Aloittelijan opas riskienhallintaan
Sisällysluettelo
Mitä riskienhallinta on?
Miten riskienhallinta toimii?
Taloudellisten riskien hallinta
Yhteiset riskienhallintastrategiat
Yhteenveto
Aloittelijan opas riskienhallintaan
Etusivu
Artikkelit
Aloittelijan opas riskienhallintaan

Aloittelijan opas riskienhallintaan

Aloittelija
Julkaistu Nov 4, 2019Päivitetty Oct 18, 2022
7m

Mitä riskienhallinta on?

Hallitsemme riskejä jatkuvasti koko elämämme ajan – joko yksinkertaisten tehtävien aikana (kuten ajaessamme autolla) tai tehdessämme valintojen uusien vakuutuksien tai lääketieteellisten valintojen suhteen. Pohjimmiltaan riskienhallinnassa on kyse riskien arvioinnista ja niihin reagoimisesta.

Useimmat meistä hallitsevat riskejä alitajuisesti jokapäiväisten toimintojen aikana. Mutta kun on kyse rahoitusmarkkinoista ja liiketaloudesta, riskien arviointi on ratkaiseva ja hyvin tietoinen käytäntö.

Taloustieteessä riskienhallintaa voidaan kuvata kehykseksi, joka määrittelee, miten yritys tai sijoittaja käsittelee taloudellisia riskejä, jotka ovat luontaisia kaikenlaisille yrityksille. 

Treidaajille ja sijoittajille kehys voi sisältää useiden omaisuusluokkien, kuten kryptojen, valuuttojen, hyödykkeiden, osakkeiden, indeksien ja kiinteistöjen, hallinnan.

Taloudellisia riskejä on monenlaisia, ja ne voidaan luokitella eri tavoin. Tässä artikkelissa luomme yleissilmäyksen riskienhallintaprosessiin. Esitämme myös joitain strategioita, jotka voivat auttaa treidaajia ja sijoittajia vähentämään taloudellisia riskejä.

Miten riskienhallinta toimii?

Tyypillisesti riskienhallintaprosessi sisältää viisi vaihetta: tavoitteiden asettaminen, riskien tunnistaminen, riskien arviointi, vastausten määrittely ja seuranta. Kontekstista riippuen nämä vaiheet voivat kuitenkin muuttua merkittävästi.

Tavoitteiden asettaminen

Ensimmäinen vaihe on määritellä, mitkä ovat tärkeimmät tavoitteet. Tämä liittyy usein yrityksen tai yksityishenkilön riskinsietokykyyn. Toisin sanoen siihen, kuinka suuren riskin he ovat valmiita ottamaan siirtyäkseen kohti tavoitteitaan.

Riskien tunnistaminen

Toinen vaihe sisältää mahdollisten riskien havaitsemisen ja määrittelyn. Sen tarkoituksena on paljastaa kaikenlaiset tapahtumat, jotka voivat aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia. Liiketoimintaympäristössä tämä vaihe voi myös tarjota hyödyllistä tietoa, joka ei liity suoraan taloudellisiin riskeihin.

Riskien arviointi

Riskien tunnistamisen jälkeen seuraava vaihe on arvioida niiden odotettu esiintymistiheys ja vakavuus. Tämän jälkeen riskit asetetaan tärkeysjärjestykseen, mikä helpottaa asianmukaisen vastauksen laatimista tai hyväksymistä.

Vastausten määrittely

Neljäs vaihe koostuu vastausten määrittämisestä kullekin riskityypille niiden tärkeystason mukaan. Tässä vaiheessa vahvistetaan toimet, jotka on toteutettava, jos epäsuotuisa tapahtuma toteutuu.

Seuranta

Riskienhallintastrategian viimeinen vaihe on seurata sen tehokkuutta vastauksena tapahtumiin. Tämä edellyttää usein jatkuvaa tietojen keräämistä ja analysointia.

Taloudellisten riskien hallinta

On useita syitä, miksi strategia tai treidi voi epäonnistua. Treidaaja voi esimerkiksi menettää rahaa, koska markkinat liikkuvat hänen futuurisopimuspositiotaan vastaan tai koska hän reagoi tunteillaan ja lopulta myy paniikissa.

Tunnereaktiot saavat treidaajat usein jättämään huomiotta alkuperäisen strategiansa tai luopumaan siitä. Tämä on erityisesti selvästi havaittavissa karhumarkkinoiden ja antautumisen aikana.

Rahoitusmarkkinoilla useimmat ihmiset ovat yhtä mieltä siitä, että asianmukainen riskienhallintastrategia edistää merkittävästi heidän menestystään. Käytännössä tämä voi yksinkertaisesti tarkoittaa stop loss- tai take profit -toimeksiantojen tekemistä.

Vankan treidausstrategian pitäisi tarjota selkeä joukko mahdollisia toimia, mikä tarkoittaa, että treidaajat voivat olla varautuneita vastaamaan kaikenlaisiin tilanteisiin. Kuten jo mainitsimme, riskien hallintaan on kuitenkin olemassa lukuisia tapoja. Ihannetapauksessa strategioita olisi tarkistettava ja mukautettava jatkuvasti.

Alla on muutamia esimerkkejä taloudellisista riskeistä sekä lyhyt kuvaus siitä, miten ihmiset voivat lieventää niitä.

  • Markkinariski: Voidaan minimoida tekemällä kaikki kaupat stop loss -toimeksiantoina niin, että positiot sulkeutuvat automaattisesti ennen suurempien tappioiden syntymistä.

  • Likviditeettiriski: Voidaan lieventää käymällä kauppaa suuren volyymin omaavilla markkinoilla. Yleensä omaisuuserät, joilla on korkea markkina-arvo, ovat likvidimpiä.

  • Luottoriski: Voidaan vähentää käymällä kauppaa luotettavan pörssin kautta, jotta lainanottajien ja lainanantajien (tai ostajien ja myyjien) ei tarvitse luottaa toisiinsa.

  • Operatiivinen riski: Sijoittajat voivat vähentää operatiivisia riskejä hajauttamalla salkkujaan ja estämällä altistumisen yhdelle projektille tai yritykselle. He voivat myös tehdä tutkimusta löytääkseen yrityksiä, jotka todennäköisesti kokevat vähäisempiä toimintahäiriöitä.

  • Järjestelmäriski: Tätä voidaan myös vähentää salkun hajauttamisella. Tässä tapauksessa monipuolistamisen tulisi kuitenkin koskea hankkeita, joiden idea on erilainen, tai yrityksiä, jotka toimivat eri toimialoilla. Sinun kannattaa mieluiten valita sellaisia hankkeita ja yrityksiä, joilla on hyvin vähäinen korrelaatio toisiinsa.

Yhteiset riskienhallintastrategiat

Ei ole olemassa vain yhtä tapaa lähestyä riskienhallintaa. Sijoittajat ja treidaajat käyttävät usein riskienhallintatyökalujen ja -strategioiden yhdistelmää lisätäkseen mahdollisuuksiaan kasvattaa salkkujaan. Alla on muutamia esimerkkejä strategioista, joita treidaajat käyttävät riskien lieventämiseen.

1 %:n treidaussääntö

1 %:n treidaussääntö (tai 1 %:n riskisääntö) on menetelmä, jota treidaajat käyttävät rajoittaakseen tappionsa enintään 1 %:iin treidauspääomastaan kauppaa kohden. Tämä tarkoittaa, että he voivat käydä kauppaa joko 1 %:lla salkkunsa arvosta kauppaa kohden tai tehdä suuremman toimeksiannon, jonka stop loss on 1 % heidän salkkunsa arvosta. Päivätreidaajat käyttävät yleisesti 1 %:n treidaussääntöä, mutta myös swing-treidaajat voivat hyödyntää sitä.

Vaikka 1 % on yleinen nyrkkisääntö, jotkut treidaajat säätävät tätä arvoa muiden tekijöiden, kuten tilin koon ja yksilöllisen riskinottohalun, mukaan. Esimerkiksi joku, jolla on suurempi tili ja konservatiivinen riskinottohalu, voi halutessaan rajoittaa riskinsä kauppaa kohden vieläkin pienempään prosenttiosuuteen.

Stop loss- ja take profit -toimeksiannot

Stop loss -toimeksiannot antavat treidaajille mahdollisuuden rajoittaa tappioita, kun kaupankäynti menee pieleen. Take profit -toimeksiannot varmistavat, että tuotot lukitaan, kun kaupankäynti sujuu hyvin. Ihannetapauksessa stop loss- ja take profit -hinnat tulisi määritellä ennen position avaamista, ja toimeksiannot tulisi asettaa heti, kun kaupankäynti on auki.

On tärkeää tietää, milloin kannattaa sulkea tappiolliset positiot etenkin epävakailla markkinoilla, joilla hinnat voivat romahtaa nopeasti. Poistumisstrategian suunnittelu estää myös tunnepohjaisesta treidauksesta johtuvan huonon päätöksenteon. Stop loss- ja take profit -tasot ovat myös välttämättömiä kunkin kaupan riski-hyötysuhdetta laskettaessa.

Suojaaminen

Suojaaminen on toinen strategia, jota treidaajat ja sijoittajat käyttävät taloudellisen riskin lieventämiseen. Se koostuu kahden kannan ottamisesta, jotka kompensoivat toisiaan. Yksinkertaisesti sanottuna treidaajat voivat suojata yhden kaupan tekemällä samanlaisen tai samankokoisen vastakkaisen kaupan. 

Voi tuntua epäintuitiiviselta avata positiot vastakkaisiin suuntiin, mutta jos tämä tehdään oikein, suojaaminen voi vähentää markkinaliikkeen vaikutuksia. Kuvittele esimerkiksi, että olet avannut pitkän BTC-position ja pidät BTC:tä henkilökohtaisessa lompakossasi. Jos markkinat siirtyvät laskutrendiin, voit ottaa lyhyen position kompensoidaksesi pitkää positiotasi ilman, että sinun tarvitsee siirtää BTC:täsi. Tätä kutsutaan markkinaneutraaliksi strategiaksi. 

Jos treidaat futuureilla, voit käydä kauppaa Binance Futuresin hedge-tilan kautta pitääksesi positioita sekä pitkiin että lyhyisiin suuntiin samanaikaisesti samalla sopimuksella.

Hajauttaminen

Kuten vanha sanonta kuuluu, sinun ei pitäisi laittaa kaikkia muniasi samaan koriin. Toisin sanoen: hajauta salkkusi. Teoriassa hyvin hajautettu salkku tarjoaa paremman suojan valtavia tappioita vastaan verrattuna salkkuun, joka koostuu vain yhdestä omaisuuserästä. Jos sinulla on kryptoja hajautetussa salkussa, suurin vahinko, jonka koet, jos sen hinta romahtaa, on salkkusi arvon prosentuaalinen menetys. Sitä vastoin jos salkkusi koostuu kokonaan yhdestä omaisuuserästä, voit mahdollisesti menettää 100 % salkkusi arvosta. 

Riski-hyötysuhde

Riski-hyötysuhde laskee riskin, jonka treidaaja ottaa suhteessa mahdolliseen hyötyyn. Jos haluat laskea harkitsemasi kaupan riski-hyötysuhteen, jaa yksinkertaisesti potentiaalinen tappio potentiaalisella tuotolla. Jos stop lossisi on vaikka 5 % ja tavoitteesi on 15 %:n tuotto, riski-hyötysuhde olisi 1:3, mikä tarkoittaa, että mahdollinen tuotto on kolme kertaa suurempi kuin riski.

Yhteenveto

Ennen treidausposition avaamista tai pääoman kohdentamista salkkuun treidaajien ja sijoittajien tulisi harkita riskienhallintastrategian luomista. Silti on tärkeää pitää mielessä, että taloudellisia riskejä ei voida täysin välttää.

Kaiken kaikkiaan riskienhallinta määrittelee, miten riskejä käsitellään, mutta kyse ei todellakaan ole vain riskien täydellisestä välttämisestä. Siihen liittyy myös strategista ajattelua, jotta väistämättömät riskit voidaan ottaa mahdollisimman tehokkaalla tavalla. 

Toisin sanoen kyse on myös riskien tunnistamisesta, arvioinnista ja seurannasta kontekstin ja strategian mukaan. Riskien hallintaprosessin tavoitteena on arvioida riski-hyötysuhdetta, jotta suotuisimmat positiot voidaan priorisoida.