

 1. Bekreft transaksjonen i lommeboken din (du kan sjekke gjeldende gas-priser på Ethscan Gas Tracker).

 2. Gratulerer, du er nå UNI-holder!

Vil du drive handel med UNI-tokener? Binance hjelper deg.Slik kjøper du UNI på Binance

For å kjøpe UNI må du bytte enten fiat eller krypto ved å bruke Binance-børsvisningen. Du kan ikke bruke debet-/kredittkort til å kjøpe UNI direkte. Nedenfor er de mulige parene som gir deg valget mellom BNB, BTC, BUSD, USDT eller EUR.


For å kjøpe UNI med krypto kan du enten overføre krypto til spot-lommeboken din for å bytte, eller du kan kjøpe krypto med fiat. BUSD er ett anbefalt alternativ på grunn av prisstabiliteten. Du kan kjøpe BUSD med kortet ditt ved å gå til siden [Kjøp krypto]. Skriv inn antallet du vil kjøpe, og klikk på [Fortsett] for å fylle ut kortdetaljer.


Når du har fått kryptoen, kan du gå til børsen og velge UNI-paret du vil handle med. Du kan endre paret ved å klikke på gjeldende markedspar øverst til venstre.


Skriv inn det valgte paret i søkefeltet. I dette eksemplet trenger vi UNI/BUSD.


Du kan nå opprette en ordre for å kjøpe UNI. Den raskeste måten er en markedsordre som gir deg gjeldende spotpris. Du kan også angi en grenseordre eller stoppgrenseordre hvis du vil kjøpe til en bestemt pris eller bedre.

For å opprette markedsordren må du gå til høyre side av børsvisningen og klikke på [Spot]. Pass på at du har valgt [Marked] som ordretype under fanen [Kjøp], og skriv inn antall BUSD du vil kjøpe. Til slutt må du klikke på [Kjøp UNI] for å legge inn ordren.


Slik selger du UNI på Binance

Å selge UNI er en prosess som ligner på kjøp. Først må du sørge for at du har UNI i Binance Spot Wallet. Hvis du ikke har satt inn tokenene, må du gå til [Fiat og Spot]-siden og søke etter UNI. Klikk på [Innskudd] for detaljerte instruksjoner om hvordan du overfører UNI. Du kan også lese guiden Slik setter du inn på Binance for mer hjelp.


Når du har satt inn UNI, kan du åpne børs-visningen og velge UNI-paret du vil handle med. Vi tar en titt på UNI/BTC.


Bruk søkefeltet for å finne paret du vil ha. I dette tilfellet klikker du på [UNI/BTC].


For å selge UNI til gjeldende markedspris må du gå til høyre side av skjermen. Klikk på [Spot], og velg [Marked] som ordretype under fanen [Selg]. Skriv inn antall UNI du vil selge, og klikk på [Selg UNI].


Avsluttende tanker

Uniswap er en innovativ børsprotokoll som er bygget på Ethereum. Den lar hvem som helst som har en Ethereum-lommebok, bytte tokener uten at en sentral part er involvert. 

Selv om denne teknologien har sine begrensninger, kan den ha en interessant betydning for fremtiden til tillitsløs tokenbytting. Når Ethereum 2.0-skalerbarhetsløsningene lanseres på nettverket, kan Uniswap sannsynligvis også utnytte dette.