Fem strategier for risikostyring
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hva er risikostyring?
Fire viktige planleggingsmetoder for risikostyring
Hvorfor er det viktig å ha en strategi for risikostyring i krypto?
Strategi 1: Vurder 1 %-regelen
Strategi 2: ​​Angi stopptap- og ta-fortjeneste-punkter
Strategi 3: Diversifiser og sikre
Strategi 4: Ha en utgangsstrategi klar
Strategi 9: Gjør egne undersøkelser (DYOR)
Avsluttende tanker
Fem strategier for risikostyring
Hjem
Artikler
Fem strategier for risikostyring

Fem strategier for risikostyring

Viderekommen
Publisert Nov 4, 2022Oppdatert Jan 9, 2023
7m

TL;DR

Risikostyring er en viktig del av ansvarlig investering og handel. Dette kan redusere porteføljens totalrisiko på forskjellige måter – for eksempel kan du diversifisere investeringene dine, sikre deg mot økonomiske hendelser eller implementere enkle stopptap- og ta-fortjeneste-ordrer.

Innledning

Minimering av risiko er viktig for mange investorer og handlere. Selv om du har høy risikotoleranse, veier du på en eller annen måte risikoen med investeringene dine opp mot gevinsten. Men risikostyring dreier seg om mer enn bare å velge mindre risikable handelsmuligheter eller investeringer. Et omfattende verktøysett med strategier for risikostyring er tilgjengelig, og mange av disse passer også for nybegynnere.

Hva er risikostyring?

Risikostyring innebærer å forutsi og identifisere den finansielle risikoen som er forbundet med investeringene dine, for å minimere dem. Investorer bruker deretter risikostyringsstrategier som en hjelp til å administrere porteføljens risikoeksponering. Et viktig første skritt er å vurdere nåværende eksponering for risiko og deretter bygge strategiene og planene rundt dem.

Strategier for risikostyring er planer og strategiske handlinger som handlere og investorer implementerer etter å ha identifisert investeringsrisikoen. Disse strategiene reduserer risikoen og kan innebære mange finansielle aktiviteter, for eksempel å tegne tapsforsikring og diversifisere porteføljen på flere aktivaklasser.

I tillegg til praksiser for aktiv risikostyring er det viktig å forstå det grunnleggende om planlegging av risikostyring. Det er fire viktige planleggingsmetoder du bør vurdere før du går i gang med en spesifikk strategi for risikostyring, ettersom metoden du velger, gir informasjon til strategien du foretrekker.

Fire viktige planleggingsmetoder for risikostyring

  1. Aksept: Å bestemme seg for å godta risikoen med å investere i et aktivum, men å ikke bruke penger for å unngå det, ettersom det potensielle tapet ikke er stort nok.

  2. Overføring: Å overføre risikoen ved en investering til en tredjepart for en kostnad.

  3. Unngåelse: Å ikke investere i et aktivum med potensiell risiko.

  4. Reduksjon: Å redusere de økonomiske konsekvensene av en risikabel investering ved å diversifisere porteføljen. Dette kan være innenfor samme aktivaklasse eller til og med på tvers av bransjer og aktiva.

Hvorfor er det viktig å ha en strategi for risikostyring i krypto?

Det er en kjent sak at krypto som aktivaklasse er en av investeringene med høyest risiko som er tilgjengelige for gjennomsnittsinvestoren. Prisene er veldig volatile, prosjektene kan krasje over natta, og teknologien bak blokkjede kan være vanskelig for nybegynnere å forstå.

Når krypto beveger seg raskt, er det viktig å bruke gode metoder for risikostyring og strategier for å redusere eksponeringen for potensiell risiko. Dette er også viktig for å bli en vellykket og ansvarlig handler.

Les videre for å finne ut mer om fem strategier for risikostyring som kan være nyttige for kryptoporteføljen din.

Strategi 1: Vurder 1 %-regelen

1 %-regelen er en enkel strategi for risikostyring som innebærer at du ikke risikerer mer enn 1 % av totalkapitalen din på én investering eller handel. Hvis du har 100 000 kr å investere og vil følge 1 %-regelen, finnes det noen måter å gjøre det på. 

Én måte er å kjøpe bitcoin (BTC) verdt 100 000 kr og angi en stopptap- eller stoppgrenseordre for å selge til 99 000 kr. Her begrenses tapet til 1 % av din totale investeringskapital (1000 kr).

Du kan også kjøpe ether (ETH) for 1000 kr uten å angi en stopptapordre, ettersom du da bare kan tape maksimalt 1 % av totalkapitalen din hvis prisen på ETH skulle falle til 0. Denne 1 %-regelen påvirker ikke størrelsen på investeringene dine, men beløpet du er villig til å risikere på en investering.

1 %-regelen er spesielt viktig for kryptobrukere fordi markedet er så volatilt. Det kan være lett å bli grådig, og noen investorer kan legge for mye i én investering og til og med pådra seg store tap i forventning om at lykken skal snu.

Strategi 2: ​​Angi stopptap- og ta-fortjeneste-punkter

En stopptapordre angir en forhåndsbestemt pris på et aktivum der posisjonen skal lukkes. Stopprisen settes under gjeldende pris, og når den utløses, bidrar den til å beskytte mot videre tap. En ta-fortjeneste-ordre fungerer motsatt og angir en pris som du ønsker å lukke posisjonen til for å låse av en viss fortjeneste.

Stopptap- og ta-fortjeneste-ordrer hjelper deg med å styre risikoen din på to måter. For det første kan de angis på forhånd og blir utført automatisk. Det er ikke nødvendig å være tilgjengelig 24/7, og de forhåndsinnstilte ordrene blir utløst hvis prisene er spesielt volatile. På denne måten kan du også angi realistiske grenser for tap og fortjeneste. 

Det er bedre å angi disse grensene på forhånd enn i kampens hete. Selv om det kan virke rart å tenke på ta-fortjeneste-ordrer som en del av risikostyringen, må du ikke glemme at jo lenger du venter med å ta fortjenesten, jo høyere er risikoen for at markedet faller igjen mens du venter på enda mer profitt.

Strategi 3: Diversifiser og sikre

Diversifisering av porteføljen er et av de mest populære og grunnleggende verktøyene for å redusere den totale investeringsrisikoen. En diversifisert portefølje er ikke for tungt investert i bare ett aktivum eller én aktivaklasse, noe som minimerer risikoen for store tap fra bestemte aktiva eller aktivaklasser. Du kan for eksempel ha mange forskjellige mynter og tokener samtidig som du tilbyr likviditet og lån.

Sikring (eller hedging) er en litt mer avansert strategi for å beskytte gevinster eller minimere tap ved å kjøpe et annet aktivum. Vanligvis har slike aktiva omvendt korrelasjon. Diversifisering kan være en type sikring, men det kanskje mest kjente eksemplet er terminvarer.

En terminvarekontrakt lar deg låse en pris på et aktivum på en fremtidig dato. Tenk deg for eksempel at du tror at bitcoin-prisen kommer til å falle, så du bestemmer deg for å sikre deg mot denne risikoen og åpner en terminvarekontrakt for å selge BTC for 200 000 om tre måneder. Hvis bitcoin-prisen faktisk faller til 150 000 tre måneder senere, tjener du på terminvareposisjonen. 

Det er viktig å huske at terminvarekontrakter gjøres opp finansielt, og du må ikke levere myntene fysisk. I dette tilfellet ville personen på den andre siden av kontrakten ha betalt deg 50 000 kr (differansen mellom spotprisen og terminvareprisen), og du sikret deg mot risikoen med at bitcoin-prisen faller.

Som nevnt er kryptoverdenen volatil. Men det er fortsatt muligheter for å diversifisere innenfor denne aktivaklassen og benytte seg av muligheter for sikring. Diversifisering av krypto er mye viktigere enn i mer tradisjonelle finansmarkeder med mindre volatilitet.

Strategi 4: Ha en utgangsstrategi klar

Det er enkelt å ha en utgangsstrategi, men det er også en effektiv metode for å minimere risikoen for store tap. Når du holder deg til planen, kan du ta fortjenesten eller stoppe tapet på et forhåndsbestemt tidspunkt.

Ofte er det lett å ville fortsette når man oppnår gevinst, eller man kan ha for stor tro på en kryptovaluta selv når prisene faller. Å bli fanget av en hype, maksimalisme eller et handelsfellesskap kan også gjøre at du tar dårligere beslutninger.

Én måte å lykkes med å implementere en utgangsstrategi på er å bruke grenseordrer. Du kan angi at de utløses automatisk til grenseprisen, enten du vil ta fortjenesten eller angi et maksimalt tap. 

Strategi 9: Gjør egne undersøkelser (DYOR)

DYOR (Do Your Own Research) er en integrert strategi for å redusere risiko for alle investorer. Nå i internettalderen er det enklere enn noen gang å gjøre egne undersøkelser. Før du investerer i et token, en mynt, et prosjekt eller et annet aktivum, må du gjøre «due diligence». Det er viktig at du sjekker grunnleggende informasjon om et prosjekt, for eksempel hvitboken, tokenomien, partnerskapene, veikartet, fellesskapet og andre grunnprinsipper.

Men feilinformasjon spres raskt, og hvem som helst kan fremstille egne meninger som fakta på nettet. Når du gjør undersøkelser, bør du vurdere hvor du får informasjonen fra, og i hvilken kontekst den presenteres. «Shilling» er vanlig, og prosjekter eller investorer kan spre og fremstille falske, partiske eller salgsfremmende nyheter som om de var oppriktige og saklige.

Avsluttende tanker

Med de fem strategiene for risikostyring som er beskrevet her, har du et godt verktøysett for å redusere porteføljens risiko. Også enkle metoder som dekker de fleste områdene, kan hjelpe deg med å investere mer ansvarlig. I den andre enden av skalaen er det et potensial for å lage risikostyringsplaner med mer avanserte, dyptgående strategier.

For å gå dypere inn i emnet kan du se følgende artikler: